E Uppfostran och undervisning

EUppfostran och undervisning: allmänt
EaPedagogik
EmUndervisningsväsen
EpHögskolor
EuElever med särskilda behov
EvFolkbildning
ExYrkesval

 [Upp]

E Uppfostran och undervisning: allmänt

ERIC Database

URL: http://www.eric.ed.gov/
Amerikansk databas med referenser till tidskriftsartiklar, rapporter, konferenstryck och andra dokument om undervisning och pedagogik. En stor mängd av dokumenten finns dessutom i fulltext.
Upphovsman: The Education Resources Information Center
Ämnesord: Undervisning ; Pedagogik ; Artikelindex ; Rapporter

Open Education Europa

URL: http://www.openeducationeuropa.eu/
Portal för öppna lärresurser (OER). Här hittar man lärresurser på ett tjugotal språk, samt publikationer, artiklar och officiella dokument om e-lärande. Dessutom förteckningar över olika lärandeprojekt och on-line-universitet. Portalen är någor svårnavigerad men har en mängd olika sökingångar.
Upphovsman: Europeiska kommissionen
Ämnesord: Datorstödd undervisning ; Undervisning

[Upp]

Ea Pedagogik

Kolla källan : källkritik och säkerhet på nätet Resursen är på svenska

URL: http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan
Webbplats med information om källkritik, upphovsrätt, sociala medier och säkerhet på nätet. Resursen vänder sig till lärare och bibliotekarier på skolans alla stadier och innehåller pedagogiska tips, diskussionsmaterial och inspiration.
Upphovsman: Skolverket
Ämnesord: Pedagogisk metodik ; Dataundervisning ; Internet

Modersmål Resursen är på svenska

URL: http://modersmal.skolverket.se/
Temaplatsen sorterar under Skolverket. Webbplatsen är i första hand formad som en resurs för de som arbetar inom barnomsorg och skola. En stor del av det som publiceras på temaplatsen görs av modersmålslärare i kommuner som Skolverket har överenskommelser med. Webbplatsen ska bland annat stimulera kunskap om metoder och om utbud av material för arbete med modersmålsstöd, handledning och undervisning. Webbplatsen är översatt till 45 olika språk.
Upphovsman: Skolverket
Ämnesord: Förskolan ; Grundskolan ; Gymnasieskolan ; Läskunnighet ; Pedagogik ; Undervisning ; Utbildning ; Översättning ; Barn ; Datorstödd undervisning ; Finska språket ; Kinesiska språket ; Spanska språket ; Språk

NB-ECEC : Nordic Base of Early Childhood Education and Care

URL: http://nb-ecec.org/
Databas med kvalitetssäkrad skandinavisk forskning om barn i åldrarna 0-6 år i förskola och pedagogisk omsorg. Materialet hämtas från ett antal nordiska forskningsdatabaser och kompletteras manuellt med material från facktidskrifter. Innehåller forskning från år 2006 och framåt.
Upphovsman: Danmarks Evalueringsinstitut ; Skolverket ; Utdanningsdirektoratet
Ämnesord: Pedagogik ; Förskolan ; Forskning

Open Education Europa

URL: http://www.openeducationeuropa.eu/
Portal för öppna lärresurser (OER). Här hittar man lärresurser på ett tjugotal språk, samt publikationer, artiklar och officiella dokument om e-lärande. Dessutom förteckningar över olika lärandeprojekt och on-line-universitet. Portalen är någor svårnavigerad men har en mängd olika sökingångar.
Upphovsman: Europeiska kommissionen
Ämnesord: Datorstödd undervisning ; Undervisning

Rudolf Steiner Archive

URL: http://www.rsarchive.org/eLib/
Digitalt bibliotek som innehåller ett stort antal av Rudolf Steiners böcker, artiklar och föreläsningar i fulltext. Här finns också ett bildgalleri samt förteckningar över biografier och annat material som rör Rudolf Steiner. Arkivet drivs ideellt och startade på 1980-talet.
Upphovsman: The e.Librarian ; James Stewart
Ämnesord: Waldorfpedagogik

Thinkers on Education

URL: http://www.ibe.unesco.org/en/services/online-materials/publications/thinkers-on-...
Alfabetisk förteckning med över 100 berömda tänkares idéer om pedagogik. Pedagoger, filosofer, psykologer, politiker, statsmän, journalister, poeter och religiösa företrädare från hela världen finns representerade. I slutet av varje artikel finns också en bibliografi. Artiklarna skrevs ursprungligen 1993-94 för tidskriften Prospects : Quarterly Review of Comparative Education. Pdf-filer.
Upphovsman: International Bureau of Education (IBE), UNESCO
Ämnesord: Pedagogik ; Pedagoger

[Upp]

Em Undervisningsväsen

AllaStudier.se Resursen är på svenska

URL: http://allastudier.se
Omfattande guide till Sveriges skolor och utbildningar: gymnasium, folkhögskola, högskola, yrkesutbildningar. I sökfunktionen finns alternativ som ort, nivå och typ av utbildning. Webbplatsen innehåller även generell information om studier under rubrikerna Artiklar och Studiefakta samt ett forum för frågor.
Upphovsman: Metro
Ämnesord: Gymnasieskolan ; Högskolan ; Studievägledning ; Stipendier ; Folkhögskolor

Education Statistics

URL: http://stats.uis.unesco.org/ReportFolders/reportfolders.aspx
Databas med statistik inom undervisningsområdet, från förskola till högre utbildning. Statistiken omfattar ca 200 länder under tidsperioden 1998/99-2004/05. Man väljer först mappen Education och sedan ligger statistiken i tabellform under rubriker som t.ex Education Systems, Teaching Staff och Measures of Children out of School. Statistik för åren 1970-1997 söks i separat databas. För båda tidsperioderna finns också statistik över läskunnighet.
Upphovsman: UNESCO Institute for Statistics
Ämnesord: Undervisningsväsen ; Läskunnighet ; Förskolan ; Grundskolan ; Gymnasieskolan ; Högskolan ; Statistik

Eurybase

URL: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
Databas som innehåller detaljerad information om undervisningssystemen i EU-länderna, från förskolan och uppåt. Databasen drivs av EU-nätverket Eurydice, som en del inom utbildningsprogrammet Sokrates. Informationen ges på engelska och oftast också på landets eget språk.
Upphovsman: Eurydice, Europeiska kommissionen
Ämnesord: Undervisningsväsen ; Förskolan ; Grundskolan ; Gymnasieskolan ; Högskolan ; Europeiska Unionen ; Europa

Eurypedia

URL: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php?title=Home
Webbplatsen samlar information om utbildningssystemen i de europeiska länderna, 38 stycken, från förskola till högskola. Informationen är på engelska, men kan i flera fall även fås på det nationella språket. Eurypedia har målsättningen att alltid vara uppdaterad med de senaste förändringarna i systemen.
Upphovsman: Eurydice, Europeiska Unionen
Ämnesord: Utbildning ; Europeiska Unionen ; Europa ; Grundskolan ; Gymnasieskolan ; Högskolan ; Undervisningsväsen

Folkhögskola.nu Resursen är på svenska

URL: http://www.folkhogskola.nu
Folkhögskolornas webbplats med information om deras kurser. Sökbar via alfabetiskt register, geografisk karta, kurslängd eller kombinatorisk sökning. Här finns också en lista med alla folkhögskolor i alfabetisk ordning.
Upphovsman: Folkhögskolornas informationstjänst
Ämnesord: Folkhögskolor

Lärarnas historia Resursen är på svenska

URL: http://www.lararnashistoria.se/
Webbplats om lärarnas och den svenska skolans historia. Här finns tidslinjer som detaljerat visar förändringarna inom olika skolformer med många länkar till relevant material. Några aspekter av lärarnas historia presenteras istället som teman. Dessutom mycket information om de olika lärararkiven och hur man kan hitta källmaterial.
Upphovsman: TAM-Arkiv, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, SFHL, Stiftelsen SAF
Ämnesord: Historia ; Lärare ; Skolan ; Förskolan ; Grundskolan ; Gymnasieskolan

Ploteus Resursen är på svenska

URL: http://ec.europa.eu/ploteus/search_en.htm
Portal med information om olika möjligheter till lärande i Europa, från låg- och mellanstadium till högre utbildning. Här hittar man både allmän och yrkesinriktad utbildning samt information om utbytesprogram och stipendier.
Upphovsman: Euroguidance, Europeiska kommissionen
Ämnesord: Undervisningsväsen ; Grundskolan ; Gymnasieskolan ; Högskolan

Skolverket.se Resursen är på svenska

URL: http://www.skolverket.se/
Skolverkets webbplats med information om allt som rör det svenska skolväsendet från förskola upp till högskolenivå. Under Lagar och regler hittar man styrdokumenten för skolans verksamhet, t.ex läroplaner, programmål, kursplaner, betygskriterier. Under Om skolväsendet hittar man adresser till skolor i Sverige samt svenska skolor i utlandet. Här finns också faktabladen Skolan i Sverige på svenska, engelska, tyska och franska.
Upphovsman: Skolverket
Ämnesord: Undervisningsväsen ; Förskolan ; Grundskolan ; Gymnasieskolan ; Högskolan

StudyAbroad.com

URL: http://www.studyabroad.com/
Webbplats med databas över kurser och utbildningar på skolor och universitet i hela världen. Sökningar kan göras geografiskt eller efter ämne och akademisk nivå. Förutom studier för olika målgrupper (terminskurser, sommarkurser, high school-studier, hela utbildningar o.s.v) ingår även platser för den som vill undervisa utomlands, utföra volontärarbete eller praktisera.
Upphovsman: EducationDynamics
Ämnesord: Undervisningsväsen ; Högskolan ; Utlandsstudier ; Gymnasieskolan

Svensk-engelsk ordbok för utbildningsområdet Resursen är på svenska

URL: http://www.programkontoret.se/Global/material/ordbok_utbildningsomradet_slutvers...
Ett stöd för dem som informerar om det svenska utbildningsväsendet på engelska. [pdf]
Upphovsman: Internationella programkontoret
Ämnesord: Utbildning ; Engelska språket ; Lexikon

World Data on Education

URL: http://www.ibe.unesco.org/en/services/online-materials/world-data-on-education/s...
Webbplats som samlar information om utbildningssystemen i 160 länder, från förskola till högskola och vuxenundervisning. Via den alfabetiska förteckningen över länder, får man tillgång till nationella översikter i form av pdf-filer. 
Upphovsman: International Bureau of Education (IBE), UNESCO
Ämnesord: Undervisningsväsen ; Förskolan ; Grundskolan ; Gymnasieskolan ; Högskolan

[Upp]

Ep Högskolor

Braintrack university index

URL: http://www.braintrack.com/
Ca 10000 länkar till universitet och högskolor i 194 länder.
Upphovsman: inonos GmbH, Schweiz
Ämnesord: Högskoleutbildning

Högskoleprovet Resursen är på svenska

URL: http://www.umu.se/edmeas/hprov/
Högskoleprovet anordnas två gånger varje år. På webbsidan finns information om högskoleprovet, aktuella provtillfällen, resultatbesked samt frågor och svar för det senaste provet och tre tidigare givna prov att öva på.
Upphovsman: Umeå universitet, Högskoleverket
Ämnesord: Högskoleprovet

Nordlist

URL: http://www.smartstep.se/ssp/nordlist/
Uppslagsverk med ord och begrepp med anknytning till högre utbildning på språken danska, finska, färöiska, grönländska, isländska, norska, svenska
Upphovsman: Nordiska ministerrådet
Ämnesord: Högskoleutbildning ; Lexikon

Studera.nu Resursen är på svenska

URL: https://www.studera.nu/
På studera.nu finns allt om hur högskolestudier fungerar. Här finns även information om distansstudier, som tidigare fanns hos Nätuniversitetet.
Upphovsman: Högskoleverket, VHS, Sveriges högskolor
Ämnesord: Högskoleutbildning ; Distansundervisning ; Datorstödd undervisning

Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen Resursen är på svenska

URL: http://www.uhr.se/Om-UHR/Svensk-engelsk-ordbok/
Sökbart lexikon med över 1500 termer och begrepp, som antingen är specifika för högskoleområdet eller har en specifik betydelse när det gäller utbildning. Det går att söka eller bläddra alfabetiskt både på svenska och engelska, men boken utgår från de svenska begreppen.
Upphovsman: Universitets- och högskolerådet
Ämnesord: Lexikon ; Högskolan ; Engelska språket

World Higher Education Database

URL: http://www.whed-online.com/
Databas som innehåller information om högskolesystemen i ca 180 länder. Man söker på land eller område och får uppgifter om organisation, nationella organ, inträdeskrav, betygssystem m.m. Här finns också en lista på universiteten/högskolorna och en bibliografisk databas med referenser till i huvudsak UNESCOs eget material om högre utbildning. Ett registrerat konto (kostnadsfritt) ger tillgång till databasen.
Upphovsman: UNESCO
Ämnesord: Högskoleutbildning

[Upp]

Eu Elever med särskilda behov

Svenska skrivregler för punktskrift Resursen är på svenska

URL: http://www.punktskriftsnamnden.se/skrifter/lasa_online/skrivregler/dtb-bm-l1.htm...
Svenska skrivregler för punktskrift är en samling regler och rekommendationer för hur man skriver punktskrift på svenska. Boken (här i webbversion) ersätter den första upplagan som utgavs 1997 under namnet Allmänna skrivregler. Därmed utgår också den särskilda utgåvan Punktskriftens grunder – Utdrag ur Allmänna skrivregler från 1998.
Upphovsman: Tal- och punktskriftsbiblioteket
Ämnesord: Funktionshinder ; Skrivregler ; Punktskrift

[Upp]

Ev Folkbildning

Studieförbunden Resursen är på svenska

URL: http://www.studieforbunden.se/studieforbund/
De tio studieförbunden med sina medlemsorganisationer samt förteckning över centrala samarbetsavtal med ytterligare organisationer och föreningar.
Upphovsman: Folkbildningsförbundet
Ämnesord: Folkbildning ; Studieförbund

Svensk folkbildningsbibliografi (1850 - 1950) Resursen är på svenska

URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=sfbb
Den retrospektiva ämnesbibliografin Svensk folkbildningsbibliografi (1850 - 1950) är en deldatabas i LIBRIS, och innehåller i dagsläget cirka 20 000 referenser fram till slutet av 1930-talet till monografier och samlingsverk samt artiklar i tidskrifter, samlingsverk och årsböcker. Bibliografin produceras av Linköpings universitetsbibliotek.
Upphovsman: Linköpings universitetsbibliotek
Ämnesord: Bibliografi ; Folkbildning ; Historia ; Utbildning

[Upp]

Ex Yrkesval

Gymnasieguiden Resursen är på svenska

URL: http://www.gymnasieguiden.se/
Sök skolor: program, inriktning, ort
Upphovsman: Framtidsutveckling AB
Ämnesord: Gymnasieskolan ; Studievägledning

Gymnasiekvalitet Resursen är på svenska

URL: http://www.gymnasiekvalitet.se
Databas över gymnasieskolor i Sverige och deras resultat. Kvalitetskriterier såsom elevernas slutbetyg, prestationer efter slutförd utbildning, resultat på nationella prov, skolans erbjudande av särskilt stöd och praktik, kan jämföras för fyra skolor i taget. Resultaten markeras med prickar i olika färger. Databasen bygger dels på statistiska uppgifter från Skolverket, dels på uppgifter som samlats in direkt från skolorna via enkäter.
Upphovsman: Svenskt Näringsliv
Ämnesord: Studievägledning ; Gymnasieskolan

Gymnasium.se Resursen är på svenska

URL: http://www.gymnasium.se/
Gymnasium.se är till för att hitta gymnasieprogram som passar för individen. Genom söktjänsten kan man söka bland alla Sveriges gymnasieskolor på ett överskådligt sätt. Man kan söka på följande parametrar: skola, ort, program, inriktning, fritext. Man finner också kontaktinfo tillhörande varje skola.
Upphovsman: Studentum AB
Ämnesord: Gymnasieskolan ; Utbildning ; Studievägledning

Studentum.se Resursen är på svenska

URL: http://www.studentum.se/
Studentum hjälper den som vill studera på eftergymnasial nivå att hitta information om vilka utbildningar som finns och hur man söker. På Studentum finns information om 7400 utbildningar från universitet, högskolor, folkhögskolor, yrkesutbildningar, distansutbildningar, ky-utbildningar, språkreseanordnare och skolor i utlandet.
Upphovsman: Studentum AB
Ämnesord: Högskolan ; Folkhögskolor ; Undervisningsväsen ; Distansundervisning ; Studievägledning ; Utlandsstudier ; Utbildning

Studeravidare.se Resursen är på svenska

URL: http://www.studeravidare.se/
Studeravidare.se ger blivande studenter en överblick över de utbildningar som erbjuds i Sverige på högskolenivå. Här finns information om de vanligaste akademiska utbildningarna, likaså om alla högskolor och universitet. Här finns tips på examensjobb, extraknäck och erbjudanden för studerande.
Upphovsman: Studeravidare Sverige AB
Ämnesord: Utbildning ; Högskolan

utbildning.se Resursen är på svenska

URL: http://www.utbildning.se/
Söktjänst som hjälper yrkesverksamma att hitta kurser, utbildningar, kompetensutveckling för arbetslivet. Information om över 7000 kurser från hundratals olika utbildningsarrangörer. 
Upphovsman: FindCourses Global AB
Ämnesord: Arbetsliv ; Utbildning

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y