F Språkvetenskap

FSpråkvetenskap: allmänt
F.011Fonetik
F.031Personnamn
F.032Ortnamn
F.06Stilistik och textlingvistik
F.065Översättning
FbnNordiska språk
FbrRunologi
FcSvenska
FctSvenska som andraspråk
FdaDanska
FdbNorska
FdcIsländska
FeEngelska
Ff-FgTyska-Nederländska
Fh-FlRomanska språk
FmSlaviska och baltiska språk
FoGrekiska och latin
Fp-FqIndoiranska språk
FuFinsk-ugriska och altaiska språk
FyKonstgjorda språk
Teckenspråk

 [Upp]

F Språkvetenskap: allmänt

Acronym Finder

URL: http://www.acronymfinder.com/
Databas med en miljon akronymer, förkortningar och initialord. Dessutom finns Acronym Attic, med ytterligare fem miljoner akronymer och förkortningar, men dessa är inte granskade eller redigerade.
Upphovsman: Mike Molloy ; Mountain Data Systems
Ämnesord: Förkortningar

Alpha Dictionary Language Directory

URL: http://www.alphadictionary.com/langdir.html
Webbplats med lexikon på ca 300 språk. Förutom rena språklexikon finns även ämneslexikon och grammatikor samt kort bakgrund till de respektive språken.
Upphovsman: Lexiteria LLC
Ämnesord: Språk ; Lexikon ; Grammatik

Atlas of the World´s Languages in Danger

URL: http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/
Digital version som kompletterar den tryckta atlasen från 2010. Här finns fakta om de ca 2.500 av världens språk och dialekter som är i farozonen att försvinna. För varje språk får man uppgifter om var det talas, hur många som talar det och i hur hög grad det är hotat. Man söker på område, språkets namn, antal som talar språket, grad av hot eller en kombination av dessa.
Upphovsman: UNESCO
Ämnesord: Minoritetsspråk

Collins Dictionary

URL: http://www.collinsdictionary.com/
Lexikon: enspråkigt engelskt, engelska/franska, engelska/spanska och engelska/tyska med ytterligare tillgång till översättning på ett trettiotal språk. Synonymer, ljudfiler, rikligt med exempel samt frekvens-grafer och bildexempel från Flickr. Dessutom engelsk thesaurus samt möjlighet till maskinöversättning av text på ett trettiotal språk.
Upphovsman: HarperCollins Publishers Limited
Ämnesord: Engelska språket ; Franska språket ; Spanska språket ; Tyska språket ; Lexikon

Ethnologue : languages of the world

URL: http://www.ethnologue.com/web.asp
Digital version av 16 uppl., 2009 av det tryckta uppslagsverket. Förtecknar alla nu kända levande språk i världen, närmare 7.000. Beskrivningar, språkkartor, bibliografi och fr.o.m. 15 uppl. även språkkoder enligt ISO-standard.
Upphovsman: SIL International
Ämnesord: Språk ; Uppslagsverk

Field Guide to the Main Languages of Europe

URL: http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-...
Guide som omfattar ca 50 av Europas språk, uppställd efter språkfamilj. Guiden ger kort information om varje språk, men framför allt ger den praktiska nycklar till hur man kan känna igen och särskilja språken. 5 ed, 2009. Broschyr, pdf.
Upphovsman: Bill Fraser ; Europeiska kommissionen
Ämnesord: Språk

Interglot

URL: http://www.interglot.com/dictionary
Webbplats med lexikon som översätter mellan engelska, franska, nederländska, spanska, svenska och tyska. För varje lexikon får man också böjning av verb.
Upphovsman: Interglot
Ämnesord: Engelska språket ; Franska språket ; Nederländska språket ; Spanska språket ; Svenska språket ; Tyska språket ; Grammatik ; Lexikon

Internet Slang Dictionary & Translator

URL: http://www.noslang.com/
Lexikon och översättningstjänst som översätter slang, akronymer och förkortningar som används på Internet och i sms till engelska. Sök direkt via översättningsfunktionen mitt på sidan, eller gå via den alfabetiska Slang Dictionary i den övre menyn. I den övre menyn finns också Netspeak Guide med mer information kring Internetslang.
Upphovsman: Ryan Jones
Ämnesord: Språk ; Internet ; Förkortningar ; Slang ; Lexikon

LanguageGuide

URL: http://www.languageguide.org/
Bildlexikon på elva språk, med inläsningar av orden på respektive språk: engelska, franska, italienska, nederländska, japanska, kinesiska, koreanska, ryska, spanska, turkiska, tyska. Sökning via olika ämneskategorier. Lexikonet är ett samarbetsprojekt som bygger på frivilliga insatser.
Upphovsman: Tom Blackmon ; Languageguide.org
Ämnesord: Engelska språket ; Franska språket ; Italienska språket ; Japanska språket ; Kinesiska språket ; Koreanska språket ; Nederländska språket ; Ryska språket ; Spanska språket ; Turkiska språket ; Tyska språket ; Uttal ; Lexikon

Languages across Europe

URL: http://www.bbc.co.uk/languages/european_languages/languages/index.shtml
Webbplats som presenterar 40 av språken i Europa. Kortfattad information om varje språk: historia, plats inom det språkliga släktträdet, hur många som talar det, var det är officiellt språk, vilket alfabet som används. För de flesta språken får man också ljudprov (kräver Flash). Man söker via språk eller land.
Upphovsman: BBC
Ämnesord: Språk ; Uppslagsverk

Lexicool.com

URL: http://www.lexicool.com/
Sökbar förteckning över ca 7.500 två- och flerspråkiga lexikon som alla är fritt tillgängliga på Internet. I sökfältet kan man precisera vilka lexikon man söker genom att ställa in språk, ämne och titel/nyckelord. Man kan också gå via den övre menyn, där man hittar listor över lexikon, ordnade antingen efter språk eller ämne.
Upphovsman: Sebastian Abbo
Ämnesord: Språk ; Lexikon

OneLook : Dictionary Search

URL: http://www.onelook.com/
Sökmaskin som letar bland 19 miljoner ord i över 1.000 on-line lexikon, såväl rena språklexikon som ämnesordböcker och uppslagsverk. Man väljer om man vill söka på en definition eller en översättning av ordet. Engelskspråkiga verk överväger.
Upphovsman: Robert K Ware, OneLook
Ämnesord: Språk ; Lexikon ; Uppslagsverk

Thesaurus Lex

URL: http://www.thesauruslex.se/lexikon/lexmeny.htm
Portal för en mycket omfattande samling ordböcker och lexikon på Internet, enkelt sökbara via vänstermenyn. Här finns lexikon för etymologi, synonymer, förkortningar, dialekter, slang, uttal, teckenspråk, m.m. Samt en stor mängd en-och flerspråkiga lexikon, speciallexikon och termbanker. Utöver lexikon finns även information kring lexikografi och fonetik.
Upphovsman: Lars Törnqvist
Ämnesord: Språk ; Typografi ; Lexikon

Verbix

URL: http://www.verbix.com/webverbix/
Webbplats där man får verb böjda på ca 90 språk. Här finns också en kort översikt av språken samt historik. Vill man ha fler språk kan man ladda ner ytterligare versioner.
Upphovsman: Verbix
Ämnesord: Grammatik

Woxikon

URL: http://www.woxikon.se/
Databas för översättning mellan engelska, franska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska. Förutom översättningar av ord och fraser får man också synonymer samt böjning av verb. Sökning direkt i sökrutan ger översättningar till ett eller flera av språken, samt synonymer och verb-böjningar på sökspråket. Man kan också välja att söka alfabetiskt på språken i vänstermenyn.
Upphovsman: Woxikon ; Christoph Kilz, Birgit Kupfer
Ämnesord: Engelska språket ; Franska språket ; Italienska språket ; Nederländska språket ; Portugisiska språket ; Spanska språket ; Svenska språket ; Tyska språket ; Grammatik ; Synonymer ; Lexikon

[Upp]

F.011 Fonetik

Forvo : uttalslexikonet

URL: http://sv.forvo.com/
Uttalslexikon i form av en öppen databas som alla kan bidra till. Infödda talare läser in uttal och databasen omfattar ett mycket stort antal ord, på en mängd språk. Man söker via språk, kategori eller fritext.
Upphovsman: Forvo Media SL
Ämnesord: Språk ; Uttal ; Lexikon

International Phonetic Alphabet

URL: http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/IPA_chart_(C)2005.pdf
Schema över det internationella fonetiska alfabetet med bokstavssymboler för de ljud som används i världens språk. Reviderad 2005, pdf.
Upphovsman: The International Phonetic Association
Ämnesord: Fonetik

Speech Internet Dictionary

URL: http://blogjam.name/sid/
Alfabetisk förteckning med definitioner av termer och begrepp inom fonetik, fonologi och näraliggande områden. Med exempel, illustrationer och ljudfiler.
Upphovsman: John Maidment ; University College London
Ämnesord: Fonetik ; Fonologi ; Lexikon

Termordlista Resursen är på svenska

URL: http://www.studentlitteratur.se/files/laromedel/fonetikensgrunder/termer.pdf
Alfabetisk förteckning med definitioner av termer och begrepp inom fonetikens område. Ordlistan är en del av Olle Engstrands bok Fonetikens grunder, 2004. Pdf.
Upphovsman: Olle Engstrand
Ämnesord: Fonetik ; Lexikon

[Upp]

F.031 Personnamn

BabyNamer.com

URL: http://www.babynamer.com/
Databas som innehåller förslag på babynamn på ca hundra olika språk. Dessutom kort information om olika namns betydelse.
Upphovsman: iVillage Inc.
Ämnesord: Personnamn

Behind the name : the etymology and history of first names

URL: http://www.behindthename.com/
Databas som innehåller förnamn på ca 70 språk med kortfattad etymologi och historia. Sökbar på namn eller språk men också via kategorier som t.ex bibliska, mytologiska eller litterära namn.
Upphovsman: Mike Campbell
Ämnesord: Personnamn

Behind the name : the etymology and history of surnames

URL: http://surnames.behindthename.com/
Databas som innehåller släktnamn på ca 50 språk. Sökbar via språk, den alfabetiska listan eller sökfunktionen.
Upphovsman: Mike Campbell
Ämnesord: Personnamn

HearNames

URL: http://hearnames.com/
Databas som innehåller inläsningar av ca 20.000 personnamn från hela världen, med uttal på respektive språk. Via rullgardinsmenyn i Avancerad sökning får man många bra sökmöjligheter, t.ex kan man söka på språk, förnamn, efternamn och kända namn.
Upphovsman: Elizabeth Bojang
Ämnesord: Personnamn ; Fonetik ; Lexikon

Mångkulturella almanackan Resursen är på svenska

URL: http://mangkulturellaalmanackan.wordpress.com/namn-och-namnsdagar/vara-namnsdaga...
Webbplats med information om förnamn från andra språk- och kulturområden än det svenska. Här finns en alternativ namnlängd, samt mer specifik information om respektive språkområdes namn via rullgardinsmenyn. Även svenska och samiska namn.
Upphovsman: Mångkulturellt centrum
Ämnesord: Personnamn

Namnlängden (2001) Resursen är på svenska

URL: http://www.svenskaakademien.se/almanackan/namnlangden
Den nya gemensamma namnlängden för de svenska almanackorna fr.o.m. 2001. Namnlängden omfattar 615 namn, varav 302 kvinnonamn och 313 mansnamn. Man söker antingen kronologiskt på datum eller alfabetiskt på förnamn. Här finns också information om namnens härkomst och betydelse.
Upphovsman: Svenska akademien m.fl.
Ämnesord: Personnamn

Namnstatistik Resursen är på svenska

URL: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Amnesoverg...
Tabeller med de 100 vanligaste flick- och pojknamnen för nyfödda under perioden 1998-2013. Dessutom tabeller med de 100 vanligaste kvinno- mans- och efternamnen för hela befolkningen samt listor över förändringar när det gäller namn.
Upphovsman: SCB
Ämnesord: Personnamn ; Statistik

Nomina : vad betyder namnet? Resursen är på svenska

URL: http://www.historiska.se/misc/gemensam/Nomina/nomina/
Databas som innehåller ca 4.300 förnamn, både nutida och historiska. Man får uppgift om förekomst, namnsdag, härledning, äldsta belägg i Sverige och exempel på historiska personer med namnet.
Upphovsman: Historiska museet
Ämnesord: Personnamn

Personnamn Resursen är på svenska

URL: http://www.prv.se/personnamn/
Del av PRV:s webbplats med fakta kring namn såsom definitioner av begreppet namn, lagar och regler kring namnfrågor samt statistik över namnändringar. Här kan man också få hjälp att sätta ihop ett nytt efternamn.
Upphovsman: Patent- och registreringsverket
Ämnesord: Personnamn ; Statistik

Pronunciation Guide

URL: http://pronounce.voanews.com/
Databas som innehåller inläsningar av personnamn på politiker och andra aktuella personer. Uttalet är mestadels på amerikansk engelska. 
Upphovsman: Voice of America
Ämnesord: Personnamn ; Engelska språket ; Fonetik ; Lexikon

Svenska namn Resursen är på svenska

URL: http://svenskanamn.alltforforaldrar.se/
Webbplats med information om svenska för- och efternamn. Utöver databasen med över 240.000 namn finns även information om namntrender, namnsdagar, namngenerator samt sökfunktion. Dessutom statistik över namn, även på län- och kommunnivå.
Upphovsman: Allt för föräldrar AB
Ämnesord: Personnamn ; Statistik

Sveriges medeltida personnamn Resursen är på svenska

URL: http://www.sofi.se/5187
Nätversion av Sveriges medeltida personnamn. Den tryckta ordboken omfattar häfte 1-15, A-Iogaerdh. Nätversionen omfattar hittills häfte 1-13, A-Holmger. Ordboken innehåller samtliga medeltida personnamn, både förnamn och binamn, som använts i Sverige, Finland (dock ej rent finskspråkiga namn) och de gamla norska landskapen. Från de gamla danska landskapen varierar redovisningen. Ordboken omfattar tiden från ca 1100 till ca 1520.
Upphovsman: Institutet för språk och folkminnen
Ämnesord: Personnamn ; Lexikon

[Upp]

F.032 Ortnamn

Autoriserade stednavne i Danmark

URL: http://www.stednavne.info
Databas med 25.000 danska ortsnamns officiella stavning samt inplacering i socken, kommun och län.
Upphovsman: Stednavneudvalgets sekretariat, Nordisk Forskningsinstitut
Ämnesord: Ortnamn ; Danmark

Namn på länder på sju språk

URL: http://kaino.kotus.fi/maidennimet/index.php?s=hakemisto&h=sv
Webbregister som förtecknar namn på självständiga stater och deras territorier på sju språk: engelska, finska, franska, nordsamiska, ryska, svenska och tyska. Förutom de officiella namnen presenteras också vanliga inofficiella namnformer. Registret baseras på ett stort antal källor, varav den viktigaste är rekommendationerna från FNs ortnamnsorgan UNGEGN.
Upphovsman: Minna Salonen, Sirkka Paikkala, Jari Vihtari ; Forskningscentralen för de inhemska språken
Ämnesord: Ortnamn

Norske gaardnavne

URL: http://www.dokpro.uio.no/rygh_ng/rygh_felt.html
Databas som innehåller band 1-17 (av totalt 18 band) av Oluf Ryghs Norske gaardnavne, 1897-1911. Banden omfattar alla de moderna länen, utom Finnmark. Sök via sökfälten eller i fritext.
Upphovsman: Oluf Rygh ; Dokumentasjonsprosjektet, Oslo Universitet
Ämnesord: Ortnamn ; Norge

Ortnamnsregistret Resursen är på svenska

URL: http://www.sofi.se/ortnamnsregistret
Digital version av det Topografiska registret i Institutet för språk och folkminnens samlingar. Registret består av ca 3,7 miljoner inskannade arkivkort ordnade efter län, härad och socken och innehåller uppgifter om ortnamnens äldsta belägg och deras uttal. Man får också hänvisningar till facklitteratur där namnen tolkas eller behandlas. En hjälpsida med sökguide, förkortningar och landsmålsalfabet finns under Information.
Upphovsman: Institutet för språk och folkminnen
Ämnesord: Ortnamn ; Sverige

Svenska ortnamn i Finland Resursen är på svenska

URL: http://kaino.kotus.fi/svenskaortnamn/
Databas med uppgifter om ca 5.000 svenska namn på orter runtom i Finland, med information om kommunal tillhörighet, uttal och en indelning i vedertagna eller föråldrade namn. Databasen är en reviderad och uppdaterad version av förteckningen Svenska ortnamn i Finland från 1984, och uppdateras nu fortlöpande.
Upphovsman: Institutet för de inhemska språken ; Leila Mattfolk, Maria Vidberg
Ämnesord: Ortnamn ; Finland

[Upp]

F.06 Stilistik och textlingvistik

Myndigheternas skrivregler Resursen är på svenska

URL: http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/15/83/7be35768.pdf
Digital version av den 7:e utökade upplagan (Ds 2009:38). I första hand tänkt för skrivandet inom den offentliga förvaltningen, men användbar i många andra sammanhang.
Upphovsman: Regeringskansliet, Statsrådsberedningen
Ämnesord: Svenska språket ; Skrivregler

Silva Rhetoricae

URL: http://rhetoric.byu.edu/
En guide till den klassiska retoriken och renässansens retorik som omfattar både talekonst och vältalighet i skrift. I vänstermenyn söker man via retorikens olika grundläggande moment. I högermenyn söker man i ett alfabetiskt register över retoriska figurer. Innehåller många korslänkar och referenser, i några fall till dokument i fulltext.
Upphovsman: Gideon O. Burton
Ämnesord: Retorik

Skriva för webben Resursen är på svenska

URL: https://www.iis.se/docs/Att_skriva_for_webben_-_webb_2_.pdf
Guide till hur man skriver texter för webben, med särskilt fokus på skillnaderna mellan att skriva och läsa på nätet och att skriva och läsa på papper. Ingår i Stiftelsen för Internetinfrastrukturs skriftserie (.SE:s Internetguide, nr 8). Version 2.0, 2012. Pdf.
Upphovsman: Erik Geijer
Ämnesord: Svenska språket ; Stilistik ; Internet

Språkhjälpen Resursen är på svenska

URL: http://www.sprakhjalpen.fi/
En guide i konsten att tala och skriva med instruktioner både från klassisk retorik och modern presentationsteknik. Guiden är egentligen avsedd för finlandssvenska högskolestudenter men är användbar för alla.
Upphovsman: Helsingfors universitet
Ämnesord: Retorik

TT-språket Resursen är på svenska

URL: http://info.tt.se/tt-spraket/
En samling svenska skrivregler som egentligen är utformade för TT:s egna medarbetare men som är till hjälp för alla som skriver. Välj regelområde i högermenyn eller använd sökfunktionen.
Upphovsman: Tidningarnas Telegrambyrå AB
Ämnesord: Svenska språket ; Skrivregler

[Upp]

F.065 Översättning

Babel Fish

URL: http://www.babelfish.com/
Automatisk översättningstjänst som översätter ord och fraser mellan ett tiotal språk. Dock ej svenska.
Upphovsman: The Babel Fish Corporation
Ämnesord: Översättning

Google Översätt

URL: http://translate.google.com/translate_t
Automatisk översättningstjänst som översätter text och webbsidor mellan ca 50 språk, däribland svenska. Vid översättning till t.ex kinesiska kan man, förutom de kinesiska tecknen, få texten i en förenklad fonetisk form. För de flesta språken finns det också möjlighet att lyssna på orden. 
Upphovsman: Google
Ämnesord: Översättning

ImTranslator

URL: http://imtranslator.net/translate-and-speak/default.asp
Automatisk översättningstjänst som översätter text och sedan läser upp den. Tjänsten kan känna igen ett femtiotal språk, och översätter dessa till engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska, koreanska, portugisiska, ryska, spanska och tyska.
Upphovsman: Smart Link Corporation
Ämnesord: Översättning ; Uttal

Svenskt översättarlexikon Resursen är på svenska

URL: http://www.oversattarlexikon.se/
Databas över ca 70 avlidna svenska och finlandssvenska översättare från i huvudsak 1700-talet fram till idag. Varje artikel innehåller en biografi över översättaren, en utförlig bibliografi samt oftast ett porträtt. Man kan bläddra bland artiklarna, alfabetiskt och kronologiskt, eller söka i fritext via sökrutan. Man kan också söka på källspråk via den övre menyn. Under rubriken Artiklar A-Ö finns också tematiska artiklar om översättning samt olika översättarpriser. Databasen uppdateras kontinuerligt.
Lyssna även på en presentation av Svenskt översättarlexikon

Upphovsman: Södertörns högskolebibliotek, huvudred.: Lars Kleberg
Ämnesord: Översättare ; Sverige ; Lexikon ; Författarlexikon ; Översättning ; Översättningar ; Författare

[Upp]

Fbn Nordiska språk

Nordens språk med rötter och fötter

URL: http://eplads.norden.org/nordenssprak/
Samnordisk lärobok om Nordens språk för gymnasieelever. Innehåller språkhistoria från forntid till nutid samt avsnitt om minoritetsspråken, dialekter och influenser från engelska språket. Kan läsas på svenska, danska, norska, färöiska, isländska.
Upphovsman: Nordspråk ; Nordiska ministerrådet
Ämnesord: Nordiska språk ; Minoritetsspråk ; Dialekter ; Personnamn

Skandinavisk ordbog

URL: http://www.nada.kth.se/skandlexikon/index.html
Nätversion av den tryckta ordboken från 1994. Ordboken innehåller 3.000 ord på danska, norska och svenska. Vanliga, välkända ord, men ord som kan skapa missförstånd vid översättning mellan språken.
Upphovsman: Birgitta Lindgren m.fl ; Nordiska språksekretariatet
Ämnesord: Nordiska språk ; Danska språket ; Norska språket ; Svenska språket ; Lexikon

Tvärslå

URL: http://ordbok.nada.kth.se/
Nordiskt lexikon med samsökning i ca 30 danska, finska, färöiska, isländska, norska, svenska och även engelska lexikon.
Upphovsman: KTH
Ämnesord: Nordiska språk ; Lexikon

[Upp]

Fbr Runologi

Lexikon över urnordiska personnamn Resursen är på svenska

URL: http://www.sofi.se/servlet/GetDoc?meta_id=1465
Alfabetiskt lexikon över de urnordiska personnamn som förekommer i källor från perioden ca Kristi födelse - ca 700 e.Kr. Källorna är runinskrifter, ortnamn som innehåller personnamn samt litterära texter från perioden. Lexikonet består av tre avdelningar: namn i runinskrifter, namn i -lev-namn, namn i Beowulf. I görligaste mån ges belägg och etymologisk förklaring till namnen. PDF-fil.
Upphovsman: Lena Peterson
Ämnesord: Runologi ; Lexikon

Nordiskt runnamnslexikon Resursen är på svenska

URL: http://www.sofi.se/servlet/GetDoc?meta_id=1472
Alfabetiskt lexikon som förtecknar egennamnen i de vikingatida (ca 800 - ca 1050 e.Kr) nordiska runinskrifterna, inklusive sådana funna utanför Norden. Lexikonet består av två delar: personnamn och ortnamn. PDF-fil.
Upphovsman: Lena Peterson
Ämnesord: Runologi ; Lexikon

Runstenar Resursen är på svenska

URL: http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/runstenar/
Webbplats med information om runskrift och runstenar i Sverige. Här hittar man grundläggande information om runskrift och om hur man läser runor samt skriften Liten runsvensk ordlista (pdf-fil). Under rubriken Runstenar i Sverige hittar man beskrivningar av ett urval runristningar, ca 40 st, som presenteras landskapsvis via en rullgardinsmeny.
Upphovsman: Riksantikvarieämbetet
Ämnesord: Runologi ; Lexikon

[Upp]

Fc Svenska

100 svenska dialekter idag Resursen är på svenska

URL: http://swedia.ling.umu.se/
Dialektprover från hela det svenska språkområdet, inspelade 1998 - 2000.
Upphovsman: SweDia ; Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet
Ämnesord: Svenska språket ; Dialekter

Finna : bibliografin över forskning i svenska i Finland Resursen är på svenska

URL: http://www.sls.fi/doc.php?category=2&docid=35
Bibliografisk databas över språkvetenskaplig forskning som behandlar svenska som modersmål i Finland. Databasen omfattar monografier och artiklar om svenska allmänspråket i Finland, dvs finlandssvenska dialekter, slang, talspråk, tvåspråkighet m.m.
Upphovsman: Svenska litteratursällskapet i Finland
Ämnesord: Finlandssvenska ; Bibliografi

Fornsvensk lexikalisk databas Resursen är på svenska

URL: http://spraakbanken.gu.se/fsvldb/
Databas över det fornsvenska ordförrådet, ca 54.000 uppslagsord. I databasen ingår följande tryckta volymer: Söderwall, K.F. Ordbok öfver svenska medeltids-språket, Vol. I-III, 1884-1918 + Supplement, Vol. IV-V, 1953-1973 ; Schlyter, C.J. Ordbok till Samlingen af Sweriges gamla lagar (Samling af Sweriges gamla lagar 13.), 1877.
Upphovsman: Knut Fredrik Söderwall, Carl Johan Schlyter / Språkbanken, Göteborgs universitet
Ämnesord: Svenska språket ; Lexikon

Nyordslistor Resursen är på svenska

URL: http://www.sprakradet.se/nyordslistor
Nyordslistor åren 2000-2012. Listorna innehåller ord och uttryck som uppfattas som nya i svenskan eller som varit aktuella under respektive år. Pdf-filer.
Upphovsman: Språkrådet
Ämnesord: Svenska språket ; Nyord

Ordbok över Finlands svenska folkmål Resursen är på svenska

URL: http://kaino.kotus.fi/fo/
Lexikon som beskriver dialekterna i Österbotten, på Åland, i Åboland och i Nyland. Lexikonet omfattar än så länge avsnittet I-K. Det följs under 2014 av A-H, sedan L-O. Därefter uppdateras lexikonet kontinuerligt. Nätversionen får samma innehåll som den tryckta ordboken i fyra band.
Upphovsman: Institutet för de inhemska språken
Ämnesord: Finlandssvenska ; Dialekter ; Lexikon

Rikstermbanken Resursen är på svenska

URL: http://www.rikstermbanken.se
Sveriges nationella termbank med termer, begrepp och definitioner från en mängd olika fackområden. Databasen innehåller över 90.000 termposter, hämtade från ca 700 termordlistor och andra källor. För en stor del av termerna ges även motsvarigheter på andra språk än svenska.
Lyssna även på en presentation av Rikstermbanken.   

Upphovsman: Terminologicentrum TNC
Ämnesord: Svenska språket ; Terminologi ; Lexikon ; Engelska språket ; Franska språket ; Ryska språket ; Tyska språket

Spara talet Resursen är på svenska

URL: http://www.sls.fi/doc.php?docid=323
Webbplats för projekt med syfte att dokumentera svenskan i Finland på 2000-talet. Här finns sammanlagt ca 200 olika ljudprov från inspelningar som gjorts med personer från 60 olika orter i Svenskfinland. Till varje ljudprov finns också textutskrifter. Även några äldre ljudprov finns att lyssna på.
Upphovsman: Svenska litteratursällskapet i Finland
Ämnesord: Finlandssvenska ; Dialekter

Svensk etymologisk ordbok Resursen är på svenska

URL: http://runeberg.org/svetym/
Digital faksimilutgåva av Elof Hellquists Svensk etymologisk ordbok, 1 uppl., 1922.
Upphovsman: Elof Hellquist ; Projekt Runeberg
Ämnesord: Svenska språket ; Etymologi ; Lexikon

Svenska Akademiens ordbok Resursen är på svenska

URL: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
Digital version av SAOB som beskriver svenskt skriftspråk från 1521 till våra dagar. I SAOB ges ordens betydelser, uttal, böjning och stavning samt kortfattad etymologi. Varje betydelse illustreras med ett antal språkprov. SAOB är under uppbyggnad och omfattar nu A-Tyna. Sökbar på ord men ej bläddringsbar.
Upphovsman: Svenska Akademien
Ämnesord: Svenska språket ; Lexikon ; Etymologi

Svenska Akademiens ordlista Resursen är på svenska

URL: http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_...
Digital version av SAOL, 13 uppl. 2006. Innehåller 125.000 nusvenska ord med uppgifter om stavning, uttal, böjning och i vissa fall betydelse. Sökbar på ord, bläddringsbar genom att skriva in en bokstav eller ett sidnummer. I väntan på 14 uppl. finns komplement Nyord.pdf.
Upphovsman: Svenska Akademien
Ämnesord: Svenska språket ; Nyord ; Lexikon

Svenska invektiv Resursen är på svenska

URL: http://pressylta.sofia-albertsson.se/
Förteckning över ålderdomliga eller dialektala svenska invektiv. För de dialektala orden anges ursprungsland, för övriga ord ges källuppgift med hänvisning till verk där ordet förekommer. Förteckningen bygger på Johan Santessons och Anne von Eckermanns Svenska invektiv. De dialektala orden har i huvudsak hämtats ur Johan Ernst Rietz Svenskt dialektlexikon.
Upphovsman: Johan Santesson, Anne von Eckermann, Johan Ernst Rietz
Ämnesord: Svenska språket ; Invektiv ; Dialekter

Svenskt dialektlexikon Resursen är på svenska

URL: http://runeberg.org/dialektl/
Digital faksimilutgåva av 1962 års faksimilutgåva av Johan Ernst Rietz Svenskt dialektlexikon från 1862-1867.
Upphovsman: Johan Ernst Rietz ; Projekt Runeberg
Ämnesord: Svenska språket ; Dialekter ; Lexikon

Syd- och västsvenska dialektord Resursen är på svenska

URL: http://dal2.isof.se/dialekt/dialekt.aspx
Databas med uppgifter om skånska, halländska, småländska, blekingska och öländska dialektord, med uppgifter om dialektal form, betydelse och i vilket landskap, härad och socken ordet förekommer. Den dialektala formen anges med det vanliga alfabetet. På arkivlapparna finns ibland uttal angivet med landsmålsalfabetet. I databasen söker man enklast genom att skriva början av ett ord i sökrutan. Databasen återger en liten del av de lapparkiv som finns på Dialekt- och ortsnamnsarkiven i Lund och Göteborg.
Upphovsman: Institutet för språk och folkminnen
Ämnesord: Svenska språket ; Dialekter ; Lexikon

Synonymer.se Resursen är på svenska

URL: http://www.synonymer.se/
Databas med svenska synonymer som grundar sig på Bonniers synonymordbok av Göran Walter och innehåller 65.000 uppslagsord, med översättningar och synonymer även till engelska, franska, spanska och tyska.  Dessutom ett lexikon för korsord, wordfeud och ordlekar. Användare kan bidra med ord, och de bidragen visas separat.
Upphovsman: Göran Walter ; Sinovum Media
Ämnesord: Svenska språket ; Engelska språket ; Franska språket ; Spanska språket ; Tyska språket ; Synonymer ; Lexikon

[Upp]

Fct Svenska som andraspråk

Lexin

URL: http://lexin.nada.kth.se/lexin.html
En kombination av lexikon och ordböcker. Finns för närvarande på: albanska, amhariska, arabiska, azerbajdzjanska, bosniska, engelska, finska, grekiska, kroatiska, nordkurdiska, pashto, persiska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska, tigrinska samt turkiska. Under rubriken Bilder och filmer i den övre menyn, finns temasidor med bilder och filmer, på delvis andra språk.
Upphovsman: Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen, KTH
Ämnesord: Svenska som andraspråk ; Svenska som främmandespråk ; Minoritetsspråk ; Lexikon

Svensk-romska ordlistor

URL: http://www.sprakradet.se/romaniordlistor
Korta svensk-romska ordlistor för olika områden i det svenska samhället: medicin, juridik, skola och sociala frågor. Ordlistorna finns för olika språkvarianter.
Upphovsman: Språkrådet
Ämnesord: Svenska som andraspråk ; Svenska som främmandespråk ; Romani ; Lexikon

[Upp]

Fda Danska

Dansk-svenska specialordlistor

URL: http://www.danska-svenska.se/
Ordlistor inom en mängd olika områden: byggteknik, botanik, sportfiske, lantbruk, medicin, livsmedel, vardagliga ord m.m. Sammanlagt ca 150 ordlistor och ca 300.000 sökord.
Upphovsman: Öresunds översättningsbyrå
Ämnesord: Danska språket ; Lexikon

Den Danske Ordbog

URL: http://ordnet.dk/ddo
Nätversion av den tryckta ordboken i sex volymer som utgavs 2003-05. DDO omfattar det moderna danska språket från ca 1955 till idag. Den innehåller ca 100.000 uppslagsord och 12.000 idiomatiska uttryck. Nätversionen uppdateras kontinuerligt. Via den övre menyn når man även Ordbog over det danske Sprog, som omfattar tiden 1700-1950 samt textsamlingen KorpusDK.
Upphovsman: Ebba Hjorth, Kjeld Kristensen ; Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Ämnesord: Danska språket ; Idiomatik ; Lexikon

Dialekt.dk

URL: http://dialekt.dk/dialekter/lyt_til_dialekt/
Webbplats med dialektprover från Danmark. Här finns ett trettiotal ljudprov från hela Danmark, inspelade i huvudsak på 1970-talet och 1980-talet. Dessutom finns ett tiotal nyinspelade ljudprov från 2006-07. Via vänstermenyn kan man också hitta ytterligare information om dialekter.
Upphovsman: Köpenhamns Universitet
Ämnesord: Danska språket ; Dialekter

Lexin

URL: http://lexin.emu.dk/index.cgi?fra=dansk&til=svensk
Dansk-svensk/Svensk-dansk ordbok i serien Lexin. Innehåller ca 7.000 uppslagsord med exempel och ofta även ljud och bilder.
Upphovsman: UNI-C, Undervisningsministeriet
Ämnesord: Danska språket ; Lexikon

Ordbog over det danske sprog : dansk i perioden 1700-1950

URL: http://ordnet.dk/ods/
Sökbar nätversion av den tryckta ordboken som utgavs i 28 band 1918-56. Databasen omfattar 225.000 uppslagsord, varav ca 15 % kommer från de fem supplementbanden som håller på att integreras i ordboken. ODS beskriver det danska riksspråket 1700-ca 1950 och medtar till viss del även dialekter, fackspråk och slang.
Upphovsman: Verner Dahlerup, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Ämnesord: Danska språket ; Lexikon

Ordbog til det aeldre danske sprog (1300-1700)

URL: http://www.hist.uib.no/kalkar/
Digital faksimilutgåva av utgåvan från 1881-1907 på fyra band, totalt 3.700 sidor. Det femte bandet (supplement) är inte digitaliserat.
Upphovsman: Otto Kalkar ; Universitetet i Bergen, Statsarkivet i Bergen
Ämnesord: Danska språket ; Lexikon

Sproget.dk

URL: http://sproget.dk/
Portal som ger en samlad ingång till officiella och auktoritativa uppslagsverk om det danska språket. I sökrutan mitt på sidan söker man enkelt både på webbplatsen och i fem danska ordböcker samtidigt: Retskrivningsordbogen, Den danske ordbog, Ordbog over det danske sprog, Nye ord i dansk 1955-1998, KorpusDK samt delar av Politikens håndbog i nudansk. Speciellt användbart är även rättskrivningsreglerna.
Upphovsman: Dansk Sprognaevn, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Ämnesord: Danska språket ; Lexikon ; Grammatik ; Skrivregler

[Upp]

Fdb Norska

Bokmålsordboka og Nynorskordboka

URL: http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek_nynorsk.html
Databas som innehåller ordböckerna Bokmålsordboka och Nynorskordboka i utgåvor från 2001. Trunkering görs med %-tecken.
Upphovsman: Universitetet i Oslo, Språkrådet
Ämnesord: Norska språket ; Lexikon

Nordavinden og sola : norsk dialektprovedatabase på nettet

URL: http://www.ling.hf.ntnu.no/nos/
Databas med dialektprover från Norge. Personer från 55 olika orter läser texten Nordanvinden och solen. För varje ljudprov finns också textutskrift samt information kring inläsningen. Inspelningarna är gjorda 1997-2001. Man söker antingen via kartan eller via listan över orter.
Upphovsman: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Ämnesord: Norska språket ; Dialekter

SNORRE

URL: http://www.standard.no/no/toppvalg/termbasen/
Termdatabas med terminologi på bokmål, nynorska, engelska, franska och tyska. Databasen täcker ett stort antal fackområden. Med databasen vill man samla de norska termdatabaserna på ett ställe och säkerställa att alla termer finns på både bokmål och nynorska.
Upphovsman: Standard Norge ; Språkrådet i Norge
Ämnesord: Norska språket ; Engelska språket ; Franska språket ; Tyska språket ; Terminologi ; Lexikon

[Upp]

Fdc Isländska

Íslensk-ensk ordabók

URL: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/IcelOnline.IEOrd
Databas med översättning från isländska till engelska. Databasen är en uppdaterad och utvidgad version av Íslensk-ensk ordabók från 1989.
Upphovsman: Sverrir Hólmarsson, Christopher Sanders, John Tucker ; University of Wisconsin-Madison
Ämnesord: Isländska språket ; Lexikon

ISLEX

URL: http://www.islex.se/
Flerspråkigt lexikon som utgår från isländska, med översättningar till svenska, norskt bokmål, nynorska och danska. Lexikonet omfattar modern isländska, med idiomatiska uttryck, exempel samt en del ljud- och bildillustrationer. Lexikonet innehåller ca 50.000 uppslagsord. Sökning direkt i sökrutan, med möjlighet att specificera sökningen genom att klicka på Einföld leit under sök-knappen.
Upphovsman: Árni Magnússon-institutet i Reykjavik samt flera nordiska språkinstitutioner
Ämnesord: Isländska språket ; Danska språket ; Norska språket ; Svenska språket ; Lexikon

[Upp]

Fe Engelska

Cambridge Dictionaries Online

URL: http://dictionary.cambridge.org/
Webbplats med lexikon på brittisk och amerikansk engelska, varav ett affärslexikon. Med möjlighet att lyssna på uttal. Dessutom engelskt-spanskt-engelskt lexikon, samt engelskt-turkiskt lexikon.
Upphovsman: Cambridge University Press
Ämnesord: Engelska språket ; Spanska språket ; Turkiska språket ; Lexikon

Dictionary of affixes

URL: http://www.affixes.org/
Databas med engelskans fyra olika affix: prefix, suffix, infix och combining form. Databasen innehåller över 1.000 uppslagsord och 10.000 exempel och bygger på Michael Quinions bok Ologies and Isms (2002). Man söker alfabetiskt, tematiskt eller via sökrutan.
Upphovsman: Michael Quinion
Ämnesord: Ordbildning ; Engelska språket ; Lexikon

Dictionary of slang

URL: http://www.peevish.co.uk/slang/search.htm
Lexikon över brittiska slang- och vardagsuttryck. Sök alfabetiskt eller via sökfunktionen.
Upphovsman: Ted Duckworth
Ämnesord: Engelska språket ; Slang ; Lexikon

English Grammar Topics

URL: http://www.edufind.com/english/grammar/grammar_topics.php
Engelsk grammatik. I den övre menyn hittar man även övningsmaterial under rubriken English Tests and Quizzes.
Upphovsman: Edufind.com
Ämnesord: Engelska språket ; Grammatik

English Idioms and Idiomatic Expressions

URL: http://www.usingenglish.com/reference/idioms/
Lexikon med ca 3.000 idiomatiska uttryck som brukar vara svåra när man har engelska som andraspråk. Till största delen brittisk engelska men även en del speciella uttryck från andra engelska varianter. Sök via den alfabetiska listan eller direkt via sökrutan. Eller gå via Idiom Categories för ämneskategorier och språkvarianter.
Upphovsman: UsingEnglish.com
Ämnesord: Engelska språket ; Idiomatik ; Lexikon

howjsay.com

URL: http://www.howjsay.com/
Databas med inläsningar av ca 150.000 uppslagsord. Uttal på brittisk engelska, kompletterat med enstaka ord på amerikansk engelska. Sök på enstaka ord eller en sträng av ord för att jämföra uttal.
Upphovsman: Tim Bowyer
Ämnesord: Engelska språket ; Fonetik ; Uttal ; Lexikon

MacMillan Dictionary

URL: http://www.macmillandictionary.com/
Enspråkigt lexikon över brittisk och amerikansk engelska, med integrerad tesaurus. Man väljer brittisk eller amerikansk engelska genom att gå till Options i den övre menyn, och båda varianterna ger möjlighet att lyssna på uttal.
Upphovsman: MacMillan Publishers Limited
Ämnesord: Engelska språket ; Lexikon

Merriam-Webster OnLine

URL: http://www.m-w.com/
Enspråkigt lexikon över amerikansk engelska, baserat på Merriam-Websters Collegiate Dictionary, 11 uppl. 2009.
Upphovsman: Merriam-Webster Inc.
Ämnesord: Engelska språket ; Lexikon

Norstedts engelska ord

URL: http://www.ord.se/oversattning/engelska/
Enklare gratisversion av Norstedts engelska ordbok. Sökbar både från engelska och svenska.
Upphovsman: Norstedts Akademiska Förlag
Ämnesord: Engelska språket ; Lexikon

Online Etymology Dictionary

URL: http://www.etymonline.com/index.php
Etymologiskt lexikon över engelska ords ursprung och betydelse.
Upphovsman: Douglas Harper
Ämnesord: Engelska språket ; Etymologi ; Lexikon

Sounds Familiar? : Accents and Dialects of the UK

URL: http://www.bl.uk/learning/langlit/sounds/
Webbplats med dialektprover från hela Storbritannien. Inspelningarna är hämtade från tre samlingar i ljudarkivet på British Library: The Survey of English Dialects (intervjuer från 1950-talet), The Survey of Anglo-Welsh Dialects (intervjuer från 1960-90-talet) och The Millennium Memory Bank (intervjuer från 1999). Inspelningarna kommenteras språkligt och här finns också allmän information om brittiska dialekter samt interaktivt övningsmaterial.
Upphovsman: British Library
Ämnesord: Engelska språket ; Dialekter

Tyda.se

URL: http://www.tyda.se/
Elektroniskt engelskt lexikon som översätter till och från svenska. Lexikonet baseras på en ordlista som tagits fram internt inom företaget och man inbjuder också användarna att bidra med ord. Innehåller alla vanligt förekommande ord i allmänna texter. Tjänsten känner av, korrigerar och föreslår inskrivna uppslagsord. Uttal på brittisk engelska, ett samarbete med MacMillan Dictionary. 
Upphovsman: Tyda
Ämnesord: Engelska språket ; Lexikon

Urban Dictionary

URL: http://www.urbandictionary.com/
Lexikon över amerikanska slang- och vardagsuttryck. Innehåller flera miljoner uttryck där de nyaste presenteras som blogginlägg. I den övre menyn återfinns orden i ett alfabetiskt arkiv och här kan man även söka via sökrutan. I högermenyn finns även en del bilder och ljudfiler med uttal. Vem som helst kan bidra med ord till lexikonet.
Upphovsman: Urban Dictionary, LLC
Ämnesord: Slang ; Engelska språket ; Lexikon

Visual Dictionary

URL: http://infovisual.info/
Enspråkigt engelskt bildlexikon. Sök direkt via sex olika teman nederst, eller använd knapparna i den övre menyn för fler sökmöjligheter. Till en del av orden finns även animationer, fotografier och ljudillustrationer.
Upphovsman: Bernard Déry
Ämnesord: Engelska språket ; Lexikon

Visual Dictionary Online

URL: http://visual.merriam-webster.com/
Enspråkigt engelskt bildlexikon med ca 20.000 ord och 6.000 illustrationer. Sök via 15 olika teman eller genom att skriva ett ord, eller början av ett ord, i index-sökrutan. Till orden hör också ljudfiler, så att man kan lyssna på uttalet.
Upphovsman: Merriam-Webster ; QA International
Ämnesord: Engelska språket ; Lexikon

Visuwords

URL: http://www.visuwords.com/
Ett annorlunda enspråkigt engelskt lexikon och tesaurus där orden grupperas efter betydelse och relation till andra ord. Sökträffarna visas i ett grafiskt, rörligt mönster. Lexikonet bygger på databasen WordNet som utvecklats vid Princeton University.
Upphovsman: WordNet ; Logical Octopus
Ämnesord: Engelska språket ; Semantik ; Synonymer ; Antonymer ; Lexikon

Word Spy

URL: http://www.wordspy.com/
Webbplats som fångar upp nya engelska ord och uttryck från tidskrifter och dagspress. Nyorden med belägg och exempel listas som blogginlägg, med de allra nyaste överst. Via högermenyn återfinner man sedan orden i ett alfabetiskt arkiv. Via högermenyn kan man även söka på ord ämnesvis, årsvis samt i en 100-i-topp-lista. Även fritextsökning och avancerad sökning.
Upphovsman: Paul McFedries ; Logophilia Limited
Ämnesord: Engelska språket ; Nyord ; Lexikon

[Upp]

Ff-Fg Tyska-Nederländska

LEO : Online-Wörterbücher

URL: http://dict.leo.org/?lang=de&lp=ende
Tyska lexikon som översätter till engelska, franska, italienska, kinesiska, ryska och spanska. Med ljudfiler för uttal.
Upphovsman: Technischen Universität München
Ämnesord: Engelska språket ; Franska språket ; Italienska språket ; Kinesiska språket ; Spanska språket ; Tyska språket ; Lexikon

Minigrammatik för jiddisch

URL: http://modersmal.skolverket.se/jiddisch/images/stories/jiddisch/Kort_jiddischgra...
Kort grammatik för jiddisch som också tar med alfabet och vanliga fraser. Här finns även kortfattad information om språkets ursprung, historia och släktskap med andra språk. Pdf.
Upphovsman: Susanne Sznajderman-Rytz
Ämnesord: Jiddisch ; Minoritetsspråk ; Grammatik

[Upp]

Fh-Fl Romanska språk

Diccionario Visual

URL: http://www.infovisual.info/index_es.html
Enspråkigt spanskt bildlexikon. Sök direkt via sex olika teman nederst, eller använd knapparna i den övre menyn för fler sökmöjligheter. Till en del av orden finns även animationer, fotografier och ljudillustrationer.
Upphovsman: Bernard Déry
Ämnesord: Spanska språket ; Lexikon

Dictionnaire Visuel

URL: http://www.infovisual.info/index_fr.html
Enspråkigt franskt bildlexikon. Sök direkt via sex olika teman nederst, eller använd knapparna i den övre menyn för fler sökmöjligheter. Till en del av orden finns även animationer, fotografier och ljudillustrationer.
Upphovsman: Bernard Déry
Ämnesord: Franska språket ; Lexikon

Fransk-svensk ordbok

URL: http://fransk-svensk-ordbok.csc.kth.se/fransksvenskt/fransksvenskt.html
Webbversion av Fransk-svensk ordbok från Natur & Kultur. Lexikonet omfattar ca 90.000 ord och uttryck. Sökbar både från franska och svenska.
Upphovsman: Rut Lötmarker, Jeannie Enwall
Ämnesord: Franska språket ; Lexikon

Portail lexical

URL: http://www.cnrtl.fr/definition/
Fransk språkportal med möjlighet att söka i åtta enspråkiga franska ordböcker och databaser: Le Trésor de la Langue Francaise, Les Dictionnaires de l´Académie Francaise (4, 8 och 9 uppl.), La Base de Données Lexicographiques Panfrancophone, La Base Historique du Vocabulaire Francais, Le Dictionnaire du Moyen Francais (1330-1500) samt Glossarium mediae et infimae latinitatis. Sök antingen via sökrutan eller välj ord i den alfabetiska listan. Sökningen sker i en ordbok i taget, men man kan flytta sökningen genom att klicka sig ner genom ordböckerna. I den övre menyn finns ingångar till synonymer, antonymer och etymologi samt, under Dictionnaires, ytterligare lexikon.
Upphovsman: Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales
Ämnesord: Franska språket ; Synonymer ; Antonymer ; Etymologi ; Lexikon

Sapere.it : dizionari

URL: http://www.sapere.it/sapere/dizionari.html
Webbplats med italienska lexikon. Här finns ett enspråkigt italienskt lexikon, med särskilda sökmöjligheter för synonymer, antonymer och neologismer. Även tvåspråkiga lexikon med italienska samt ett tiotal språk. Dessutom ett särskilt italienskt-latinskt lexikon samt länk till en kort italiensk grammatik.
Upphovsman: De Agostini Editore
Ämnesord: Italienska språket ; Latin ; Synonymer ; Antonymer ; Nyord ; Grammatik ; Lexikon

Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana

URL: http://www.etimo.it/?pag=hom
Etymologiskt lexikon över italienska ords ursprung och betydelse. Webbversion av den tryckta ordboken som utgavs första gången 1907.
Upphovsman: Ottorino Pianigiani ; Francesco Bonomi
Ämnesord: Italienska språket ; Etymologi ; Lexikon

WordReference.com

URL: http://www.wordreference.com/
Lexikon på franska, italienska, portugisiska, rumänska och spanska med översättningar till engelska och tvärtom.
Upphovsman: WordReference.com
Ämnesord: Engelska språket ; Franska språket ; Italienska språket ; Portugisiska språket ; Rumänska språket ; Spanska språket ; Lexikon

[Upp]

Fm Slaviska och baltiska språk

Spletni-slovar.com

URL: http://www.spletni-slovar.com/prevajalnik
Webbplats med lexikon som översätter mellan slovenska och sju språk: engelska, franska, italienska, kroatiska, portugisiska, spanska och tyska. Alla användare kan bidra med ord.
Upphovsman: Spletni-slovar.com
Ämnesord: Slovenska språket ; Engelska språket ; Franska språket ; Italienska språket ; Kroatiska språket ; Portugisiska språket ; Spanska språket ; Tyska språket ; Lexikon

[Upp]

Fo Grekiska och latin

Swensk-Latinsk Ordbok

URL: http://runeberg.org/swelatin/
Digital faksimilutgåva av Christian Cavallins ordbok från 1875-1876.
Upphovsman: Christian Cavallin ; Projekt Runeberg
Ämnesord: Latin ; Lexikon

[Upp]

Fp-Fq Indoiranska språk

Digital Dictionaries of South Asia

URL: http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/
Webbplats med länkar till ett stort antal digitaliserade lexikon, de flesta inom de indoiranska språken men även några på sinotibetanska språk (Fv) samt dravidiska språk (Fxo).
Upphovsman: University of Chicago ; Columbia University ; Triangle South Asia Consortium
Ämnesord: Indoiranska språk ; Dravidiska språk ; Sinotibetanska språk ; Lexikon

[Upp]

Fu Finsk-ugriska och altaiska språk

English - Estonian Dictionary

URL: http://www.ibs.ee/dict/
Lexikon som innehåller 17.000 ord från engelska till estniska och tvärtom.
Upphovsman: Institute of Baltic Studies
Ämnesord: Estniska språket ; Engelska språket ; Lexikon

Finnish for foreigners

URL: http://donnerwetter.kielikeskus.helsinki.fi/FinnishForForeigners/parts-index.htm
Kort introduktion till finska språket. Första delen innehåller vanliga ord och fraser med ljudfiler för uttal. Andra delen innehåller enkel grammatik och situationer användbara för turister, med ljudfiler för uttal.
Upphovsman: Marjukka Kenttälä, Jan Wagner ; University of Helsinki Language Centre
Ämnesord: Finska språket ; Grammatik

Finsk minigrammatik

URL: http://www.sprakradet.se/14725
Grammatik i finska, avsedd främst för icke finsktalande. Grammatiken är kort och tar endast upp det viktigaste i finskan, framför allt det som skiljer sig åt mellan finsk och svensk grammatik. Pdf.
Upphovsman: Raija Kangassalo, Margaretha Terner ; Språkrådet
Ämnesord: Finska språket ; Grammatik

Samisk ordbok

URL: http://ordbok.sametinget.se/
Databas med sydsamiska och lulesamiska ord, som bygger på Per-Martin Israelssons och Sakka Nejnes sydsamiska ordbok (2007) samt Nils-Olof Sortelius moderna lulesamiska ordboksmaterial (2005, med senare omarbetning och utökning).
Upphovsman: Sametinget
Ämnesord: Samiska språk ; Minoritetsspråk ; Lexikon

[Upp]

Fy Konstgjorda språk

Miniordlista interlingua-svenska

URL: http://www.interlingua.nu/
Miniordlista (via vänstermenyn) med de 2.000 vanligaste orden från interlingua till svenska.
Upphovsman: Svenska Sällskapet för Interlingua
Ämnesord: Interlingua ; Lexikon

Ordbok svenska - esperanto

URL: http://www.algonet.se/%7Eeldona/ordbok/hittaord.html
Digital version av den tryckta boken, med 48.000 huvudord. Sök på ord eller delar av ord. Ord som ingår i sammansättningar visas om man klickar på "visa fler".
Upphovsman: Ebbe Vilborg
Ämnesord: Esperanto ; Lexikon

Så enkelt fungerar esperanto! - grammatik

URL: http://www.esperanto.se/larasig/grammatiken/
Kort översikt över esperantos grammatik med regler för ordbildning.
Upphovsman: Svenska Esperanto-förbundet
Ämnesord: Esperanto ; Grammatik

[Upp]

Få Teckenspråk

Handalfabetet Resursen är på svenska

URL: http://www.sdr.org/teckensprak/handalfabetet
Handalfabetet A-Ö.
Upphovsman: Sveriges dövas riksförbund
Ämnesord: Teckenspråk

Spreadthesign

URL: http://www.spreadthesign.com/country/se/
Teckenspråkslexikon som översätter mellan ett tiotal språk. Innehåller framför allt ord som kan tänkas användas av yrkeselever som gör praktik utomlands. Man söker direkt i fritext, och det räcker att skriva del av ord. Genom att klicka på den orange knappen Grupper, kan man söka ämnesvis. Till orden finns videosekvenser och ibland en ljudfil. Lexikonet är ett pilotprojekt med stöd av Europeiska kommissionen och kommer vidareutvecklas.
Lyssna även på en presentation av Spreadthesign.

Upphovsman: Thomas Lydell-Olsen
Ämnesord: Teckenspråk ; Lexikon

Teckenspråkslexikon Resursen är på svenska

URL: http://130.237.171.78/fmi/iwp/res/iwp_home.html
Webbplats med en samling svenska teckenspråksdatabaser. Den största är Svenskt teckenspråkslexikon som omfattar allmänna tecken. Sedan finns ytterligare nio speciallexikon inom olika områden. Dessutom finns en digitaliserad version av den tryckta Svenskt teckenpråkslexikon från 1997. Olika sökmöjligheter finns, bl.a på ord, teckennummer och handform. Man kan även bläddra sig fram via alfabetiska register. I samtliga databaser finns videosekvenser som visar tecknen.
Upphovsman: Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet
Ämnesord: Teckenspråk ; Lexikon

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y