F Språkvetenskap

FSpråkvetenskap: allmänt
F.011Fonetik
F.031Personnamn
F.032Ortnamn
F.06Stilistik och textlingvistik
F.065Översättning
FbnNordiska språk
FbrRunologi
FcSvenska
FctSvenska som andraspråk
FdaDanska
FdbNorska
FdcIsländska
FeEngelska
Ff-FgTyska-Nederländska
Fh-FlRomanska språk
FmSlaviska och baltiska språk
FoGrekiska och latin
Fp-FqIndoiranska språk
FuFinsk-ugriska och altaiska språk
FyKonstgjorda språk
Teckenspråk

 [Upp]

F Språkvetenskap: allmänt

Acronym Finder

URL: http://www.acronymfinder.com/
Databas med en miljon akronymer, förkortningar och initialord. Dessutom finns Acronym Attic, med ytterligare flera miljoner akronymer och förkortningar, men dessa är inte granskade eller redigerade.
Upphovsman: Mike Molloy
Ämnesord: Förkortningar

Alpha Dictionary Language Directory

URL: http://www.alphadictionary.com/langdir.html
Webbplats med lexikon på ca 300 språk. Förutom rena språklexikon finns även ämneslexikon och grammatikor samt kort bakgrund till de respektive språken.
Upphovsman: Lexiteria LLC
Ämnesord: Språk ; Lexikon ; Grammatik

Atlas of the World´s Languages in Danger

URL: http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/
Digital version som kompletterar den tryckta atlasen från 2010. Här finns fakta om de ca 2.500 av världens språk och dialekter som är i farozonen att försvinna. För varje språk får man uppgifter om var det talas, hur många som talar det och i hur hög grad det är hotat. Man söker på område, språkets namn, antal som talar språket, grad av hot eller en kombination av dessa.
Upphovsman: UNESCO
Ämnesord: Minoritetsspråk

Collins Dictionary

URL: http://www.collinsdictionary.com/
Lexikon: enspråkigt engelskt, engelska/franska, engelska/italienska, engelska/spanska och engelska/tyska med ytterligare tillgång till översättning på ett trettiotal språk. Synonymer, ljudfiler, rikligt med exempel samt frekvens-grafer och bildexempel från Flickr. Dessutom engelsk thesaurus samt möjlighet till maskinöversättning av text på ett trettiotal språk.
Upphovsman: HarperCollins Publishers Limited
Ämnesord: Engelska språket ; Franska språket ; Spanska språket ; Tyska språket ; Italienska språket ; Lexikon

Ethnologue : Languages of the World

URL: http://www.ethnologue.com/
Digital version av det tryckta uppslagsverket. Förtecknar alla nu kända levande språk i världen, över 7.000. Beskrivningar, språkkartor, bibliografi och fr.o.m. 15 uppl. även språkkoder enligt ISO-standard.
Upphovsman: SIL International Publications
Ämnesord: Språk ; Uppslagsverk

Interglot

URL: http://www.interglot.com/dictionary
Webbplats med lexikon som översätter mellan engelska, franska, nederländska, spanska, svenska och tyska. För varje lexikon får man också böjning av verb.
Upphovsman: Interglot
Ämnesord: Engelska språket ; Franska språket ; Nederländska språket ; Spanska språket ; Svenska språket ; Tyska språket ; Grammatik ; Lexikon

Internet Slang Dictionary & Translator

URL: http://www.noslang.com/
Lexikon och översättningstjänst som översätter slang, akronymer och förkortningar som används på Internet och i sms till engelska. Sök direkt via översättningsfunktionen mitt på sidan, eller gå via den alfabetiska Slang Dictionary i menyn.
Upphovsman: Ryan Jones
Ämnesord: Språk ; Internet ; Förkortningar ; Slang ; Lexikon

LanguageGuide

URL: http://www.languageguide.org/
Bildlexikon på ett tiotal språk, med inläsningar av orden på respektive språk. Sökning via olika ämneskategorier. Lexikonet är ett samarbetsprojekt som bygger på frivilliga insatser.
Upphovsman: Tom Blackmon ; Languageguide.org
Ämnesord: Uttal ; Lexikon ; Språk

Languages across Europe

URL: http://www.bbc.co.uk/languages/european_languages/languages/index.shtml
Webbplats som presenterar 40 av språken i Europa. Kortfattad information om varje språk: historia, plats inom det språkliga släktträdet, hur många som talar det, var det är officiellt språk, vilket alfabet som används. För de flesta språken får man också ljudprov. Man söker via språk eller land.
Upphovsman: BBC
Ämnesord: Språk ; Uppslagsverk

Lexicool.com

URL: http://www.lexicool.com/
Sökbar förteckning över ca 7.500 två- och flerspråkiga lexikon som alla är fritt tillgängliga på Internet. I sökfältet kan man precisera vilka lexikon man söker genom att ställa in språk, ämne och titel/nyckelord. Man kan också gå via den övre menyn, där man hittar listor över lexikon, ordnade antingen efter språk eller ämne.
Upphovsman: Sebastian Abbo
Ämnesord: Språk ; Lexikon

OneLook : Dictionary Search

URL: http://www.onelook.com/
Sökmaskin som letar bland ca 20 miljoner ord i över 1.000 on-line lexikon, såväl rena språklexikon som ämnesordböcker och uppslagsverk. Man väljer om man vill söka på en definition eller en översättning av ordet. Engelskspråkiga verk överväger.
Upphovsman: Robert K Ware ; OneLook
Ämnesord: Språk ; Lexikon ; Uppslagsverk

Verbix

URL: http://www.verbix.com/webverbix/
Webbplats där man får verb böjda på ca 75 språk. Här finns också en kort översikt av språken samt historik. Vill man ha fler språk kan man ladda ner ytterligare versioner.
Upphovsman: Verbix
Ämnesord: Grammatik

[Upp]

F.011 Fonetik

Forvo : uttalslexikonet

URL: http://sv.forvo.com/
Uttalslexikon i form av en öppen databas som alla kan bidra till. Infödda talare läser in uttal och databasen omfattar ett mycket stort antal ord, på en mängd språk. Man söker via språk, kategori eller fritext.
Upphovsman: Forvo Media SL
Ämnesord: Språk ; Uttal ; Lexikon

Termordlista Resursen är på svenska

URL: http://www.studentlitteratur.se/files/laromedel/fonetikensgrunder/termer.pdf
Alfabetisk förteckning med definitioner av termer och begrepp inom fonetikens område. Ordlistan är en del av Olle Engstrands bok Fonetikens grunder, 2004. Pdf.
Upphovsman: Olle Engstrand
Ämnesord: Fonetik ; Lexikon

[Upp]

F.031 Personnamn

Behind the name : the etymology and history of first names

URL: http://www.behindthename.com/
Databas som innehåller förnamn på ca 70 språk med kortfattad etymologi och historia. Sökbar på namn eller språk men också via kategorier som t.ex bibliska, mytologiska eller litterära namn.
Upphovsman: Mike Campbell
Ämnesord: Personnamn

Behind the name : the etymology and history of surnames

URL: http://surnames.behindthename.com/
Databas som innehåller släktnamn på ca 50 språk. Sökbar via språk, den alfabetiska listan eller sökfunktionen.
Upphovsman: Mike Campbell
Ämnesord: Personnamn

HearNames

URL: http://hearnames.com/
Databas som innehåller inläsningar av ca 20.000 personnamn från hela världen, med uttal på respektive språk. Via rullgardinsmenyn i Avancerad sökning får man många bra sökmöjligheter, t.ex kan man söka på språk, förnamn, efternamn och kända namn.
Upphovsman: Elizabeth Bojang
Ämnesord: Personnamn ; Fonetik ; Lexikon

Mångkulturella almanackan Resursen är på svenska

URL: http://mangkulturellaalmanackan.wordpress.com/namn-och-namnsdagar/vara-namnsdaga...
Webbplats med information om förnamn från andra språk- och kulturområden än det svenska. Här finns en alternativ namnlängd, samt mer specifik information om respektive språkområdes namn under rubriken Namn och namnsdagar i den övre menyn. Även svenska och samiska namn.
Upphovsman: Mångkulturellt centrum
Ämnesord: Personnamn

Namnlängden (2001) Resursen är på svenska

URL: http://www.svenskaakademien.se/almanackan/namnlangden
Den nya gemensamma namnlängden för de svenska almanackorna fr.o.m. 2001. Namnlängden omfattar ca 600 namn. Man söker antingen kronologiskt på datum eller alfabetiskt på förnamn. Här finns också information om namnens härkomst och betydelse.
Upphovsman: Svenska akademien m.fl.
Ämnesord: Personnamn

Nomina : vad betyder namnet? Resursen är på svenska

URL: http://www.historiska.se/misc/gemensam/Nomina/nomina/
Databas som innehåller ca 4.300 förnamn, både nutida och historiska. Man får uppgift om förekomst, namnsdag, härledning, äldsta belägg i Sverige och exempel på historiska personer med namnet.
Upphovsman: Historiska museet
Ämnesord: Personnamn

Personnamn Resursen är på svenska

URL: http://www.prv.se/personnamn/
Del av PRV:s webbplats med fakta kring namn såsom definitioner av begreppet namn, lagar och regler kring namnfrågor samt statistik över namnändringar. Här kan man också få hjälp att sätta ihop ett nytt efternamn.
Upphovsman: Patent- och registreringsverket
Ämnesord: Personnamn ; Statistik

Pronunciation Guide

URL: http://pronounce.voanews.com/
Databas som innehåller inläsningar av uttal av personnamn på politiker och andra aktuella personer runt om i världen. Uttalet är mestadels på amerikansk engelska. 
Upphovsman: Voice of America
Ämnesord: Personnamn ; Engelska språket ; Fonetik ; Lexikon

Svenska namn Resursen är på svenska

URL: http://svenskanamn.alltforforaldrar.se/
Webbplats med information om svenska för- och efternamn. Utöver databasen med över 240.000 namn finns även information om namntrender, namnsdagar, namngenerator samt sökfunktion. Dessutom statistik över namn, även på län- och kommunnivå.
Upphovsman: Allt för föräldrar AB
Ämnesord: Personnamn ; Statistik

Sveriges medeltida personnamn Resursen är på svenska

URL: http://www.språkochfolkminnen.se/sprak/namn/personnamn/sveriges-medeltida-person...
Nätversion av den tryckta ordboken Sveriges medeltida personnamn. Ordboken ska innehålla samtliga medeltida personnamn, både förnamn och binamn, som använts i Sverige, Finland (dock ej rent finskspråkiga namn) och de gamla norska landskapen. Från de gamla danska landskapen varierar redovisningen. Ordboken omfattar tiden från ca 1100 till ca 1520.
Upphovsman: Institutet för språk och folkminnen
Ämnesord: Personnamn ; Lexikon

[Upp]

F.032 Ortnamn

Autoriserade stednavne i Danmark

URL: http://www.stednavne.info
Databas med den officiella stavningen på ca 25.000 danska orter, gårdar, vägar, kyrkor, broar etc. Sökning på kommun, socken eller typ av namn. 
Upphovsman: Stednavneudvalgets sekretariat, Nordisk Forskningsinstitut
Ämnesord: Ortnamn ; Danmark

Norske gaardnavne

URL: http://www.dokpro.uio.no/rygh_ng/rygh_felt.html
Databas som innehåller band 1-17 (av totalt 18 band) av Oluf Ryghs Norske gaardnavne, 1897-1911. Banden omfattar alla de moderna länen, utom Finnmark. Sök via sökfälten eller i fritext.
Upphovsman: Oluf Rygh ; Dokumentasjonsprosjektet, Oslo Universitet
Ämnesord: Ortnamn ; Norge

Ortnamnsregistret Resursen är på svenska

URL: http://www.språkochfolkminnen.se/sprak/namn/ortnamn/ortnamnsregistret/sok-i-regi...
Digital version av det Topografiska registret i Institutet för språk och folkminnens samlingar. Registret består av ca 3,7 miljoner inskannade arkivkort ordnade efter län, härad och socken och innehåller uppgifter om ortnamnens äldsta belägg och deras uttal. Man får också hänvisningar till facklitteratur där namnen tolkas eller behandlas. En Vägledning för hur man söker finns också. 
Upphovsman: Institutet för språk och folkminnen
Ämnesord: Ortnamn ; Sverige

Svenska ortnamn i Finland Resursen är på svenska

URL: http://kaino.kotus.fi/svenskaortnamn/
Databas med uppgifter om ca 5.000 svenska namn på orter runtom i Finland, med information om kommunal tillhörighet, uttal och en indelning i vedertagna eller föråldrade namn. Databasen är en reviderad och uppdaterad version av förteckningen Svenska ortnamn i Finland från 1984, och uppdateras nu fortlöpande.
Upphovsman: Institutet för de inhemska språken
Ämnesord: Ortnamn ; Finland

[Upp]

F.06 Stilistik och textlingvistik

Avstavningslexikon Resursen är på svenska

URL: http://avstava.appspot.com/
Lexikon med anvisningar för avstavning. Betaversion.
Upphovsman: Språkrådet
Ämnesord: Svenska språket ; Skrivregler ; Lexikon

Myndigheternas skrivregler Resursen är på svenska

URL: http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.41318b851483519095290e/141035304347...
Digital version av den tryckta boken, nu i en rejält omarbetad 8:e upplaga (2014). Skrivreglerna är i första hand tänkt som stöd för skrivandet inom den offentliga förvaltningen, men är användbar i många andra sammanhang.
Upphovsman: Språkrådet
Ämnesord: Svenska språket ; Skrivregler

Silva Rhetoricae

URL: http://rhetoric.byu.edu/
En guide till den klassiska retoriken och renässansens retorik som omfattar både talekonst och vältalighet i skrift. Sökning via retorikens olika grundläggande moment, eller via ett alfabetiskt register över retoriska figurer. Innehåller många korslänkar och referenser, i några fall till dokument i fulltext.
Upphovsman: Gideon O. Burton
Ämnesord: Retorik

Språkhjälpen Resursen är på svenska

URL: http://www.kielijelppi.fi/framsidan
En guide i konsten att tala och skriva med instruktioner både från klassisk retorik och modern presentationsteknik. Guiden är egentligen avsedd för finlandssvenska högskolestudenter men är användbar för alla.
Upphovsman: Helsingfors universitet
Ämnesord: Retorik

TT-språket Resursen är på svenska

URL: http://info.tt.se/tt-spraket/
En samling svenska skrivregler som egentligen är utformade för TT:s egna medarbetare men som är till hjälp för alla som skriver. Välj regelområde i högermenyn eller använd sökfunktionen.
Upphovsman: Tidningarnas Telegrambyrå AB
Ämnesord: Svenska språket ; Skrivregler

[Upp]

F.065 Översättning

Babel Fish

URL: http://www.babelfish.com/
Automatisk översättningstjänst som översätter ord och fraser mellan ett tiotal språk. Dock ej svenska.
Upphovsman: The Babel Fish Corporation
Ämnesord: Översättning

Google Översätt

URL: http://translate.google.com/translate_t
Automatisk översättningstjänst som översätter text och webbsidor mellan ca 50 språk, däribland svenska. Vid översättning från t.ex kinesiska kan man, förutom de kinesiska tecknen, få texten i en förenklad fonetisk form. För de flesta språken finns det också möjlighet att lyssna på orden. 
Upphovsman: Google
Ämnesord: Översättning

ImTranslator

URL: http://imtranslator.net/translate-and-speak/default.asp
Automatisk översättningstjänst som översätter text och sedan läser upp den. Tjänsten kan känna igen ett femtiotal språk, och översätter dessa till ett tiotal språk.
Upphovsman: Smart Link Corporation
Ämnesord: Översättning ; Uttal

Svenskt översättarlexikon Resursen är på svenska

URL: http://www.oversattarlexikon.se/
Databas över svenska och finlandssvenska översättare från i huvudsak 1700-talet fram till idag. Varje artikel innehåller en biografi över översättaren, en utförlig bibliografi samt oftast ett porträtt.
Upphovsman: Södertörns högskolebibliotek
Ämnesord: Översättare ; Översättning ; Översättningar ; Författare ; Författarlexikon ; Lexikon ; Sverige

[Upp]

Fbn Nordiska språk

Skandinavisk ordbog

URL: http://www.nada.kth.se/skandlexikon/index.html
Nätversion av den tryckta ordboken från 1994. Ordboken innehåller ord på danska, norska och svenska. Vanliga, välkända ord, men ord som kan skapa missförstånd vid översättning mellan språken.
Upphovsman: Birgitta Lindgren m.fl ; Nordiska språksekretariatet
Ämnesord: Nordiska språk ; Danska språket ; Norska språket ; Svenska språket ; Lexikon

Tvärslå

URL: http://ordbok.nada.kth.se/
Nordiskt lexikon med samsökning i ca 30 danska, finska, färöiska, isländska, norska, svenska och även engelska lexikon.
Upphovsman: KTH
Ämnesord: Nordiska språk ; Lexikon

[Upp]

Fbr Runologi

Lexikon över urnordiska personnamn Resursen är på svenska

URL: http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/namn/personnamn/lexikon-over-urnordiska-p...
Alfabetiskt lexikon över de urnordiska personnamn som förekommer i källor från perioden ca Kristi födelse - ca 700 e.Kr. Källorna är runinskrifter, ortnamn som innehåller personnamn samt litterära texter från perioden. Lexikonet består av tre avdelningar: namn i runinskrifter, namn i -lev-namn, namn i Beowulf. I görligaste mån ges belägg och etymologisk förklaring till namnen. PDF-fil.
Upphovsman: Lena Peterson
Ämnesord: Runologi ; Lexikon

Nordiskt runnamnslexikon Resursen är på svenska

URL: http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/arkiv-och-samlingar/nordiskt-runnamnslex...
Alfabetiskt lexikon som förtecknar egennamnen i de vikingatida (ca 800 - ca 1050 e.Kr) nordiska runinskrifterna, inklusive sådana funna utanför Norden. Lexikonet består av två delar: personnamn och ortnamn. PDF-fil.
Upphovsman: Lena Peterson
Ämnesord: Runologi ; Lexikon

Runor och runstenar Resursen är på svenska

URL: http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/runstenar/
Webbplats med information om runskrift och runstenar i Sverige. Här hittar man grundläggande information om runskrift och om hur man läser runor.
Upphovsman: Riksantikvarieämbetet
Ämnesord: Runologi ; Lexikon

[Upp]

Fc Svenska

100 svenska dialekter idag Resursen är på svenska

URL: http://swedia.ling.umu.se/
Dialektprover från hela det svenska språkområdet, inspelade 1998 - 2000.
Upphovsman: SweDia ; Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet
Ämnesord: Svenska språket ; Dialekter

Fiska : bibliografin över forskning i svenska i Finland Resursen är på svenska

URL: http://www.sls.fi/doc.php?category=2&docid=35
Bibliografisk databas över språkvetenskaplig forskning som behandlar svenska som modersmål i Finland. Databasen omfattar monografier och artiklar om svenska allmänspråket i Finland, dvs finlandssvenska dialekter, slang, talspråk, tvåspråkighet m.m.
Upphovsman: Svenska litteratursällskapet i Finland
Ämnesord: Finlandssvenska ; Bibliografi

Fornsvensk lexikalisk databas Resursen är på svenska

URL: http://spraakbanken.gu.se/fsvldb/
Databas över det fornsvenska ordförrådet, ca 54.000 uppslagsord. I databasen ingår följande tryckta volymer: Söderwall, K.F. Ordbok öfver svenska medeltids-språket, Vol. I-III, 1884-1918 + Supplement, Vol. IV-V, 1953-1973 ; Schlyter, C.J. Ordbok till Samlingen af Sweriges gamla lagar (Samling af Sweriges gamla lagar 13.), 1877.
Upphovsman: Knut Fredrik Söderwall, Carl Johan Schlyter ; Språkbanken vid Göteborgs universitet
Ämnesord: Svenska språket ; Lexikon

Nyordslistor Resursen är på svenska

URL: http://www.språkochfolkminnen.se/sprak/nyord/nyordslistor.html
Nyordslistor från år 2000 och framåt. Listorna innehåller ord och uttryck som uppfattas som nya i svenskan eller som varit aktuella under respektive år. Pdf-filer.
Upphovsman: Språkrådet
Ämnesord: Svenska språket ; Nyord

Ordbok över Finlands svenska folkmål Resursen är på svenska

URL: http://kaino.kotus.fi/fo/
Lexikon som beskriver de svenska dialekterna i Österbotten, på Åland, i Åboland och i Nyland. Lexikonet är under uppbyggnad och uppdateras kontinuerligt. Nätversionen får samma innehåll som den tryckta ordboken i fyra band.
Upphovsman: Institutet för de inhemska språken
Ämnesord: Finlandssvenska ; Dialekter ; Lexikon

Rikstermbanken Resursen är på svenska

URL: http://www.rikstermbanken.se
Sveriges nationella termbank med termer, begrepp och definitioner från en mängd olika fackområden. För en stor del av termerna ges även motsvarigheter på andra språk än svenska.
Upphovsman: Terminologicentrum TNC
Ämnesord: Svenska språket ; Terminologi ; Lexikon

Spara talet Resursen är på svenska

URL: http://www.sls.fi/doc.php?docid=323
Webbplats för projekt med syfte att dokumentera svenskan i Finland på 2000-talet. Här finns sammanlagt ca 200 olika ljudprov från inspelningar som gjorts med personer från 60 olika orter i Svenskfinland. Till varje ljudprov finns också textutskrifter. Även några äldre ljudprov finns att lyssna på.
Upphovsman: Svenska litteratursällskapet i Finland
Ämnesord: Finlandssvenska ; Dialekter

Svensk etymologisk ordbok Resursen är på svenska

URL: http://runeberg.org/svetym/
Digital faksimilutgåva av Elof Hellquists Svensk etymologisk ordbok, 1 uppl., 1922.
Upphovsman: Elof Hellquist ; Projekt Runeberg
Ämnesord: Svenska språket ; Etymologi ; Lexikon

Svenska Akademiens ordbok Resursen är på svenska

URL: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
Digital version av SAOB som beskriver svenskt skriftspråk från 1521 till våra dagar. I SAOB ges ordens betydelse, uttal, böjning och stavning samt kortfattad etymologi. Varje betydelse illustreras med ett antal språkprov. SAOB är under uppbyggnad.
Upphovsman: Svenska Akademien
Ämnesord: Svenska språket ; Lexikon ; Etymologi

Svenska Akademiens ordlista Resursen är på svenska

URL: http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_...
Digital version av SAOL. Innehåller ca 125.000 nusvenska ord med uppgifter om stavning, uttal, böjning och i vissa fall betydelse.
Upphovsman: Svenska Akademien
Ämnesord: Svenska språket ; Lexikon

Svenska invektiv Resursen är på svenska

URL: http://pressylta.sofia-albertsson.se/
Förteckning över ålderdomliga eller dialektala svenska invektiv. För de dialektala orden anges ursprungsland, för övriga ord ges källuppgift med hänvisning till verk där ordet förekommer. Förteckningen bygger på Johan Santessons och Anne von Eckermanns Svenska invektiv. De dialektala orden har i huvudsak hämtats ur Johan Ernst Rietz Svenskt dialektlexikon.
Upphovsman: Johan Santesson, Anne von Eckermann, Johan Ernst Rietz
Ämnesord: Svenska språket ; Invektiv ; Dialekter

Svenskt dialektlexikon Resursen är på svenska

URL: http://runeberg.org/dialektl/
Digital faksimilutgåva av 1962 års faksimilutgåva av Johan Ernst Rietz Svenskt dialektlexikon från 1862-1867.
Upphovsman: Johan Ernst Rietz ; Projekt Runeberg
Ämnesord: Svenska språket ; Dialekter ; Lexikon

Syd- och västsvenska dialektord Resursen är på svenska

URL: http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/dialekter/syd--och-vastsvensk-dialektdata...
Databas med uppgifter om skånska, halländska, småländska, blekingska och öländska dialektord, med uppgifter om dialektal form, betydelse och i vilket landskap, härad och socken ordet förekommer. Den dialektala formen anges med det vanliga alfabetet. På arkivlapparna finns ibland uttal angivet med landsmålsalfabetet. I databasen söker man enklast genom att skriva början av ett ord i sökrutan. Databasen återger en liten del av de lapparkiv som finns på Dialekt- och ortsnamnsarkiven i Lund och Göteborg.
Upphovsman: Institutet för språk och folkminnen
Ämnesord: Svenska språket ; Dialekter ; Lexikon

Synonymer.se Resursen är på svenska

URL: http://www.synonymer.se/
Databas med svenska synonymer som grundar sig på Bonniers synonymordbok av Göran Walter och innehåller 65.000 uppslagsord, med översättningar och synonymer även till engelska, franska, spanska och tyska.  Dessutom ett lexikon för korsord, wordfeud och ordlekar. Användare kan bidra med ord, och de bidragen visas separat.
Upphovsman: Göran Walter ; Sinovum Media
Ämnesord: Svenska språket ; Engelska språket ; Franska språket ; Spanska språket ; Tyska språket ; Synonymer ; Lexikon

[Upp]

Fct Svenska som andraspråk

Lexin

URL: http://lexin.nada.kth.se/lexin.html
Webbplats med lexikon på ett tjugotal språk. Här finns även temsidor med bilder och filmer, på delvis andra språk.
Upphovsman: Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen, KTH
Ämnesord: Svenska som andraspråk ; Svenska som främmandespråk ; Minoritetsspråk ; Lexikon

[Upp]

Fda Danska

Dansk-svenska specialordlistor

URL: http://www.danska-svenska.se/
Webbplats med ett stort antal danska lexikon inom en mängd olika områden, t.ex byggteknik, botanik, sportfiske, lantbruk, medicin, livsmedel, vardagliga ord.
Upphovsman: Öresunds översättningsbyrå
Ämnesord: Danska språket ; Lexikon

Den Danske Ordbog

URL: http://ordnet.dk/ddo
Nätversion av den tryckta ordboken i sex volymer som utgavs 2003-05. DDO omfattar det moderna danska språket från ca 1955 till idag. Den innehåller ca 100.000 uppslagsord och 12.000 idiomatiska uttryck. Nätversionen uppdateras kontinuerligt.
Upphovsman: Ebba Hjorth, Kjeld Kristensen ; Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Ämnesord: Danska språket ; Idiomatik ; Lexikon

Dialekt.dk

URL: http://dialekt.dk/dialekter/lyt_til_dialekt/
Webbplats med dialektprover från Danmark. Här finns ett trettiotal ljudprov från hela Danmark, inspelade i huvudsak på 1970-talet och 1980-talet. Dessutom finns ett tiotal nyinspelade ljudprov från 2006-07. Via vänstermenyn kan man också hitta ytterligare information om dialekter.
Upphovsman: Köpenhamns Universitet
Ämnesord: Danska språket ; Dialekter

Lexin

URL: http://lexin.emu.dk/index.cgi?fra=dansk&til=svensk
Dansk-svensk/Svensk-dansk ordbok i serien Lexin. Innehåller ca 7.000 uppslagsord med exempel och ofta även ljud och bilder.
Upphovsman: UNI-C, Undervisningsministeriet
Ämnesord: Danska språket ; Lexikon

Ordbog over det danske Sprog

URL: http://ordnet.dk/ods/
Nätversion av den tryckta ordboken som utgavs i 28 band 1918-56. ODS beskriver det danska riksspråket 1700- ca 1950 och medtar till viss del även dialekter, fackspråk och slang. Databasen omfattar ca 225.000 uppslagsord.
Upphovsman: Verner Dahlerup ; Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Ämnesord: Danska språket ; Lexikon

Ordbog til det aeldre danske sprog (1300-1700)

URL: http://www.hist.uib.no/kalkar/
Digital faksimilutgåva av utgåvan från 1881-1907 på fyra band, totalt 3.700 sidor. Det femte bandet (supplement) är inte digitaliserat.
Upphovsman: Otto Kalkar ; Universitetet i Bergen, Statsarkivet i Bergen
Ämnesord: Danska språket ; Lexikon

Sproget.dk

URL: http://sproget.dk/
Portal som ger en samlad ingång till officiella och auktoritativa uppslagsverk om det danska språket. I sökrutan mitt på sidan söker man enkelt både på webbplatsen och i flera lexikon samtidigt. 
Upphovsman: Dansk Sprognaevn, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Ämnesord: Danska språket ; Lexikon ; Grammatik ; Skrivregler

[Upp]

Fdb Norska

Bokmålsordboka og Nynorskordboka

URL: http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek_nynorsk.html
Databas som innehåller ordböckerna Bokmålsordboka och Nynorskordboka i utgåvor från 2001.
Upphovsman: Universitetet i Oslo, Språkrådet
Ämnesord: Norska språket ; Lexikon

Nordavinden og sola : norsk dialektprovedatabase på nettet

URL: http://www.ling.hf.ntnu.no/nos/
Databas med dialektprover från Norge. Personer från 55 olika orter läser texten Nordanvinden och solen. För varje ljudprov finns också textutskrift samt information kring inläsningen. Inspelningarna är gjorda 1997-2001. Man söker antingen via kartan eller via listan över orter.
Upphovsman: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Ämnesord: Norska språket ; Dialekter

SNORRE

URL: http://www.standard.no/no/toppvalg/termbasen/
Termdatabas med terminologi på bokmål, nynorska, engelska, franska och tyska. Databasen täcker ett stort antal fackområden. Med databasen vill man samla de norska termdatabaserna på ett ställe och säkerställa att alla termer finns på både bokmål och nynorska.
Upphovsman: Standard Norge ; Språkrådet i Norge
Ämnesord: Norska språket ; Engelska språket ; Franska språket ; Tyska språket ; Terminologi ; Lexikon

[Upp]

Fdc Isländska

Íslensk-ensk ordabók

URL: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/IcelOnline.IEOrd
Databas med översättning från isländska till engelska. Databasen är en uppdaterad och utvidgad version av Íslensk-ensk ordabók från 1989.
Upphovsman: Sverrir Hólmarsson, Christopher Sanders, John Tucker ; University of Wisconsin-Madison
Ämnesord: Isländska språket ; Lexikon

ISLEX

URL: http://www.islex.se/
Flerspråkigt lexikon som utgår från isländska, med översättningar till svenska, norskt bokmål, nynorska och danska. Lexikonet omfattar modern isländska, med idiomatiska uttryck, exempel samt en del ljud- och bildillustrationer.
Upphovsman: Árni Magnússon-institutet i Reykjavik samt flera nordiska språkinstitutioner
Ämnesord: Isländska språket ; Danska språket ; Norska språket ; Svenska språket ; Lexikon

[Upp]

Fe Engelska

Cambridge Dictionaries Online

URL: http://dictionary.cambridge.org/
Webbplats med lexikon på brittisk och amerikansk engelska, samt ytterligare ett tiotal språk. Dessutom en engelsk grammatik. 
Upphovsman: Cambridge University Press
Ämnesord: Engelska språket ; Lexikon

Dictionary of affixes

URL: http://www.affixes.org/
Databas med engelskans fyra olika affix: prefix, suffix, infix och combining form. Databasen bygger på Michael Quinions bok Ologies and Isms (2002). Man söker alfabetiskt, tematiskt eller via sökrutan.
Upphovsman: Michael Quinion
Ämnesord: Ordbildning ; Engelska språket ; Lexikon

Dictionary of slang

URL: http://www.peevish.co.uk/slang/search.htm
Lexikon över brittiska slang- och vardagsuttryck. Sök alfabetiskt eller via sökfunktionen.
Upphovsman: Ted Duckworth
Ämnesord: Engelska språket ; Slang ; Lexikon

English Grammar

URL: http://www.edufind.com/english/grammar/grammar_topics.php
Webbplats med engelsk grammatik, enkelt uppdelad i olika moment. Dessutom övningsmaterial.
Upphovsman: Edufind.com
Ämnesord: Engelska språket ; Grammatik

English Idioms and Idiomatic Expressions

URL: http://www.usingenglish.com/reference/idioms/
Lexikon med idiomatiska uttryck som brukar vara svåra när man har engelska som andraspråk. Till största delen brittisk engelska men även en del speciella uttryck från andra engelska varianter. Sök via den alfabetiska listan eller direkt via sökrutan. Eller gå via Idiom Categories för ämneskategorier och språkvarianter.
Upphovsman: UsingEnglish.com
Ämnesord: Engelska språket ; Idiomatik ; Lexikon

howjsay.com

URL: http://www.howjsay.com/
Databas med inläsningar av ca 150.000 uppslagsord. Uttal på brittisk engelska, kompletterat med enstaka ord på amerikansk engelska. Sök på enstaka ord eller en sträng av ord för att jämföra uttal.
Upphovsman: Tim Bowyer
Ämnesord: Engelska språket ; Fonetik ; Uttal ; Lexikon

MacMillan Dictionary

URL: http://www.macmillandictionary.com/
Enspråkigt lexikon över brittisk och amerikansk engelska, med integrerad tesaurus. Man väljer brittisk eller amerikansk engelska genom att gå till Options i den övre menyn, och båda varianterna ger möjlighet att lyssna på uttal.
Upphovsman: MacMillan Publishers Limited
Ämnesord: Engelska språket ; Lexikon

Merriam-Webster Online Dictionary

URL: http://www.merriam-webster.com/
Enspråkigt lexikon över amerikansk engelska, baserat på Merriam-Websters Collegiate Dictionary.
Upphovsman: Merriam-Webster Inc.
Ämnesord: Engelska språket ; Lexikon

Norstedts engelska ord

URL: http://www.ord.se/oversattning/engelska/
Enklare gratisversion av Norstedts engelska ordbok. Sökbar både från engelska och svenska.
Upphovsman: Norstedts Akademiska Förlag
Ämnesord: Engelska språket ; Lexikon

Online Etymology Dictionary

URL: http://www.etymonline.com/index.php
Etymologiskt lexikon över engelska ords ursprung och betydelse.
Upphovsman: Douglas Harper
Ämnesord: Engelska språket ; Etymologi ; Lexikon

Sounds Familiar? : Accents and Dialects of the UK

URL: http://www.bl.uk/learning/langlit/sounds/
Webbplats med dialektprover från hela Storbritannien. Inspelningarna är hämtade från olika samlingar i ljudarkivet på British Library och består av intervjuer från 1950-talet och framåt. Inspelningarna kommenteras språkligt och här finns också allmän information om brittiska dialekter samt interaktivt övningsmaterial.
Upphovsman: British Library
Ämnesord: Engelska språket ; Dialekter

Visual Dictionary

URL: http://infovisual.info/
Enspråkigt engelskt bildlexikon. Sök direkt via sex olika teman nederst, eller använd knapparna i den övre menyn för fler sökmöjligheter. Till en del av orden finns även animationer, fotografier och ljudillustrationer.
Upphovsman: Bernard Déry
Ämnesord: Engelska språket ; Lexikon

Visual Dictionary Online

URL: http://visual.merriam-webster.com/
Enspråkigt engelskt bildlexikon. Sök via olika teman eller via sökfunktionen. Till orden hör också ljudfiler, så att man kan lyssna på uttalet.
Upphovsman: Merriam-Webster ; QA International
Ämnesord: Engelska språket ; Lexikon

Visuwords

URL: http://www.visuwords.com/
Ett annorlunda enspråkigt engelskt lexikon och tesaurus där orden grupperas efter betydelse och relation till andra ord. Sökträffarna visas i ett grafiskt, rörligt mönster. Lexikonet bygger på databasen WordNet som utvecklats vid Princeton University.
Upphovsman: WordNet ; Logical Octopus
Ämnesord: Engelska språket ; Semantik ; Synonymer ; Antonymer ; Lexikon

Word Spy

URL: http://www.wordspy.com/
Webbplats som fångar upp nya engelska ord och uttryck från tidskrifter och dagspress. Nyorden med belägg och exempel listas som blogginlägg, med de allra nyaste överst. Via högermenyn återfinner man sedan orden i ett alfabetiskt arkiv. Här finns även fler sökmöjligheter.
Upphovsman: Paul McFedries ; Logophilia Limited
Ämnesord: Engelska språket ; Nyord ; Lexikon

[Upp]

Ff-Fg Tyska-Nederländska

LEO : Online-Wörterbücher

URL: http://dict.leo.org/?lang=de&lp=ende
Webbplats med lexikon som översätter mellan tyska och ett tiotal språk. Med ljudfiler för uttal.
Upphovsman: Technischen Universität München
Ämnesord: Tyska språket ; Lexikon

[Upp]

Fh-Fl Romanska språk

Diccionario Visual

URL: http://www.infovisual.info/index_es.html
Enspråkigt spanskt bildlexikon. Sök direkt via sex olika teman nederst, eller använd knapparna i den övre menyn för fler sökmöjligheter. Till en del av orden finns även animationer, fotografier och ljudillustrationer.
Upphovsman: Bernard Déry
Ämnesord: Spanska språket ; Lexikon

Dictionnaire Visuel

URL: http://www.infovisual.info/index_fr.html
Enspråkigt franskt bildlexikon. Sök direkt via sex olika teman nederst, eller använd knapparna i den övre menyn för fler sökmöjligheter. Till en del av orden finns även animationer, fotografier och ljudillustrationer.
Upphovsman: Bernard Déry
Ämnesord: Franska språket ; Lexikon

Fransk-svensk ordbok

URL: http://fransk-svensk-ordbok.csc.kth.se/fransksvenskt/
Webbversion av Fransk-svensk ordbok från Natur & Kultur. Sökbar både från franska och svenska.
Upphovsman: Rut Lötmarker, Jeannie Enwall
Ämnesord: Franska språket ; Lexikon

Portail lexical

URL: http://www.cnrtl.fr/definition/
Fransk språkportal med möjlighet att söka i flera enspråkiga franska ordböcker och databaser. Sök antingen via sökrutan eller välj ord i den alfabetiska listan. Sökningen sker i en ordbok i taget, men man kan flytta sökningen genom att klicka sig ner genom ordböckerna. I den övre menyn finns ingångar till synonymer, antonymer och etymologi samt, under Dictionnaires, ytterligare lexikon.
Upphovsman: Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales
Ämnesord: Franska språket ; Synonymer ; Antonymer ; Etymologi ; Lexikon

Sapere.it : dizionari

URL: http://www.sapere.it/sapere/dizionari.html
Webbplats med italienska lexikon. Här finns ett enspråkigt italienskt lexikon, med särskilda sökmöjligheter för synonymer, antonymer och neologismer. Även tvåspråkiga lexikon med italienska samt ett tiotal språk. Dessutom ett särskilt italienskt-latinskt lexikon.
Upphovsman: De Agostini Editore
Ämnesord: Italienska språket ; Latin ; Synonymer ; Antonymer ; Nyord ; Lexikon

Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana

URL: http://www.etimo.it/?pag=hom
Etymologiskt lexikon över italienska ords ursprung och betydelse. Webbversion av den tryckta ordboken som utgavs första gången 1907.
Upphovsman: Ottorino Pianigiani ; Francesco Bonomi
Ämnesord: Italienska språket ; Etymologi ; Lexikon

WordReference.com

URL: http://www.wordreference.com/
Lexikon på franska, italienska, portugisiska, rumänska och spanska med översättningar till engelska och tvärtom.
Upphovsman: WordReference.com
Ämnesord: Engelska språket ; Franska språket ; Italienska språket ; Portugisiska språket ; Rumänska språket ; Spanska språket ; Lexikon

[Upp]

Fm Slaviska och baltiska språk

Spletni-slovar.com

URL: http://www.spletni-slovar.com/prevajalnik
Webbplats med lexikon som översätter mellan slovenska och ett tiotal språk. Alla användare kan bidra med ord.
Upphovsman: Spletni-slovar.com
Ämnesord: Slovenska språket ; Lexikon

[Upp]

Fo Grekiska och latin

Swensk-Latinsk Ordbok

URL: http://runeberg.org/swelatin/
Digital faksimilutgåva av Christian Cavallins ordbok från 1875-1876.
Upphovsman: Christian Cavallin ; Projekt Runeberg
Ämnesord: Latin ; Lexikon

[Upp]

Fp-Fq Indoiranska språk

Digital Dictionaries of South Asia

URL: http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/
Webbplats med länkar till ett stort antal digitaliserade lexikon, de flesta inom de indoiranska språken men även några andra språk i Sydasien är medtagna.
Upphovsman: University of Chicago ; Columbia University ; Triangle South Asia Consortium
Ämnesord: Indoiranska språk ; Dravidiska språk ; Sinotibetanska språk ; Lexikon

[Upp]

Fu Finsk-ugriska och altaiska språk

English - Estonian Dictionary

URL: http://www.ibs.ee/dict/
Lexikon som innehåller 17.000 ord från engelska till estniska och tvärtom.
Upphovsman: Institute of Baltic Studies
Ämnesord: Estniska språket ; Engelska språket ; Lexikon

Samisk ordbok

URL: http://ordbok.sametinget.se/
Databas med sydsamiska och lulesamiska ord, som bygger på Per-Martin Israelssons och Sakka Nejnes sydsamiska ordbok (2007) samt Nils-Olof Sortelius moderna lulesamiska ordboksmaterial (2005, med senare omarbetning och utökning).
Upphovsman: Sametinget
Ämnesord: Samiska språk ; Minoritetsspråk ; Lexikon

[Upp]

Fy Konstgjorda språk

Miniordlista interlingua-svenska

URL: http://www.interlingua.nu/
Miniordlista (via vänstermenyn) med de 2.000 vanligaste orden från interlingua till svenska.
Upphovsman: Svenska Sällskapet för Interlingua
Ämnesord: Interlingua ; Lexikon

Ordbok svenska - esperanto

URL: http://www.algonet.se/%7Eeldona/ordbok/hittaord.html
Digital version av den tryckta boken, med 48.000 huvudord. Sök på ord eller delar av ord. Ord som ingår i sammansättningar visas om man klickar på Visa fler.
Upphovsman: Ebbe Vilborg
Ämnesord: Esperanto ; Lexikon

[Upp]

Få Teckenspråk

Spreadthesign

URL: http://www.spreadthesign.com/country/se/
Teckenspråkslexikon som omfattar ett tjugotal av världens nationella teckenspråk. Sökning direkt i fritext, och det räcker att skriva del av ord. Även sökbart på olika ämnen. Till orden finns videosekvenser och ibland en ljudfil.
Upphovsman: Europeiskt teckenspråkscenter
Ämnesord: Teckenspråk ; Lexikon

Teckenspråkslexikon Resursen är på svenska

URL: http://130.237.171.78/fmi/iwp/res/iwp_home.html
Webbplats med en samling svenska teckenspråksdatabaser. Den största är Svenskt teckenspråkslexikon som omfattar allmänna tecken. Sedan finns ytterligare nio speciallexikon inom olika områden. Dessutom finns en digitaliserad version av den tryckta Svenskt teckenpråkslexikon från 1997. Olika sökmöjligheter finns, bl.a på ord, teckennummer och handform. Man kan även bläddra sig fram via alfabetiska register. I samtliga databaser finns videosekvenser som visar tecknen.
Upphovsman: Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet
Ämnesord: Teckenspråk ; Lexikon

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y