I Konst, musik, teater och film

IKonst, musik, teater och film: allmänt
IaKonst: allmänt
IbKonsthistoria: allmänt
IcArkitektur
IhDesign
IiKonstsamlingar och -utställningar
IjMusik
IkTeater
ImFilm
InFotokonst

 [Upp]

I Konst, musik, teater och film: allmänt

BDK - Bibliografi over Dansk Kunst

URL: https://ext.kb.dk/F/-?func=file&file_name=find-b&local_base=kab02
Bibliografin omfattar litteratur om dansk arkitektur, bildkonst och konstindustri. Under rubriken Arbis søgning kan man samsöka i Danmarks Kunstbiblioteks fyra olika databaser.
Upphovsman: Danmarks Kunstbibliotek
Ämnesord: Bibliografi ; Danmark ; Konst ; Arkitektur ; Design

KUNSTBIB

URL: http://www.nb.no/bibliografi/kunstbib/
Databasen innehåller referenser till böcker, småtryck, tidskriftartiklar och utställningskataloger om norsk konst, design och arkitekturhistoria.
Upphovsman: Nasjonalbiblioteket
Ämnesord: Arkitektur ; Design ; Konst ; Norge ; Bibliografi

Svensk konstvetenskaplig bibliografi Resursen är på svenska

URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=skvb
Svensk konstvetenskaplig bibliografi 1981-2000 är en del av Librisdatabasen och innehåller referenser till litteratur om konst: monografier och samlingsverk, artiklar och recensioner. Ämnesområdena omfattar främst konsthistoria, konstteori och de olika konstarterna arkitektur, måleri, skulptur, grafik, konsthantverk, design och dräkthistoria.
Upphovsman: Göteborgs universitetsbibliotek
Ämnesord: Bibliografi ; Historia ; Konst ; Konstteori ; Arkitektur

[Upp]

Ia Konst: allmänt

Artlex

URL: http://www.artlex.com/
Konstlexikon med 3 600 uppslagsord om allt från stenålderskonst till fotografi och videokonst. I vänstermenyn finns ett index till alla uppslagsord samt genvägar till längre artiklar om konstriktningar, tekniker och konsthistoria. Det går också att fritextsöka på hela webbplatsen.
Upphovsman: Michael Delahunt
Ämnesord: Konst ; Lexikon

[Upp]

Ib Konsthistoria: allmänt

Kunstindeks Danmark & Weilbachs kunstnerleksikon

URL: http://www.kulturarv.dk/kid/
Två integrerade databaser med upplysningar om danska konstnärer och konstverk i danska museer och andra offentliga samlingar. Omkring 39 000 konstverk är beskrivna och sökmöjligheterna är många.
Upphovsman: Kulturstyrelsen
Ämnesord: Arkitektur ; Konst ; Konstsamlingar ; Danmark

Medeltidens bildvärld Resursen är på svenska

URL: http://medeltidbild.historiska.se/medeltidbild
Bilddatabas med ett stort antal fotografier av medeltida kyrkliga konstföremål i Sverige, t.ex. altarskåp, träskulptur, dopfuntar och kalkmålningar från kyrkor och konstmuseer. Sökning på landskap och typ av konstföremål är möjlig. Det finns en utförlig sökguide, och ordförklaringar till termerna i databasen hittar man under rubriken Sök.
Upphovsman: Historiska museet
Ämnesord: Kyrklig konst ; Medeltiden ; Sverige

Timeline of Art History

URL: http://www.metmuseum.org/toah/
Omfångsrik databas med möjlighet att söka efter en särskild konstnär, ett motiv i konsten, en konstriktning, en tidsepok eller konst från någon särskild del av världen.
Upphovsman: The Metropolitan museum of art
Ämnesord: Historia ; Konst ; Konstnärer

[Upp]

Ic Arkitektur

ArchINFORM

URL: http://www.archinform.net/
Tysk databas som presenterar över 50 000 byggnadsprojekt över hela världen från äldsta tid och framåt, men med tonvikt på 1900-talsarkitekturen. Det går att bläddra i index över personer, platser och nyckelord. De flesta träffar innehåller bibliografiska referenser till olika publikationer, samt ibland bilder och länkar till andra webbsidor.

Upphovsman: Sascha Hendel
Ämnesord: Arkitekter ; Arkitektur ; Byggnader

Arkitektur: Artikelarkivet Resursen är på svenska

URL: http://www.arkitektur.se/search/artikelarkivet
Sökbart artikelarkiv, där du kan söka uppgifter om artiklar, presentationer och notiser som publicerats i tidskrifterna Arkitektur och Byggmästaren under mer än 100 år. Sök på nyckelord och använd OR och/eller AND mellan orden. OR eller AND måste skrivas med stora bokstäver.
Upphovsman: Arkitektur
Ämnesord: Arkitekter ; Arkitektur ; Artikelindex

Bebyggelseregistret - BEBR Resursen är på svenska

URL: http://www.bebyggelseregistret.raa.se/
Sökbart nationellt informationssystem med uppgifter om svenska byggnader, kyrkor, anläggningar och miljöer. Uppgifterna är insamlade genom fältinventeringar. Det går att söka på ett geografiskt område, kategori av miljö eller bebyggelse eller ett särskilt namn på en byggnad eller en anläggning.
Upphovsman: Riksantikvarieämbetet
Ämnesord: Byggnadsinventeringar ; Kyrkor

Greatbuildings.com

URL: http://www.greatbuildings.com/gbc.html
En portal med information om kända byggnader genom historien över hela världen. Sökbar på byggnadens namn, arkitektens namn eller den plats där byggnaden finns. Under varje rubrik finns också möjlighet att bläddra i ett alfabetiskt index. Innehåller 3D-modeller, ritningar och bilder. Kortfattade biografiska uppgifter om ett hundratal arkitekter.
Upphovsman: Artifice, inc.
Ämnesord: Byggnader ; Byggnadsritningar

Slottsguiden.info Resursen är på svenska

URL: http://www.slottsguiden.info
Webbplats som presenterar slott i Sverige och Europa. Sökbar på landskap, länder och alfabetiskt. Längre beskrivningar av de svenska slotten och något kortare av de europeiska.
Upphovsman: Nina Ringbom
Ämnesord: Arkitektur ; Slott ; Sverige ; Europa

Statens fastighetsverk: Våra fastigheter Resursen är på svenska

URL: http://www.sfv.se/sv/fastigheter/
Statens fastighetsverk förvaltar kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Sverige och i databasen Våra fastigheter kan man söka på en viss fastighetstyp (till exempel kronoegendomar, kungsgårdar, museer eller slott) i ett visst geografiskt område och få fram mer eller mindre omfattande informationstexter samt bilder.
Upphovsman: Statens fastighetsverk
Ämnesord: Byggnader ; Sverige

Stavkirke - middelalderens trekirker i Norge

URL: http://www.stavkirke.org/
Faktauppgifter om de 28 stavkyrkor som fortfarande finns bevarade i Norge och om de fynd som gjorts vid arkeologiska utgrävningar efter äldre kyrkor. Webbplatsen innehåller även en bibliografi och allmänna artiklar om de gamla träkyrkorna.
Upphovsman: Jörgen H. Jensenius
Ämnesord: Norge ; Stavkyrkor

[Upp]

Ih Design

Design Addict

URL: http://www.designaddict.com/design_index/index.cfm
Sökbart index över designers, producenter och specifika produkter från 1900- och 2000-talet. Kortfattade biografiska notiser samt ett stort bildmaterial. 
Upphovsman: Alix Everaert, Patrick Everaert
Ämnesord: Design ; Formgivare

Fashion era

URL: http://fashion-era.com
Webbplats med dräkt- och modehistoria från 1000-talet och framåt, huvuddelen med brittisk inriktning. Fashion era innehåller bilder på kläder och frisyrer, information om tyger, parfymer och accessoarer samt vägledning till dagens modetrender. Sidan har många underavdelningar men en sitemap gör webbplatsen överskådlig.
Upphovsman: Pauline Weston Thomas
Ämnesord: Historia ; Kläder ; Mode

Infomat - Who´s who

URL: http://www.infomat.com/whoswho
Webbplats med biografiska uppgifter om drygt hundra välkända modedesigners. Man bläddrar i ett alfabetiskt index, ordnat efter personnamn i rak följd, d v s förnamnet först. Här finns också information om de företag där respektive designer verkar eller har verkat.
Upphovsman: Infomat
Ämnesord: Klädformgivare ; Modedesign

[Upp]

Ii Konstsamlingar och -utställningar

Artcyclopedia

URL: http://www.artcyclopedia.com
Databas med länkar till konst som finns på museer över hela världen och som i flera fall kan ses online. Det finns en sökfunktion med tre alternativ: konstnärens namn, konstverkets titel eller museets namn. För varje konstnär finns en förteckning över de museer där han/hon finns representerad. Det går också att bläddra bland konstnärer ordnade efter konstriktning, teknik/uttrycksmedel, teman eller nationalitet. Kvinnliga konstnärer förtecknas särskilt efter tidsepok.
Upphovsman: John Malyon
Ämnesord: Konst ; Konstnärer ; Museer

Moderna museet - sök i samlingen Resursen är på svenska

URL: http://www.modernamuseet.se/sv/samlingen/samlingen/sok-i-samlingen/
Databas över Moderna museets verk. Arbetet med att komplettera databasen pågår fortlöpande och målet är att hela samlingen ska registreras. Cirka en tredjedel visas med bild. Det går att söka både på verk och person. Vid sökning på person skall antingen enbart efternamnet eller hela namnet med förnamnet först skrivas in. Det finns möjlighet att söka konstverken efter framställningssätt, konstnärens nationalitet eller tillkomstår.
Upphovsman: Moderna museet
Ämnesord: Konst ; Konstnärer

Web Gallery of Art

URL: http://www.wga.hu/index1.html
Sökbar databas som innehåller digitala reproduktioner av europeiska konstverk från 1000-talet till mitten av 1800-talet. Många sökalternativ finns och det går även att bläddra alfabetiskt efter konstnärens namn. 
Upphovsman: Emil Kren, Daniel Marx
Ämnesord: Konst ; Konstnärer

[Upp]

Ij Musik

All About Jazz

URL: http://www.allaboutjazz.com/
En amerikansk resurs som framförallt innehåller material om modern jazz och dess olika stilar från bebop och cool jazz till fusion, hip-hop och hard bop. Här finner man omfattande biografier över jazzmusiker, intervjuer, artiklar, nyheter och recensioner av CD-skivor, videor, böcker och konserter. Fritextsökning.
Upphovsman: All About Jazz
Ämnesord: Jazz

Allmusic

URL: http://www.allmusic.com/
Mycket stor faktadatabas med inspelad musik som är fritt sökbar i sökruta på personnamn, albumtitel och sångtitel. Man kan även leta sig fram via musikstil och genre från klassisk musik till reggae. Under Discover kan man söka på stämning i musiken från Aggressive till Witty och på teman från Adventure till Yearning. Innehåller utförliga biografier, diskografier och recensioner.
Upphovsman: All Media Guide, LCC
Ämnesord: Diskografier ; Musiker

Kritiker.se Resursen är på svenska

URL: http://kritiker.se
Denna webbplats sammanställer och länkar till ett mycket stort antal recensioner på musikcd, spelfilm, dvdfilm, appar och dataspel publicerade i svenska medier. För varje titel finns tillgång till minst tre recensionstexter, huvudsakligen från 2002 och framåt. Olika möjligheter att sortera och söka i materialet finns.
Upphovsman: Marcus Hansson
Ämnesord: Musik ; Film ; Recensioner

Levande musikarv Resursen är på svenska

URL: http://levandemusikarv.se
Verk ur den äldre svenska konstmusiken där noter saknats eller varit i oanvändbart skick ska bli tillgängliga här. Databasen ska innehålla information om musik och tonsättare, kostnadsfria källkritiska notutgåvor, vetenskapliga texter om tonsättare, verk och musikmiljöer samt radioinspelningar. Byggs upp under sex år.
Upphovsman: Kungl. Musikaliska akademien, Musik och teaterbiblioteket, Svensk Musik och Sveriges Radio
Ämnesord: Musik ; Musikalier ; Musikinspelningar ; Musiklitteratur ; Sverige ; Tonsättare

Musikkatalogen Resursen är på svenska

URL: https://musikkatalogen.kb.se/
Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets gamla musikkatalog med ca 38 000 svenska tonsättningar från 1700-talet och fram till 1975, då musiktrycken började katalogiseras i Libris. Det går att bläddra alfabetiskt eller använda sökrutan för att få fram uppgifter på handskrivna eller maskinskrivna katalogkort.
Upphovsman: Kungliga biblioteket
Ämnesord: Musik ; Musikalier ; Tonsättare ; Sverige ; Bibliografi

National anthems info

URL: http://www.nationalanthems.info/
Samling av ca 400 nationalsånger från hela världen uppställda alfabetiskt efter landets namn. Innehåller fakta om sången, text, not och möjlighet att lyssna via en musikfil. Texten återges dels på originalspråket, dels i engelsk översättning. Innehåller även ett lands tidigare nationalsånger.
Upphovsman: David Kendall, Zachary Harden
Ämnesord: Nationalsånger ; Musikalier

Operissimo

URL: http://www.operissimo.com/
Mycket omfattande databas med information om sångare, tonsättare, operor och operahus. För sångare och dirigenter får man korta biografiska uppgifter ( på tyska och/eller engelska) samt uppgifter om repertoar m.m. För tonsättare ges kortfattade biografiska uppgifter (på tyska och/eller engelska)samt verkförteckningar, inspelningar m.m. 
Upphovsman: Operissimo, Milano - Concertissimo, Zürich
Ämnesord: Operor ; Sångare ; Diskografier ; Tonsättare

Prog Archives

URL: http://www.progarchives.com/
Databas som innehåller resurser inom progressiv rock och täcker genrer som indo-prog, jazz rock, progressive electonic och metal, symphonic prog m.m. Innehåller biografier över artister och band, diskografier och recensioner. Bläddra på artist/band och genre.
Upphovsman: Prog Archives
Ämnesord: Alternativ rock ; Rock ; Diskografier

Red Hot Jazz Archive

URL: http://www.redhotjazz.com/search
Databas med inspelad musik över den tidiga jazzen fram till ca 1930. Innehåller kortare biografier över jazzmusiker och jazzorkestrar med diskografier och ljudfiler i RealAudio.
Generösa möjligheter till fritextsökning i hela basen. Man kan få fram uppgifter om musiker, orkestrar, låtar, inspelningsdatum m.m.

Upphovsman: Scott Alexander
Ämnesord: Jazz ; Diskografier

RoJaRo-Index

URL: http://www.rojaro.com/searchname.php
Index över artiklar, diskografier och musikrecensioner i tidskrifter som behandlar blues, country, gospel, rap, metal, reggae, punk, world music, folkmusik, rock och jazz. Omfattar material i tidskrifter from 1992 och framåt, ca 1,8 miljoner referenser. Sökbar via namn på artister eller grupper, titlar, samlingskonserter och ämne samt på recensioner av festivaler, böcker m.m.  och undervisningsmaterial. Ger inte artiklar i fulltext utan endast hänvisningar.
Upphovsman: Kjetil Maria Aase
Ämnesord: Rock ; Jazz ; Bibliografi ; Artikelindex

Svensk Musik: Biografier Resursen är på svenska

URL: http://www.mic.se/avd/mic/prod/micv6.nsf/AllDocuments/DE4E1A11C60848C9C125722800...
Webbplats med information om svenska komponister och deras musik. Här finner man material om tonsättare inom konstmusik, populärmusik och jazz samt verkkommentarer.
Upphovsman: Svensk Musik/STIM
Ämnesord: Tonsättare ; Sverige ; Konstmusik ; Jazz ; Populärmusik

Svensk musikhistorisk bibliografi (SMHB) Resursen är på svenska

URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=smhb
Svensk musikhistorisk bibliografi är en årlig förteckning som publicerats sedan 1926. Fram till 1989 fanns den i Svensk tidskrift för musikforskning och 1990-1993 utgavs den i bokform. Fr.o.m. 1991 är bibliografin sökbar som databas i LIBRIS. Ämnesbibliografin innehåller i princip all i Sverige eller av svenska författare publicerad litteratur om musik. Den förtecknar böcker och samlingsverk, artiklar i tidskrifter och böcker, utförligare skivkommentarer, dokument på Internet, recensioner m.m.
Upphovsman: Arkiv- och dokumentationsavd., Statens Musikbibliotek
Ämnesord: Musiklitteratur ; Bibliografi

Svenskt rockarkivs artikeldatabas Resursen är på svenska

URL: http://www.svensktrockarkiv.se/Artiklar
Sökbart musikarkiv, där man hittar referenser till artiklar kring artister och grupper, inspelningar, bilder, affischer, videoupptagningar, böcker och kuriosa kring den svenska populärmusikhistorien. Enkel och avancerad sökning. 
Upphovsman: Svenskt rockarkiv
Ämnesord: Musik ; Rock ; Artikelindex

Västervik: Vissamlingarna Resursen är på svenska

URL: http://opac.vastervik.se/pls/bookit6/pkg_www_misc.print_index?in_user_id=opac-v-...
Via Västerviks bibliotekskatalog går det även att söka bland de samlingar av böcker, noter och skivor, som ingår i visbiblioteket och visarkivet i Västervik.
Upphovsman: Västerviks bibliotek
Ämnesord: Visor ; Sverige

[Upp]

Ik Teater

Internet Broadway Database (IBDB)

URL: http://www.ibdb.com/index.php
Sökbar databas över samtliga föreställningar som visats på Broadway sedan starten. Det går att söka på skådespelare, regissörer och andra personalkategorier men också på rollnamn, uppgifter om enskilda teatrar eller en särskild sång från en musikal.
Upphovsman: The Broadway League
Ämnesord: Musikaler ; Teateruppsättningar

Online Ballet Dictionary

URL: http://www.abt.org/education/dictionary/index.html
Här förklaras grundläggande balettermer, ordnade i en klickbar ordlista. Flera av termerna illustreras av bilder och filmer. För att kunna spela upp filmklippen med dansrörelserna krävs installation av QuickTime.
Upphovsman: American Ballet Theatre
Ämnesord: Balett

Scendatabasen Resursen är på svenska

URL: http://www.scendatabasen.se/search.aspx
Sökbar databas med information om den professionella scenkonsten i Sverige från 2007 och framåt. Det är möjligt att söka på t.ex. produktion, upphovsman, teater, institution, premiärdatum, medverkande varav kvinna/man m.m. 
Upphovsman: Svensk teaterunion
Ämnesord: Teateruppsättningar ; Sverige

[Upp]

Im Film

Dansk film database

URL: http://www.danskefilm.dk/
Databas inriktad på dansk film och danska skådespelare. Man kan söka direkt eller bläddra via filmtitlar, skådespelarnamn (alfabetiskt efter förnamn) och decennier. Förutom fakta och handlingsreferat för filmer och uppgifter om skådespelare finns här information om platser som förekommit i olika filminspelningar. Databasen innehåller även TV-serier, tecknad film och stumfilmer.
Upphovsman: Nadja Rasmussen, Ole Hansen, Bent Willemoes, Finn Svanberg Nielsen
Ämnesord: Film ; Filmskådespelare ; Danmark

Filmarkivet: hundra år i rörliga bilder Resursen är på svenska

URL: http://filmarkivet.se
Sökbart arkiv med unikt rörligt bildmaterial, främst kort-, dokumentär-, journal- och reklamfilm som visar Sverige under de senaste hundra åren. Presenterar bland annat veckorevyer och informationsfilmer men även privat- och stumfilm. De kompletteras med produktionsuppgifter, kort synopsis och ofta fördjupningstext samt presenteras i tio kategorier för att underlätta sökning.
Upphovsman: Svenska Filminstitutet ; Kungliga biblioteket
Ämnesord: 1900-talet ; Film ; Sverige

Ingmar Bergman face to face Resursen är på svenska

URL: http://www.ingmarbergman.se/
Mycket omfångsrik webbplats om Ingmar Bergman. Här finner man biografiska fakta (under rubriken Universum) och mängder med information om Bergmans film- och dramaproduktion. Mediefiler i form av stillbilder, filmklipp eller kopior ur arbetsböcker når man genom bildikoner till höger om texterna eller som länkar i texten.
Upphovsman: Stiftelsen Ingmar Bergman
Ämnesord: Film ; Filmregissörer ; Ingmar Bergman

Internet Movie Database (IMDb)

URL: http://www.imdb.com/
Stor internationellt inriktad databas med uppgifter om filmer för bio, TV, video och dvd från 1892 och framåt. Utmärkta sökmöjligheter och en stor mängd uppgifter och länkar knutna till varje film. Här finns information om producent, regissör, medverkande skådespelare, genre, handling, musik, hänvisningar till litteratur och recensioner m.m. En förteckning över svenska produktioner når man via Advanced Title Search, där man kan söka på länder. 
Upphovsman: Internet Movie Database Inc.
Ämnesord: Film ; Filmskådespelare ; Filmregi

Kritiker.se Resursen är på svenska

URL: http://kritiker.se
Denna webbplats sammanställer och länkar till ett mycket stort antal recensioner på musikcd, spelfilm, dvdfilm, appar och dataspel publicerade i svenska medier. För varje titel finns tillgång till minst tre recensionstexter, huvudsakligen från 2002 och framåt. Olika möjligheter att sortera och söka i materialet finns.
Upphovsman: Marcus Hansson
Ämnesord: Musik ; Film ; Recensioner

MRQE : Movie Review Query Engine

URL: http://www.mrqe.com/
Söktjänst som dagligen söker av Internet i jakt på filmrecensioner. Insamlade uppgifter sparas i en databas, som innehåller recensionslänkar gällande filmtitlar. Genom att söka på filmtitlar eller delar av titlar, får man fram en lista med länkar till recensioner, de flesta tillgängliga i fulltext.
Upphovsman: Stewart M. Clamen
Ämnesord: Film

Official Academy Awards Database

URL: http://awardsdatabase.oscars.org/ampas_awards/BasicSearchInput.jsp
Den officiella databasen över alla som nominerats och/eller vunnit the Academy Award, eller som den vanligen kallas, Oscarsstatyetten, från 1927/28 och framåt. Sökbar via filmtitel, personnamn, priskategori, årtal eller en kombination av dessa.
Upphovsman: Academy of Motion Picture Arts and Sciences
Ämnesord: Film ; Filmskådespelare ; Filmregissörer

Statens medieråd Resursen är på svenska

URL: http://www.statensmedierad.se/default.aspx
Statens medieråd har som uppdrag att stärka barn och unga upp till 18 år som medieanvändare. Det handlar om deras användning av datorspel, film, internet, mobiltelefoner och TV. Myndigheten publicerar information och forskning om barns och ungas mediesituation samt fastställer åldersgränser för film som ska visas offentligt, se Filmregistret. 
Upphovsman: Statens medieråd
Ämnesord: Barn ; Ungdomar ; Digitala medier ; Sverige ; Internet ; Film ; Television ; Datorspel

Svensk filmdatabas Resursen är på svenska

URL: http://www.svenskfilmdatabas.se/
Sökbar databas med information om samtliga svenska långfilmer som producerats sedan 1897, samt dessutom om ett stort antal svenska kort- och dokumentärfilmer. Sökbar på filmtitel, premiärår, skådespelare, roll, bolag, priser m.m. Till varje film finns ett stort antal faktauppgifter, handlingsreferat och kommentarer samt möjlighet att ladda ner eller skriva ut ett sammanfattande faktablad i pdf-format.
Upphovsman: Svenska Filminstitutet
Ämnesord: Film ; Filmskådespelare ; Filmregissörer ; Sverige

Svensk mediedatabas Resursen är på svenska

URL: http://smdb.kb.se/
Sökbar databas över Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar, dvs uppgifter om TV, radio, video, biovisad film, skivor och multimedier. Material huvudsakligen från 1979 och framåt, men även äldre. Forskare på alla nivåer kan få tillgång till material genom att skapa ett konto.
Upphovsman: Kungliga biblioteket
Ämnesord: Film ; Musik ; Radio ; Television ; Sverige

Worldwide guide to movie locations

URL: http://www.movie-locations.com
En annorlunda resehandbok som visar vägen till platser för filminspelningar på olika ställen i världen. Det går att söka på filmtitlar, regissörer, skådespelare eller platser. Webbplatsen innehåller också en interaktiv karta för filmer som är inspelade i London.
Upphovsman: Tony Reeves - Worldwide guide to movie locations
Ämnesord: Resor ; Film

[Upp]

In Fotokonst

IDEA Photographic : After Modernism

URL: http://www.museumofnewmexico.org/mfa/ideaphotographic/index.html
Webbplats som avser att ge en översikt över de fotografiska idéernas utveckling, från modernismen in i 2000-talet. Under rubriken Themes presenteras en rad teman och koncept som har återkommit bland fotografer under denna tid. Här finns också, under rubriken Artists, en alfabetisk förteckning över fotografer. Varje uppslag innehåller en kortare biografisk artikel, enstaka fotografier och bibliografiska referenser.
Upphovsman: Museum of New Mexico
Ämnesord: Fotografer ; Fotokonst

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y