I Konst, musik, teater och film

IKonst, musik, teater och film: allmänt
IaKonst: allmänt
IbKonsthistoria: allmänt
IcArkitektur
IhDesign
IiKonstsamlingar och -utställningar
IjMusik
IkTeater
ImFilm
InFotokonst

 [Upp]

I Konst, musik, teater och film: allmänt

BDK - Bibliografi over Dansk Kunst

URL: https://ext.kb.dk/F/-?func=file&file_name=find-b&local_base=kab02
Bibliografin omfattar litteratur om dansk arkitektur, bildkonst och konstindustri. Under rubriken Arbis søgning kan man samsöka i Danmarks Kunstbiblioteks fyra olika databaser.
Upphovsman: Danmarks Kunstbibliotek
Ämnesord: Bibliografi ; Danmark ; Konst

KUNSTBIB

URL: http://www.nb.no/baser/kunstbib/english.html
Databasen innehåller referenser till böcker, småtryck, tidskriftartiklar och utställningskataloger om norsk konst, design och arkitekturhistoria.
Upphovsman: Nasjonalbiblioteket
Ämnesord: Arkitektur ; Design ; Konst ; Norge

Svensk konstvetenskaplig bibliografi Resursen är på svenska

URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=skvb
Svensk konstvetenskaplig bibliografi 1981-2000 är en del av Librisdatabasen och innehåller referenser till litteratur om konst: monografier och samlingsverk, artiklar och recensioner. Materialet är publicerat i Sverige, men behöver inte enbart handla om svensk konst och svenska konstnärer. Ämnesområdena omfattar främst konsthistoria, konstteori och de olika konstarterna arkitektur, måleri, skulptur, grafik, konsthantverk, design och dräkthistoria.
Upphovsman: Göteborgs universitetsbibliotek
Ämnesord: Bibliografi ; Historia ; Konst ; Konstteori

[Upp]

Ia Konst: allmänt

Artlex

URL: http://www.artlex.com/
Konstlexikon med uppslagsord om allt från stenålderns bilder till fotografi och videokonst. I navigationslisten finns ett index till alla uppslagsord och genvägar till längre artiklar om konstriktningar, tekniker och konsthistoria. Det går också att fritextsöka med hjälp av sökmotor på hela webbplatsen.
Upphovsman: Michael Delahunt
Ämnesord: Konst ; Lexikon

[Upp]

Ib Konsthistoria: allmänt

Artchive

URL: http://www.artchive.com/
Korta texter om ett stort antal konstnärer och olika konstriktningar samt ca 2000 bilder på konstverk. Under rubriken Theory and criticism finns analyser och recensioner av enskilda konstverk och utställningar. Avdelningen The Galleries innehåller ett antal virtuella utställningar.
Upphovsman: Mark Harden
Ämnesord: Konst ; Konstnärer ; Historia

Kunst Indeks Danmark + Weilbach : dansk kunstnersleksikon

URL: http://www.kulturarv.dk/kid/
Två integrerade databaser med upplysningar om konstnärer och konstverk i danska museer och andra offentliga samlingar. Omkring 39 000 konstverk är beskrivna. Weilbachs kunstnersleksikon finns även som ett tryckt lexikon (1993-2000) och rymmer för närvarande upplysningar om konstnärer och arkitekter.
Upphovsman: Kulturarvsstyrelsen; Danmarks kunstbibliotek
Ämnesord: Arkitektur ; Konst ; Konstsamlingar

Medeltidens bildvärld Resursen är på svenska

URL: http://medeltidbild.historiska.se/medeltidbild
Bilddatabas med ett stort antal fotografier av medeltida kyrkliga konstföremål i Sverige. Föremålen omfattar altarskåp, träskulptur, dopfuntar och kalkmålningar från kyrkor och konstmuseer runt om i landet. Sökning på landskap och typ av konstföremål är möjlig. Det finns en utförlig sökguide, och ordförklaringar till termerna i databasen hittar man under rubriken Sök.
Upphovsman: Historiska museet
Ämnesord: Kyrklig konst ; Medeltiden

Timeline of Art History

URL: http://www.metmuseum.org/toah/
Omfångsrik databas med möjlighet att söka efter en särskild konstnär, ett motiv i konsten, en konstriktning, en tidsepok eller konst från någon särskild del av världen.
Upphovsman: The Metropolitan museum of art
Ämnesord: Historia ; Konst ; Konstnärer

[Upp]

Ic Arkitektur

ArchINFORM

URL: http://www.archinform.net/
Tysk databas som, med tonvikt på 1900-talsarkitekturen, presenterar byggnadsprojekt över hela världen. Det går att bläddra i index över personer, platser och nyckelord. De flesta träffar innehåller bibliografiska referenser till olika publikationer. Dessutom finns det ibland bilder och länkar till andra webbsidor.
Språk: engelska, tyska

Upphovsman: Sascha Hendel
Ämnesord: Arkitekter ; Arkitektur ; Byggnader

Arkitektur - artikelarkiv Resursen är på svenska

URL: http://www.arkitektur.se/search/artikelarkivet
Den svenska tidskriften Arkitekturs artikelarkiv. Under rubriken Artikelarkiv kan du söka upplysningar om artiklar, presentationer och notiser som publicerats i tidskrifterna Arkitektur och Byggmästaren under mer än 100 år. Sök på nyckelord och använd OR och/eller AND mellan orden. OR eller AND måste skrivas med stora bokstäver.
Upphovsman: Arkitektur
Ämnesord: Arkitekter ; Arkitektur

Bebyggelseregistret Resursen är på svenska

URL: http://www.bebyggelseregistret.raa.se/
I registret finns bilder på och uppgifter om svenska byggnader, anläggningar och miljöer. Innehåller även administrativa och historiska uppgifter om Sveriges kyrkor samt i de flesta fall en kort karaktäristik. Uppgifterna är insamlade genom fältinventeringar utförda av i första hand landets länsmuseer. Det går att söka på ett geografiskt område, kategori av miljö eller bebyggelse eller ett särskilt namn på en byggnad eller en anläggning.
Upphovsman: Riksantikvarieämbetet
Ämnesord: Byggnadsinventeringar ; Kyrkor

Greatbuildings.com

URL: http://www.greatbuildings.com/gbc.html
En portal med information om kända byggnader genom historien över hela världen. Sökbar på byggnadens namn, arkitektens namn eller den plats där byggnaden finns. Under varje rubrik finns också möjlighet att bläddra i ett alfabetiskt index. Innehåller 3D-modeller, ritningar och bilder. Kortfattade biografiska uppgifter om ett hundratal arkitekter.
Upphovsman: Artifice, inc.
Ämnesord: Byggnader ; Byggnadsritningar

RIBA Library Online Catalogue

URL: http://riba.sirsidynix.net.uk/uhtbin/webcat
Omfattande brittisk referensdatabas över arkitektur. Innehåller referenser till böcker och artiklar från tidskrifter på ett stort antal språk. Dessutom finns det samlingar med ritningar och foton som också är indexerade.
Upphovsman: RIBA (Royal Institute of British Architects)
Ämnesord: Arkitekter ; Arkitektur ; Bibliotekskataloger ; Byggnadsritningar

SkyscraperPage

URL: http://www.skyscraperpage.com/diagrams/
Diagram med bilder över världens uppförda och planerade skyskrapor och andra höga byggnader. Det går att begränsa sökningarna till enskilda länder eller städer, byggår, status för byggnaden (ännu ej uppförd, uppförd, raserad etc.), typ av byggnad och minimi- eller maxhöjd.
Upphovsman: SkyscraperPage.com
Ämnesord: Arkitektur ; Skyskrapor

Slottsguiden.info Resursen är på svenska

URL: http://www.slottsguiden.info
Presenterar slott i Sverige och Europa. Sökbar på landskap, länder och alfabetiskt. Längre beskrivningar av de svenska slotten och något kortare av de europeiska.
Upphovsman: Nina Ringbom
Ämnesord: Arkitektur ; Slott

Statens fastighetsverk - Våra fastigheter Resursen är på svenska

URL: http://www.sfv.se/sv/fastigheter/
Statens fastighetsverk förvaltar kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Sverige och dessutom Sveriges statsägda ambassadbyggnader utomlands. I databasen Våra fastigheter kan man söka på en viss fastighetstyp (till exempel kronoegendomar, kungsgårdar, museer eller slott) i ett visst geografiskt område och få fram mer eller mindre omfattande informationstexter om byggnaden.
Upphovsman: Statens fastighetsverk
Ämnesord: Byggnader

Stavkirke - middelalderens trekirker i Norge

URL: http://www.stavkirke.org/
Faktauppgifter om de 28 stavkyrkor som fortfarande finns bevarade i Norge och om de fynd som gjorts vid arkeologiska utgrävningar efter äldre kyrkor. Webbplatsen innehåller även en bibliografi och allmänna artiklar om de gamla träkyrkorna.
Upphovsman: Jörgen H. Jensenius
Ämnesord: Norge ; Stavkyrkor

[Upp]

Ih Design

Design Addict

URL: http://www.designaddict.com/design_index/index.cfm
Under rubriken Designer Index förtecknas designers under 1900-talet med korta biografiska notiser samt ett stort bildmaterial. Dessutom kan man söka efter specifika produkter utifrån tidsperiod, funktion och material.
Upphovsman: Alix Everaert, Patrick Everaert
Ämnesord: Design ; Formgivare

Fashion era

URL: http://fashion-era.com
Omfattande webbplats med dräkt- och modehistoria från 1000-talet och framåt. Tonvikten ligger på brittisk historia. Fashion era innehåller bilder på kläder och frisyrer, information om tyger, parfymer och accessoarer samt vägledning till dagens modetrender. Sidan har många underavdelningar men en sitemap gör webbplatsen överskådlig.
Upphovsman: Pauline Weston Thomas
Ämnesord: Historia ; Kläder ; Mode

Infomat - Who´s who

URL: http://www.infomat.com/whoswho
Webbsidan innehåller biografiska uppgifter om drygt hundra välkända modedesigners. Man bläddrar i ett alfabetiskt index, ordnat efter personnamn i rak följd, d v s förnamnet först. Här finns också information om de företag där respektive designer verkar eller har verkat. Infomats webbsida innehåller även guider till ledande företag inom modebranschen och förteckningar över mässor och utställningar.
Upphovsman: Infomat
Ämnesord: Klädformgivare ; Modedesign

[Upp]

Ii Konstsamlingar och -utställningar

Artcyclopedia

URL: http://www.artcyclopedia.com
Databas med länkar till konst som finns på museer över hela världen och som i flera fall kan ses online. Det finns en sökfunktion med tre alternativ: konstnärens namn, konstverkets titel eller museets namn. För varje konstnär finns en förteckning över de museer där han/hon finns representerad. Det går också att bläddra bland konstnärer ordnade efter konstriktning, teknik/uttrycksmedel, teman eller nationalitet. Kvinnliga konstnärer förtecknas särskilt efter tidsepok.
Upphovsman: John Malyon
Ämnesord: Konst ; Konstnärer ; Museer

Moderna museet - sök i samlingen Resursen är på svenska

URL: http://www.modernamuseet.se/sv/samlingen/samlingen/sok-i-samlingen/
Databas över Moderna museets verk. Arbetet med att komplettera databasen pågår fortlöpande och målet är att hela samlingen ska registreras. Cirka en tredjedel visas med bild. Det går att söka både på verk och person. Vid sökning på person skall antingen enbart efternamnet eller hela namnet med förnamnet först skrivas in. Det finns möjlighet att söka konstverken efter framställningssätt, konstnärens nationalitet eller tillkomstår.
Upphovsman: Moderna museet
Ämnesord: Konst ; Konstnärer

Web Gallery of Art

URL: http://www.wga.hu/index1.html
Bildarkiv som innehåller digitala reproduktioner av europeiska konstverk från 1000-talet till mitten av 1800-talet. Ger många sökalternativ.
Upphovsman: Emil Kren, Daniel Marx
Ämnesord: Konst ; Konstnärer

WebArt Resursen är på svenska

URL: http://webart.nationalmuseum.se/search/search.aspx
Databas med information om konstföremål som ingår i Nationalmuseums samlingar. Flera av föremålen är försedda med bild. Det går att söka på konstnär/upphovsman, nationalitet, tillverkare/verkstad, titel, typ av föremål, tillkomstår, avbildad person och inventarienummer. Här finns en hjälpfunktion med kortfattad text som kan vara bra att läsa igenom innan sökningen utföres.
Upphovsman: Nationalmuseum
Ämnesord: Konst

[Upp]

Ij Musik

All About Jazz

URL: http://www.allaboutjazz.com/
En amerikansk resurs som framförallt innehåller material om modern jazz och dess olika stilar från bebop och cool jazz till fusion, hip-hop och hard bop. Här finner man omfattande biografier över jazzmusiker, intervjuer, artiklar, nyheter och recensioner av CD-skivor, videor, böcker och konserter. Fritextsökning.
Upphovsman: All About Jazz
Ämnesord: Jazz

Allmusic

URL: http://www.allmusic.com/
Mycket stor faktadatabas med inspelad musik som är fritt sökbar i sökruta på personnamn, albumtitel och sångtitel. Man kan även leta sig fram via musikstil och genre från klassisk musik till reggae. Under Discover kan man söka på stämning i musiken från Aggressive till Witty och på teman från Adventure till Yearning. Innehåller utförliga biografier, diskografier och recensioner. Till hemsidan finns det även en blogg där man blandar recensioner och nyheter.
Upphovsman: All Media Guide, LCC
Ämnesord: Diskografier ; Musiker

Charts all over the world

URL: http://www.lanet.lv/misc/charts
Länksamling med över 1000 hitlistor från hela världen, uppdelad efter världsdel och land. Sökbar via "HitSearch" där man kan söka på bl.a. artist, sångtitel, listnamn m .m.
Upphovsman: Atis Kluss
Ämnesord: Pop

Classical Net

URL: http://www.classical.net
Guide till klassisk musik som innehåller biografiska och bibliografiska uppgifter om tonsättare, recensioner av skivor och böcker samt rekommendationer hur man bygger upp en bra musiksamling av klassisk musik.
Upphovsman: Dave Lampson
Ämnesord: Klassisk musik ; Tonsättare

Kritiker.se Resursen är på svenska

URL: http://kritiker.se
Denna webbplats sammanställer och länkar till ett mycket stort antal recensioner på musikcd, spelfilm, dvdfilm, appar och dataspel publicerade i svenska medier. För varje titel finns tillgång till minst tre recensionstexter, huvudsakligen från 2002 och framåt. Olika möjligheter att sortera och söka i materialet finns.
Upphovsman: Marcus Hansson
Ämnesord: Musik ; Film ; Recensioner

Levande musikarv Resursen är på svenska

URL: http://levandemusikarv.se
Verk ur den äldre svenska konstmusiken där noter saknats eller varit i oanvändbart skick ska bli tillgängliga här. Databasen ska innehålla information om musik och tonsättare, kostnadsfria källkritiska notutgåvor, vetenskapliga texter om tonsättare, verk och musikmiljöer samt radioinspelningar. Byggs upp under sex år.
Upphovsman: Kungl. Musikaliska akademien, Musik och teaterbiblioteket, Svensk Musik och Sveriges Radio
Ämnesord: Musik ; Musikalier ; Musikinspelningar ; Musiklitteratur ; Sverige ; Tonsättare

Music from the movies

URL: http://www.musicfromthemovies.com/
Nätupplagan av den engelska tidskriften med samma namn. Innehåller recensioner av filmmusik, både äldre och ny, utgiven på cd samt texter om kompositörer, artiklar och andra resurser i ämnet filmmusik. Sökbar på filmtitel, kompositörsnamn och artikelämne.
Upphovsman: Music from the movies
Ämnesord: Filmmusik ; Tonsättare ; Diskografier

National anthems info

URL: http://www.nationalanthems.info/
Samling av ca 400 nationalsånger från hela världen uppställda alfabetiskt efter landets namn. Innehåller fakta om sången, text, not och möjlighet att lyssna via en musikfil. Texten återges dels på originalspråket, dels i engelsk översättning. Innehåller även ett lands tidigare nationalsånger.
Upphovsman: David Kendall
Ämnesord: Nationalsånger ; Musikalier

OperaGlass

URL: http://opera.stanford.edu/
Hemsida om opera med kortfattad information om tonsättare, librettister, sångare och historik över operaföreställningar. Innehåller även ett stort antal libretton på originalspråket, synopsis samt diskografier.
Upphovsman: Rick Bogart
Ämnesord: Operor ; Libretton

Operissimo Concertissimo

URL: http://www.operissimo.com/
Mycket omfattande databas med information om sångare, tonsättare, operor och operahus. För sångare och dirigenter får man korta biografiska uppgifter ( på tyska och/eller engelska) deras repertoar, inspelningar och framträdande. När det gäller tonsättare ges förutom kortfattade biografiska uppgifter (på tyska och/eller engelska) även en verkförteckning med rollbesättning samt inspelningar av operan. Förteckningen med skivinspelningar går tillbaka till 1920.
Upphovsman: Operissimo, Milano - Concertissimo, Zürich
Ämnesord: Operor ; Sångare ; Diskografier

Prog Archives

URL: http://www.progarchives.com/
Databas som innehåller resurser inom progressiv rock och täcker genrer som indo-prog, jazz rock, progressive electonic och metal, symphonic prog m.m. Innehåller biografier över artister och band, diskografier och recensioner. Bläddra på artist/band och genre.
Upphovsman: Prog Archives
Ämnesord: Alternativ rock ; Rock ; Diskografier

Red Hot Jazz Archive

URL: http://www.redhotjazz.com/search
Databas med inspelad musik över den tidiga jazzen fram till ca 1930. Innehåller kortare biografier över jazzmusiker och jazzorkestrar med diskografier och ljudfiler i RealAudio.
Generösa möjligheter till fritextsökning i hela basen. Man kan få fram uppgifter om musiker, orkestrar, låtar, inspelningsdatum m.m.

Upphovsman: Scott Alexander
Ämnesord: Jazz ; Diskografier

RoJaRo

URL: http://www.rojaro.com/searchname.php
Index över artiklar, diskografier och musikrecensioner i tidskrifter som behandlar blues, country, gospel, rap, metal, reggae, punk, world music, folkmusik, rock och jazz. Omfattar material i tidskrifter from 1992 och framåt, ca 1,8 miljoner referenser. Sökbar via namn på artister eller grupper, titlar, samlingskonserter och ämne samt på recensioner av festivaler, böcker och undervisningsmaterial. Ger inte artiklar i fulltext utan endast hänvisningar.
Upphovsman: Kjetil Maria Aase
Ämnesord: Rock ; Jazz ; Bibliografi

Svensk Musik: Biografier Resursen är på svenska

URL: http://www.mic.se/avd/mic/prod/micv6.nsf/AllDocuments/DE4E1A11C60848C9C125722800...
Webbplats med information om svenska komponister och deras musik. Här finner man material om tonsättare inom konstmusik, populärmusik och jazz samt verkkommentarer.
Upphovsman: Svensk Musik/STIM
Ämnesord: Tonsättare ; Sverige ; Konstmusik ; Jazz ; Populärmusik

Svensk musikhistorisk bibliografi (SMHB) Resursen är på svenska

URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=smhb
Svensk musikhistorisk bibliografi är en årlig förteckning som publicerats sedan 1926. Fram till 1989 fanns den i Svensk tidskrift för musikforskning och 1990-1993 utgavs den i bokform. Fr.o.m. 1991 är bibliografin sökbar som databas i LIBRIS. Ämnesbibliografin innehåller i princip all i Sverige eller av svenska författare publicerad litteratur om musik. Den förtecknar böcker och samlingsverk, artiklar i tidskrifter och böcker, utförligare skivkommentarer, dokument på Internet, recensioner m.m.
Upphovsman: Arkiv- och dokumentationsavd., Statens Musikbibliotek
Ämnesord: Musiklitteratur ; Bibliografi

Svenskt rockarkiv Resursen är på svenska

URL: http://www.svensktrockarkiv.se/Artiklar
Svenskt Rockarkiv är ett musikarkiv som har som mål att samla den svenska populärmusikhistorien. I arkivet kan man hitta inspelningar, bilder, affischer, videoupptagningar, böcker och kuriosa kring den svenska populärmusikhistorien. I artikeldatabasen finns referenser till artiklar kring artister och grupper såväl svenska som internationella. Enkel och avancerad sökning. Man arbetar även på en databas över svenska populärinspelningar.
Upphovsman: Svenskt rockarkiv
Ämnesord: Musik

Virginia Tech Multimedia Music Dictionary

URL: http://www.music.vt.edu/musicdictionary
Kortfattad lista över musiktermer med uttalsbeteckningar och ljudexempel.
Upphovsman: Richard Cole - Virginia Tech Department of Music ; Ed Schwartz - Learning Technologies
Ämnesord: Musik ; Lexikon

Vissamlingarna Resursen är på svenska

URL: http://opac.vastervik.se/pls/bookit6/pkg_www_misc.print_index?in_user_id=opac-v-...
Visbiblioteket och visarkivet i Västervik siktar på att bli Sveriges mest kompletta bibliotek för material om den svenska visan och för frågor om visor. I bibliotekskatalogen Algot kan man söka  i deras samling av böcker, noter och skivor.
Upphovsman: Västerviks bibliotek
Ämnesord: Visor ; Sverige

[Upp]

Ik Teater

IBDB - Internet Broadway Database

URL: http://www.ibdb.com/index.php
Databas över samtliga föreställningar som visats på Broadway. Det går att söka på skådespelare, regissörer och andra personalkategorier men också på rollnamn, uppgifter om enskilda teatrar eller en särskild sång från en musikal.
Upphovsman: The Broadway League
Ämnesord: Musikaler ; Teateruppsättningar

Online Ballet Dictionary

URL: http://www.abt.org/education/dictionary/index.html
Här förklaras grundläggande balettermer, ordnade i en klickbar ordlista. Flera av termerna illustreras av bilder och filmer. För att kunna spela upp filmklippen med dansrörelserna krävs installation av QuickTime.
Upphovsman: American Ballet Theatre
Ämnesord: Balett

Scendatabasen Resursen är på svenska

URL: http://www.scendatabasen.se
Sedan hösten 2006 dokumenterar Teaterunionens Scendatabas den professionella scenkonsten i Sverige. Information från teatrar, institutioner och produktionsbolag läggs in löpande varje månad.  I databasen är det möjligt att söka information på tex produktion, upphovsman, teater, institution, premiärdatum, medverkande varav kvinna/man mm. Det är också möjligt att få fram underlag för exempelvis genusstatistik.
Upphovsman: Svensk teaterunion
Ämnesord: Teateruppsättningar

[Upp]

Im Film

Dansk film database

URL: http://www.danskefilm.dk/
Databas inriktad på dansk film och danska skådespelare. Man kan söka direkt eller bläddra via filmtitlar, skådespelarnamn (alfabetiskt efter förnamn) och decennier. Förutom fakta och handlingsreferat för filmer och uppgifter om skådespelare finns här information om platser som förekommit i olika filminspelningar. Databasen innehåller även TV-serier, tecknad film och stumfilmer.
Upphovsman: Nadja Rasmussen, Ole Hansen, Bent Willemoes, Finn Svanberg Nielsen
Ämnesord: Film ; Filmskådespelare ; Danmark

Film Literature Index

URL: http://webapp1.dlib.indiana.edu/fli/advancedSearch.jsp
Databas med referenser till artiklar om film, TV och video, även recensioner, publicerade mellan 1976 och 2001. Referenser till nyare artiklar finns endast i den tryckta utgåvan av FLI. I databasen hittar man referenser från cirka 350 film- och TV-tidskrifter från 30 olika länder. Det avancerade sökformuläret ger stora möjligheter att begränsa sökningen.
Upphovsman: Film & Television Documentation Center, IU Digital Library Program
Ämnesord: Film ; Television

Filmarkivet: hundra år i rörliga bilder Resursen är på svenska

URL: http://filmarkivet.se
Unikt rörligt bildmaterial från Filmarkivet vid Svenska Filminstitutet, från Audiovisuella Medier vid Kungliga biblioteket och från Sveriges Television. Främst kort-, dokumentär-, journal- och reklamfilm som visar Sverige under de senaste hundra åren. Presenterar bland annat veckorevyer och informationsfilmer men även privat- och stumfilm. De kompletteras med produktionsuppgifter, kort synopsis och ofta fördjupningstext samt presenteras i tio kategorier för att underlätta sökning.
Upphovsman: Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket
Ämnesord: 1900-talet ; Film ; Sverige

Ingmar Bergman face to face Resursen är på svenska

URL: http://www.ingmarbergman.se/
Mycket omfångsrik webbplats om Ingmar Bergman. Här finner man biografiska fakta (under rubriken Universum) och mängder med information om Bergmans film- och dramaproduktion. Mediefiler i form av stillbilder, filmklipp eller kopior ur arbetsböcker når man genom bildikoner till höger om texterna eller som länkar i texten.
Upphovsman: Stiftelsen Ingmar Bergman
Ämnesord: Film ; Filmregissörer ; Ingmar Bergman

Internet Movie Database (IMDb)

URL: http://www.imdb.com/
Stor internationellt inriktad databas med uppgifter om filmer för bio, TV, video och dvd från 1892 och framåt. Utmärkta sökmöjligheter och en stor mängd uppgifter och länkar knutna till varje film. Här finns information om producent, regissör, medverkande skådespelare, genre, handling, musik, hänvisningar till litteratur och recensioner m.m. En förteckning över svenska produktioner når man via Advanced Title Search. Där söker man på Countries. I rullisten finns Sweden i övre delen under Common countries.
Upphovsman: Internet Movie Database Inc.
Ämnesord: Film ; Filmskådespelare ; Filmregi

Kritiker.se Resursen är på svenska

URL: http://kritiker.se
Denna webbplats sammanställer och länkar till ett mycket stort antal recensioner på musikcd, spelfilm, dvdfilm, appar och dataspel publicerade i svenska medier. För varje titel finns tillgång till minst tre recensionstexter, huvudsakligen från 2002 och framåt. Olika möjligheter att sortera och söka i materialet finns.
Upphovsman: Marcus Hansson
Ämnesord: Musik ; Film ; Recensioner

MRQE : Movie Review Query Engine

URL: http://www.mrqe.com/
Söktjänst som dagligen söker av Internet i jakt på filmrecensioner. Insamlade uppgifter sparas i en databas, som innehåller recensionslänkar gällande filmtitlar. Genom att söka på filmtitlar eller delar av titlar, får man fram en lista med länkar till recensioner, de flesta tillgängliga i fulltext.
Upphovsman: Stewart M. Clamen
Ämnesord: Film

Official Academy Awards Database

URL: http://www.oscars.org/awardsdatabase/index.html
Den officiella databasen över alla som nominerats och/eller vunnit the Academy Award, eller som den vanligen kallas, Oscarsstatyetten, från 1927/28 och framåt. Sökbar via filmtitel, personnamn, priskategori, årtal eller en kombination av dessa.
Upphovsman: Academy of Motion Picture Arts and Sciences
Ämnesord: Film ; Filmskådespelare ; Filmregissörer

Statens medieråd Resursen är på svenska

URL: http://www.statensmedierad.se/default.aspx
Statens medieråd har som uppdrag att stärka barn och unga som medieanvändare. Det handlar om barns anvädning av datorspel, film, internet, mobiltelefoner och TV. Myndigheten publicerar information om barns och ungas mediesituation, se till exempel Mediebarn. Medierådet fastställer även åldersgränser för film som ska visas offentligt, se Filmgranskning.
Upphovsman: Statens medieråd
Ämnesord: Barn ; Ungdomar ; Digitala medier ; Sverige ; Internet ; Film ; Television ; Datorspel

Svensk filmdatabas Resursen är på svenska

URL: http://www.svenskfilmdatabas.se/
Sökbar databas med information om samtliga svenska långfilmer som producerats sedan 1897, samt dessutom om ett stort antal svenska kort- och dokumentärfilmer. Sökbar på filmtitel, premiärår, skådespelare, roll, bolag, priser m.m. Till varje film finns ett stort antal faktauppgifter, handlingsreferat och kommentarer samt möjlighet att ladda ner eller skriva ut ett sammanfattande faktablad i pdf-format.
Upphovsman: Svenska Filminstitutet
Ämnesord: Film ; Filmskådespelare ; Filmregissörer ; Sverige

Svensk mediedatabas Resursen är på svenska

URL: http://smdb.kb.se/
Databas med uppgifter om svenska TV- och radioprogram samt om musik, dvs utgivna och outgivna ljudinspelningar. Dessutom ingår uppgifter om filmer som visats på landets biografer, om video som distribuerats i Sverige samt om multimedia som producerats i Sverige. Material huvudsakligen från 1979 och framåt ingår men även äldre. Forskare på alla nivåer kan få tillgång till material genom att skapa ett konto.
Upphovsman: Kungl. biblioteket
Ämnesord: Film ; Musik ; Radio ; Television ; Sverige

Worldwide guide to movie locations

URL: http://www.movie-locations.com
En annorlunda resehandbok som visar vägen till platser för filminspelningar på olika ställen i världen. Det går att söka på filmtitlar, regissörer, skådespelare eller platser. Webbplatsen innehåller också en interaktiv karta för filmer som är inspelade i London.
Upphovsman: Tony Reeves - Worldwide guide to movie locations
Ämnesord: Resor ; Film

[Upp]

In Fotokonst

IDEA Photographic : After Modernism

URL: http://www.museumofnewmexico.org/mfa/ideaphotographic/index.html
Webbplats som avser att ge en översikt över de fotografiska idéernas utveckling, från modernismen in i 2000-talet. Under rubriken Themes presenteras en rad teman och koncept som har återkommit bland fotografer under denna tid. Här finns också, under rubriken Artists, en alfabetisk förteckning över fotografer. Varje uppslag innehåller en kortare biografisk artikel, enstaka fotografier och bibliografiska referenser.
Upphovsman: Museum of New Mexico
Ämnesord: Fotografer ; Fotokonst

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y