K Historia

KHistoria: allmänt
K.2Forntiden
K.3Medeltiden
K.4Nya tiden
K.5Tiden efter 1914
KbNordens historia
KcSveriges historia
KeBrittiska öarnas historia
KfMellaneuropas historia
KhSchweiz historia
KjFrankrikes historia
KmÖsteuropas historia
KnBalkanländernas historia
KoAsiens historia
KoaFrämre Asiens historia
KoafhJudarnas historia
KpAfrikas historia
KqAmerikas historia
KqaNordamerikas historia
KtAllmän kulturhistoria
KuAllmän socialhistoria
KvAllmän ekonomisk historia
KyHistoriska hjälpvetenskaper

 [Upp]

K Historia: allmäntAvalon Project: Documents in Law, History and Diplomacy

URL: http://avalon.law.yale.edu/default.asp
Fulltextdatabas med digitaliserade dokument från världshistorien och den internationella politikens arena, med stor övervikt för amerikanskt material. Här finns gamla välkända dokument som Magna Charta och Mayflower Compact men också viktiga 1900-talsdokument från världskrigen, Nürnbergrättegångarna och det kalla krigets år. Databasen växer kontinuerligt och bland de senaste tilläggen finns dokument relaterade till terrorattacken 11 september 2001. Man kan bläddra alfabetiskt eller kronologiskt alternativt fritextsöka. Dokumenten återges i regel i engelsk översättning.
Upphovsman: Lillian Goldman Law Library, Yale Law School
Ämnesord: Världshistoria ; Källor

David Rumsey Map Collection

URL: http://www.davidrumsey.com/view.html
Databas som innehåller över 50 000 historiska kartor, atlaser och jordglober, de flesta från Nord- och Sydamerika men även en del från övriga världen. Kartorna spänner över tiden från 1700 till ca 1950 och kan studeras i olika program, primärt Luna Browser, som fungerar utan nerladdning.  Man kan söka via land, upphovsman, tidpunkt eller typ av karta. Klicka på Add to Workspace för att kunna zooma in och arbeta med delar av kartan.
Upphovsman: David Rumsey ; Cartography Associates
Ämnesord: Historiska kartor

EyeWitness to History

URL: http://www.eyewitnesstohistory.com/
Webbplats som samlar ögonvittnesskildringar ur världshistorien, från antiken fram till och med 1900-talet. De flesta berättelserna är hämtade ur litteraturen men för senare tider finns även inspelade redogörelser och fotografier. Man kan bläddra via ett kronologiskt index eller fritextsöka i materialet.
Upphovsman: Ibis Communications, Inc.
Ämnesord: Världshistoria ; Källor

Hyper History Online

URL: http://www.hyperhistory.com/online_n2/History_n2/a.html
Kombinerad översikt och uppslagsbok över världshistorien under de senaste 3000 åren. Webbplatsen bygger på samtidighetsprincipen, dvs man kan med hjälp av tidslinjer och olika färger se vad som hänt på olika håll i världen vid samma tidpunkt och vilka personer som gjort betydande insatser inom vetenskap, kultur, religion och politik. Den grafiska framställningen kompletteras med utförliga textavsnitt, biografiska notiser samt kartor, bilder och länkar. Man kan söka sig fram tematiskt eller kronologiskt alternativt börja i det alfabetiska personregister som återfinns under rubriken Index nere i vänstra hörnet.
Upphovsman: Andreas Nothiger ; World History Online
Ämnesord: Världshistoria ; Uppslagsverk

On This Day

URL: http://news.bbc.co.uk/onthisday/default.stm
Sökbar webbplats ägnad de viktigaste och/eller mest uppmärksammade händelserna under perioden 1950-2005 samt under krigsåren 1939-45. Innehållet är hämtat från BBC News och innehåller ofta bakgrundsinformation samt ljud- eller videofiler. Man kan söka händelser för en viss dag, under ett  visst år eller inom en viss kategori. 
Upphovsman: BBC
Ämnesord: Historia ; Tabeller

Populär Historia : Artikelarkiv Resursen är på svenska

URL: http://www.popularhistoria.se/artiklar/
Sökbar databas innehållande tusentals artiklar (i regel enbart texten), som varit publicerade i tidskriften Populär Historia fr.o.m. 1991 och framåt, undantaget de allra senaste häftena. Sök direkt på författare eller ämne i sökrutan uppe till höger på sidan eller använd avancerad sökning, där det finns flera avgränsningsmöjligheter.
Upphovsman: Populär Historia
Ämnesord: Historia ; Artikelindex

Scandia: Tidskrift för historisk forskning Resursen är på svenska

URL: http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/scandia
Webbplats med inskannade versioner av tidskriften Scandia, från starten 1928 och fram tills idag. Det går bra att bläddra via häften, författare, titlar eller att söka direkt i fulltextmaterialet, som finns tillgängligt i pdf-format.
Upphovsman: Stiftelsen Scandia ; Lunds universitets bibliotek
Ämnesord: Historia ; Artikelindex

SO-rummet: Historia Resursen är på svenska

URL: http://www.so-rummet.se/kategorier/historia
Webbplats innehållande granskade artiklar, bilder, länkar och litteraturanvisningar, avsedda att komplettera historieundervisningen i grundskolan och gymnasieskolan. Bläddra via de kronologiskt eller tematiskt uppställda ämnesområdena i vänstermenyn eller fritextsök i rutan överst i högermenyn.
Upphovsman: Robert de Vries
Ämnesord: Världshistoria ; Historia

Världens historia Resursen är på svenska

URL: http://varldenshistoria.se
Sökbart artikelarkiv med över 6000 artiklar ur tidskriften Världens historia från år 2005 och framåt. Många av artiklarna ligger fritt tillgängliga på webbplatsen, men den som vill ha tillgång till alla artiklar måste registrera sig som användare (gratis).
Upphovsman: Bonnier Publications
Ämnesord: Historia ; Artikelindex

[Upp]

K.2 Forntiden

Illustrated History of the Roman Empire

URL: http://www.roman-empire.net/
Omfattande läro- och uppslagsbok över Romerska riket med kronologier, översikter, berättande texter, biografier, bilder, interaktiva kartor m.m. Man kan bläddra sig fram tidsmässigt och ämnesmässigt eller använda någon av sökfunktionerna.
Upphovsman: Franco Cavazzi
Ämnesord: Romerska riket

Online Encyclopedia of Roman Emperors

URL: http://www.roman-emperors.org/
Uppslagsverk med granskade texter om alla de romerska kejsarna från år 27 f.Kr. till år 1454 e. Kr. Man kan söka enskilda kejsare alfabetiskt eller kronologiskt och få fram bra biografiska artiklar. Här finns även släktöversikter, beskrivningar och kartor över olika slag samt andra historiska kartor, bilder av romerska mynt och länkar till relevanta nätresurser.
Upphovsman: DIR Collegium Editorum
Ämnesord: Romerska riket ; Kejsare ; Lexikon

[Upp]

K.3 Medeltiden

Middle Ages

URL: http://www.learner.org/exhibits/middleages/
Webbplats med lättillgängliga introducerande texter, kompletterade med länkar till andra relevanta webbplatser, om hur det var att leva på medeltiden. Hur var det feodala systemet uppbyggt, vilken betydelse hade religionen, hur fungerade det dagliga livet, hur bodde man, klädde sig, roade sig m.m. Innehållsförteckning men ingen sökfunktion.
Upphovsman: Annenberg Media
Ämnesord: Medeltiden ; Europa

Möt Medeltiden Resursen är på svenska

URL: http://medeltiden.kalmarlansmuseum.se/niva1/innehall.phtml?userid=0
Webbplats med brett upplagd information om det medeltida samhället och den medeltida människans liv. Fokus ligger på länderna runt Östersjön och texterna är främst avsedda för skolbruk. Sökfunktion saknas, så man får leta sig fram via innehållsförteckningen. Även i engelsk version.
Upphovsman: Kalmar Läns Museum, Högskolan i Kalmar
Ämnesord: Medeltiden ; Europa

ORB : On-line Reference Book for Medieval Studies

URL: http://www.the-orb.net/encyclo.html
Akademiskt inriktad samling av medeltidsmaterial, där alla texter är förhandsgranskade av specialister. Omfattar både primärdokument i original eller översättning, monografitexter, artiklar, bildsamlingar och bibliografier. Man kan bläddra sig fram via det kronologiska ämnesindexet eller fritextsöka. Under rubriken Medieval Studies for the Nonspecialist finns även en del mer populärt inriktat material som listor över böcker och filmer om medeltiden.
Upphovsman: Kathryn Talarico ; The College of Staten Island
Ämnesord: Medeltiden

[Upp]

K.4 Nya tiden

Renaissance

URL: http://www.learner.org/exhibits/renaissance/index.html
Webbplats med lättillgängliga introducerande artiklar, kompletterade med länkar till andra relevanta webbplatser, om den europeiska Renässansen. Texter om handeln, upptäcktsresorna, idévärlden, humanismen, konsten, arkitekturen, boktryckarkonsten m.m.
Upphovsman: Annenberg Media
Ämnesord: Renässansen ; Europa

[Upp]

K.5 Tiden efter 1914

Cold War International History Project

URL: http://www.wilsoncenter.org/program/cold-war-international-history-project
Digitalt arkiv som samlar material om det kalla kriget. Samlingens syfte är att belysa det kalla kriget från så många synvinklar som möjligt och man lägger speciell vikt vid dokument från det forna östblocket, som tillgängliggörs i engelsk översättning. Arkivet erbjuder vissa sökmöjligheter och en bra överblick via Digital Archive.
Upphovsman: Woodrow Wilson International Center for Scholars
Ämnesord: Kalla kriget ; Källor

First World War.com

URL: http://www.firstworldwar.com/index.htm
Webbplats med mängder av material om första världskriget - orienterande artiklar med  korshänvisningar, primärkällor i engelsk översättning, biografier, ögonvittnesskildringar, kartor, fotografier, propagandaaffischer, ljud- och videofiler m.m. Man kan starta sina sökningar via innehållsförteckningen eller i den alfabetiskt uppställda Encyclopedia.
Upphovsman: Michael Duffy
Ämnesord: Första världskriget 1914-1918

Paths of Memory

URL: http://www.lescheminsdelamemoire.net/lcdlm.asp?vers=gb
Samarbetsprojekt med syfte att skildra Europas 1900-talshistoria på ett nytt sätt, där alla parter får komma till tals. Webbplatsen, som är under uppbyggnad, innehåller inledande översikter samt ett stort antal skildringar av platser, där avgörande händelser ägde rum under första och andra världskriget samt spanska inbördeskriget. Man kan klicka sig fram via kartan, via ett alfabetiskt index över platser och orter eller snabbsöka med hjälp av lämpliga sökord. Även på franska, tyska och spanska.
Upphovsman: Krigsmuseerna i Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Italien och Spanien
Ämnesord: Första världskriget 1914-1918 ; Spanska inbördeskriget 1936-1939 ; Andra världskriget 1939-1945 ; Europa

Second World War

URL: http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/2WW.htm
Webbplats som helt ägnas andra världskriget. Det finns inga sökmöjligheter utan man får bläddra sig fram till information om bakgrund, kronologi, deltagande länder, politiska och militära ledare, trupper och vapen, motståndsrörelser m.m. Kortfattade texter med många korshänvisningar kompletteras med porträtt och andra bilder.
Upphovsman: Spartacus Educational
Ämnesord: Andra världskriget 1939-1945

World War I Document Archive

URL: http://www.lib.byu.edu/~rdh/wwi/
Webbplats med primärmaterial om första världskriget. Upplägget är internationellt och materialet är indelat i kategorier som fördrag och överenskommelser, dagböcker och minnen, biografiska artiklar samt nästan 2000 fotografier. Man kan bläddra sig fram inom de olika kategorierna eller fritextsöka.
Upphovsman: Richard Hacken ; Brigham Young University
Ämnesord: Första världskriget 1914-1918 ; Källor

[Upp]

Kb Nordens historia

1905 : Norge, Sverige & unionen

URL: http://www.nb.no/baser/1905/
Webbplats med bakgrundsfakta och material om unionsupplösningen mellan Sverige och Norge 1905. Orienterande och tematiska artiklar (de flesta på norska) samt en tidslinje kompletterar en sökbar dokumentdatabas, som innehåller både norskt och svenskt källmaterial av olika slag - texter, bilder, kartor, ljudfiler och filmklipp. Dessutom finns en utförlig bibliografi.
Upphovsman: Nasjonalbiblioteket
Ämnesord: Unionsupplösningen 1905 ; Norge ; Sverige ; Källor ; Bibliografi

Danmarkshistorien.dk

URL: http://danmarkshistorien.dk/
Webbplats som helt ägnas Danmarks historia - från stenåldern och fram till nutiden med t.ex. Muhammed-krisen. Innehållet omfattar både text, ljud och bilder och vänder sig i första hand till allmänhet och skolelever. Man kan söka sig fram via den kronologiska framställningen indelad i kapitel och underkapitel, via en tidslinje eller fritextsöka och få träffar i form av artiklar, lexikonuppslag eller utdrag ur historiska källor.
Upphovsman: Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Ämnesord: Historia ; Danmark

Danskebilleder.dk

URL: http://danskebilleder.dk/
Sökbart historiskt bildarkiv, en gemensam ingång till ett antal offentliga bildsamlingar i danska arkiv och bibliotek. Databasen, som är under uppbyggnad, innehåller över 50 000 kulturhistoriska bilder av platser, personer, föreningar, skolor, hantverk, näringsverksamheter m.m. Det finns flera sökmöjligheter och bilderna presenteras tillsamman med befintlig information.
Upphovsman: Deltagande folkbibliotek och lokalarkiv
Ämnesord: Danmark ; Historia

Skogsfinsk bibliografi Resursen är på svenska

URL: http://www.kulturguidevasternorrland.se/sfdb/
Databas som innehåller över 10 000 poster med referenser till böcker och artiklar om den skogsfinska kulturen och dess utveckling i Sverige. Bibliografin är inte helt aktuell vad gäller de senaste årens material men kommer att uppdateras kontinuerligt framöver.
Upphovsman: Lars-Olof Herou, Maths Östberg ; Finnsam
Ämnesord: Finnkolonisation ; Sverige ; Bibliografi

[Upp]

Kc Sveriges historia

CyberCity Resursen är på svenska

URL: http://www.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/
Sökbart historiskt uppslagsverk över alla Sveriges städer. Här finner man valresultat för kommunalvalen från 1919 och framåt samt statistiska uppgifter om folkmängd och näringsliv. Även en kort historik samt tips på litteratur för varje stad. 
Upphovsman: Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholms universitet
Ämnesord: Städer ; Befolkning ; Kommuner ; Historia ; Statistik ; Sverige

Historia Resursen är på svenska

URL: http://www.historiska.se/historia/
Kunskapsbank med översiktliga beskrivningar av stenåldern, bronsåldern, järnåldern och medeltiden i Sverige och Skandinavien. Den kronologiska framställningen kompletteras med tematiska artiklar om speciella företeelser, livsöden m.m.
Upphovsman: Historiska museet
Ämnesord: Historia ; Stenåldern ; Bronsåldern ; Järnåldern ; Medeltiden ; Sverige

Historia.se : portalen för historisk statistik : historia i siffror Resursen är på svenska

URL: http://www.historia.se/
Samling med svensk historisk statistik inom olika ämnesområden men med särskild inriktning på ekonomisk historia. Det finns material från medeltiden fram till idag och man kan välja ämnesområde via en meny i vänsterkanten. Huvuddelen av materialet är tillgängligt i form av excel-filer, som kompletteras med litteraturanvisningar.
Upphovsman: Rodney Edvinsson
Ämnesord: Historisk statistik ; Sverige ; Ekonomiska Förhållanden

Historiska kartor Resursen är på svenska

URL: http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html
Databas som innehåller skannade kartor från Lantmäteriets unika samling med kartor från år 1630 och till år 1928. Här finns bl.a. jordeböcker, sockenkartor, häradskartor och generalstabskartor, samt texter i anslutning till dessa. Kartorna kommer från Rikets Allmänna Kartverk (RAK), Lantmäteristyrelsen (LMS) samt från vissa regionala länsarkiv och databasen utökas kontinuerligt. Man kan söka sig fram geografiskt via karta eller menyval. Kartorna visas i formatet DjVu, vilket kräver nerladdning av en speciell plug-in (gratis) första gången tjänsten används. Man kan sedan studera kartorna på skärmen eller ev. köpa kopior av dem.
Se även filmen Hur hittar man historiska kartor?

Upphovsman: Lantmäteriet
Ämnesord: Historiska kartor ; Sverige

Historiska personer i Sverige och Norden Resursen är på svenska

URL: http://historiska-personer.nu/
Fakta och biografiska artiklar om drygt 3 600 personer, regenter och andra, ur Sveriges och Nordens historia från vikingatid till nutid. Sökhjälp i form av alfabetiska person- och ortsregister, översikter över de olika regentätterna samt ett dynamiskt grafiskt släktträd.
Upphovsman: Christer Engstrand, Ingmar Andersson
Ämnesord: Norden ; Sverige ; Kungar och härskare ; Biografi

Svensk historisk bibliografi 1771 - 2010 (SHBd) Resursen är på svenska

URL: http://shb.kb.se
Sökbar databas som innehåller referenser till monografier, samlingsverk, artiklar och recensioner av böcker om Sveriges historia i vid bemärkelse. Bibliografin omfattar totalt 176 000 poster, som har hämtats från de tryckta bibliografierna 1771 -1976 samt från Libris deldatabas 1976-2010. Bibliografin har upphört fr o m 2011.
Upphovsman: Kungliga biblioteket
Ämnesord: Sverige ; Historia ; Bibliografi

Svenskt diplomatarium Resursen är på svenska

URL: http://www.nad.riksarkivet.se/sdhk
Sökbart register över de svenska medeltidsbreven fram till 1540. Man kan söka på bl.a. ortnamn, personnamn och datum men tänk på att stavningen kan variera och att man ibland använde latinska namnformer för personer. Man får fram fakta och en kort sammanfattning av brevtextens innehåll. För åren fram till 1375 och för perioden 1401-1420 finns även själva brevtexten samt bilder av breven inlagda.
Upphovsman: Riksarkivet
Ämnesord: Medeltiden ; Sverige ; Källor

Sveriges Kungahus Resursen är på svenska

URL: http://www.royalcourt.se/
Webbplats med fakta och information kring den svenska monarkin, hovstatens organisation och ekonomi, Sveriges regenter under 1000 år, deras valspråk, kungliga ordnar och medaljer, riksregalierna och andra symboler, de kungliga slotten m.m. Man får gå in via olika huvudrubriker, då sökfunktion saknas.
Upphovsman: Kungl. Hovstaterna
Ämnesord: Sverige ; Kungar ; Kungahus

Sveriges äldsta storskaliga kartor - databasen Georg Resursen är på svenska

URL: https://riksarkivet.se/geometriska
Sökbar databas innehållande 12 000 kartor och tillhörande textbeskrivningar från 1600-talets (1630-1655) Sverige. Ett unikt material som i detalj visar och beskriver byar, gårdar, broar, kyrkor, kvarnar m.m. Man kan söka via karta, via olika register eller fritextsöka i originaltexterna. En särskild plug-in(DjVu) måste laddas ner (gratis) för att man ska kunna studera kartbilderna.
Upphovsman: Riksarkivet
Ämnesord: Historiska kartor ; Sverige

Upptäck Sveriges Historia Resursen är på svenska

URL: http://www.upptacksverigeshistoria.se/
Sökbar webbplats med information om historiskt intressanta besöksmål runt om i Sverige. Man kan söka geografiskt via län eller kronologiskt via historisk epok eller använda en kombination av dessa möjligheter och få fram artiklar, bilder, kartor, rapporter och länkar om resp. plats.
Upphovsman: Sveriges läns- och regionmuseer
Ämnesord: Historia ; Historiska platser ; Sverige

Vikingarnas landskap Resursen är på svenska

URL: http://www.fotevikensmuseum.se/sweden/vik1.htm
Geografiskt uppställd översikt över vikingatida fornlämningar i Sverige, huvudsakligen gravfält och runstenar men även medeltida kyrkor och medeltida texter. Man söker via en karta eller en förteckning över landskapen och får fram texter och ibland bilder och länkar till mer information.
Upphovsman: Sven Rosborn ; Fotevikens museum
Ämnesord: Arkeologi ; Historia ; Vikingar ; Vikingatiden ; Fornlämningar ; Sverige

[Upp]

Ke Brittiska öarnas historia

CAIN : Conflict and Politics in Northern Ireland

URL: http://cain.ulst.ac.uk
Webbplats med material om konflikten på Nordirland från 1968 fram tills idag. Texter och artiklar om bakgrunden, det nordirländska samhället, viktigare frågor och händelser i konflikten samt konfliktstudier och bibliografier. Bläddra via huvudingångarna på startsidan, via det alfabetiska indexet eller använd sökfunktionen.
Upphovsman: University of Ulster, Queen´s University of Belfast, Linen Hall Library
Ämnesord: Nordirland ; Historia ; Politik

English History and Heritage

URL: http://www.britainexpress.com/History/
Webbplats med översiktlig information om Englands historia och kulturarv från förhistorisk tid fram t.o.m. den viktorianska eran. Bläddra kronologiskt eller via specialavsnitten om berömda engelsmän, engelsk arkitektur, den kungliga familjen eller berömda slag m.m.
Upphovsman: Britain Express Ltd.
Ämnesord: Storbritannien ; England ; Historia

Monarchs of Britain

URL: http://www.britannia.com/history/h6f.html
Webbplats med biografiska texter om alla Storbritanniens kungar och drottningar från äldsta tid fram till och med Elizabeth II. Man kan bläddra via den kronologiska innehållsförteckningen eller fritextsöka.
Upphovsman: Britannia.com
Ämnesord: Storbritannien ; Historia ; Kungar ; Drottningar

Victorian Dictionary

URL: http://www.victorianlondon.org/index-2012.htm
Webbplats med en stor samling historiska texter, som beskriver livet och förhållandena i det viktorianska samhället och i den tidens London. Förutom textutdrag ingår fotografier, kartor och utvalda länkar samt en omfattande bibliografi. Man kan bläddra sig fram via olika ämnesområden eller fritextsöka.
Upphovsman: Lee Jackson
Ämnesord: Storbritannien ; Historia ; 1837 - 1901 (Victoria)

Victorian Web

URL: http://www.victorianweb.org/
Webbplats som samlar material om den viktorianska eran ur alla tänkbara aspekter - politik, religion, ekonomi, samhällsliv, vetenskap, arkitektur, konst, litteratur m.m. Artiklar av skiftande längd, kompletterade med illustrationer och bilder samt utförliga litteraturhänvisningar. Man kan bläddra sig fram via de olika kategorierna eller utnyttja sökfunktionen längst ner på startsidan. 
Upphovsman: George P. Landow ; Brown University
Ämnesord: Storbritannien ; Historia ; 1837 - 1901 (Victoria)

[Upp]

Kf Mellaneuropas historia

German History in Documents and Images

URL: http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/home.cfm
Webbplats med information om Tysklands politiska, sociala och kulturella historia från ca 1500 fram tills idag. Innehåller 10 tidsavsnitt med presentation av den historiska perioden, primärkällor kompletterade med engelska översättningar samt kartor och bilder. Bläddra kronologiskt eller sök på nyckelord. Även på tyska.
Upphovsman: German Historical Institute, Washington, DC
Ämnesord: Tyskland ; Historia

[Upp]

Kh Schweiz historia

Historisches Lexikon der Schweiz

URL: http://www.hls-dhs-dss.ch/
Uppslagsverk som innehåller ca 36 000 artiklar om schweizisk historia från äldsta tid fram tills idag. Artiklarna är vetenskapligt inriktade och försedda med litteraturanvisningar. Man kan bläddra alfabetiskt eller fritextsöka i hela verket. Databasen är under uppbyggnad och uppslagsord i slutet av alfabetet är än så länge ofullständiga. Även på franska och italienska.
Upphovsman: Historisches Lexikon der Schweiz
Ämnesord: Schweiz ; Historia

[Upp]

Kj Frankrikes historia

Liberty, Equality, Fraternity

URL: http://chnm.gmu.edu/revolution/
Webbplats som helt ägnas Franska revolutionen med gedigna texter, översatta primärdokument, bilder, kartor och ljudfiler. Man kan bläddra sig fram kronologiskt eller via olika huvudavdelningar alternativt söka med nyckelord.
Upphovsman: American social History Productions, Inc.
Ämnesord: Franska revolutionen 1789-1799

Napoleonic Guide

URL: http://www.napoleonguide.com/
Webbplats helt ägnad Napoleon och händelserna under hans tid vid makten - ur många olika aspekter. Artiklar om personer, arméer, vapen, uniformer, krigshändelser, slagfält m.m., kompletteras med citat, porträtt, bilder, kartor samt även information om böcker, filmer och spel relaterade till Napoleon. Utförlig innehållsförteckning och sökmöjlighet.
Upphovsman: Richard Moore
Ämnesord: Frankrike ; Historia ; 1800-talet ; Napoleonkrigen 1800-1815

[Upp]

Km Östeuropas historia

Russian History

URL: http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/Russia.htm
Webbplats som ägnas Rysslands - och Sovjetunionens - historia under åren 1860-1945. Kortfattade texter om tsarfamiljen, klasskillnaderna, livegenskapen, revolutionen, kommunistpartiet, världskrigen m.m. Sökfunktion saknas så man får bläddra sig fram via innehållsförteckningen.
Upphovsman: Spartacus Educational
Ämnesord: Ryssland ; Sovjetunionen ; Historia

[Upp]

Kn Balkanländernas historia

Hellenic History

URL: http://www.fhw.gr/chronos/en/
Webbplats som ägnas Greklands historia från stenåldern fram till modern tid. Innehåller en stor mängd texter, bilder och kartor samt terminologi, litteraturhänvisningar och länkar. Man kan bläddra sig fram kronologiskt eller fritextsöka. Även på grekiska.
Upphovsman: Foundation of the Hellenic World
Ämnesord: Grekland ; Historia

[Upp]

Ko Asiens historia

Wars for Viet Nam : 1945 to 1975

URL: http://vietnam.vassar.edu/
Webbplats som byggts upp kring en utförlig kronologisk översikt över kriget fram till krigsslutet 1975. Från översikten finns länkar till officiella dokument, fördrag och andra handlingar av betydelse för kriget, även från motståndarsidan, t.ex. FNL:s program (i eng. övers.). Det finns dessutom en separat länklista till en mängd andra resurser bl.a. flera bildarkiv. Man kan söka sig fram via översikten eller via övriga förteckningar. Ingen sökfunktion.
Upphovsman: Robert K. Brigham
Ämnesord: Vietnamkriget 1961-1975

[Upp]

Koa Främre Asiens historia

Holy Land Maps

URL: http://jnul.huji.ac.il/dl/maps/pal/html/
Samling med över 1000 historiska kartor över det heliga landet, de äldsta från 1400-talet och de yngsta från 1920-talet. Samlingen är sökbar via kartans upphovsman, kronologiskt eller geografiskt. Kartorna kan studeras i olika format på webbplatsen men för att zooma i dem krävs en speciell plugin.
Upphovsman: Jewish National and University Library
Ämnesord: Historiska kartor ; Israel ; Palestina

Mongols in World History

URL: http://afe.easia.columbia.edu/mongols/
Webbplats ägnad mongolerna och deras plats i världshistorien under åren 1000-1500. Förutom fakta om mongolhövdingarna och deras militära erövringar, finns här uppgifter om nomadlivet och om mongolernas betydelse för kontakten öst/väst. Inga sökmöjligheter utan man får bläddra via innehållsförteckningen.
Upphovsman: Asia for Educators, Columbia University
Ämnesord: Historia ; Mongoler

Ottomans.org

URL: http://www.theottomans.org/english/index.asp
Webbplats ägnad det ottomanska väldet, som varade från slutet av 1200-talet fram till 1923. Grunden utgörs av en omfattande kronologisk framställning med bilder och kartor samt särskilda avsnitt om sultaner, militär organisation, arkitektur, konst och kultur. Dessutom en särskild Glossary.
Upphovsman: Korkut Ozgen ; LuckyEye Interactive
Ämnesord: Historia ; Osmanska riket

[Upp]

Koafh Judarnas historia

Holocaust Encyclopedia

URL: http://www.ushmm.org/wlc/en/
Uppslagsverk med faktaartiklar om Förintelsen och historiska företeelser som hänger samman med denna. Artiklarna innehåller många korshänvisningar men länkar också vidare till bilder, kartor, personliga berättelser och annan information. Man kan bläddra via olika övergripande kategorier eller fritextsöka. Även på franskaspanska m.fl. språk.
Upphovsman: United States Holocaust Memorial Museum
Ämnesord: Judar ; Historia ; Andra världskriget 1939-1945 ; Förintelsen ; Koncentrationsläger

Jewish Virtual Library

URL: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/index.html
Omfattande webbplats med information om framför allt judarnas historia - historiska och politiska händelser, förintelsen, judiska personer, statistik m.m. - sammanlagt över 10 000 artiklar samt 5000 bilder och kartor. Man kan bläddra sig fram via olika huvudkategorier och underkategorier. Det finns dessutom en alfabetisk kortfattad Glossary.
Upphovsman: The American-Israeli Cooperative Enterprise
Ämnesord: Judar ; Historia

Svensk judisk bibliografi Resursen är på svenska

URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=judb
Deldatabas inom den totala Libris-databasen, innehållande referenser till böcker, tidskrifter och ett urval artiklar om judisk historia, kultur och samhälle på svenska och andra språk. Så småningom ska databasen omfatta all litteratur inom området som finns tillgänglig på svenska offentliga bibliotek.
Upphovsman: Uppsala Universitetsbibliotek
Ämnesord: Judar ; Historia ; Bibliografi

Yad Vashem

URL: http://www.yadvashem.org/
Webbplats med mängder av fakta, dokument, bilder och videomaterial rörande Förintelsen. Dessutom finns här Deportation Database med flera olika sökmöjligheter (inkl personnamn) samt Central Database of Shoah Victims´ Names, som är under uppbyggnad och där man via namn kan söka information om nästan 4 miljoner av Förintelsens offer. 
Upphovsman: Yad Vashem
Ämnesord: Förintelsen ; Judar ; Historia ; Andra världskriget 1939-1945

[Upp]

Kp Afrikas historia

Nordic Documentation on the Liberation Struggle in Southern Africa Project

URL: http://www.liberationafrica.se
Databas över arkivmaterial tillgängligt i de nordiska länderna rörande apartheidmotståndet och befrielsekampen i Sydafrika. Huvudsakligen förteckningar över arkivmaterial men även en mindre del texter, bilder, intervjuer och berättelser.
Upphovsman: Nordiska Afrikainstitutet
Ämnesord: Sydafrika ; Historia ; Apartheid

South African History Online

URL: http://www.sahistory.org.za
Webbplats och uppslagsverk ägnat Sydafrikas historia. Här finns en kronologisk framställning av historien, fakta om orter och platser, politiska händelser och organisationer, konst och kultur samt informativa biografier över betydelsefulla personer inom alla områden. Man kan bläddra sig fram via ett antal huvudkategorier eller fritextsöka.
Upphovsman: South African History Online (SAHO)
Ämnesord: Sydafrika ; Historia

Story of Africa

URL: http://www.bbc.co.uk/worldservice/africa/features/storyofafrica/index.shtml
Webbplats om Afrikas historia sedd ur afrikansk synvinkel. Korta texter om den historiska utvecklingen från äldsta tid fram mot 2000-talet, om religionerna, slaveriet, koloniseringen och förhållandet till Europa m.m. Texterna kompletteras av tidslinjer, litteraturförteckningar och länktips. Dessutom finns alla de ursprungliga radioprogrammen tillgängliga för avlyssning (kräver RealPlayer). 
Upphovsman: BBC World Service
Ämnesord: Afrika ; Historia ; Religioner ; Slaveri ; Kolonisation

[Upp]

Kq Amerikas historia

European Views of the Americas 1493 to 1750

URL: http://www.europeanamericana.com
Sökbar bibliografisk databas innehållande över 32 000 referenser till verk, som handlar om eller har anknytning till den amerikanska kontinenten, men som är tryckta i Europa mellan åren 1493 och 1750. Bygger på det tryckta verket European Americana, ed. by J. Alden och D.C. Landis, 6 vol., New York 1980-1997.
Upphovsman: John Alden, Dennis C. Landis ; EBSCO Industries, Inc.
Ämnesord: Bibliografi ; Historia ; Amerika

[Upp]

Kqa Nordamerikas historia

American History

URL: http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USA.htm
Webbplats som ägnas Förenta staternas historia och innehåller material om slaveriet och amerikanska inbördeskriget, Vilda västern och indiankrigen, immigrationen, brottsligheten, medborgarrättsrörelsen, kalla kriget m.m. Korta texter som kompletteras med bilder och dokumentära skildringar. Inga sökmöjligheter utan man får bläddra sig fram via innehållsförteckningen.
Upphovsman: Spartacus Educational
Ämnesord: Förenta staterna ; Historia

Civil War Home Page

URL: http://www.civil-war.net/
Omfattande samling med dokument (bl.a. generalernas rapporter från slagfälten), fakta, statistik, artiklar, 1000-tals foton, bilder och kartor relaterade till amerikanska inbördeskriget. Samlingens olika delar är sökbara var för sig.
Upphovsman: Michael Frosch
Ämnesord: Amerikanska inbördeskriget 1861-1865

[Upp]

Kt Allmän kulturhistoria

Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede

URL: http://runeberg.org/dagligt/
Digital faksimilutgåva (inscannade sidor och OCR-text) av den danske historikern Tr.Fr. Troels-Lunds klassiska verk i 14 tryckta volymer. En bred kulturhistorisk skildring av det dagliga livet i Norden på 1500-talet. Bläddra via de utförliga innehållsförteckningarna. 
Upphovsman: Troels Frederik Troels-Lund ; Projekt Runeberg
Ämnesord: Sverige ; Kulturhistoria

Rig : kulturhistorisk tidskrift Resursen är på svenska

URL: http://www.sciecom.org/ojs/index.php/rig
Webbplats med inskannade versioner av tidskriften Rig, som innehåller artiklar, debattinlägg och recensioner med kulturhistorisk och etnologisk inriktning. Åren 1994 - 2008 är klara och arbetet med att göra samtliga årgångar tillgängliga fortsätter. Man kan bläddra via häften, författare, titlar eller söka direkt i fulltextmaterialet som finns att tillgå i form av pdf-filer.
Upphovsman: Föreningen för svensk kulturhistoria i samarbete med Nordiska museet och Folklivsarkivet i Lund ; Lunds universitets bibliotek
Ämnesord: Kulturhistoria ; Etnologi ; Sverige

Svenskt kulturarv Resursen är på svenska

URL: http://www.svensktkulturarv.se/
Databas med information om 300 kulturhistoriska besöksmål i Sverige. Man kan söka geografiskt, via en viss katgori eller fritextsöka på namn eller liknande. Man får fram korta beskrivningar, bilder samt kontakt- och besöksinformation.
Upphovsman: Svenskt Kulturarv
Ämnesord: Kulturarv ; Historiska platser ; Sverige

[Upp]

Ku Allmän socialhistoria

Atlantic Slave Trade and Slave Life in the Americas : A Visual Record

URL: http://hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/
Bilddatabas innehållande ett 1000-tal bilder, som visar av hur handel och transport av slavar gick till och under vilka villkor slavarna levde i Nordamerika. Man kan bläddra sig fram i materialet via 18 olika innehållskategorier eller genom att fritextsöka direkt.
Upphovsman: Jerome S. Handler, Michael L. Tuite Jr.
Ämnesord: Slavar ; Slavhandel ; Slaveri ; Förenta staterna ; Historia

Slavery in the United States

URL: http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAslavery.htm
Webbplats som ägnas slaveriet, och främst då slaveriet i Förenta staterna. Det finns inga sökmöjligheter utan man får bläddra sig fram till information om slavsystemet, slavhandeln, slavarnas liv på plantagerna, kampen mot slaveriet m.m. Kortfattade texter med många citat och korshänvisningar kompletteras med porträtt och andra bilder.
Upphovsman: Spartacus Educational
Ämnesord: Slavar ; Slaveri ; Förenta staterna ; Historia

[Upp]

Kv Allmän ekonomisk historia

Företagsamheten.se Resursen är på svenska

URL: http://www.foretagsamheten.se
Webbplats om svensk näringslivshistoria från år 1800 och framåt. Här finns en kronologiskt uppställd översikt, alfabetiska förteckningar över viktigare personer och företag, avsnitt om utvecklingen i olika geografiska regioner samt en tidslinje med filmiska illustrationer.
Upphovsman: Svenskt näringsliv
Ämnesord: Företag ; Näringsliv ; Historia ; Sverige

[Upp]

Ky Historiska hjälpvetenskaper

Adelssläkter bosatta i Sverige Resursen är på svenska

URL: http://www.svenskadel.nu
Alfabetisk förteckning över i Sverige bosatta adelssläkter med kort presentation av släkten samt en färgbild av släktvapnet.
Upphovsman: Svenska genealogiska sällskapet Adelpi
Ämnesord: Adelskalendrar ; Adelsvapen ; Sverige

Flags of the World

URL: http://www.crwflags.com/fotw/flags/
Ideellt driven webbplats med över 100 000 flaggbilder samt fakta om flaggornas historik, design och varianter. Sök flaggor från all världens länder via det alfabetiska registret eller via kartan. Dessutom finns här uppgifter om flaggor från t.ex. internationella organisationer, mycket annan flaggrelaterad information samt en Dictionary of Vexillology.
Upphovsman: Giuseppe Bottasini
Ämnesord: Flaggor ; Vexillologi

Heraldiska källan Resursen är på svenska

URL: http://databas.heraldik.se/
Databas innehållande fakta och beskrivande texter för över 4000 svenska vapen, dels allmänna vapen för län, kommuner, organisationer, föreningar, företag m.fl., dels adliga och borgerliga släktvapen. Man kan bläddra i alfabetiska eller kronologiska förteckningar alternativt fritextsöka.
Upphovsman: Svenska Heraldiska Föreningen
Ämnesord: Heraldiska vapen ; Sverige

Heraldiskt register över landskap, län och kommuner Resursen är på svenska

URL: https://riksarkivet.se/heraldik-register
Sökbart register över vapen för Sveriges landskap, län och kommuner. Man kan söka på t.ex. ortnamn men även på ingående motiv i vapnet och få fram vapenbeskrivning, registreringsuppgifter, historik samt en modellritning
Upphovsman: Riksarkivet
Ämnesord: Heraldiska vapen ; Sverige

Heraldry of the World

URL: http://www.ngw.nl
Webbplats som innehåller information om nästan 60 000 heraldiska vapen för länder, regioner, städer och samhällen. Sök via den alfabetiska förteckningen och få fram bilder samt ofta även  historik och fakta om ursprung och innebörd.
Upphovsman: Ralf Hartemink
Ämnesord: Heraldiska vapen

Kungl. Myntkabinettet: Fakta Resursen är på svenska

URL: http://www.myntkabinettet.se/fakta
Webbplats med faktaartiklar om mynt, sedlar, plåtmynt, nödmynt, polletter, medaljer, sparbössor, aktiebrev m.m.  Innehållsförteckning men inga sökmöjligheter.
Upphovsman: Kungl. Myntkabinettet
Ämnesord: Mynt ; Historia ; Sverige

Prisomräknare från medeltiden till 2100 Resursen är på svenska

URL: http://www.historia.se/Jamforelsepris.htm
Webbtjänst där man får hjälp med att räkna om penningvärdet mellan olika år. Tjänsten täcker perioden från 1290 (flera olika valutaenheter innan kronan infördes 1873) fram till och med år 2100 (prognoser) och värdena beräknas dels utifrån konsumentprisindex och dels utifrån löneindex. 
Upphovsman: Kungl. Myntkabinettet
Ämnesord: Penningvärde ; Sverige

Prisomräknaren Resursen är på svenska

URL: http://www.scb.se/prisomraknaren
Tjänst som beräknar prisförändringar. Här kan man räkna ut hur mycket t.ex. 1000 kronor från 1920 motsvarar i dagens penningvärde. Beräkningar kan göras från 1914 och framåt.
Se även filmen Priser, löner och penningvärdets förändringar!

Upphovsman: Statistiska centralbyrån (SCB)
Ämnesord: Penningvärde ; Priser ; Prisutveckling ; Sverige

Symbols.com

URL: http://symbols.com/
Alfabetiskt uppslagsverk över 2500 grafiska symboler, tidsmässigt från människans äldsta tid till dagens graffiti. Man kan söka sig fram via grafisk form eller engelsk benämning och förutom själva illustrationen, får man uppgifter om historik, innebörd och användning. Onlineversion av: Liungman, Carl G., Thought Signs, Amsterdam, 1995.
Upphovsman: Carl G. Liungman ; HME Media
Ämnesord: Symboler ; Emblematik

World Flag Database

URL: http://www.flags.net/
Omfattande databas över flaggor från hela världen, även en del historiska sådana. Man kan söka sig fram alfabetiskt efter land eller söka via en flaggas utseende. Flaggbilderna kommer från The Flag Institute i York, England och kompletteras med kortfattad information om landet ifråga.
Upphovsman: Graham Bartram ; The Flag Institute
Ämnesord: Flaggor ; Vexillologi

Ätte- och vapenregister Resursen är på svenska

URL: http://www.riddarhuset.se/index.php?option=com_content&view=article&id=17:aette-...
Sökbar databas över alla (i Sverige och utomlands) levande ätters vapen och ingresser från den aktuella Adelskalendern. 
Upphovsman: Riddarhuset
Ämnesord: Adelskalendrar ; Adelsvapen ; Sverige

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y