L Biografi med genealogi

LdGenealogi
LdmGenealogiska uppslagsverk
LmBiografiska uppslagsverk
LsBiografiska samlingar
LzSärskilda personer

 [Upp]

Ld Genealogi

Nättidningen Rötter Resursen är på svenska

URL: http://www.genealogi.se/
En synnerligen innehållsrik webbplats med "allt" för släktforskare, både nybörjare och specialister. Här finns bl.a. en kortkurs i släktforskning, utförlig information om arkiv och olika typer av källor, ordlista och andra hjälpmedel samt ett antal databaser, där man kan söka personregister, sockennamn, litteratur m.m. Ett omfattande sakregister underlättar orienteringen.
Upphovsman: Sveriges Släktforskarförbund
Ämnesord: Släktforskning

[Upp]

Ldm Genealogiska uppslagsverk

Adelssläkter bosatta i Sverige Resursen är på svenska

URL: http://www.svenskadel.nu
Alfabetisk förteckning över i Sverige bosatta adelssläkter med kort presentation av släkten samt en färgbild av släktvapnet.
Upphovsman: Svenska genealogiska sällskapet Adelpi
Ämnesord: Adelskalendrar ; Adelsvapen ; Sverige

Svenskt släktregister Resursen är på svenska

URL: http://www.genealogi.se/linder/register.htm
Alfabetiskt register över de släkter som finns upptagna i de stora svenska tryckta genealogiska standardverken med hänvisningar till verk och årgång.
Upphovsman: Per Linder ; Sveriges Släktforskarförbund
Ämnesord: Släktkalendrar ; Sverige ; Bibliografi

Ätte- och vapenregister Resursen är på svenska

URL: http://www.riddarhuset.se/index.php?option=com_content&view=article&id=17:aette-...
Sökbar databas över alla (i Sverige och utomlands) levande ätters vapen och ingresser från den aktuella Adelskalendern. 
Upphovsman: Riddarhuset
Ämnesord: Adelskalendrar ; Adelsvapen ; Sverige

[Upp]

Lm Biografiska uppslagsverk

100 Faces from Finland

URL: http://www.kansallisbiografia.fi/english/?p=search
Databas innehållande biografier över 100 personer som har haft stor betydelse för det finska samhället - politiker, vetenskapsmän, kulturpersonligheter m.fl. - från medeltiden fram tills idag. Databasen bygger på ett tryckt verk och utgör ett urval ur den nationella finskspråkiga biografiska databasen. Man kan söka på namn, årtal, yrke m.m. och få fram fylliga biografiska artiklar och porträtt.
Upphovsman: The Finnish Historical Society
Ämnesord: Finland ; Biografi

Almanac: Biography

URL: http://www.infoplease.com/people.html
Reklamfinansierad databas med biografisk information om över 30 000 personer inom olika områden, ur historien och samtida. Man kan söka direkt på namn eller bläddra sig fram via kategorier. Biografiska artiklar ur en eller flera källor presenteras för varje person.
Upphovsman: Pearson Education
Ämnesord: Biografi

Ancestry.se Resursen är på svenska

URL: http://www.ancestry.se
Svensk version av den internationella släktforskarportalen Ancestry.com, som samlar en mängd olika genealogiska databaser. Här är det bl.a. möjligt att söka i det svenska emigrationsregistret Emigranten Populär från 1793 till 1951 med 1,4 miljoner namn. Det är gratis att söka i databaserna men för att sedan få tillgång till själva informationen krävs abonnemang.
Upphovsman: Ancestry.se
Ämnesord: Släktforskning ; Emigration ; Immigration ; 1800-talet ; 1900-talet

Anno 1890 : folkräkningen 1890 på nätet Resursen är på svenska

URL: http://www.foark.umu.se/folk/
De uppgifter i folkräkningen Folk 1890 som gäller Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands och Värmlands län finns här fritt tillgängliga. Man väljer län och kan sedan söka individer via församling, personnamn, födelseår, yrke m.m.
Se även filmen Anno 1890 : folkräkningen 1890 på nätet!

Upphovsman: Forskningsarkivet, Umeå universitet
Ämnesord: Folk- och bostadsräkningar ; Sverige

Anteckningar om svenska qvinnor Resursen är på svenska

URL: http://runeberg.org/sqvinnor/
Elektronisk version (inscannade bilder och html-text) av boken Anteckningar om svenska qvinnor, 1864. Alfabetiskt ordnade artiklar om svenska kvinnor som utmärkt sig på ena eller andra sättet.
Upphovsman: P.G. Berg, Vilhelmina Stålberg ; Projekt Runeberg
Ämnesord: Sverige ; Kvinnor ; Biografi

Arkiv Digital Resursen är på svenska Resursen kräver inloggning

URL: http://www.arkivdigital.se/
Databas innehållande ca 40 miljoner digitala färgbilder av svenska originalkällor, som är av intresse för släktforskare. Här finns kyrkböcker fram till 1894, mantalslängder, bouppteckningar, militära handlingar och annat arkivmaterial. Abonnemang krävs och en särskild programvara måste installeras för att man ska kunna ta del av innehållet.
Se även filmen om Arkiv Digital!

Upphovsman: Arkiv Digital AD AB
Ämnesord: Kyrkoarkivalier ; Sverige ; Släktforskning

Biografiskt lexikon för Finland Resursen är på svenska

URL: http://www.sls.fi/blf/
Alfabetiskt uppställd samling med biografiska artiklar om personer med anknytning till Finlands historia och nutid. F.n. finns ett 100-tal artiklar tillgängliga online, men verket ska så småningom omfatta 1600 personer och finnas både i tryckt och digital form. 
Upphovsman: Svenska Litteratursällskapet i Finland
Ämnesord: Biografi ; Finland

Biographische Datenbanken

URL: http://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3b-1424.h...
Sökbart biografiskt lexikon över kända personer i det forna DDR. Online-version som bygger på två tryckta lexikon, Wer war Wer in der DDR samt Deutsche Kommunisten. Man kan söka på namn, funktion eller fritextsöka och få fram biografiska artiklar, litteraturhänvisningar m.m.
Upphovsman: Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Ämnesord: Biografi ; Tyskland ; Östtyskland

Biography in Context Resursen kräver inloggning

URL: http://www.gale.cengage.com/InContext/bio.htm
Internationell databas med biografiska uppgifter, bilder och ibland ljud- eller videofiler om över 500 000 kända personer inom olika områden. Uppgifterna hämtas från ett stort antal referenskällor, både biografiska uppslagsverk, tidningar och tidskrifter. Man kan söka direkt på personnamn men också kombinera andra sökkriterier i avancerad sökning. 
Upphovsman: Gale Cengage Learning
Ämnesord: Biografi

Castle Garden

URL: http://www.castlegarden.org/searcher.php
Databas med upplysningar om de ca 11 miljoner människor som anlände till Castle Garden, USA:s första officiella immigrationscentrum och en föregångare till Ellis Island, under åren 1820-1892. Man kan söka direkt på namn eller delar av namn och få fram basfakta som kön, ålder, yrke, avresehamn, ankomstdatum, resmål m.m.
Upphovsman: CastleGarden.org
Ämnesord: Immigration ; Förenta staterna ; 1800-talet ; Personregister

Centrala Soldatregistret Resursen är på svenska

URL: http://soldat.dis.se/soldater.php
Databas med uppgifter om nästan 340 000 indelta soldater i Sverige från åren 1682-1901. Man kan söka på namn, födelse- eller dödsår och få fram grunddata samt hänvisning till lokalt soldatregister för fortsatt sökning.
Upphovsman: Centrala Soldatregistret ; DIS (Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen)
Ämnesord: Indelta soldater ; Sverige ; Personregister

Dansk biografisk lexikon

URL: http://runeberg.org/dbl/
Digital faksimilutgåva av Dansk biografisk lexikon (DBL), 1. utg. i 19 band från 1887-1905. Alfabetiskt ordnade artiklar över kända danska och norska män och kvinnor från åren 1537-1814.
Upphovsman: Carl Frederik Bricka ; Projekt Runeberg
Ämnesord: Danmark ; Biografi

Dansk Kvindebiografisk Leksikon

URL: http://www.kvinfo.dk/side/170/
Databas med signerade biografiska artiklar om nästan 2000 av Danmarks mest berömda kvinnor från medeltiden fram tills idag. Man kan söka direkt på personnamn eller använda den avancerade sökningen och söka via yrken, organisationer, tidsperioder m.m.
Databasen bygger på den tryckta utgåvan från 2000/2001 men uppdateras löpande.

Upphovsman: KVINFO
Ämnesord: Danmark ; Kvinnor ; Biografi

Demografisk Databas Södra Sverige Resursen är på svenska

URL: http://ddss.nu/
Gemensam ingångssida för flera databaser med uppgifter ur födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker samt död- och begravningsböcker från Skåne, Blekinge och Halland fram t.o.m. år 1900. Man väljer först databas och kan sedan söka på socken, datum, namn eller kombinationer härav. Arbetet pågår så alla församlingar är inte registrerade än.
Upphovsman: Landsarkivet i Lund
Ämnesord: Kyrkoarkivalier ; Släktforskning ; Sverige

Deutsche Biographie

URL: http://www.deutsche-biographie.de/index.html
Sökbart biografiskt lexikon med utförliga artiklar om över 120 000 historiska personer från alla delar av det tyska samhället. Onlineutgåvan bygger på de tryckta Allgemeine Deutsche Biographie och Neue Deutsche Biographie. Sök via den enkla eller avancerade sökningen alternativt bläddra via det alfabetiska namnregistret och få fram utförliga biografiska och bibliografiska uppgifter samt hänvisningar till vidare läsning.
Upphovsman: Bayerischen Staatsbibliothek
Ämnesord: Tyskland ; Biografi

Dictionary of Canadian Biography Online

URL: http://www.biographi.ca/index-e.html
Uppslagsverk över personer som haft betydelse för historien och utvecklingen i Kanada mellan år 1000 och 1930. Denna onlineversion bygger på ett tryckt verk i 14 volymer från  1966-1998, som nu försetts med kompletterande material. Man kan bläddra alfabetiskt eller söka direkt på namn eller nyckelord och få fram utförliga biografiska artiklar samt litteraturhänvisningar till tryckta källor. Även i fransk version.
Upphovsman: University of Toronto, Université Laval
Ämnesord: Kanada ; Biografi

DISBYT Resursen är på svenska

URL: http://disbyt.dis.se/sokindex.htm
Sökbar databas som byggts upp av DIS-medlemmarnas egen släktforskning och som idag innehåller över 25 miljoner poster. Man kan söka på namn, delar av namn, församling och tidsperiod i olika kombinationer och få fram förteckningar över personer med information om för- och efternamn, församling samt födelse- och/eller dödsår. DIS-medlemmar får tillgång till ytterligare information om källor, släktsamband och forskningsursprung.
Upphovsman: Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen (DIS)
Ämnesord: Släktforskning ; Sverige

Discover Biography

URL: http://www.biography.com/search/index.jsp
Reklamfinansierad databas med biografisk information om över 25 000 kända personer, både historiska och samtida, men med övervikt för den engelskspråkiga världen. Man kan söka på namn eller nyckelord, alternativt bläddra alfabetiskt, och få fram en kort biografisk artikel, ibland porträtt eller videos samt länkar till mer information.
Upphovsman: A&E Television Networks
Ämnesord: Biografi

Ellis Island Records

URL: http://www.ellisisland.org/
Databas med upplysningar om de drygt 22 miljoner människor som anlände till USA via Ellis Island under åren 1892-1924. Man kan söka direkt på personnamn och få fram en lista över tänkbara personer men vill man sedan gå vidare och få tillgång till alla uppgifter om personen i fråga, måste man registrera sig (gratis).
Upphovsman: Ellis Island Foundation Inc.
Ämnesord: Immigration ; Förenta staterna ; 1800-talet ; 1900-talet ; Personregister

Eric Weisstein´s World of Scientific Biography

URL: http://scienceworld.wolfram.com/biography/
Uppslagsverk över vetenskapsmän, de flesta från astronomins, matematikens och fysikens områden. Man kan bläddra alfabetiskt eller via olika kategorier och få fram korta biografiska artiklar, ibland porträtt, litteraturreferenser och länkar. Uppdateras inte.
Upphovsman: Eric W. Weisstein ; Wolfram Research, Inc
Ämnesord: Vetenskapsmän ; Biografi

FamilySearch.org

URL: http://www.familysearch.org/
Gemensam sökingång för ett stort antal databaser med släktforskningsdata från 1500-talet och framåt och från ett stort antal länder. Databaserna byggs upp med hjälp av frivilliga krafter och alla uppgifter bör noggrant kontrolleras. Man kan söka på namn, årtal, händelser och länder i olika kombinationer. För att få tillgång till all information måste man registrera sig, vilket är gratis.
Upphovsman: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Ämnesord: Släktforskning

Find A Grave

URL: http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi
Databas med uppgifter om över 80 miljoner gravplatser i hela världen, i första hand sådana som tillhör kända personer och som är belägna på amerikanska kyrkogårdar. Man kan bläddra efter kategorier, efter geografisk belägenhet eller söka direkt på personnamn, nyckelord eller datum. Kort biografisk information kompletteras ofta med porträtt och andra bilder.
Upphovsman: Jim Tipton
Ämnesord: Begravningsplatser ; Gravar

Genline Resursen är på svenska Resursen kräver inloggning

URL: http://www.genline.se/
Databas med inskannade bilder av de svenska kyrkböckerna, totalt 40 miljoner sidor med födda, vigda, döda, husförhörslängder samt in- och utflyttningslängder från 1600-talet till 1897. Man måste installera en speciell programvara på sin dator för att kunna söka i och arbeta med databasen. Det finns en förteckning, som visar vilket material som finns tillgängligt för varje församling.
Upphovsman: Genline AB
Ämnesord: Kyrkoarkivalier ; Sverige ; Släktforskning

Gravar.se Resursen är på svenska

URL: http://gravar.se
Sökmotor för gravplatser och gravsatta i Sverige. I databasen finns uppgifter från drygt 200 svenska församlingar, dock inte storstäderna. Man kan söka direkt på namn, ort, datum m.m. eller bläddra via län, församlingar och kyrkogårdar.
Upphovsman: LJ Systemutveckling AB
Ämnesord: Gravar ; Gravinskrifter ; Kyrkogårdar ; Sverige

Gravstensinventeringen Resursen är på svenska

URL: http://www.genealogi.se/gravproj/Gravsoklist.php
Sedan 1979 pågår en landsomfattande inventering av gamla svenska gravstenar. Det insamlade materialet finns tillgängligt via denna databas med uppgifter från över 80 000 gravstenar, de flesta resta före år 1900. Man kan söka på efternamn, yrke och ort eller bläddra igenom materialet län för län.
Upphovsman: Sveriges Släktforskarförbund
Ämnesord: Gravar ; Gravinskrifter ; Sverige

Historieböcker Resursen är på svenska

URL: http://hiski.genealogia.fi/hiski?se
Databas med material ur de finska dop-, vigsel-, begravnings- och flyttningslängderna. Inga uppgifter yngre än 100 år finns med. Digitaliseringen av de finska kyrkoböckerna är ett pågående projekt och alla församlingar är inte tillgängliga än. Starta sökningen genom att välja landskap, församling och önskad källa.
Upphovsman: Genealogiska Samfundet i Finland
Ämnesord: Kyrkoarkivalier ; Finland

Historiska personer i Sverige och Norden Resursen är på svenska

URL: http://historiska-personer.nu/
Fakta och biografiska artiklar om drygt 3 400 personer, regenter och andra, ur Sveriges och Nordens historia från vikingatid till nutid. Sökhjälp i form av alfabetiska person- och ortsregister, översikter över de olika regentätterna samt ett dynamiskt grafiskt släktträd.
Upphovsman: Christer Engstrand, Ingmar Andersson
Ämnesord: Norden ; Sverige ; Kungar och härskare ; Biografi

Hitta graven Resursen är på svenska

URL: http://hittagraven.stockholm.se/
Databas med fakta om 185 000 gravplatser och ca 525 000 gravsatta personer på Stockholms 11 allmänna begravningsplatser. Man kan söka på begravningsplats, peronnamn, födelse- och dödsuppgifter eller gravsättningsdatum. Som komplement finns både statiska och interaktiva kyrkogårdskartor att tillgå via webbplatsen.
Upphovsman: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Ämnesord: Kyrkogårdar ; Gravar ; Stockholm

Indiko - kyrkböcker på nätet Resursen är på svenska

URL: http://rystad.ddb.umu.se/indiko/index.html
Verktyg för sökning i delar av demografiska databasen vid Umeå universitet. Databasen innehåller kyrkboksuppgifter från 1700- och 1800-talet för områdena kring Sundsvall, Skellefteå och Linköping samt för ett antal lappmarksförsamlingar - och är fritt tillgänglig sedan 1 januari 2012.. 
Upphovsman: Demografiska databasen, Umeå universitet
Ämnesord: Kyrkoarkivalier ; Släktforskning ; Sverige

Instant People Finder

URL: http://www.instantpeoplefinder.com/
Söktjänst som är inriktad på biografisk information och som kombinerar en traditionell sökmaskin med material från olika sociala nätverk som Facebook, MySpace m.fl. Man kan hitta både kända och mindre kända personer genom att söka på namn. Resultatet presenteras i form av kortfattade biografiska notiser samt länkar till olika webbplatser med bilder och artiklar.
Upphovsman: InstantPeopleFinder.com
Ämnesord: Biografi

Krigsdöda i Finland 1914-1922 Resursen är på svenska

URL: http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmahaku/input?lang=sw
Databas som innehåller uppgifter om mer än 35 000 krigsdöda, av vilka de flesta miste livet under 1918 års krig och dess efterspel. Man kan söka på släktnamn, förnamn, födelsetid, yrkesbeteckning, folkbokföringsort m.m. och få fram kortfattade registeruppgifter.
Upphovsman: Valtioneuvoston kanslia
Ämnesord: Soldater ; Finland ; Första världskriget 1914-1918 ; Personregister

Pipl

URL: http://www.pipl.com
Sökmaskin som är specialiserad på att söka information om personer i hela världen. Enligt uppgift söker den även i källor på osynliga webben som databaser, medlemsförteckningar, artikelarkiv m.m. Sökningar resulterar ofta i att man direkt får fram kontaktuppgifter, vissa biografiska uppgifter samt länkar att gå vidare med, men förr eller senare hamnar man i regel i någon form av betaltjänst.
Upphovsman: Pipl
Ämnesord: Biografi

Register-Sök Resursen är på svenska

URL: http://www.genealogi.se/regsok/form.php
Databas som förtecknar alla personregister (f.n. nästan 7000) till kyrkböcker som Sveriges Släktforskarförbund känner till. Man kan söka via sockennamn och få uppgift om vilka personregister som finns, i vilken form de är samt var de förvaras.
Upphovsman: Peter Heimbürger, Carl Szabad ; Sveriges Släktforskarförbund
Ämnesord: Sverige ; Kyrkoarkivalier ; Förteckningar ; Släktforskning

SVAR : Svensk arkivinformation Resursen är på svenska

URL: http://www.svar.ra.se/
Förteckningar och databaser som förtecknar arkivhandlingar i original, på mikrokort eller som digitala dokument. Man kan söka geografiskt på län eller församling, kombinera med arkivnamn eller typ av arkiv och få fram en lista över mikrofilmat material som kan hyras eller köpas. För direkt tillgång till databaser och inskannat material krävs abonnemang.
Upphovsman: Riksarkivet/SVAR
Ämnesord: Sverige ; Kyrkoarkivalier ; Bibliografi ; Släktforskning

Svenskt biografiskt handlexikon Resursen är på svenska

URL: http://runeberg.org/sbh/
Elektronisk version (inskannade bilder och html-text) av Svenskt biografiskt handlexikon (SBH), 2. u. från 1906. Drygt 4000 alfabetiskt ordnade biografiska artiklar över kända svenska män och kvinnor från reformationstiden fram till 1900-talets början. En del av artiklarna åtföljs av små porträttbilder.
Upphovsman: Herman Hofberg ; Projekt Runeberg
Ämnesord: Sverige ; Biografi

Svenskt Biografiskt Lexikon Resursen är på svenska

URL: http://nad.riksarkivet.se/sbl/Start.aspx
Databasversion av det tryckta verket Svenskt biografiskt lexikon (SBL), som började utges 1917 och nu omfattar A - Ström. SBL innehåller personhistoriska fakta om personer som varit verksamma i Sverige eller för Sverige utomlands. Endast avlidna personer biograferas och i dagsläget finns 12 000 personer och släkter i databasen. Förutom Snabbsök finns en Utökad sökning med många olika avgränsningsmöjligheter samt Fritextsökning, där man kan söka i hela eller delar av texten. Det går också att bläddra alfabetiskt via funktionen Bläddra bland artiklarna.
Upphovsman: Riksarkivet, Svenskt biografiskt lexikon
Ämnesord: Biografi ; Sverige

Vem är det : svensk biografisk handbok Resursen är på svenska

URL: http://runeberg.org/vemardet/
Elektronisk version (inskannade bildsidor och OCR-text) av årgångarna 1925, 1933, 1943, 1957, 1963, 1969, 1977, 1985 och 1993. Handboken Vem är det utkom vartannat år mellan 1912 och 2001 och innehöll korta biografiska artiklar över levande allmänt kända personer från hela samhällssektorn. Personerna bidrog själva med de biografiska uppgifterna. 
Upphovsman: Projekt Runeberg
Ämnesord: Sverige ; Biografi

Who Named It?

URL: http://www.whonamedit.com/
Biografiskt uppslagsverk över medicinska eponymer och information om personerna som givit namn åt dem. Man kan söka direkt på namn eller bläddra alfabetiskt via namn eller land och få fram biografiska artiklar om personen ifråga samt medicinska litteraturhänvisningar.
Upphovsman: Ole Daniel Enersen
Ämnesord: Vetenskapsmän ; Biografi ; Sjukdomar ; Terminologi

Who2 Biographies

URL: http://www.who2.com/
Reklamfinansierad databas med biografisk information om ca 4000 författare, filmstjärnor, kungar, politiker och andra kändisar, både historiska och samtida, samt ett antal fiktiva personligheter. Sök direkt på namn eller bläddra via det alfabetiska eller det kategoriindelade registret. Kort biografisk artikel samt länkar till mer information om varje person.
Upphovsman: Fritz Holznagel, Paul Hehn
Ämnesord: Biografi

[Upp]

Ls Biografiska samlingar

Collective Biographies of Women

URL: http://womensbios.lib.virginia.edu/search
Sökbar annoterad bibliografi över engelskspråkiga böcker, som innehåller biografiska artiklar om tre eller flera kvinnor. De flesta verken är publicerade mellan 1830 och 1950, men kvinnor från alla tider och alla områden finns med. De bibliografiska posterna länkar också vidare till WorldCat och Google Books.
Upphovsman: Alison Booth ; University of Virgina Library
Ämnesord: Biografi ; Kvinnor ; Bibliografi

Nobelprize.org

URL: http://nobelprize.org/search/
Databas med uppgifter om alla nobelpristagare från 1901 och framåt. Utmärkta sökmöjligheter där man kan kombinera olika sökbegrepp eller helt enkelt lista pristagarna efter namn, kategori eller årtal. För varje pristagare finns en biografisk artikel, porträtt samt ofta nobelföreläsningen, litteraturförteckning och/eller länkar till mer information.
Upphovsman: Nobel Media AB
Ämnesord: Biografi ; Nobelpristagare

Time 100 : the 100 Most Influential People in the World

URL: http://www.time.com/time/time100/
Korta biografiska artiklar om 100 utvalda betydande personligheter från 1900-talet: politiker, artister, uppfinnare, vetenskapsmän samt hjältar och märkesmän inom olika områden. Inga sökmöjligheter utan man får bläddra inom de olika kategorierna.
Upphovsman: Time Inc.
Ämnesord: Biografi

[Upp]

Lz Särskilda personer

Olofpalme.org Resursen är på svenska

URL: http://www.olofpalme.org/
Webbplats med ett omfattande urval förteckningar och fulltextdokument ur Olof Palmes arkiv. Man kan bläddra kronologiskt, via ämneskategorier, ämnesmoln eller utnyttja den något begränsade fritextsökningen och få tillgång till olika skrifter, artiklar, tal, anföranden, intervjuer m.m., det mesta i pdf-format. Här finns även en bibliografi över Olof Palmes tryckta skrifter.
Upphovsman: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Ämnesord: Palme, Olof ; Politiker ; Sverige ; 1900-talet ; Biografi ; Bibliografi

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y