M Etnografi, socialantropologi, etnologi

MEtnografi, socialantropologi och etnologi: allmänt
McEtnografi, socialantropologi och etnologi: Sverige
McsSamer
MzFolktro och folkseder
MzaHögtider och fester

 [Upp]

M Etnografi, socialantropologi och etnologi: allmänt

Anthropological Index Online

URL: http://aiotest.anthropology.org.uk/aiocode/AIOSearchShort.html
Bibliografisk databas med referenser till tidskriftsartiklar inom ämnet antropologi och socialantropologi. Ett mycket stort antal tidskrifter på många olika språk från 1960-talet och framåt indexeras. Man kan f.n. endast söka på nyckelord.
Upphovsman: British Museum ; Royal Anthropological Institute
Ämnesord: Antropologi ; Socialantropologi ; Artikelindex

Anthropology Collection Database

URL: http://research.calacademy.org/research/anthropology/collections/Index.asp
Databas som beskriver ca 16 000 antropologiska föremål hämtade från indiankulturerna i västra USA och Sydamerika. Inkluderar även fynd från Oceanien, Asien, Östafrika och Europa. Basen innehåller bilder av många av föremålen.
Upphovsman: Department of Anthropology, California Academy of Sciences
Ämnesord: Antropologi ; Arkeologi ; Föremål ; Indianer

The Anthropology Review Database (ARD)

URL: http://wings.buffalo.edu/ARD
Amerikansk databas för fackmässiga recensioner av böcker, videofilmer, webbplatser m.m. inom ämnet antropologi och etnografi. Databasen omfattar både recensioner i fulltext och referenser till recensioner fr.o.m. 1997. Sökbar på författare, titel och ämne samt med vissa bläddringsmöjligheter. 
Upphovsman: Department of Anthropology, University at Buffalo
Ämnesord: Antropologi ; Etnografi ; Recensioner

Traditionsvetenskaplig bibliografi Resursen är på svenska

URL: http://www.sls.fi/doc.php?docid=36
Bibliografisk databas med referenser till litteratur om finlandssvenskarnas liv och traditioner. I databasen kan man söka artiklar och böcker på titel, författare eller ort samt via ämnesordsökning. Ett fyrtiotal tidskrifter har indexerats, både finlandssvenska, finska och nordiska, mellan åren 1976-2003. Dessutom har samtliga poster i bibliografin "Folklivsforskning. En bibliografi över Svenskfinland" (Meddelanden från folkkultursarkivet nr. 5, 1976) lagts in.
Upphovsman: Svenska Litteratursällskapet i Finland
Ämnesord: Etnologi ; Bibliografi ; Finland

[Upp]

Mc Etnografi, socialantropologi och etnologi: Sverige

Kulturhistorisk ämneskatalog (KÄK) Resursen är på svenska

URL: http://94.254.124.228/slagord/ipac/SearchForm.jsp;jsessionid=EBCFB709EE6766D47BE...
Digital version av Nordiska museets gamla ämneskatalog med litteraturreferenser till områden som varit föremål för studier i museet. Katalogen har vuxit fram under mer än hundra år utifrån de frågor som inkommit till museet. De drygt 4 500 lapparna har fotograferats av och kan sökas via ett alfabetiskt ordnat index över ämnesord.
Upphovsman: Nordiska museets bibliotek
Ämnesord: Etnologi ; Bibliografi ; Sverige

Rig : kulturhistorisk tidskrift Resursen är på svenska

URL: http://www.sciecom.org/ojs/index.php/rig
Webbplats med inskannade versioner av tidskriften Rig, som innehåller artiklar, debattinlägg och recensioner med kulturhistorisk och etnologisk inriktning. Åren 1994 - 2008 är klara och arbetet med att göra samtliga årgångar tillgängliga fortsätter. Man kan bläddra via häften, författare, titlar eller söka direkt i fulltextmaterialet som finns att tillgå i form av pdf-filer.
Upphovsman: Föreningen för svensk kulturhistoria i samarbete med Nordiska museet och Folklivsarkivet i Lund ; Lunds universitets bibliotek
Ämnesord: Kulturhistoria ; Etnologi ; Sverige

SAGA Resursen är på svenska

URL: http://webbsok.mikromarc.se/Mikromarc3/web/default.aspx?db=nordiskamuseet&unit=6...
Nordiska museets bibliotekskatalog, som även omfattar den löpande ämnesbibliografin Svensk etnologisk bibliografi (SEB) från 1987 och framåt. Bibliografin innehåller referenser till monografier och artiklar inom ämnet svensk etnologi och folkloristik samt till recensioner av svenska avhandlingar. Ämnes-, titel- och författarsökning. 
Upphovsman: Nordiska museets bibliotek
Ämnesord: Etnologi ; Bibliografi ; Sverige

Svensk etnologisk bibliografi (SEB) Resursen är på svenska

URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=seb
Löpande ämnesbibliografi med referenser till monografier och artiklar inom ämnet svensk etnologi och folkloristik samt till recensioner av svenska etnologiska avhandlingar. Bibliografin är här en del av den totala LIBRIS-databasen och innehåller endast titlar från åren 2000-2002. Tidigare årgångar av SEB, för närvarande 1987-1999, finns i Nordiska museets biblioteksdatabas SAGA.
Upphovsman: Nordiska museets bibliotek
Ämnesord: Etnologi ; Bibliografi ; Sverige

[Upp]

Mcs Samer

Encyclopaedia of Saami Culture

URL: http://www.helsinki.fi/~sugl_smi/senc/en/lomake.htm
Sökbart uppslagsverk om samer och samisk kultur med fokus på att de inte är en hetlig grupp och att de lever i fyra länder. Encyklopedin innehåller ca 2000 artiklar, många kartor och bilder på miljöer, byggnader, dräkter, föremål m.m. samt ett antal ljud- och videofiler med bl.a. jojk och olika dialekter.
Upphovsman: University of Helsinki
Ämnesord: Samer ; Finland ; Norge ; Sverige ; Ryssland

Sametinget Resursen är på svenska

URL: http://www.sametinget.se/
Webbplats med utförlig information om samernas politiska organisation, samhälle, näringar, språk, kultur och litteratur. Här finns även en dokumentbank, där man kan söka lagar, förordningar, blanketter m.m., en ordbok med översättningshjälp (via översta menyn) samt den sökbara bibliotekskatalogen GirjeGilkor.  
Upphovsman: Sametinget
Ämnesord: Samer ; Samiska språk ; Bibliotekskataloger

Samisk bibliografi fra Nasjonalbiblioteket (SAMISK)

URL: http://www.nb.no/baser/samisk
Ämnesbibliografi som förtecknar litteratur som berör samiska förhållanden och som är utgiven i Norge. Bibliografin omfattar böcker, småtryck, artiklar och offentligt tryck utgivna mellan åren 1945-1987 samt 1993-2009. 
Upphovsman: Nasjonalbiblioteket
Ämnesord: Samer ; Bibliografi

Sápmi Resursen är på svenska

URL: http://www.samer.se/index.jsp
Portal med mycket fakta om samer och samisk kultur, historia, språk, näring, religion, politik m.m. Faktan kompletteras med statistik och bilder eller ljudfiler. Sidorna innehåller även en nyhetsfunktion, ett kalendarium samt tips på vidare läsning. Ingångar via rubrikerna i övre listen samt enkel och avancerad sökfunktion.
Upphovsman: Samiskt informationscentrum
Ämnesord: Samer

Svensk samisk bibliografi Resursen är på svenska

URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=samb
Löpande - och i viss mån retrospektiv - ämnesbibliografi som omfattar all svenskutgiven litteratur om samer och samisk kultur, samt litteratur om samer och på samiska. Bibliografin är en del av den totala LIBRIS-databasen och innehåller hänvisningar till monografier, kapitel i samlingsverk samt artiklar i tidskrifter och årsböcker. 
Upphovsman: Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum
Ämnesord: Samer ; Bibliografi

[Upp]

Mz Folktro och folkseder

Snopes.com

URL: http://www.snopes.com/
Webbplats som samlar moderna vandringssägner eller s.k. klintbergare, dvs historier som sprids mellan personer och/eller på Internet. Man kan bläddra via olika ämneskategorier och få fram en beskrivning av historien samt uppgifter om dess ursprung och ev. sanningshalt.
Upphovsman: Barbara Mikkelson, David P. Mikkelson
Ämnesord: Vandringssägner

Witchcraft Bibliography

URL: http://history.unt.edu/sites/history.unt.edu/files/users/dsg0009/witchcraft_bib....
Bibliografisk lista i pdf-format. Litteratur om häxor, trolldom och häxprocesser, uppdelat på ämne och region.
Upphovsman: Jeffrey Merrick, University of Wisconsin, Milwaukee och Richard M. Golden, University of North Texas
Ämnesord: Bibliografi ; Häxor ; Trolldom

[Upp]

Mza Högtider och fester

Earth Calendar

URL: http://www.earthcalendar.net/index.php
Kalender som förtecknar helgdagar över hela världen. Här kan man ta reda på vilka högtider som firas ett särskilt datum, i ett visst land eller inom en religion. Man kan bläddra efter land, högtid, datum alternativt fritextsöka.
Upphovsman: Earth Calender
Ämnesord: Högtider ; Fester

Julens ABC : från advent till öl Resursen är på svenska

URL: http://notisa.com/julabc2.html
Alfabetisk förteckning över julens olika seder och traditioner - med beskrivningar och förklaringar.
Upphovsman: Inger Lin Söderberg-Lidbeck ; Notisa
Ämnesord: Högtidsseder ; Festseder ; Julseder ; Sverige

Sweden: Traditions

URL: https://sweden.se/traditions/
Webbplats med fakta om svenska högtider och traditioner. I korta personligt hållna texter beskrivs hur seder och traditioner firas i det moderna Sverige. Dessutom får varje högtid sin historiska förklaring genom en liten faktaruta. en del av materialet finns även tillgängligt på arabiska, franska, kinesiska, tyska, spanska och ryska. 
Upphovsman: Swedish Institute
Ämnesord: Festseder ; Högtidsseder ; Sverige

Våra gemensamma högtider Resursen är på svenska

URL: http://www.immi.se/world/beik/
Webbplats som ansluter till skriften Våra gemensamma högtider (2 uppl., 1999), som innehåller kortfattad information om högtider från hela världen, som även firas i det moderna Sverige. Här kan man bl.a. läsa om islamiska, judiska, afrikanska, amerikanska och asiatiska högtider samt få hänvisningar till det tryckta verket. 
Upphovsman: Amin Beik ; Immigrant-institutet
Ämnesord: Festseder ; Högtidsseder

Årets dagar Resursen är på svenska

URL: http://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar
Webbplats med fakta om årets högtider, helgdagar, traditioner, seder och bruk. Här ges kort information om varför och hur man firar svenska helgdagar som är förknippade med almanackans helger. Ingen sökfunktion, informationen har sorterats månadsvis.
Upphovsman: Nordiska museet
Ämnesord: Festseder ; Högtidsseder ; Sverige

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y