M Etnografi, socialantropologi, etnologi

MEtnografi, socialantropologi och etnologi: allmänt
McEtnografi, socialantropologi och etnologi: Sverige
McsSamer
MxNäringsliv, arbetsliv och kosthåll
MzFolktro och folkseder
MzaHögtider och fester

 [Upp]

M Etnografi, socialantropologi och etnologi: allmänt

Anthropological Index Online

URL: http://aiotest.anthropology.org.uk/aio/
Bibliografisk databas med referenser till tidskriftsartiklar inom ämnet antropologi och socialantropologi. Ett mycket stort antal tidskrifter på många olika språk från 1960-talet och framåt indexeras. Man kan söka på författare, artikel- eller tidskriftstitel samt begränsa till år och språk. Om man inte anger publiceringsår eller väljer att söka igenom alla årgångar, får man automatiskt endast träffar från de senaste fem åren.
Upphovsman: British Museum, The Anthropological Library
Ämnesord: Antropologi ; Socialantropologi ; Artikelindex

Anthropology Collection Database

URL: http://research.calacademy.org/research/anthropology/collections/Index.asp
Databas som beskriver ca 16 000 antropologiska föremål hämtade från indiankulturerna i västra USA och Sydamerika. Inkluderar även fynd från Oceanien, Asien, Östafrika och Europa. Basen innehåller bilder av många av föremålen.
Upphovsman: Department of Anthropology, California Academy of Sciences
Ämnesord: Antropologi ; Arkeologi ; Föremål ; Indianer

Edward S. Curtis´s North American Indian

URL: http://rs6.loc.gov/ammem/award98/ienhtml/curthome.html
Databas med 2000 digitaliserade fotogravyrer ur 20-bandsverket The North American Indian av Edward S. Curtis. Verket gavs ut 1907-1930 i en begränsad upplaga och dokumenterar i bild och text 80 amerikanska indianstammars liv och traditioner. Det finns en sökfunktion för fritextsökning samt ett klickbart ämnesordsregister.
Upphovsman: American Memory, Library of Congress
Ämnesord: Indianer ; Nordamerika

Internationale Volkskundliche Bibliographie (IVB) - Online

URL: http://www.evifa.de/cms/evifa-recherche/ivb-online/
Internationell löpande ämnesbibliografi med hänvisningar till böcker och artiklar inom ämnet etnologi och folkloristik. Bibliografin har givits ut i tryckt form sedan 1917, men nätversionen omfattar för närvarande endast tretton årgångar (1985-1998). Sverige bidrog med material till IVB fram t.o.m. 2002. Det finns enkelt och avancerat sökformulär samt ett klickbart ämnesregister.
Upphovsman: Virtuelle Fachbibliothek Ethnologie ; Deutsche Gesellschaft für Volksunde
Ämnesord: Etnologi ; Bibliografi

The Anthropology Review Database (ARD)

URL: http://wings.buffalo.edu/ARD
Amerikansk databas för recensioner av böcker, videofilmer, webbplatser m.m. inom ämnet antropologi och etnografi. Databasen omfattar både recensioner i fulltext och referenser till recensioner fr.o.m. 1997. De flesta recensioner i databasen är skrivna av personer som är verksamma vid olika amerikanska universitet men ibland länkar man till recensioner på andra webbplatser och man har även lagt ut information om ett stort antal boktitlar som väntar på att bli försedda med recensioner ("available for review"). Sökbar på författare, titel och ämne samt med möjlighet att bläddra i förteckningar som är alfabetiskt uppställda efter titel.
Upphovsman: Department of Anthropology, University at Buffalo
Ämnesord: Antropologi ; Etnografi ; Recensioner

Traditionsvetenskaplig bibliografi Resursen är på svenska

URL: http://www.sls.fi/doc.php?docid=36
Bibliografisk databas med referenser till litteratur om finlandssvenskarnas liv och traditioner. I databasen kan man söka artiklar och böcker på titel, författare eller ort samt via ämnesordsökning. Ett fyrtiotal tidskrifter har indexerats, både finlandssvenska, finska och nordiska, mellan åren 1976-2003. Dessutom har samtliga poster i bibliografin "Folklivsforskning. En bibliografi över Svenskfinland" (Meddelanden från folkkultursarkivet nr. 5, 1976) lagts in.
Upphovsman: Svenska Litteratursällskapet i Finland
Ämnesord: Etnologi ; Bibliografi ; Finland

[Upp]

Mc Etnografi, socialantropologi och etnologi: Sverige

Kulturhistorisk ämneskatalog (KÄK) Resursen är på svenska

URL: http://94.254.124.228/slagord/ipac/SearchForm.jsp;jsessionid=EBCFB709EE6766D47BE...
Digital version av Nordiska museets gamla ämneskatalog med litteraturreferenser till områden som varit föremål för studier i museet. Katalogen har vuxit fram under mer än hundra år utifrån de frågor som inkommit till museet eller som uppkommit i samband med utställningar och undersökningar. De drygt 4 500 lapparna har fotograferats av och kan sökas via ett alfabetiskt ordnat index över ämnesord.
Upphovsman: Nordiska museets bibliotek
Ämnesord: Etnologi ; Bibliografi ; Sverige

Rig : kulturhistorisk tidskrift Resursen är på svenska

URL: http://www.sciecom.org/ojs/index.php/rig
Webbplats med inskannade versioner av tidskriften Rig, som innehåller artiklar, debattinlägg och recensioner med kulturhistorisk och etnologisk inriktning. Åren 1994 - 2008 är klara och arbetet med att göra samtliga årgångar tillgängliga fortsätter. Man kan bläddra via häften, författare, titlar eller söka direkt i fulltextmaterialet som finns att tillgå i form av pdf-filer.
Upphovsman: Föreningen för svensk kulturhistoria i samarbete med Nordiska museet och Folklivsarkivet i Lund ; Lunds universitets bibliotek
Ämnesord: Kulturhistoria ; Etnologi ; Sverige

SAGA Resursen är på svenska

URL: http://nordmlib.nordiskamuseet.se/
Nordiska museets bibliotekskatalog omfattar även den löpande ämnesbibliografin Svensk etnologisk bibliografi (SEB) från 1987 och framåt. Bibliografin innehåller referenser till monografier och artiklar inom ämnet svensk etnologi och folkloristik samt till recensioner av svenska avhandlingar. Ämnes-, titel- och författarsökning. För äldre material finns även en digital version av Nordiska Museets gamla bibliotekskatalog som omfattar några tiotusental poster som ej registrerats i SAGA.
Upphovsman: Nordiska museets bibliotek
Ämnesord: Etnologi ; Bibliografi ; Sverige

Samdokregistret Resursen är på svenska

URL: http://www.nordiskamuseet.se/samdokreg
Sökbar databas som innehåller fakta om etnologiska samtidsundersökningar som utförts vid svenska kulturhistoriska museer. Databasen omfattar uppgifter ca 900 undersökningar som gjorts från 1970-talet till idag. Här finns uppgifter om vilka ämnen/företeelser som studerats, av vilka museer, när och var undersökningarna genomförts, vilka typer av material de avsatt samt hur de publicerats. Källmaterialet finns tillgängligt på respektive museum. Avancerat sökformulär med möjlighet att göra olika typer av begränsningar, bl a geografiskt och i tid.
Upphovsman: Samdok
Ämnesord: Etnologi ; Bibliografi ; Sverige

Svensk etnologisk bibliografi (SEB) Resursen är på svenska

URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=seb
Löpande ämnesbibliografi med referenser till monografier och artiklar inom ämnet svensk etnologi och folkloristik samt till recensioner av svenska etnologiska avhandlingar. Bibliografin är här en del av den totala LIBRIS-databasen och innehåller endast titlar från åren 2000-2002. Tidigare årgångar av SEB, för närvarande 1987-1999, finns i Nordiska museets biblioteksdatabas SAGA.
Upphovsman: Nordiska museets bibliotek
Ämnesord: Etnologi ; Bibliografi ; Sverige

[Upp]

Mcs Samer

Encyclopaedia of Saami Culture

URL: http://www.helsinki.fi/~sugl_smi/senc/en/lomake.htm
Sökbart uppslagsverk om samer och samisk kultur med fokus på att de inte är en hetlig grupp och att de lever i fyra länder. Encyklopedin innehåller ca 2000 artiklar, många kartor och bilder på miljöer, byggnader, dräkter, föremål m.m. samt ett antal ljud- och videofiler med bl.a. jojk och olika dialekter.
Upphovsman: University of Helsinki
Ämnesord: Samer ; Finland ; Norge ; Sverige ; Ryssland

Sametinget Resursen är på svenska

URL: http://www.sametinget.se/
Webbplats med utförlig information om samernas politiska organisation, samhälle, näringar, språk, kultur och litteratur. Här finns även en dokumentbank, där man kan söka lagar, förordningar, blanketter m.m., en ordbok med översättningshjälp (via översta menyn) samt den sökbara bibliotekskatalogen GirjeGilkor.  
Upphovsman: Sametinget
Ämnesord: Samer ; Samiska språk ; Bibliotekskataloger

Samisk bibliografi fra Nasjonalbiblioteket (SAMISK)

URL: http://www.nb.no/baser/samisk
Ämnesbibliografi som förtecknar litteratur som berör samiska förhållanden och som är utgiven i Norge. Bibliografin omfattar böcker, småtryck, artiklar och offentligt tryck utgivna mellan åren 1945-1987 samt 1993-2009. 
Upphovsman: Nasjonalbiblioteket
Ämnesord: Samer ; Bibliografi

Sápmi Resursen är på svenska

URL: http://www.samer.se/index.jsp
Portal med mycket fakta om samer och samisk kultur, historia, språk, näring, religion, politik m.m. Faktan kompletteras med statistik och bilder eller ljudfiler. Sidorna innehåller även en nyhetsfunktion, ett kalendarium samt tips på vidare läsning. Ingångar via rubrikerna i övre listen samt enkel och avancerad sökfunktion.
Upphovsman: Samiskt informationscentrum
Ämnesord: Samer

Svensk samisk bibliografi Resursen är på svenska

URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=samb
Löpande - och i viss mån retrospektiv - ämnesbibliografi som omfattar all svenskutgiven litteratur om samer och samisk kultur, samt litteratur om samer och på samiska. Bibliografin är en del av den totala LIBRIS-databasen och innehåller hänvisningar till monografier, kapitel i samlingsverk samt artiklar i tidskrifter och årsböcker. 
Upphovsman: Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum
Ämnesord: Samer ; Bibliografi

[Upp]

Mx Näringsliv, arbetsliv och kosthåll

World Food Habits

URL: http://lilt.ilstu.edu/rtdirks
Bibliografi med referenser till engelskspråkig litteratur om matkultur och matvanor. Här finns material från de flesta världsdelar. Bibliografin är både sökbar och bläddringsbar, och har en geografisk indelning och en ämnesindelning.
Upphovsman: Prof. em. Robert Dirks, Anthropology Program, Illinois State University
Ämnesord: Bibliografi ; Matkultur

[Upp]

Mz Folktro och folkseder

Golden Bough : A Study in Magic and Religion

URL: http://www.bartleby.com/196
Omfattande klassiskt antropologiskt verk, här i förkortad upplaga (1922). En jämförande studie över olika kulturers riter och religioner. Texten är sökbar.
Upphovsman: Sir James George Frazer
Ämnesord: Etnologi ; Religion

Snopes.com : Urban Legends Reference Pages

URL: http://www.snopes.com/
Webbplats som samlar moderna vandringssägner eller s.k. klintbergare, dvs historier som sprids mellan personer och/eller på Internet. Man kan bläddra via olika ämneskategorier och få fram en beskrivning av historien samt uppgifter om dess ursprung och ev. sanningshalt.
Upphovsman: Barbara Mikkelson, David P. Mikkelson
Ämnesord: Vandringssägner

Witchcraft Bibliography

URL: http://history.unt.edu/sites/history.unt.edu/files/users/dsg0009/witchcraft_bib....
Bibliografisk lista i pdf-format. Litteratur om häxor, trolldom och häxprocesser, uppdelat på ämne och region.
Upphovsman: Jeffrey Merrick, University of Wisconsin, Milwaukee och Richard M. Golden, University of North Texas
Ämnesord: Bibliografi ; Häxor ; Trolldom

[Upp]

Mza Högtider och fester

Det ska vi fira! - svenska traditioner och högtider Resursen är på svenska

URL: http://www.sweden.se/traditioner
Webbplats med fakta om svenska högtider och traditioner. I korta personligt hållna texter beskrivs hur seder och traditioner firas i det moderna Sverige. Dessutom får varje högtid sin historiska förklaring genom en liten faktaruta. Texterna finns även på engelska, franska, tyska, spanska, ryska och kinesiska. Här finns dessutom länkar till texter om Sverige på 24 andra språk.
Upphovsman: Agneta Lilja ; Po Tidholm ; Svenska institutet
Ämnesord: Festseder ; Högtidsseder ; Sverige

Earth Calendar

URL: http://www.earthcalendar.net/index.php
Kalender som förtecknar helgdagar över hela världen. Här kan man ta reda på vilka högtider som firas ett särskilt datum, i ett visst land eller inom en religion. Man kan bläddra efter land, högtid, datum alternativt fritextsöka.
Upphovsman: Earth Calender
Ämnesord: Högtider ; Fester

Julens ABC : från advent till öl Resursen är på svenska

URL: http://notisa.com/julabc2.html
Alfabetisk förteckning över julens olika seder och traditioner - med beskrivningar och förklaringar.
Upphovsman: Inger Lin Söderberg-Lidbeck
Ämnesord: Högtidsseder ; Festseder ; Julseder ; Sverige

Våra gemensamma högtider Resursen är på svenska

URL: http://www.immi.se/world/beik/
Digital version av 2 uppl. (1999) av skriften Våra gemensamma högtider, med kortfattad information om högtider från hela världen som även firas i det moderna Sverige. Här kan man bl.a. läsa om islamiska, judiska, afrikanska, amerikanska och asiatiska högtider. Sök via innehållsförteckningen eller ta det alfabetiska registret till hjälp. 
Upphovsman: Amin Beik ; Immigrant-institutet
Ämnesord: Festseder ; Högtidsseder

Årets dagar Resursen är på svenska

URL: http://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar
Webbplats med fakta om årets högtider, helgdagar, traditioner, seder och bruk. Här ges kort information om varför och hur man firar svenska helgdagar som är förknippade med almanackans helger. Ingen sökfunktion, informationen har sorterats månadsvis.
Upphovsman: Nordiska museet
Ämnesord: Festseder ; Högtidsseder ; Sverige

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y