R Idrott, lek och spel

RIdrott, lek och spel
RbIdrott och sport
RcDanslekar och dans
RdSpel och tidsfördriv
RhScoutrörelsen

 [Upp]

R Idrott, lek och spel


[Upp]

Rb Idrott och sport

Athletes : Olympic medal winners

URL: http://www.olympic.org/uk/athletes/index_uk.asp
Databas som ger möjlighet att söka olympiska medaljörer via namn eller genom att fylla i flera sökfält. Här finns även korta presentationer över mer än 300 olympiska idrottsprofiler med bilder och filmklipp.
Upphovsman: Internationella olympiska kommittén
Ämnesord: Idrottare

Idrottsforum.org Resursen är på svenska

URL: http://www.idrottsforum.org
Webbtidskrift med vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar om idrottsforskning, idrottshistoria mm med utgångspunkt i samhällsvetenskap och humaniora. Innehåller även recensioner av nordisk och internationell litteratur på området.
Upphovsman: Idrottsvetenskap vid Malmö högskola
Ämnesord: Idrott

International Paralympic Committee : Historical Results Database

URL: http://www.paralympic.org/results/historical
Databas över paralympiska idrottare, med information om idrottare, resultat och medaljfördelning vid paralympiska tävlingar från 1960-talet och framåt. 
Upphovsman: IPC The International Paralympics Committee
Ämnesord: Handikappidrott ; Paralympiska spel

LA84 Foundation : Digital archive

URL: http://www.la84foundation.org/5va/over_frmst.htm
Digitalt arkiv som innehåller delar av Sports librarys samlingar inom idrott och idrottsforskning, såväl inom amatör- som den professionella idrotten. Det växande arkivet består av mer än 300.000 sidor i över 100.000 pdf-filer sökbara i fulltext. Tiden är från slutet av 1800-talet och framåt. De Officiella Olympiska rapporterna med resultat och information om spelens organisation är också sökbara i fulltext.
Upphovsman: LA84 Foundation
Ämnesord: Idrott ; Olympiader

Sportline

URL: https://alephext.kb.dk/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=IFI01
Databas vid Institut for Idraet vid Köpenhamns universitet som innehåller ca 300.000 referenser till bibliotekets omfattande boksamling från äldsta tider fram till helt nya bokinköp och till artiklar från bibliotekets tidskriftssamling - från ca 1900 och fram till idag. Ett antal böcker är också indexerade på kapitelnivå.
Upphovsman: Köpenhamns universitet
Ämnesord: Idrott ; Bibliotekskataloger

The Olympic movement homepage

URL: http://www.olympic.org/uk/index_uk.asp
Internationella olympiska kommitténs webbplats på engelska eller franska med nyheter, pressreleaser agenda, organisation m.m. Det finns historik över de olympiska spelen sen 1896 och fakta om de kommande. Deltagande idrottsgrenar i OS presenteras. Det olympiska museet i Lausanne presenterar sig och aktuella utställningar.
Upphovsman: Internationella olympiska kommittén
Ämnesord: Olympiader

[Upp]

Rc Danslekar och dans

DANS - från långdans till bugg Resursen är på svenska

URL: http://old.visarkiv.se/online/dansboken.htm
Nätupplaga (2004) av DANS - från långdans till bugg, som utgavs inför folkmusik- och dansåret 1990. Studiematerial både för den som vill lära sig olika danser och för den som vill lära sig historia och bakgrund till svensk danskultur. Tydliga instruktionssidor med takt- och stegangivelser för varje dans. Innhehåller också litteraturlista och studieanvisningar. Enkel navigation via kapitelmeny, som ligger med i varje bild.
Upphovsman: Mats Nilsson
Ämnesord: Dans

[Upp]

Rd Spel och tidsfördriv

All Game Guide

URL: http://www.allgame.com/
En omfattande databas med beskrivningar på över 30.000 video- och datorspel. Sökbar på speltitlar, genre, plattform och företag. Innehåller även recensioner och biografier på karaktärer, artister och utvecklare som förekommer i spelen. Det finns också information om när nya spel kommer att ges ut.
Upphovsman: All media guide (AMG)
Ämnesord: Datorspel

Lekbanken Resursen är på svenska

URL: http://lekbanken.idrott.fi/lekar/
Databas med tips på lekar och andra sysselsättningar för barn och ungdomar. Lekarna, både nya och gamla, finns i olika varianter för inom- och utomhusbruk och är indelade efter kategorier. I Avancerad sökning ges fler kombinationsmöjligheter för att hitta en lek som passar.
Upphovsman: Finlands svenska idrottsförbund
Ämnesord: Lekar

Playtimes: A century of children´s games and rhymes

URL: http://www.bl.uk/learning/langlit/playground/browsegames.html
Databas med videoklipp om barns lekar. Inom varje kategori lekar finns ett videoklipp där typen av lek och dess bakgrund beskrivs och flera klipp som visar äldre och moderna exempel. Det finns även en särskild kategori Hear from Researchers där lekforskare fördjupar informationen kring ämnet lekar.
Upphovsman: British Library
Ämnesord: Lekar

[Upp]

Rh Scoutrörelsen

Scouterna Resursen är på svenska

URL: http://www.scouterna.se/
Webbplats för riksorganisationen för scouting i Sverige. Innehåller fakta om svensk scouting, en sökbar karta över scoutkårerna i Sverige, en aktivitetsbank med lekar och andra aktiviteter för barn och mycket annat.
Upphovsman: Svenska scoutrådet
Ämnesord: Scoutrörelsen

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y