T Matematik

TaMatematik: allmänt
Ta:kMatematik: historia
TalTillämpad matematik
TamMatematiska lekar
TcAlgebra
TeGeometri
TfMått, mål och vikt
ThSannolikhetskalkyl och matematisk statistik

 [Upp]

Ta Matematik: allmänt

Encyclopaedia of Mathematics

URL: http://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Special:AllPages
Lexikon på universitetsnivå med definitioner och korta beskrivningar av matematiska begrepp.
Upphovsman: Michiel Hazewinkel ; Springer-Verlag
Ämnesord: Matematik ; Lexikon ; Uppslagsverk

Engelsk-svensk ordlista för högskolematematiken

URL: http://www.math.kth.se/~hulth/ordlistacalculus.pdf
Mer omfattande ordlista med ord och uttryck inom matematikområdet, avpassad för de lägre årskurserna av civilingenjörsutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Pdf-fil.
Upphovsman: Björn Graneli ; Luleå tekniska universitet
Ämnesord: Matematik ; Lexikon

Formel- og tabelsamling : folkeskolens afsluttende prover i matematik

URL: http://pub.uvm.dk/2005/formelsamling/hel.pdf
Formelsamling i matematik med formler och tabeller för den danska skolans högstadium och gymnasium. Pdf-fil.
Upphovsman: Undervisningsministeriet
Ämnesord: Matematik ; Matematiska formler

Formelsamlingen Resursen är på svenska

URL: http://www.formelsamlingen.se/
Formelsamlingar för matematik, fysik, kemi samt ett mindre antal tabeller. För matematik finns även formelblad till de nationella proven.
Upphovsman: Mattecentrum
Ämnesord: Formler ; Matematiska formler ; Matematik ; Fysik ; Kemi

Interactive Mathematics

URL: http://www.intmath.com/
Webbplats med tydliga, överskådliga kursavsnitt i matematik på gymnasie- och universitetsnivå. Avsnitten omfattar bl.a kvadratekvationer, funktioner, bråktal, trigonometri, grafer, komplexa tal, sannolikhetslära, differentialekvationer, integralekvationer och matematisk analys. Till kursavsnitten hör interaktiva delar som man kommer åt genom att ladda ner en plug-in. Under rubriken Flash Highlights i den övre menyn finns olika matematiska exempel med rörliga bilder.
Upphovsman: Murray Bourne
Ämnesord: Matematik ; Algebra ; Geometri ; Grafteori ; Matematisk analys ; Sannolikhetskalkyl

Liten engelsk-svensk matematisk ordlista

URL: http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/tmv125/0607/ordlista.pdf
Ordlista som är tänkt att vara ett hjälpmedel till det första årets studier i matematik vid universitetet. Version: september 2006. Pdf-fil.
Upphovsman: Anders Vretblad, Fredrik Engström
Ämnesord: Matematik ; Lexikon

Liten ordbok i matematik Resursen är på svenska

URL: http://ollevejde.se/matteord/index.htm
Digital version av den tryckta boken. Ordboken innehåller ca 500 uppslagsord från "abskissa" till "överslagsräkning" och täcker ordförrådet i matematik för grundskolans högstadium samt delar av gymnasiets årskurs 1.
Upphovsman: Olle Vejde, Göran Roth
Ämnesord: Matematik ; Lexikon

Matematik och programmering Resursen är på svenska

URL: http://www.youtube.com/user/MikaelBondestam/videos?view=1
YouTube-kanal med instruktionsfilmer i matematik för gymnasieskolans matematikkurser 1-3 och A-E. Även filmer om programmering. Sökning via spellistorna eller genom sökrutan överst.
Upphovsman: Mikael Bondestam
Ämnesord: Matematik ; Databehandling ; Programmering ; Undervisning

Mathworld

URL: http://mathworld.wolfram.com/
Omfattande uppslagsverk i matematik. Man kan söka i fritext, alfabetiskt index eller via kategorier som t.ex algebra, geometri eller talteori. Under rubriken Interactive Entries hittar man ett stort antal animerade, tredimensionella och interaktiva exempel på matematiska figurer och begrepp. Informationen kompletteras med litteraturreferenser och länkar. 
Upphovsman: Eric W. Weisstein ; Wolfram Research Inc.
Ämnesord: Matematik ; Uppslagsverk

Mattebegrepp på 22 språk

URL: http://modersmal.skolverket.se/index.php/component/content/article/7/17
Grundläggande matematikbegrepp för grundskole- och gymnasieelever, med illustrationer och översatta från svenska till 22 språk: albanska, amhariska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, engelska, franska, kinesiska, pashto, persiska, polska, romska-arli, rumänska, ryska, somaliska, spanska, sydkurdiska, thailändska, tigrinya, turkiska, tyska, vietnamesiska. Pdf-filer.
Upphovsman: Skolverket
Ämnesord: Matematik ; Svenska som andraspråk ; Svenska som främmandespråk

Matteboken Resursen är på svenska

URL: http://www.matteboken.se/
Webbplats med undervisningsmaterial i matematik för högstadiet årskurs 7-9 samt gymnasieskolan 1-2 och C-E. För de olika nivåerna får man teori, exempel, övningar, inspelade videolektioner och även de nationella proven. På webbplatsen kan man även träna inför Högskoleprovets NOG/DTK-del.
Upphovsman: Mattecentrum
Ämnesord: Matematik ; Undervisning

Nämnarens artikelregister Resursen är på svenska

URL: http://ncm.gu.se/node/2184
Tidskriften Nämnarens artikeldatabas med referenser till ca 2.300 artiklar inom ämnet matematik och matematikundervisning inom barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och lärarutbildning. Basen omfattar tiden från startåret 1974 och framåt. Sökning sker via två register: i registret 1974-2011 söker man via formulär med olika sökfält, i registret 1980-2008 kan man fritextsöka. I båda fallen kan man (för det mesta) få artikeln som pdf.
Upphovsman: Göteborgs universitet
Ämnesord: Matematik ; Undervisning ; Artikelindex

POP-samlingen Resursen är på svenska

URL: http://www.math.kth.se/%7Ewannebo/bibhem/frammes.html
Förteckning över en samling matematikböcker på KTHs matematikbibliotek. Samlingen omfattar ca 550 titlar från populär-till doktorandnivå och svårighetsgraden anges med en färgmarkering. Man söker alfabetiskt under rubriker som t.ex. Matematik:allmänt, Underhållningsmatematik, Matematikens historia, Matematisk analys.
Upphovsman: Andreas Wannebo
Ämnesord: Matematik

Webbmatte.se Resursen är på svenska

URL: http://www.webbmatte.se/
Webbplats med flerspråkigt material för undervisningen i matematik för årskurs 6-9 samt grundläggande gymnasiematematik. För årskurs 6-9 finns materialet på svenska, engelska, arabiska, persiska, polska, ryska, somaliska och spanska. Gymnasiematematiken finns på svenska, arabiska och somaliska. Här hittar man texter, filmer, interaktiva övningar samt externa länkar till fler övningar. Här finns även lärar-elev- och föräldrahandledningar. Årskurs 6-9 finns även som engelsk och spansk portal.
Se även filmen Webbmatte

Upphovsman: Stockholms stad
Ämnesord: Matematik ; Undervisning ; Svenska som andraspråk ; Svenska som främmandespråk

What´s Special About This Number?

URL: http://www.stetson.edu/~efriedma/numbers.html
Lista över talen 0-9.999 med korta fakta om varje tals tillhörighet och egenskaper, t.ex att 2 är det enda jämna primtalet och att 153 är ett narcissistiskt tal. Faktabeskrivningarna är hämtade från MathWorld.
Upphovsman: Erich Friedman
Ämnesord: Matematik ; Lexikon

[Upp]

Ta:k Matematik: historia

Biographies of Women Mathematicians

URL: http://www.agnesscott.edu/lriddle/women/women.htm
Fakta och biografiska artiklar om ca 200 kvinnliga matematiker från hela världen, från 500 f.Kr till idag, med referenser för vidare läsning. Sök alfabetiskt på namn, kronologiskt eller geografiskt.
Upphovsman: Larry Riddle ; Agnes Scott College
Ämnesord: Matematik ; Historia ; Biografi ; Vetenskapsmän

Historical Math Monographs

URL: http://digital.library.cornell.edu/m/math/browse/title/a.php
Databas som innehåller ca 500 digitaliserade historiska monografier i matematik. Böckerna ligger som digitala faksimilutgåvor. Man kan bläddra bland monografierna via alfabetiska titel- och författarregister. Det går även att söka i hela materialet, i fritext eller via sökfält.
Upphovsman: Cornell University Library
Ämnesord: Matematik ; Historia

MacTutor History of Mathematics archive

URL: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/index.html
Arkivet innehåller biografisk information om ca 1.600 matematiker. Om man går via det historiska ämnesregistret i vänstermenyn hittar man också information om olika kulturers matematik, t.ex. gammal babylonisk, egyptisk och grekisk matematik. I rullgardinsmenyn Other indexes hittar man bl.a tidslinjer och citatsamling. I rullgardinsmenyn Other features hittar man bl.a en bibliografi.
Upphovsman: John O´Connor, Emund F. Robertson
Ämnesord: Matematik ; Historia ; Personregister

Matematiker och matematik under svenskt 1700- och 1800-tal Resursen är på svenska

URL: http://www2.math.uu.se/studie/grundutb/project/KVA_1739_1849/startsida.html
En sammanställning av artiklar med matematiskt innehåll i Kungl. Vetenskapsakademiens årsböcker 1739-1849. Dessutom kortfattade biografier över artikelförfattarna samt ämnesområdesregister.
Upphovsman: Anders Umegård, Per Persson
Ämnesord: Matematik ; Historia ; Personregister

[Upp]

Tal Tillämpad matematik

Mathematical Programming Glossary

URL: http://glossary.computing.society.informs.org/
Ordlista med förklaringar till termer inom matematisk programmering och närbesläktade områden som ekonomi och datavetenskap. Finns även som wiki.
Upphovsman: INFORMS Computing Society
Ämnesord: Matematik ; Tillämpad matematik ; Matematisk programmering ; Lexikon

[Upp]

Tam Matematiska lekar

Interactive Mathematics Miscellany and Puzzles

URL: http://www.cut-the-knot.org/index.shtml
Webbplats med en omfattande samling interaktiva matematiska tankenötter, problem och teorem.
Upphovsman: Alexander Bogomolny
Ämnesord: Matematik ; Spel ; Lekar

[Upp]

Tc Algebra

Purplemath

URL: http://www.purplemath.com/modules/index.htm
Webbplats med omfattande lektions- och självstudiematerial i algebra, på både nybörjarnivå och mer avancerad nivå.
Upphovsman: Elizabeth Stapel
Ämnesord: Matematik ; Algebra ; Geometri ; Trigonometri

[Upp]

Te Geometri

Euclid´s Elements

URL: http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/toc.html
Digital version av Euklides Elementa, bok I-XIII. Texten följer Thomas L. Heaths engelska utgåva (1908) som är översatt från J.L. Heibergs grekiska utgåva (1883-1916). Här finns också kortfattad information om Euklides, en guidad tur genom Elementas höjdpunkter samt ämnesregister.
Upphovsman: David E. Joyce
Ämnesord: Matematik ; Geometri

Math Open Reference

URL: http://www.mathopenref.com/
Webbplats som fungerar som en grundläggande handbok i geometri. Innehåller en mängd rörliga bilder och interaktiva exempel på olika geometriska figurer.
Upphovsman: John Page
Ämnesord: Matematik ; Geometri

Mathematics and Knots

URL: http://www.popmath.org.uk/exhib/knotexhib.html
Samling med bilder av knutar, dvs slutna kurvor som överförs i varandra. Här hittar man de vanligaste kurvorna i matematisk knutteori, med förklaringar och enkla formler.
Upphovsman: University of Wales, Bangor
Ämnesord: Matematik ; Geometri ; Topologi

[Upp]

Tf Mått, mål och vikt

Convertworld.com Resursen är på svenska

URL: http://www.convertworld.com/sv/
Överskådlig webbplats med konverteringsmöjligheter mellan olika måttenheter. De mest populära omvandlingstabellerna hittar man direkt på sidan, fler tabeller finns i vänstermenyn. Webbplatsen finns tillgänglig på ett trettiotal språk.
Upphovsman: Clubcreatif.com
Ämnesord: Matematik ; Måttsystem

How many? : dictionary of Units of Measurement

URL: http://www.unc.edu/%7Erowlett/units/index.html
Omfattande alfabetiskt lexikon som beskriver och förklarar olika måttenheter. Lexikonet omfattar alla enheter från SI-systemet. Även metersystemet är medtaget och ickemetriska system från t.ex astronomin. Traditionella amerikanska och brittiska måttenheter samt ett urval från andra kulturer finns också med, liksom enheter som inte är mått i strikt mening, t.ex hattstorlek.
Upphovsman: Russ Rowlett
Ämnesord: Matematik ; Måttsystem ; Lexikon

OnlineConversion.com

URL: http://www.onlineconversion.com/
Webbplats med konverteringsmöjligheter mellan olika måttenheter. Här finns omvandlingstabeller för en mängd olika kategorier alltifrån längd, vikt, volym, tid, temperatur till valutor, matlagning och klädesstorlekar.
Upphovsman: Robert Fogt
Ämnesord: Matematik ; Måttsystem

[Upp]

Th Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik

Chronology of Game Theory

URL: http://www.econ.canterbury.ac.nz/personal_pages/paul_walker/gt/hist.htm
Kronologisk förteckning med årtal ur spelteorins historia, med korta faktauppgifter och bibliografiska referenser.
Upphovsman: Paul Walker
Ämnesord: Matematik ; Sannolikhetskalkyl ; Spelteori ; Historia

Electronic Statistics Textbook

URL: http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html
Omfattande e-bok på universitetsnivå om statistik och dess tillämpningar. Överst i vänstermenyn hittar man statistiska nyckelbegrepp samt en ordlista. Därefter följer olika moduler med statistiska delområden. Sist bland modulerna finns en omfattande bibliografi. 
Upphovsman: StatSoft, Inc.
Ämnesord: Matematik ; Statistik ; Uppslagsverk ; Lexikon

ISI Multilingual Glossary of Statistical Terms

URL: http://isi.cbs.nl/glossary/index.htm
Ordlistor över statistiska termer med översättning till ett trettiotal språk.
Upphovsman: The International Statistical Institute
Ämnesord: Matematik ; Statistik ; Lexikon

Ordbok i statistik Resursen är på svenska

URL: http://www.ollevejde.se/statistikord/
Digital version av den tryckta boken, men med endast drygt 300 av de ca 1.300 uppslagsorden medtagna. Orden är försedda med ett stort antal konkreta exempel.
Upphovsman: Olle Vejde, Eva Leander
Ämnesord: Matematik ; Statistik ; Lexikon

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y