T Matematik

TaMatematik: allmänt
Ta:kMatematik: historia
TfMått, mål och vikt
ThSannolikhetskalkyl och matematisk statistik

 [Upp]

Ta Matematik: allmänt

Encyclopaedia of Mathematics

URL: http://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Special:AllPages
Lexikon på universitetsnivå med definitioner och korta beskrivningar av matematiska begrepp.
Upphovsman: Michiel Hazewinkel ; Springer-Verlag
Ämnesord: Matematik ; Lexikon ; Uppslagsverk

Formelsamlingen Resursen är på svenska

URL: http://www.formelsamlingen.se/
Formelsamlingar för matematik, fysik, kemi samt ett mindre antal tabeller. För matematik finns även formelblad till de nationella proven.
Upphovsman: Mattecentrum
Ämnesord: Formler ; Matematiska formler ; Matematik ; Fysik ; Kemi

Liten ordbok i matematik Resursen är på svenska

URL: http://ollevejde.se/matteord/index.htm
Digital version av den tryckta boken. Ordboken innehåller ca 500 uppslagsord från "abskissa" till "överslagsräkning" och täcker ordförrådet i matematik för grundskolans högstadium samt delar av gymnasiets årskurs 1.
Upphovsman: Olle Vejde, Göran Roth
Ämnesord: Matematik ; Lexikon

Mathworld

URL: http://mathworld.wolfram.com/
Omfattande uppslagsverk i matematik. Man kan söka i fritext, alfabetiskt index eller via kategorier som t.ex algebra, geometri eller talteori. Under rubriken Interactive Entries hittar man ett stort antal animerade, tredimensionella och interaktiva exempel på matematiska figurer och begrepp. Informationen kompletteras med litteraturreferenser och länkar. 
Upphovsman: Eric W. Weisstein ; Wolfram Research Inc.
Ämnesord: Matematik ; Uppslagsverk

Mattebegrepp på 22 språk

URL: http://modersmal.skolverket.se/index.php/component/content/article/7/17
Grundläggande matematikbegrepp för grundskole- och gymnasieelever, med illustrationer och översatta från svenska till 22 språk. Pdf-filer.
Upphovsman: Skolverket
Ämnesord: Matematik ; Svenska som andraspråk ; Svenska som främmandespråk

Matteboken Resursen är på svenska

URL: http://www.matteboken.se/
Webbplats med undervisningsmaterial i matematik för hela grundskolan och gymnasiet samt enstaka material för högskolan. 
Upphovsman: Mattecentrum
Ämnesord: Matematik ; Undervisning

Nämnarens artikelregister Resursen är på svenska

URL: http://ncm.gu.se/node/2184
Tidskriften Nämnarens artikeldatabas med referenser till artiklar inom ämnet matematik och matematikundervisning inom barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och lärarutbildning. Basen omfattar tiden från startåret 1974 och framåt. Sökning sker via två register: i registret 1974- söker man via formulär med olika sökfält, i registret 1980- kan man fritextsöka. I båda fallen kan man (för det mesta) få artikeln som pdf.
Upphovsman: Göteborgs universitet
Ämnesord: Matematik ; Undervisning ; Artikelindex

Webbmatte.se Resursen är på svenska

URL: http://www.webbmatte.se/
Webbplats med flerspråkigt material för undervisningen i matematik för årskurs 6-9 samt grundläggande gymnasiematematik. Materialet omfattar övningar, förklaringar samt instruktionsfilmer.
Upphovsman: Stockholms stad
Ämnesord: Matematik ; Undervisning ; Svenska som andraspråk ; Svenska som främmandespråk

[Upp]

Ta:k Matematik: historia

Biographies of Women Mathematicians

URL: http://www.agnesscott.edu/lriddle/women/women.htm
Fakta och biografiska artiklar om kvinnliga matematiker från hela världen, från 500 f.Kr till idag, med referenser för vidare läsning. Sök alfabetiskt på namn, kronologiskt eller geografiskt.
Upphovsman: Larry Riddle ; Agnes Scott College
Ämnesord: Matematik ; Historia ; Biografi ; Vetenskapsmän

MacTutor History of Mathematics archive

URL: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/index.html
Arkivet innehåller biografisk information om ca 1.600 matematiker. Via det historiska ämnesregistret hittar man också information om olika kulturers matematik, t.ex. gammal babylonisk, egyptisk och grekisk matematik. Via Other indexes hittar man bl.a tidslinjer och citatsamling. Via Other features hittar man bl.a en bibliografi.
Upphovsman: John O´Connor, Emund F. Robertson
Ämnesord: Matematik ; Historia ; Personregister

Matematiker och matematik under svenskt 1700- och 1800-tal Resursen är på svenska

URL: http://www2.math.uu.se/studie/grundutb/project/KVA_1739_1849/startsida.html
En sammanställning av artiklar med matematiskt innehåll i Kungl. Vetenskapsakademiens årsböcker 1739-1849. Dessutom kortfattade biografier över artikelförfattarna samt ämnesområdesregister.
Upphovsman: Anders Umegård, Per Persson
Ämnesord: Matematik ; Historia ; Personregister

[Upp]

Tf Mått, mål och vikt

Convertworld.com Resursen är på svenska

URL: http://www.convertworld.com/sv/
Överskådlig webbplats med konverteringsmöjligheter mellan olika måttenheter. De mest populära omvandlingstabellerna hittar man direkt på sidan, fler tabeller finns i vänstermenyn. Webbplatsen finns tillgänglig på ett trettiotal språk.
Upphovsman: Clubcreatif.com
Ämnesord: Matematik ; Måttsystem

[Upp]

Th Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik

Electronic Statistics Textbook

URL: http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html
Omfattande e-bok på universitetsnivå om statistik och dess tillämpningar, med ordlista samt en omfattande bibliografi. 
Upphovsman: StatSoft, Inc.
Ämnesord: Matematik ; Statistik ; Uppslagsverk ; Lexikon

Ordbok i statistik Resursen är på svenska

URL: http://www.ollevejde.se/statistikord/
Digital version av den tryckta boken, men med endast drygt 300 av de ca 1.300 uppslagsorden medtagna. Orden är försedda med ett stort antal konkreta exempel.
Upphovsman: Olle Vejde, Eva Leander
Ämnesord: Matematik ; Statistik ; Lexikon

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y