V Medicin

VMedicin: allmänt
V:kMedicin: historia
VbAnatomi
VdFarmakologi
VeAllmän medicin
VgGynekologi och andrologi
VhPediatri
VkOdontologi
VlPsykiatri
VnSamhällsmedicin, hygien, sexologi
VnaSamhällsmedicin och socialmedicin
VnambKvinnomisshandel
VpHälso- och sjukvård

 [Upp]

V Medicin: allmänt

1177 Vårdguiden Resursen är på svenska

URL: http://www.1177.se/
Landstingens och regionernas gemensamma webbplats för sjukvårdsrådgivning med signerade och faktagranskade artiklar om hälsa, sjukvård och tandvård. Här finns information om sjukdomar, undersökningar, behandlingar, hälsotips, egenvård, hur man hanterar kriser med mera. Bläddra i innehållet med hjälp av rubrikerna Fakta och råd, Regler och rättigheter samt Hitta vård. För barn finns tecknade filmer, som visar undersökningar och behandlingar. Sökruta för fritextsökning finns.

Fördjupande temasidor finns under Fakta och råd t.ex. Gravid, med Graviditetskalendern, som finns att ladda ner till Iphone, Ipad och android, Kroppen, som med text och bild berättar om människokroppen och här finns också en anatomisk atlas samt Psykisk hälsa, här finns lättbegripliga artiklar om psykisk hälsa med förklaringar och råd. I temasidan om Tandvård finns fakta om bland annat tandvårdskostnader, rättigheter inom tandvård, sjukdomar, skador, undersökningar, barns tänder och skötsel.

Upphovsman: Inera AB
Ämnesord: Amning ; Barn ; Barnafödande ; Barnlöshet ; Depression ; Fosterdiagnostik ; Förgiftning ; Förlossningsrädsla ; Hälsa ; Medicin ; Människokroppen ; Odontologi ; Patientinformation ; Pediatrik ; Psykiska sjukdomar ; Sjukdomar ; sömn ; Tandvård ; Tvillingar

Internetmedicin.se Resursen är på svenska

URL: http://www.internetmedicin.se/
Databas som är avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Innehåller behandlingsöversikter (inklusive utredning och diagnostisering) för över 800 sjukdomar. Under Behandlingsöversikter kan man välja att söka A-Ö eller via specialitet eller topografiskt. Översikterna skrivs av medicinska experter och faktagranskas av ett vetenskapligt råd.
Upphovsman: internetmedicin Göteborg AB
Ämnesord: Medicin ; Sjukdomar

Läkartidningens arkiv Resursen är på svenska

URL: http://ltarkiv.lakartidningen.se/
Innehåller alla typer av artiklar och notiser som publicerats i Läkartidningen from 1990. Artiklarna finns i fulltext from 1996 tom 16/2013. Möjlighet att söka på författare, ämnesord och ord i artikelns titel. Alfabetiska register finns, dels över ämnesord på svenska och engelska, dels över artikelserier om olika ämnen (i den vänstra spalten).

Artiklar från nr 17-18/2013 och framåt finns i Läkartidningens nya arkiv. sökruta för fritext finns. . Möjlighet finns att avgränsa sökningen till en viss tidsperiod. Söktips finns under rutan för fritextsökning.

Länkar till innehållssidor för den tryckta Läkartidningen (17-18/2013) finns här och för äldre tidskrifter (från 7/2005 till 16/2013) finns här och för tidskrifter från 1996-2005 finns här.


Upphovsman: Läkartidningen
Ämnesord: Medicin ; Artikelindex

Medicinska termer Resursen är på svenska

URL: http://www.neuro.ki.se/neuro/KK2/frames.html
Ordbok. Medicinska termer, huvudsakligen anatomiska, från latin och grekiska till svenska. Alfabetisk lista.
Upphovsman: Karolinska Institutet
Ämnesord: Medicin ; Lexikon

Medline Plus

URL: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
Webbplats för amerikansk medicinsk information och rådgivning som vänder sig både till allmänheten och branschfolk. Enbart kvalitetsgranskade källor. Särskild avdelning för läkemedel. Läs om sjukdomar under Health topics. Video & Cool Tools innehåller filmer och självstudiematerial om bland annat sjukdomar, anatomi och kirurgi. Mer än 4 000 artiklar och ett stort bildmaterial finns under Medical Encyclopedia. Även en medicinsk ordbok finns på startsidan. En spansk version av webbplatsen finns.
Upphovsman: U.S.National Library of Medicine & National Institutes of Health
Ämnesord: Medicin ; Patientinformation

Netdoktor.se Resursen är på svenska

URL: http://www.netdoktor.se/
Webbplats med  medicinsk information och hälsoupplysning på ett enkelt språk. Välj område eller leta upp enskilda sjukdomar under fliken Sjukdomar. Det finns också en sökruta uppe till höger. Signerade och datumförsedda artiklar av medicinsk expertis. Delvis reklamfinansierad.
Upphovsman: Netdoktor.se
Ämnesord: Hälsa ; Medicin ; Patientinformation ; Sjukdomar

PION : portalen till svensk patientinformation Resursen är på svenska

URL: http://pion.se/
Nationell databas för patientinformation. Referenser till böcker, filmer, ljudinspelningar, tidskriftsartiklar, broschyrer och nätbaserade artiklar. Man kan även välja personliga berättelser. Fritextssökning, som kan begränsas genom att söka på ämne eller organisation 
Upphovsman: Åtta landsting och regioner i samarbete: Dalarna, Jönköpings län, Kalmar län, Skåne, Stockholm, Värmland, Västmanland och Västra Götaland
Ämnesord: Medicin ; Hälsa ; Patientinformation

PrimaVi Resursen är på svenska

URL: http://www.primavi.se/
Webbplats om egenvård. Signerade och daterade artiklar inom områdena Mat & dryck, Föräldrar & barn, Sex & relationer, Njutning & skönhet, Själ & psyke, Träning & idrott samt Tandvård. Fritextsökning är möjlig, men bättre resultat om man väljer område via vänsterspalten.
Upphovsman: Medical Link 3W AB
Ämnesord: Medicin ; Patientinformation

PubMed

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
Vetenskaplig medicinsk litteraturdatabas med referenser och abstracts till tidskriftsartiklar från cirka 5 600 biomedicinska tidskrifter. Databasen omfattar områdena medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, hälso- och sjukvård och prekliniska vetenskaper, med referenser från 1948 och framåt. Sökningen kan avgränsas till referenser med länkar till fulltext respektive gratis fulltext. Hjälp att använda PubMed (Using PubMed) finns på startsidan.
Upphovsman: National Center for Biotechnology Information, U.S.National Library of Medicine
Ämnesord: Hälso- och sjukvård ; Medicin ; Odontologi ; Omvårdnad

SveMed+ Resursen är på svenska

URL: http://svemedplus.kib.ki.se/
Databas med referenser till artiklar i skandinaviska tidskrifter inom områdena medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik. Databasen startade 1982. En del artiklar är populärvetenskapliga men mest är databasen till för medicinskt professionella. Cirka 100 tidskrifter indexeras och av dem är ett fyrtiotal expertgranskade (peer-reviewed). Databasen innehåller mer än 120 000 referenser och artiklarna är skrivna på danska, engelska, norska och svenska. Välj mellan enkel, avancerad eller kombinerad sökning. Sökresultatet kan avgränsas och många artiklar har länkar till fulltext. Guide till SveMed+.
Upphovsman: Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket
Ämnesord: Arbetsterapi ; Artikelindex ; Hälso- och sjukvård ; Medicin ; Odontologi ; Omvårdnad ; Sjukgymnastik

Svensk MeSH

URL: http://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfm
Databas innehållande den kontrollerade medicinska vokabulären med svenska översättningar. MeSH står för Medical Subject Headings och är producerad av U.S. National Library of Medicine. Man skriver in den svenska eller engelska termen och får översättning till det andra språket.
Upphovsman: Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket
Ämnesord: Sjukdomar ; Terminologi

Vaccinationsguide till hela världen Resursen är på svenska

URL: http://www.vaccination.nu/
Webbplats med uppgifter om sjukdomar och rekommenderade vaccinationer till länder i hela världen. Välj land i sökrutan med rullgardinsmeny. Via vänsterspalten finns också andra hälsoråd inför resan.
Upphovsman: Medical Link 3W AB
Ämnesord: Medicin

[Upp]

V:k Medicin: historia

Medicinhistoriska databasen Resursen är på svenska

URL: http://www2.ep.liu.se/databaser/medhist/
Fulltextdatabas med offentligt arkivmaterial, som ger exempel på medicinska och sociala förhållanden i Sverige under de senaste 250 åren. Här ingår bland annat årsberättelser från landets provinsialläkare, hälsovårdsnämndens protokoll, inspektörsberättelser från hospitalen. I vänstermarginalen, under Om källmaterialet, finns kortfattad beskrivning av de ingående källorna. Längst ner på sidan finns alternativen fritextsökning och databassökning. Bägge går att avgränsa till delar av källmaterialet. Söktips finns.
Upphovsman: Samarbetsprojekt mellan Riksarkivet, Arkivdata i Norrköping samt Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet.
Ämnesord: Medicinhistoria

Namn på sjukdomar förr Resursen är på svenska

URL: http://www.algonet.se/~hogman/sjukdomsnamn.htm
Lista över äldre sjukdomsnamn och deras betydelse. Man söker via en alfabetisk lista. Undersida till Hans Högmans släktforskning.
Upphovsman: Hans Högman
Ämnesord: Sjukdomar ; Terminologi

Svensk farmacihistorisk bibliografi Resursen är på svenska

URL: http://pharmhist.ownit.nu/Bibliografi/index.html
Farmacihistorisk bibliografi som förtecknar litteratur från 1300-talet och framåt. Materialet är kronologiskt indelat. Förutom den kronologiska indelningen finns kategorierna: utredningar, remissvar, författningar, avhandlingar och farmacihistoriskt material från Hernquistska samlingen. Bibliografin innehåller referenser till material som berör svensk farmaci. Sökfunktion saknas.
Upphovsman: Per Boström, Bo Ohlson.
Ämnesord: Farmaci ; Bibliografi

Svensk medicinalhistorisk bibliografi Resursen är på svenska

URL: http://medorg.x-refhost.se/lib/SimpleSearch.aspx
Bibliografisk databas med ca 50 000 referenser till artiklar, utredningar, betänkanden med mera inom ämnesområdet svenskt medicinalväsen. Databasen innehåller material för perioden 1663-1967. Sökning på titel, författare, utgivningsår, fritextord etc. Söktips finns.
Upphovsman: Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån ; Märta Elvers-Hulth
Ämnesord: Medicin ; Historia ; Bibliografi

[Upp]

Vb Anatomi

Atlas of the Human Body

URL: http://www.ama-assn.org/ama/pub/physician-resources/patient-education-materials/...
Webbplats med enkla bilder och kort beskrivning över kroppens olika delar. Undersida till AMA:s huvudsida (American Medical Association.) Klicka på önskad kroppsdel i en lista.
Upphovsman: American Medical Association
Ämnesord: Anatomi ; Människokroppen

[Upp]

Vd Farmakologi

FASS Resursen är på svenska

URL: http://www.fass.se/LIF/home/index.jsp
Fass innehåller aktuell information om läkemedel med presentationer anpassade för de olika målgrupperna allmänhet, vårdpersonal och veterinärer.
Väljer man fliken "Allmänhet"får man en sökruta där man kan söka på läkemedel, substans och sjukdomar. Vid sökning på sjukdomar hänvisas man till texter i Läkarboken med information från 1177 Vårdguiden. Det går också att bläddra i läkarboken via en meny. Mer om innehåll och möjligheter att förbättra sökningen finns på sidan söktips.
Om man klickar på pilen till höger om varje flik får man rubriker till ännu mer information på webbplatsen.
Mobilversion av Fass finns.

Upphovsman: Läkemedelsindustriföreningens Service AB - LIF
Ämnesord: Läkemedel

[Upp]

Ve Allmän medicin

Ovanliga diagnoser Resursen är på svenska

URL: http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser

På Socialstyrelsens webbplats om ovanliga diagnoser kan man i en alfabetisk lista läsa om ca 300 ovanliga sjukdomar och skador. Artiklarna beskriver till exempel symptom, orsak, diagnostik och ger litteraturhänvisningar. Artiklarna är försedda med publiceringsdatum. Under Dokumentinformation finns uppgifter om vem som skrivit underlaget och om expergruppen som granskat. Till respektive diagnos finns en folder med sammanfattande text tillgänglig som pdf-fil eller i tryckt utgåva. Databasen finns även i en engelsk version.

Webplatsen länkar till Orphanet, en internationell referensportal med information om sällsynta sjukdomar.


Upphovsman: Socialstyrelsen ; Informationscentrum för ovanliga diagnoser
Ämnesord: Funktionshinder ; Sjukdomar

Rarelink

URL: http://www.rarelink.se

Nordisk samlad länköversikt för ovanliga diagnoser och funktionshinder. Målgrupp är både allmänhet och professionella. Man söker i alfabetisk lista eller i sökruta. Hänvisningar till svenska, danska, norska, finska och isländska källor. Patientorganisationer nämns, om sådana finns, vid varje diagnos.
Definitionen för "ovanlig diagnos" är i Sverige och Norge om det förekommer hos färre än 100 personer per 1 miljon invånare. I Danmark är definitionen färre än 200 per 1 miljon invånare.

Upphovsman (forts): Statens diagnostiserings- och rådgivningscenter, Island


Upphovsman: Center för små handicapgrupper, Danmark, Avdeling for sjeldne funksjonsheminer i sosial- og helsedirektoratet, Norge, Ågrenska - Nationellt kompetenscenter sällsynta diagnoser, Sverige, Nätverket för sällsynta diagnoser i Finland samt se ovan
Ämnesord: Funktionshinder ; Sjukdomar

[Upp]

Vg Gynekologi och andrologi

1177 Vårdguiden Tema Gravid Resursen är på svenska

URL: http://www.1177.se/Tema/Gravid/
Temasida om graviditet med signerade och faktagranskade artiklar på 1177 Vårdguiden, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Temats huvudrubriker är Bli gravid, Graviditeten, Förlossning, Första tiden efter förlossningen, Frågor och svar om graviditeten och Läsare berättar. Hur påverkas kroppen under graviditet, ofrivillig barnlöshet och behandlingar, smärtlindring, förlossningsrädsla och amning är några exempel ur innehållet. Graviditetskalendern (graviditetens utveckling vecka för vecka) finns även att ladda ner som app till Iphone och Ipad.
Upphovsman: Inera AB
Ämnesord: Amning ; Barn ; Barnafödande ; Barnlöshet ; Fosterdiagnostik ; Förlossningsrädsla ; Människan - fortplantning ; Smärtlindring ; Tvillingfödsel

[Upp]

Vh Pediatri

1177 Vårdguiden Tema Barn och föräldrar Resursen är på svenska

URL: http://www.1177.se/Tema/Barn-och-foraldrar/
Temasida om barn och föräldrar med signerade och faktagranskade artiklar. Artiklar om barns mat och sömn, spädbarnskolik, barnsäkerhet, skador, olycksfall, barns utveckling från 0-12 år, sjukdomar och besvär, att bli förälder, om barns och föräldrars rättigheter i vården, undersökningar och behandlingar, frågor och svar om barn och berättelser om att vänta barn och att vara förälder. I Barnavdelningen finns tecknade filmer som vänder sig till barn och visar undersökningar och behandlingar på sjukhus och hos tandläkare. Några av filmerna finns också  på engelska, spanska och arabiska. Temasidan ingår i webbplatsen 1177 Vårdguiden, landstingens och regionernas gemensamma webbplats med råd om vård.
Upphovsman: Inera AB
Ämnesord: Barn ; Barn - sjukdomar ; Barnolycksfall ; Barns utveckling ; Barnsäkerhet ; Förgiftning ; Pediatrik ; Sjukdomar ; sömn

[Upp]

Vk Odontologi

1177 Vårdguiden Tänder Resursen är på svenska

URL: http://www.1177.se/Tema/Tander/
Temasida om tandsjukdomar, besvär och behandlingar. Här finns fakta om bland annat tandvårdskostnader, rättigheter inom tandvård, sjukdomar, skador, undersökningar, barns tänder och skötsel. Bläddra i innehållet med hjälp av rubrikerna eller använd sökfunktionen för fritextsökning. Information om vad som gäller för tandvård i Sverige finns översatt till 16 olika språk. I Barnavdelningen finns tecknade filmer för barn att titta på inför tandläkarbesöket.
Upphovsman: Inera AB
Ämnesord: Odontologi ; Tandvård ; Tänder

Allt om dina tänder Resursen är på svenska

URL: http://www.alltomdinatander.se/
Webbplats om tandvård och tandhälsa med information om till exempel karies, tandlossning, munhygien, implantat, rotbehandlingar och laga tänder. En del av artiklarna kompletteras med filmer. Rubriken "Tändernas utveckling" i huvudmenyn längst upp på sidan innehåller bland annat fakta om barns och ungdomars tandvård. I menyn finns en Ordlista som förklarar fackuttryck som till exempel molar, gingivit och parodontit.
Upphovsman: Praktikertjänst AB
Ämnesord: Odontologi ; Tandvård ; Tänder

Tandvårdsguiden Resursen är på svenska

URL: http://www.tandvardsguiden.com/
Webbplats med patientinformation om tandvård, munhälsa och olika typer av behandlingar för barn och vuxna. Webbplatsen innehåller tolv övergripande ämnesområden och är bläddringsbar via innehållsförteckning. Sökfunktion saknas.
Upphovsman: TandvårdsGuiden, MedLearn.
Ämnesord: Odontologi ; Tandvård ; Tänder

[Upp]

Vl Psykiatri

Psykisk ohälsa Resursen är på svenska

URL: http://www.1177.se/Tema/Psykisk-halsa/
Webbplats med lättbegripliga artiklar om psykisk ohälsa, med förklaringar och råd. Alla sjukdomsartiklar är signerade och granskade av experter. Utgör en del av webbplatsen 1177 Vårdguiden på Internet.
Upphovsman: Stockholms läns landsting; Inera AB
Ämnesord: Depression ; Psykiska sjukdomar ; Psykoser ; sömn ; Stress ; Ångest

Web4Health Resursen är på svenska

URL: http://web4health.info/sv/
Webbplats med svar på cirka 1.000 frågor om bland annat psykisk hälsa, behandlingar, relationer, samlevnad och missbruk. Sök i materialet med hjälp av kategoriförteckning, alfabetiskt index eller via det avancerade sökformuläret. Innehållet på webbplatsen finns på sju språk, svenska, tyska, engelska, grekiska, italienska, polska och finska. Texterna i Web4Health är skrivna av, eller godkända av, en medicinsk expert, en läkare, en psykolog eller en psykoterapeut.
Upphovsman: Web4Health
Ämnesord: Fobier ; Mänskliga relationer ; Psykiatri ; Psykologi ; Psykoterapi ; Stress ; Ångest ; Ätstörningar

ätstörning.se Resursen är på svenska

URL: http://www.atstorning.se/
Webbplats med datumförsedda och signerade artiklar om ätstörningar. Sök med hjälp av rutan längst upp på sidan eller välj ämnesområde i menyn. Under fliken "Idrott & Skola" kan man välja information som vänder sig särskilt till skolpersonal eller idrottsledare. Faktablad om ätstörningar kan laddas ner i form av PDF, välj ett tema i rullistan. Under fliken "Behandling" får man bland annat en kortfattad genomgång av olika behandlingsformer. På webbplatsen finns det länkar till Frågor & Svar om ätstörningar och var i Sverige det finns behandling för ätstörningar.
Upphovsman: Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS)
Ämnesord: Ätstörningar ; Anorexia nervosa ; Bulimia nervosa

[Upp]

Vn Samhällsmedicin, hygien, sexologi

UMO din nya ungdomsmottagning Resursen är på svenska

URL: http://www.umo.se/
Ungdomsmottagning för unga mellan 13-25 år om sex, hälsa och relationer. UMO innehåller en stor mängd faktatexter samt en avdelning för läsarnas "egna berättelser". Använd sökrutan eller välj i menyn längst upp på sidan mellan ämnesområdena Kroppen, Kärlek & vänskap, Sex, Jag, Familj, Alkohol tobak droger, Våld & kränkningar, Att må dåligt samt Att ta hjälp. På webbplatsen finns filmer, bildspel och tester. Observera även filmerna från RAMP som är producerade av UR. Ett urval av UMO:s texter är översatta till de olika minoritetsspråken. Det finns även en mobilversion av UMO.
Upphovsman: Inera AB
Ämnesord: Alkoholvanor ; Drogvanor ; Hälsa ; Mänskliga relationer ; Sexualitet

[Upp]

Vna Samhällsmedicin och socialmedicin

Folkhälsomyndigheten Resursen är på svenska

URL: http://folkhalsomyndigheten.se/

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för smittskydds- och folkhälsofrågor. Webbplatsen innehåller bl a fakta om smittsamma sjukdomar i världen, information om vaccinationer för barn, beskrivande artiklar om själva sjukdomarna samt lättöverskådlig statistik. Här finns även information om ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel).
Sökning med fritext eller via fliken "Ämnesområden". Längre ner på sidan finns en lista med genvägar och veckorapporter om det aktuella läget i Sverige för t ex influensa och vinterkräksjuka.


Upphovsman: Folkhälsomyndigheten
Ämnesord: Medicin ; Folkhälsa ; Smittskydd ; Vaccination

Global Health Observatory Data Repository

URL: http://www.who.int/gho/en/

WHO:s ingång till hälsorelaterad statistik från hela världen. En bit ner på sidan finn GHO Themes med fakta och analyser om globala hälsoprioriteringar, exempel på teman: Millennium Development goals, Mortality and global Health Estimates, Health systems, Infectious diseases.

I menyn till vänster finns ingångar till Data repository, en databas där statistik tas fram genom att välja indikatorer, tema, länder eller regioner. Statistiken kan sedan laddas ner bland annat i excelformat. Reports innehåller analyser om den aktuella situationen och trender för olika hälsofrågor. Country statistics visar den viktigaste statstiken och hälsouppgifterna, sammanställd av WHO och deras partners, för varje land. Map gallery innehåller temakartor.


Upphovsman: World Health Organization, WHO
Ämnesord: Folkhälsa ; Statistik

Statistikdatabasen Resursen är på svenska

URL: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas

Socialstyrelsens statistiska databas med uppgifter om hälsa vårdutnyttjande, socialtjänst och personal inom hälso- och sjukvården. Inom varje ämnesområde, som finns med i listan kan man på egen hand göra tabeller, diagram och kartor. Javascript krävs. Under rubriken statistik efter ämne finns fler ämnesområden.


Upphovsman: Socialstyrelsen
Ämnesord: Folkhälsa ; Statistik ; Sverige

WHOLIS : Library & Information Networks For Knowledge Database

URL: http://dosei.who.int/uhtbin/cgisirsi/Mon+Jan+10+13:45:18+MET+2005/0/49
WHO-bibliotekens gemensamma databas. Mycket omfattande innehåll om sjukdomar och sjukdomsbekämpande från hela världen. Samtliga publikationer finns indexerade sedan 1948 och artiklar i rapport- och tidskriftsserier sedan 1986. Mycket i fulltext/pdf. Många olika sökmöjligheter via Advanced Search, bland annat språk och publikationstyp. Det finns också en enklare Quick Search i menyn till höger. På WHO:s allmänna sida finns en värdefull sökhandledning som även listar databasens innehåll. Även tillgänglig på franska och spanska.
Upphovsman: World Health Organization
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Folkhälsa ; Sjukdomar

World Health Organization

URL: http://www.who.int/en/
FN-organet WHO:s officiella webbplats med fakta om bl a WHO:s projekt, publikationer och statistik. 
"Countries" i menyn längst upp på sidan ger översikter för drygt 190 länder om hälsorelaterade frågor. Dödlighet, sjukdomar, riskfaktorer, hälsovård m m redovisas.
Informationsmaterial utifrån ämnesområden är samlat under "Health topics".
Under "Data" redovisas databaser, statistik och fakta via ett urval kategorier.
Sidan finns också på arabiska, kinesiska, franska, ryska och spanska.

Upphovsman: World Health Organization
Ämnesord: Folkhälsa ; Statistik

[Upp]

Vnamb Kvinnomisshandel

NCK: Kunskapsbanken

URL: http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/
Webbplats med information inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här finns aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och andra myndigheter. Kunskapsbanken har ett brett innehåll med material på olika nivåer, från enkla ämnesguider till avhandlingar i fulltext.
Upphovsman: Nationellt centrum för kvinnofrid
Ämnesord: Könsroller ; Kvinnomisshandel

[Upp]

Vp Hälso- och sjukvård

MSB : Kunskapsbank Resursen är på svenska

URL: http://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/
Samling av publikationer, statistik, utvärderingar och erfarenheter av olyckor och kriser. Här hittar man också rapporter om de samhällsekonomiska kostnaderna för olyckor. I Snabbfakta presenteras de mest efterfrågade tabellerna/diagrammen och fakta.
Upphovsman: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Ämnesord: Katastrofberedskap ; Krishantering ; Olyckor ; Statistik

Patientförsäkringen Resursen är på svenska

URL: http://www.patientforsakring.se/
Webbplats för försäkringsbolaget. Ger information om hur den som skadats i samband med behandling eller liknande kan söka ersättning från patientförsäkringen. Här hittar man även de blanketter som kan behövas när man gör en skadeanmälan, blanketterna går att skriva ut. Information om patientförsäkringen finns på flera språk.
Upphovsman: Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Ämnesord: Patientförsäkring

SBU - Kunskapscentrum för hälso-sjukvården Resursen är på svenska

URL: http://www.sbu.se/sv/
SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, är en oberoende statlig myndighet, som har regerings uppdrag att utvärdera vårdens metoder ur ett samlat medicinskt, ekonomiskt, etiskt och socialt perspektiv.
SBU:s utvärderingar bygger på publicerade forskning och är så kallade systematiska litteraturöversikter.
Under fliken publikationer kan man välja kategori, publikationstyp och tidsperiod. Det går även att fritextsöka. Många av publikationerna finns som fulltextdokument och kan laddas ner direkt från webbplatsen.
Webbplatsen tillhandahåller även populärskrifter, som riktar sig till allmänheten. Engelskspråkig version av webbplatsen finns samt svensk ordlista med termer.

Upphovsman: SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering
Ämnesord: Forskning ; Hälso- och sjukvård

Vårdhandboken Resursen är på svenska

URL: http://www.vardhandboken.se/
Vårdhandboken riktar sig i första hand till vårdpersonal och blivande vårdpersonal, men är användbar också för patienter och anhöriga. Har både alfabetisk detaljerad innehållsförteckning och en utmärkt sökfunktion. Här finns generella metodanvisningar och riktlinjer för t.ex. bemötande, undersökning, provtagning, vårdhygien och smittspridning. Under Fokusområden har man samlat ihop artiklar från hela webbplatsen för att få överblick inom ett ämne. Varje enskilt avsnitt är försett med litteraturreferenser och i förekommande fall hänvisning till regelverk.
Upphovsman: Sveriges landsting och regioner
Ämnesord: Sjukvårdslagstiftning

Väntetider i vården Resursen är på svenska

URL: http://www.vantetider.se/
Här kan man se hur lång väntetid det är för behandlingar och undersökningar både inom primärvården och inom den specialiserade planerade vården. På så sätt kan patienten välja en vårdgivare med kortare väntetid. Samtliga landsting och regioner medverkar.
Upphovsman: Sveriges kommuner och landsting
Ämnesord: Vårdköer

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y