Ämnesord Finland


Fennica

URL: http://fennica.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=Swedish&DB=local&PAGE...
Finlands nationalbibliografi innehåller uppgifter om böcker och periodika fr.o.m. 1488, kartor fr.o.m. 1967 och AV-material fr.o.m. 1981. Noter, musikinspelningar och artiklar ingår inte.
Upphovsman: Nationalbiblioteket
Ämnesord: Nationalbibliografier ; Finland

Aa

Historiska tidningsbiblioteket 1771-1890 Resursen är på svenska

URL: http://digi-old.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/query.html
Finländska dagstidningar i fulltext från perioden 1771-1890. Genom att bläddra i materialet får man en överblick av omfånget.
Upphovsman: Nationalbiblioteket
Ämnesord: Artikelindex ; Finland ; Tidningar ; Dagstidningar

Aa.011Aa.04

Arto Resursen är på svenska

URL: https://arto.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=Swedish&DB=local&PAGE=F...
Referensdatabas över finländska artiklar. Materialet är täckande från 1990-talet men även äldre artiklar ingår. Över 600 tidskrifter och samlingsverk indexeras.
Upphovsman: Nationalbiblioteket
Ämnesord: Artikelindex ; Finland

Aa.04

Brages pressarkiv Resursen är på svenska

URL: http://press.bragespressarkiv.fi/
Referenser till artiklar i finlandssvenska tidningar från 1990 till dags dato. Basen omfattar över 200 000 (2009) referenser. Komplicerad söksyntax: fritextsökning med flera ord kräver plustecken före varje ord samt kommatecken mellan orden (t.ex. +invandrare, +helsingfors). Personnamn söks inverterat (t.ex. lander leena).
Upphovsman: Brages pressarkiv
Ämnesord: Artikelindex ; Finland

Aa.04

Kontentti Resursen är på svenska

URL: http://www.varastokirjasto.fi/digiphpt/kontentti_se.php
Inscannade innehållsförteckningar från ett 60-tal finländska tidskrifter. Tidskrifterna är äldre än 15 år, några är på svenska (t.ex. Finsk tidskrift, Finsk militär tidskrift, Historisk tidskrift för Finland). Det är möjligt att beställa artiklar via databasen. Beställningstjänsten är gratis för bibliotek som har registrerat sig.
Upphovsman: Depåbiblioteket
Ämnesord: Artikelindex ; Finland

Aa.04

biblioteken.fi Resursen är på svenska

URL: http://www.biblioteken.fi/
Finlands biblioteksportal samlar information om finländska och utländska biblioteksresurser och publiceras på finska, svenska och engelska. Länkar till samkataloger, kommun- och forskningsbibliotekens kataloger, hemsidor och kontaktuppgifter.
Upphovsman: redaktionen för Biblioteken.fi
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Finland

Abaa-b

Frank-samsökning Resursen är på svenska

URL: http://monihaku.kirjastot.fi/sv/
Samsökning i flera finska bibliotekskataloger. Välj först typ av bibliotek och skriv sedan in din sökning.
Upphovsman: Biblioteken.fi, Sökslussen/Tiedonhaun portti
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Finland

Abaa-b

Mandis Resursen är på svenska

URL: http://www.nelliportaali.fi/V/?institute=UUSIMAA&portal=UUSIMAA&new_lng=eng&func...
Mandis är de finländska landskapsbibliotekens samkatalog. Landskapsbiblioteken motsvarar de svenska region- eller länsbiblioteken.
Upphovsman: Centralbiblioteket, landskapsbiblioteken
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Finland

Abaa-b

Melinda Resursen är på svenska

URL: http://melinda.kansalliskirjasto.fi/F/77TB3LQ3KR8V129EPF3UQMVNFV5TF72DXE9U7HMI9B...
De finländska universitetsbibliotekens samkatalog. Melinda innehåller nationalbibliografin samt uppgifter om böcker och annat material på universitetsbibliotek, Riksdagsbiblioteket, Depåbiblioteket samt Statistikbiblioteket.
Upphovsman: Nationalbiblioteket
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Finland

Abaa-b

VAARI Resursen är på svenska

URL: http://vaari.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=Swedish&DB=local&PAGE=F...
Katalog över det finska depåbibliotekets samlingar. Där ingår finska och utländska böcker, seriella publikationer och avhandlingar, sammanlagt över 54 hyllkilometer material. Lån och kopior härifrån är gratis.
Upphovsman: Depåbiblioteket
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Finland

Abaa-b

Finna Resursen är på svenska

URL: https://www.finna.fi/
Sökportal för arkiv, bibliotek och muséer i Finland. Innehåller uppgifter om artiklar, avhandlingar, böcker, bilder, dokument, kartor, föremål och ljudupptagningar. Få fulltexter, bilderna vattenmärkta, ej nedladdningsbara.
Upphovsman: Nationalbiblioteket i samarbete med de medverkande institutionerna
Ämnesord: Finland ; Arkiv ; Bibliotekskataloger ; Museer

AcBg

Uppslagsverket Finland Resursen är på svenska

URL: http://www.uppslagsverket.fi/bin/view/Uppslagsverket/WebHome
Webbversion av den tryckta encyklopedin från 1982-1985. Uppdateringar sker. Innehåller artiklar om personer, orter, historia, natur och kultur och allmänna artiklar med finskt fokus. Sökning ger träffar i hela textmassan. Använd "Gå till" eller avancerad sökning för bättre träffmängd.
Upphovsman: Svenska
Ämnesord: Uppslagsverk ; Finland

Ba

Filosofia.fi Resursen är på svenska

URL: http://filosofia.fi/se/huvudsida
Webbportal med filosofirelaterad information. Särskild tyngdpunkt på filosofin i Finland, men även övriga Norden samt internationell filosofi finns representerad. Här finns bland annat eKlassiker, text- och bildarkiv, persongalleri, en filosofisk ordbok samt en omfattande, annoterad länksamling.
Upphovsman: Filosofia.fi
Ämnesord: Filosofi ; Finland ; Lexikon

D

Svenska ortnamn i Finland Resursen är på svenska

URL: http://kaino.kotus.fi/svenskaortnamn/
Databas med uppgifter om ca 5.000 svenska namn på orter runtom i Finland, med information om kommunal tillhörighet, uttal och en indelning i vedertagna eller föråldrade namn. Databasen är en reviderad och uppdaterad version av förteckningen Svenska ortnamn i Finland från 1984, och uppdateras nu fortlöpande.
Upphovsman: Institutet för de inhemska språken
Ämnesord: Ortnamn ; Finland

F.032

Brösttoner : databas över svenskösterbottniska författare Resursen är på svenska

URL: http://forfattare.sofuk.fi/
Databas över nutida författare från Österbotten, som är eller har varit medlemmar i Finlands svenska författareförening. Innehåller textutdrag som pdf-filer, samt länkar till mer information om författarna på webben. Databasen omfattar även två historiska delar, en om 1900-talet och en om 1800-talet och tidigare. 
Upphovsman: Kultur Österbotten
Ämnesord: Finland ; Finlandssvenska författare

Gc

100 Faces from Finland

URL: http://www.kansallisbiografia.fi/english/?p=search
Databas innehållande biografier över 100 personer som har haft stor betydelse för det finska samhället - politiker, vetenskapsmän, kulturpersonligheter m.fl. - från medeltiden fram tills idag. Databasen bygger på ett tryckt verk och utgör ett urval ur den nationella finskspråkiga biografiska databasen. Man kan söka på namn, årtal, yrke m.m. och få fram fylliga biografiska artiklar och porträtt.
Upphovsman: The Finnish Historical Society
Ämnesord: Finland ; Biografi

Lm

Biografiskt lexikon för Finland (BLF) Resursen är på svenska

URL: http://www.sls.fi/blf/
Alfabetiskt uppställd samling med biografiska artiklar om personer med anknytning till Finlands historia och nutid. F.n. finns ett 100-tal artiklar tillgängliga online, men verket ska så småningom omfatta 1600 personer och finnas både i tryckt och digital form. 
Upphovsman: Svenska Litteratursällskapet i Finland
Ämnesord: Biografi ; Finland

Lm

Historieböcker Resursen är på svenska

URL: http://hiski.genealogia.fi/hiski?se
Databas med material ur de finska dop-, vigsel-, begravnings- och flyttningslängderna. Inga uppgifter yngre än 100 år finns med. Digitaliseringen av de finska kyrkoböckerna är ett pågående projekt och alla församlingar är inte tillgängliga än. Starta sökningen genom att välja landskap, församling och önskad källa.
Upphovsman: Genealogiska Samfundet i Finland
Ämnesord: Kyrkoarkivalier ; Finland

Lm

Krigsdöda i Finland 1914-1922 Resursen är på svenska

URL: http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmahaku/input?lang=sw
Databas som innehåller uppgifter om mer än 35 000 krigsdöda, av vilka de flesta miste livet under 1918 års krig och dess efterspel. Man kan söka på släktnamn, förnamn, födelsetid, yrkesbeteckning, folkbokföringsort m.m. och få fram kortfattade registeruppgifter.
Upphovsman: Valtioneuvoston kanslia
Ämnesord: Soldater ; Finland ; Första världskriget 1914-1918 ; Personregister

Lm

Traditionsvetenskaplig bibliografi Resursen är på svenska

URL: http://www.sls.fi/doc.php?docid=36
Bibliografisk databas med referenser till litteratur om finlandssvenskarnas liv och traditioner. I databasen kan man söka artiklar och böcker på titel, författare eller ort samt via ämnesordsökning. Ett fyrtiotal tidskrifter har indexerats, både finlandssvenska, finska och nordiska, mellan åren 1976-2003. Dessutom har samtliga poster i bibliografin "Folklivsforskning. En bibliografi över Svenskfinland" (Meddelanden från folkkultursarkivet nr. 5, 1976) lagts in.
Upphovsman: Svenska Litteratursällskapet i Finland
Ämnesord: Etnologi ; Bibliografi ; Finland

M

Encyclopaedia of Saami Culture

URL: http://www.helsinki.fi/~sugl_smi/senc/en/lomake.htm
Sökbart uppslagsverk om samer och samisk kultur med fokus på att de inte är en hetlig grupp och att de lever i fyra länder. Encyklopedin innehåller ca 2000 artiklar, många kartor och bilder på miljöer, byggnader, dräkter, föremål m.m. samt ett antal ljud- och videofiler med bl.a. jojk och olika dialekter.
Upphovsman: University of Helsinki
Ämnesord: Samer ; Finland ; Norge ; Sverige ; Ryssland

Mcs

Paikkatietoikkuna Resursen är på svenska

URL: http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/sv/kartfonstret;jsessionid=A0A5133B670CC8CA7...
Finlands nationella geodataportal med kartor och flygbilder. Sök med adress eller ortnamn och bläddra i olika kartlager som visar till exempel fastigheter, trafiknät eller terräng. Det går att skräddarsy en egen karta och spara en länk till den.
Upphovsman: Lantmäteriverket med flera leverantörer av geodata
Ämnesord: Finland ; Geografi ; Kartor ; Stadskartor ; Topografiska kartor

Nd

Nordiska patent Resursen är på svenska

URL: http://www.nordiskapatent.se/
Patentdatabas som innehåller samtliga svenska patent från nr 1 och framåt (425 000 dokument i fulltext) samt stora delar av de nordiska ländernas patentkollektioner med finska patent från 1969, danska från 1990 och norska från 2000 och framåt. Fritextsökning med möjlighet att begränsa sökningen till ett visst land.
Upphovsman: Uppdragshuset AB
Ämnesord: Patent ; Patentbeskrivningar ; Sverige ; Danmark ; Finland ; Norge

Pt

NatureGate Resursen är på svenska

URL: http://www.luontoportti.com/suomi/sv/
Webbplats över växter, fåglar, fjärilar och fiskar i Finland, med fotografier och beskrivningar. Sök alfabetiskt, på växt- eller artnamn eller bläddra bland familj på svenska/latin. Webbtjänsten innehåller även bestämningsnycklar på växter, träd, buskar och fjärilar. Till de flesta av de beskrivna fågelarterna finns inspelade fågelläten. Sökbar på ett flertal språk. 
Upphovsman: LuontoPortti/NatureGate
Ämnesord: Växter ; Träd ; Buskar ; Fjärilar ; Fiskar ; Fåglar ; Fågelsång ; Finland

UfUg

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y