Ämnesord Dialekter


100 svenska dialekter idag Resursen är på svenska

URL: http://swedia.ling.umu.se/
Dialektprover från hela det svenska språkområdet, inspelade 1998 - 2000.
Upphovsman: SweDia ; Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet
Ämnesord: Svenska språket ; Dialekter

Fc

Ordbok över Finlands svenska folkmål Resursen är på svenska

URL: http://kaino.kotus.fi/fo/
Lexikon som beskriver de svenska dialekterna i Österbotten, på Åland, i Åboland och i Nyland. Lexikonet är under uppbyggnad och uppdateras kontinuerligt. Nätversionen får samma innehåll som den tryckta ordboken i fyra band.
Upphovsman: Institutet för de inhemska språken
Ämnesord: Finlandssvenska ; Dialekter ; Lexikon

Fc

Spara talet Resursen är på svenska

URL: http://www.sls.fi/doc.php?docid=323
Webbplats för projekt med syfte att dokumentera svenskan i Finland på 2000-talet. Här finns sammanlagt ca 200 olika ljudprov från inspelningar som gjorts med personer från 60 olika orter i Svenskfinland. Till varje ljudprov finns också textutskrifter. Även några äldre ljudprov finns att lyssna på.
Upphovsman: Svenska litteratursällskapet i Finland
Ämnesord: Finlandssvenska ; Dialekter

Fc

Svenska invektiv Resursen är på svenska

URL: http://pressylta.sofia-albertsson.se/
Förteckning över ålderdomliga eller dialektala svenska invektiv. För de dialektala orden anges ursprungsland, för övriga ord ges källuppgift med hänvisning till verk där ordet förekommer. Förteckningen bygger på Johan Santessons och Anne von Eckermanns Svenska invektiv. De dialektala orden har i huvudsak hämtats ur Johan Ernst Rietz Svenskt dialektlexikon.
Upphovsman: Johan Santesson, Anne von Eckermann, Johan Ernst Rietz
Ämnesord: Svenska språket ; Invektiv ; Dialekter

Fc

Svenskt dialektlexikon Resursen är på svenska

URL: http://runeberg.org/dialektl/
Digital faksimilutgåva av 1962 års faksimilutgåva av Johan Ernst Rietz Svenskt dialektlexikon från 1862-1867.
Upphovsman: Johan Ernst Rietz ; Projekt Runeberg
Ämnesord: Svenska språket ; Dialekter ; Lexikon

Fc

Syd- och västsvenska dialektord Resursen är på svenska

URL: http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/dialekter/syd--och-vastsvensk-dialektdata...
Databas med uppgifter om skånska, halländska, småländska, blekingska och öländska dialektord, med uppgifter om dialektal form, betydelse och i vilket landskap, härad och socken ordet förekommer. Den dialektala formen anges med det vanliga alfabetet. På arkivlapparna finns ibland uttal angivet med landsmålsalfabetet. I databasen söker man enklast genom att skriva början av ett ord i sökrutan. Databasen återger en liten del av de lapparkiv som finns på Dialekt- och ortsnamnsarkiven i Lund och Göteborg.
Upphovsman: Institutet för språk och folkminnen
Ämnesord: Svenska språket ; Dialekter ; Lexikon

Fc

Dialekt.dk

URL: http://dialekt.dk/dialekter/lyt_til_dialekt/
Webbplats med dialektprover från Danmark. Här finns ett trettiotal ljudprov från hela Danmark, inspelade i huvudsak på 1970-talet och 1980-talet. Dessutom finns ett tiotal nyinspelade ljudprov från 2006-07. Via vänstermenyn kan man också hitta ytterligare information om dialekter.
Upphovsman: Köpenhamns Universitet
Ämnesord: Danska språket ; Dialekter

Fda

Nordavinden og sola : norsk dialektprovedatabase på nettet

URL: http://www.ling.hf.ntnu.no/nos/
Databas med dialektprover från Norge. Personer från 55 olika orter läser texten Nordanvinden och solen. För varje ljudprov finns också textutskrift samt information kring inläsningen. Inspelningarna är gjorda 1997-2001. Man söker antingen via kartan eller via listan över orter.
Upphovsman: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Ämnesord: Norska språket ; Dialekter

Fdb

Sounds Familiar? : Accents and Dialects of the UK

URL: http://www.bl.uk/learning/langlit/sounds/
Webbplats med dialektprover från hela Storbritannien. Inspelningarna är hämtade från olika samlingar i ljudarkivet på British Library och består av intervjuer från 1950-talet och framåt. Inspelningarna kommenteras språkligt och här finns också allmän information om brittiska dialekter samt interaktivt övningsmaterial.
Upphovsman: British Library
Ämnesord: Engelska språket ; Dialekter

Fe

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y