Ämnesord Medeltiden


Medeltidens bildvärld Resursen är på svenska

URL: http://medeltidbild.historiska.se/medeltidbild
Bilddatabas med ett stort antal fotografier av medeltida kyrkliga konstföremål i Sverige, t.ex. altarskåp, träskulptur, dopfuntar och kalkmålningar från kyrkor och konstmuseer. Sökning på landskap och typ av konstföremål är möjlig. Det finns en utförlig sökguide, och ordförklaringar till termerna i databasen hittar man under rubriken Sök.
Upphovsman: Historiska museet
Ämnesord: Kyrklig konst ; Medeltiden ; Sverige

Ib

Sök i Historiska museets samlingar Resursen är på svenska

URL: http://www.historiska.se/collections/mis/sok/sok.asp
Sökbar fynd- och föremålsdatabas, som omfattar (2015) 480 000 föremålsposter, 267 300 benposter, 55 900 fyndplatser och 65 000 föremålsbilder. Databasen innehåller beskrivningar av föremålen och uppgifter om var eller i vilka sammanhang de hittats samt länkar vidare till ev. föremålsavbildningar och skannade dokument från museets kataloger. Man kan söka via inventarienummer, fyndplatser, föremål, utställda föremål,  ben, föremålsbilder eller taggar.
Upphovsman: Historiska museet
Ämnesord: Stenåldern ; Bronsåldern ; Järnåldern ; Medeltiden ; Sverige

Jc

Middle Ages

URL: http://www.learner.org/exhibits/middleages/
Webbplats med lättillgängliga introducerande texter, kompletterade med länkar till andra relevanta webbplatser, om hur det var att leva på medeltiden. Hur var det feodala systemet uppbyggt, vilken betydelse hade religionen, hur fungerade det dagliga livet, hur bodde man, klädde sig, roade sig m.m. Innehållsförteckning men ingen sökfunktion.
Upphovsman: Annenberg Media
Ämnesord: Medeltiden ; Europa

K.3

Möt Medeltiden Resursen är på svenska

URL: http://medeltiden.kalmarlansmuseum.se/niva1/innehall.phtml?userid=0
Webbplats med brett upplagd information om det medeltida samhället och den medeltida människans liv. Fokus ligger på länderna runt Östersjön och texterna är främst avsedda för skolbruk. Sökfunktion saknas, så man får leta sig fram via innehållsförteckningen. Även i engelsk version.
Upphovsman: Kalmar Läns Museum, Högskolan i Kalmar
Ämnesord: Medeltiden ; Europa

K.3

ORB : On-line Reference Book for Medieval Studies

URL: http://www.the-orb.net/encyclo.html
Akademiskt inriktad samling av medeltidsmaterial, där alla texter är förhandsgranskade av specialister. Omfattar både primärdokument i original eller översättning, monografitexter, artiklar, bildsamlingar och bibliografier. Man kan bläddra sig fram via det kronologiska ämnesindexet eller fritextsöka. Under rubriken Medieval Studies for the Nonspecialist finns även en del mer populärt inriktat material som listor över böcker och filmer om medeltiden.
Upphovsman: Kathryn Talarico ; The College of Staten Island
Ämnesord: Medeltiden

K.3

Historia Resursen är på svenska

URL: http://www.historiska.se/historia/
Kunskapsbank med översiktliga beskrivningar av stenåldern, bronsåldern, järnåldern och medeltiden i Sverige och Skandinavien. Den kronologiska framställningen kompletteras med tematiska artiklar om speciella företeelser, livsöden m.m.
Upphovsman: Historiska museet
Ämnesord: Historia ; Stenåldern ; Bronsåldern ; Järnåldern ; Medeltiden ; Sverige

Kc

Svenskt diplomatarium Resursen är på svenska

URL: http://www.nad.riksarkivet.se/sdhk
Sökbart register över de svenska medeltidsbreven fram till 1540. Man kan söka på bl.a. ortnamn, personnamn och datum men tänk på att stavningen kan variera och att man ibland använde latinska namnformer för personer. Man får fram fakta och en kort sammanfattning av brevtextens innehåll. För åren fram till 1375 och för perioden 1401-1420 finns även själva brevtexten samt bilder av breven inlagda.
Upphovsman: Riksarkivet
Ämnesord: Medeltiden ; Sverige ; Källor

Kc

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y