Ämnesord Bibliotekskataloger


Catalogue collectif de France

URL: http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index.jsp
I CCFr söker man samtidigt i tre franska bibliotekskataloger: BN-Opale Plus (Bibliothèque nationale de France), SUDOC (universitets- och specialbibliotek) och Base Patrimoine (material tryckt före 1914 från kommun- och specialbibliotek). Recerche globale ger sökning i alla tre katalogerna.
Upphovsman: Le ministère de la Culture et de la Communication m.fl.
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Frankrike

Abaa

Explore The British Library

URL: http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=1&dstmp=1328261...
British Librarys huvudkatalog med över 57 miljoner poster. Titlar som ingår i Boston Spas samlingar är tillgängliga för fjärrlån till registrerade bibliotek.
Upphovsman: The British Library
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; England

Abaa

Karlsruher Virtual Catalog

URL: http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
KVK möjliggör samsökning i flera tyska, österrikiska och schweiziska bibliotekskataloger och bokhandlar och även andra bibliotekskataloger utanför den tyskspråkiga världen.
Upphovsman: Karlsruhe universitetsbibliotek
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Tyskland

Abaa

Library of Congress Online Catalog

URL: http://www.loc.gov/cgi-bin/zgate?ACTION=INIT&FORM_HOST_PORT=/prod/www/data/z3950...
Library of Congress är USA:s nationalbibliotek och ett av världens största bibliotek.
Upphovsman: Library of Congress
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Förenta staterna

Abaa

Subito Resursen kräver inloggning

URL: http://www.subito-doc.de/index.php?mod=subo&task=loginform&PHPSESSID=73aa8275d60...
Tysk samkatalog och fjärrlånetjänst där man kan beställa artikelkopior och låna böcker. Att registrera sig som användare är gratis. Man betalar per levererad artikel eller effektuerat lån. Svenska bibliotek = användargrupp 8. Snabb leverans. Upphovsrättsliga regler begränsar i vissa fall beställningsmöjligheten. Tyskt och engelskt gränssnitt.
Upphovsman: subito e.V.
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Tyskland

Abaa

The European Library

URL: http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
Samsökning i 48 europeiska nationalbibliotekskataloger samt möjlighet att söka i europeiska specialsamlingar. Länkar till eventuella digitaliserade utgåvor.
Upphovsman: The European Library Office
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Europa

Abaa

WorldCat

URL: http://www.worldcat.org/
Världens största samkatalog med över 10 000 medverkande bibliotek från hela världen dock huvudsakligen från USA. Böcker, artiklar, musik, video m.m. ingår i materialet.
Upphovsman: OCLC
Ämnesord: Bibliotekskataloger

Abaa

bibliotek.dk

URL: http://bibliotek.dk/
Samkatalogen för de danska folk- och forskningsbiblioteken innehåller uppgifter om alla typer av biblioteksmaterial: böcker, artiklar, film, e-resurser, spel, musik och noter.
Upphovsman: Dansk BiblioteksCenter
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Danmark ; Nationalbibliografier ; Artikelindex

Abaa-b

biblioteken.fi Resursen är på svenska

URL: http://www.biblioteken.fi/
Finlands biblioteksportal samlar information om finländska och utländska biblioteksresurser och publiceras på finska, svenska och engelska. Länkar till samkataloger, kommun- och forskningsbibliotekens kataloger, hemsidor och kontaktuppgifter.
Upphovsman: redaktionen för Biblioteken.fi
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Finland

Abaa-b

Biblioteksök

URL: http://www.nb.no/bibsok/start.jsf
Sökingång till samlingarna på norska bibliotek. De flesta folk- och fylkesbibliotek, fack- och forskningsbibliotek är med. Bibliotek kan skicka fjärrlånebeställningar i systemet. Basen innehåller katalogdata för böcker, noter, video, ljudupptagningar m.m. Tidningar och tidskrifter på norska bibliotek beläggs lämpligen i Norsk samkatalog for periodika.
Upphovsman: Nasjonalbiblioteket
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Norge

Abaa-b

BIBSYS Ask

URL: http://ask.bibsys.no/ask/action/resources?lang=nb
Sammanlagt 108 forskningsbibliotek inklusive Nasjonalbiblioteket ingår i denna norska samkatalog. Utländska bibliotek kan  registrera sig här för att beställa material via Bibsys Ask.
Upphovsman: BIBSYS
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Norge

Abaa-b

Frank-samsökning Resursen är på svenska

URL: http://monihaku.kirjastot.fi/sv/
Samsökning i flera finska bibliotekskataloger. Välj först typ av bibliotek och skriv sedan in din sökning.
Upphovsman: Biblioteken.fi, Sökslussen/Tiedonhaun portti
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Finland

Abaa-b

Mandis Resursen är på svenska

URL: http://www.nelliportaali.fi/V/?institute=UUSIMAA&portal=UUSIMAA&new_lng=eng&func...
Mandis är de finländska landskapsbibliotekens samkatalog. Landskapsbiblioteken motsvarar de svenska region- eller länsbiblioteken.
Upphovsman: Centralbiblioteket, landskapsbiblioteken
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Finland

Abaa-b

Melinda Resursen är på svenska

URL: http://melinda.kansalliskirjasto.fi/F/77TB3LQ3KR8V129EPF3UQMVNFV5TF72DXE9U7HMI9B...
De finländska universitetsbibliotekens samkatalog. Melinda innehåller nationalbibliografin samt uppgifter om böcker och annat material på universitetsbibliotek, Riksdagsbiblioteket, Depåbiblioteket samt Statistikbiblioteket.
Upphovsman: Nationalbiblioteket
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Finland

Abaa-b

VAARI Resursen är på svenska

URL: http://vaari.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=Swedish&DB=local&PAGE=F...
Katalog över det finska depåbibliotekets samlingar. Där ingår finska och utländska böcker, seriella publikationer och avhandlingar, sammanlagt över 54 hyllkilometer material. Lån och kopior härifrån är gratis.
Upphovsman: Depåbiblioteket
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Finland

Abaa-b

BURK-sök Resursen är på svenska Resursen kräver inloggning

URL: http://www.btj.se/?id=832
Material från över 200 folkbibliotek redovisas i BURK-sök. Böcker, skivor, kassetter, dvd, talböcker, språkkurser m.m. - sammanlagt över 2,2 miljoner katalogposter ingår med en tillväxt på 70 000 poster årligen. Basen innehåller värdefull tilläggsinformation i form av lektörsomdömen, annotationer (producerade av TPB), innehållsförteckningar och omslagsbilder. 
Upphovsman: BTJ Sverige AB
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Sverige

Abaa-c

Kommunbibliotekskataloger Resursen är på svenska

URL: http://www.sverigesdepabibliotekochlanecentral.se/fjarrlaneguiden/sverige/biblio...
Länkar till svenska folkbiblioteks/kommunbiblioteks kataloger.
Upphovsman: Sveriges depåbibliotek och lånecentral
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Sverige

Abaa-c

Legimus Resursen är på svenska

URL: http://www.legimus.se/start
Katalog över anpassade medier i form av talböcker, punktskrifter, taktila bilderböcker, e-texter och böcker på teckenspråk. Till varje titel finns en innehållsbeskrivning. Registrerade användare kan ladda ned talböcker till sin dator.
Upphovsman: Myndigheten för tillgängliga medier
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Sverige

Abaa-c

LIBRIS Resursen är på svenska

URL: http://libris.kb.se/
Nationell samkatalog för de svenska forskningsbiblioteken och ett trettiotal folkbibliotek med information om böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, noter, elektroniska publikationer m.m. Nationalbibliografin och ett urval specialbibliografier ingår. I basen finns omslagsbilder, sammanfattningar och möjlighet att skapa litteraturhänvisningar.
Upphovsman: Kungl. biblioteket
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Sverige

Abaa-c

Sondera Resursen är på svenska

URL: http://sondera.kb.se/
Sondera söker samtidigt i LIBRIS, Svensk Mediedatabas och Nationell ArkivDatabas och visar hur en företeelse har dokumenterats i tryckta källor, radio och TV och originalhandlingar.
Upphovsman: Kungl. biblioteket, Riksarkivet
Ämnesord: Arkiv ; Radio ; Television ; Bibliotekskataloger ; Sverige

Abaa-cAcBu

Finna Resursen är på svenska

URL: https://www.finna.fi/
Sökportal för arkiv, bibliotek och muséer i Finland. Innehåller uppgifter om artiklar, avhandlingar, böcker, bilder, dokument, kartor, föremål och ljudupptagningar. Få fulltexter, bilderna vattenmärkta, ej nedladdningsbara.
Upphovsman: Nationalbiblioteket i samarbete med de medverkande institutionerna
Ämnesord: Finland ; Arkiv ; Bibliotekskataloger ; Museer

AcBg

VITALIS Resursen är på svenska

URL: http://vitalis.raa.se/F/NBATYMISEY6C891BYV6RMRX6V7U6F1IGNYLITJL6AYUXSRC8GU-26167...
Huvudkatalog för Vitterhetsakademiens bibliotek som innehåller böcker, tidskrifter, uppsatser, rapporter, artiklar m.m. inom ämnesområdena arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik samt kulturmiljövård. Om man inte hittar vad man söker i fråga om äldre litteratur, kan man även prova i Vitterhetsakademiens Katalog -74.
Upphovsman: Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet
Ämnesord: Arkeologi ; Bibliotekskataloger

J

Sametinget Resursen är på svenska

URL: http://www.sametinget.se/
Webbplats med utförlig information om samernas politiska organisation, samhälle, näringar, språk, kultur och litteratur. Här finns även en dokumentbank, där man kan söka lagar, förordningar, blanketter m.m., en ordbok med översättningshjälp (via översta menyn) samt den sökbara bibliotekskatalogen GirjeGilkor.  
Upphovsman: Sametinget
Ämnesord: Samer ; Samiska språk ; Bibliotekskataloger

Mcs

Malmö- & Skånelitteratur - Malmö stadsbiblioteks katalog Resursen är på svenska

URL: http://malmo.stadsbibliotek.org/search~S4*swe/
Malmö stadsbibliotek har två specialsamlingar med lokalhistorisk litteratur - Skånesamlingen och Malmösamlingen. Böcker och tidskrifter om Skåne och Malmö kan sökas för sig via denna särskilda ingång till Malmö stadsbiblioteks webbkatalog.
Upphovsman: Malmö stadsbibliotek
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Malmö ; Skåne

Ncb

ECLAS

URL: http://ec.europa.eu/eclas/F
Europeiska kommissionens bibliotekskatalog med bibliografiska uppgifter om böcker, tidskriftsartiklar och internetresurser som behandlar EU och EU:s medlemsländer. Författar/titel/ämnessökning med möjlighet att begränsa till typ av material och språk.
Upphovsman: EC Central Library
Ämnesord: Europeiska Unionen ; Bibliotekskataloger

Obk

Tradok Resursen är på svenska

URL: http://www.sp.se/sv/index/services/sptrateklibrary/tradok/Sidor/tradok.aspx
Bibliotekskatalog där man kan söka böcker, forskningsrapporter och konferenstryck i SP Träs bibliotek. SP Trä ägnar sig huvudsakligen åt forskning och utveckling kring trä och träprodukter och täcker in det mesta av den internationella trätekniska litteraturen.
Upphovsman: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Ämnesord: Trä ; Träindustri ; Träteknik ; Bibliotekskataloger

Ph

Sportline

URL: https://alephext.kb.dk/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=IFI01
Databas vid Institut for Idraet vid Köpenhamns universitet som innehåller ca 300.000 referenser till bibliotekets omfattande boksamling från äldsta tider fram till helt nya bokinköp och till artiklar från bibliotekets tidskriftssamling - från ca 1900 och fram till idag. Ett antal böcker är också indexerade på kapitelnivå.
Upphovsman: Köpenhamns universitet
Ämnesord: Idrott ; Bibliotekskataloger

Rb

WHOLIS : Library & Information Networks For Knowledge Database

URL: http://dosei.who.int/uhtbin/cgisirsi/Mon+Jan+10+13:45:18+MET+2005/0/49
WHO-bibliotekens gemensamma databas. Mycket omfattande innehåll om sjukdomar och sjukdomsbekämpande från hela världen. Samtliga publikationer finns indexerade sedan 1948 och artiklar i rapport- och tidskriftsserier sedan 1986. Mycket i fulltext/pdf. Många olika sökmöjligheter via Advanced Search, bland annat språk och publikationstyp. Det finns också en enklare Quick Search i menyn till höger. På WHO:s allmänna sida finns en värdefull sökhandledning som även listar databasens innehåll. Även tillgänglig på franska och spanska.
Upphovsman: World Health Organization
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Folkhälsa ; Sjukdomar

Vna

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y