Ämnesord Samer


Encyclopaedia of Saami Culture

URL: http://www.helsinki.fi/~sugl_smi/senc/en/lomake.htm
Sökbart uppslagsverk om samer och samisk kultur med fokus på att de inte är en hetlig grupp och att de lever i fyra länder. Encyklopedin innehåller ca 2000 artiklar, många kartor och bilder på miljöer, byggnader, dräkter, föremål m.m. samt ett antal ljud- och videofiler med bl.a. jojk och olika dialekter.
Upphovsman: University of Helsinki
Ämnesord: Samer ; Finland ; Norge ; Sverige ; Ryssland

Mcs

Sametinget Resursen är på svenska

URL: http://www.sametinget.se/
Webbplats med utförlig information om samernas politiska organisation, samhälle, näringar, språk, kultur och litteratur. Här finns även en dokumentbank, där man kan söka lagar, förordningar, blanketter m.m., en ordbok med översättningshjälp (via översta menyn) samt den sökbara bibliotekskatalogen GirjeGilkor.  
Upphovsman: Sametinget
Ämnesord: Samer ; Samiska språk ; Bibliotekskataloger

Mcs

Samisk bibliografi fra Nasjonalbiblioteket (SAMISK)

URL: http://www.nb.no/baser/samisk
Ämnesbibliografi som förtecknar litteratur som berör samiska förhållanden och som är utgiven i Norge. Bibliografin omfattar böcker, småtryck, artiklar och offentligt tryck utgivna mellan åren 1945-1987 samt 1993-2009. 
Upphovsman: Nasjonalbiblioteket
Ämnesord: Samer ; Bibliografi

Mcs

Sápmi Resursen är på svenska

URL: http://www.samer.se/index.jsp
Portal med mycket fakta om samer och samisk kultur, historia, språk, näring, religion, politik m.m. Faktan kompletteras med statistik och bilder eller ljudfiler. Sidorna innehåller även en nyhetsfunktion, ett kalendarium samt tips på vidare läsning. Ingångar via rubrikerna i övre listen samt enkel och avancerad sökfunktion.
Upphovsman: Samiskt informationscentrum
Ämnesord: Samer

Mcs

Svensk samisk bibliografi Resursen är på svenska

URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=samb
Löpande - och i viss mån retrospektiv - ämnesbibliografi som omfattar all svenskutgiven litteratur om samer och samisk kultur, samt litteratur om samer och på samiska. Bibliografin är en del av den totala LIBRIS-databasen och innehåller hänvisningar till monografier, kapitel i samlingsverk samt artiklar i tidskrifter och årsböcker. 
Upphovsman: Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum
Ämnesord: Samer ; Bibliografi

Mcs

Lapponica Resursen är på svenska

URL: http://intro.rovaniemi.fi/Lapponica?formid=lapf2&sesid=1134571642&ulang=swe
Databasen innehåller material som berör Lappland, Nordkalotten och Barentsregionen samt material som producerats i detta område. I Lapponica finner man bibliotekens Lapplands-material med tonvikt på det finska Lappland, bibliotekens samiska material, bildmaterial från museerna och information om arktisk forskning från Arktiska centrets databaser. Lapponica tillhandahåller också en referensservice för e-postfrågor.
Upphovsman: Arktiskt centrums informationstjänst, Lapplands landskapbibliotek, Enare kommunbibliotek, Sodankylä kommunbibliotek, Kemi stadsbibliotek, Lapplands universitetets konstbibliotek, Nordkalottens kultur- och forskningscentrum, Rovaniemi yrkeshögskolans bibliotek, Torneå stadsbibliotek, Lapplandsfararna, Aine konstmuseum, Kemi konstmuseum, Guldmuseet, Lapplands Landskapsmuseum, Lapplands Skogsmuseum, Rovaniemi Konstmuseum, Samemuseet SIIDA, Tornedalens landskapsmuseum
Ämnesord: Bibliografi ; Lappland ; Samer

Ncc

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y