Ämnesord Barn


European evidence database - EU kids online

URL: http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/DB/home.aspx
EU kids online samlar och presenterar forskning om barns och ungdomars internetanvändning inom EU. 33 medlemsländer bidrar med empiriska studier.
Upphovsman: Dept. of Media and Communications, London School of Economics & Political Science
Ämnesord: Europeiska Unionen ; Barn ; Ungdomar ; Digitala medier ; Internet

Bs

Statens medieråd Resursen är på svenska

URL: http://www.statensmedierad.se/default.aspx
Statens medieråd har som uppdrag att stärka barn och unga upp till 18 år som medieanvändare. Det handlar om deras användning av datorspel, film, internet, mobiltelefoner och TV. Myndigheten publicerar information och forskning om barns och ungas mediesituation samt fastställer åldersgränser för film som ska visas offentligt, se Filmregistret. 
Upphovsman: Statens medieråd
Ämnesord: Barn ; Ungdomar ; Digitala medier ; Sverige ; Internet ; Film ; Television ; Datorspel

BsIm

Modersmål Resursen är på svenska

URL: http://modersmal.skolverket.se/
Temaplatsen sorterar under Skolverket. Webbplatsen är i första hand formad som en resurs för de som arbetar inom barnomsorg och skola. En stor del av det som publiceras på temaplatsen görs av modersmålslärare i kommuner som Skolverket har överenskommelser med. Webbplatsen ska bland annat stimulera kunskap om metoder och om utbud av material för arbete med modersmålsstöd, handledning och undervisning. Webbplatsen är översatt till 45 olika språk.
Upphovsman: Skolverket
Ämnesord: Förskolan ; Grundskolan ; Gymnasieskolan ; Läskunnighet ; Pedagogik ; Undervisning ; Utbildning ; Översättning ; Barn ; Datorstödd undervisning ; Finska språket ; Kinesiska språket ; Spanska språket ; Språk

Ea

Unicef : Statistics and monitoring

URL: http://www.unicef.org/statistics/index_step1.php
Databas med detaljerad internationell statistik rörande barns och deras mödrars situation ur olika aspekter. Välj ett eller flera länder, därefter lämpliga indikatorer och skapa egna tabeller som även kan exporteras till Excel. 
Upphovsman: UNICEF
Ämnesord: Barn ; Statistik

Oh

1177 Vårdguiden Resursen är på svenska

URL: http://www.1177.se/
Landstingens och regionernas gemensamma webbplats för sjukvårdsrådgivning med signerade och faktagranskade artiklar om hälsa, sjukvård och tandvård. Här finns information om sjukdomar, undersökningar, behandlingar, hälsotips, egenvård, hur man hanterar kriser med mera. Bläddra i innehållet med hjälp av rubrikerna Fakta och råd, Regler och rättigheter samt Hitta vård. Sökruta för fritextsökning finns. För barn finns tecknade filmer, som visar undersökningar och behandlingar.
Fördjupande temasidor finns under Fakta och råd t.ex. Gravid, med Graviditetskalendern, som finns att ladda ner till Iphone, Ipad och android, Kroppen, som med text och bild berättar om människokroppen och här finns också en anatomisk atlas samt Psykisk hälsa, här finns lättbegripliga artiklar om psykisk hälsa med förklaringar och råd. I temasidan om Tandvård finns fakta om bland annat tandvårdskostnader, rättigheter inom tandvård, sjukdomar, skador, undersökningar, barns tänder och skötsel.

Upphovsman: Inera AB
Ämnesord: Barn ; Barnafödande ; Barnlöshet ; Barns utveckling ; Barnsäkerhet ; Fosterdiagnostik ; Förgiftning ; Förlossningsrädsla ; Hälsa ; Medicin ; Människokroppen ; Odontologi ; Patientinformation ; Psykisk hälsa ; Sjukdomar ; Stress ; sömn ; Ångest

V

1177 Vårdguiden Tema Gravid Resursen är på svenska

URL: http://www.1177.se/Tema/Gravid/
Temasida om graviditet med signerade och faktagranskade artiklar på 1177 Vårdguiden, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Temats huvudrubriker är Bli gravid, Graviditeten, Förlossning, Första tiden efter förlossningen, Frågor och svar om graviditeten och Läsare berättar. Hur påverkas kroppen under graviditet, ofrivillig barnlöshet och behandlingar, smärtlindring, förlossningsrädsla och amning är några exempel ur innehållet. Graviditetskalendern (graviditetens utveckling vecka för vecka) finns även att ladda ner som app till Iphone och Ipad.
Upphovsman: Inera AB
Ämnesord: Amning ; Barn ; Barnafödande ; Barnlöshet ; Fosterdiagnostik ; Förlossningsrädsla ; Människan - fortplantning ; Smärtlindring ; Tvillingfödsel

Vg

1177 Vårdguiden Tema Barn och föräldrar Resursen är på svenska

URL: http://www.1177.se/Tema/Barn-och-foraldrar/
Temasida om barn och föräldrar med signerade och faktagranskade artiklar. Artiklar om barns mat och sömn, spädbarnskolik, barnsäkerhet, skador, olycksfall, barns utveckling från 0-12 år, sjukdomar och besvär, att bli förälder, om barns och föräldrars rättigheter i vården, undersökningar och behandlingar, frågor och svar om barn och berättelser om att vänta barn och att vara förälder. I Barnavdelningen finns tecknade filmer som vänder sig till barn och visar undersökningar och behandlingar på sjukhus och hos tandläkare. Några av filmerna finns också  på engelska, spanska och arabiska. Temasidan ingår i webbplatsen 1177 Vårdguiden, landstingens och regionernas gemensamma webbplats med råd om vård.
Upphovsman: Inera AB
Ämnesord: Barn ; Barn - sjukdomar ; Barnolycksfall ; Barns utveckling ; Barnsäkerhet ; Förgiftning ; Pediatrik ; Sjukdomar ; sömn

Vh

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y