Ämnesord Fåglar


NatureGate Resursen är på svenska

URL: http://www.luontoportti.com/suomi/sv/
Webbplats över växter, fåglar, fjärilar och fiskar i Finland, med fotografier och beskrivningar. Sök alfabetiskt, på växt- eller artnamn eller bläddra bland familj på svenska/latin. Webbtjänsten innehåller även bestämningsnycklar på växter, träd, buskar och fjärilar. Till de flesta av de beskrivna fågelarterna finns inspelade fågelläten. Sökbar på ett flertal språk. 
Upphovsman: LuontoPortti/NatureGate
Ämnesord: Växter ; Träd ; Buskar ; Fjärilar ; Fiskar ; Fåglar ; Fågelsång ; Finland

UfUg

Macaulay Library

URL: http://macaulaylibrary.org/index.do
Katalog med ljud och filmklipp över främst fåglar men också över marina däggdjur samt fiskar. Enkel och avancerad sökning. Nedladdning av vissa plug-in-program kan ta tid.
Upphovsman: Cornell Lab of Ornithology
Ämnesord: Fåglar ; Marina däggdjur

Ug

Avibase

URL: http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp?pg=home&lang=EN
Databas över alla världens fågelarter. Innehåller nästan 12 miljoner poster med information om 10 000 arters och 22 000 underarters utbredning, taxonomi, namn med mera. Sökbar på svenska och ett flertal andra språk.
Upphovsman: Birdlife International
Ämnesord: Fåglar

Ugg

P2-fågeln Resursen är på svenska

URL: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3275&grupp=6024
Webbsida med korta presentationer av  fåglar i Sverige samt inspelningar av fåglarnas sång och läten. Fåglarna kan sökas alfabetiskt. Det är även möjligt att lyssna till samtalen om respektive fågel.
Upphovsman: Sveriges Radio
Ämnesord: Fåglar ; Fågelsång

Ugg

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y