Ämnesord Fåglar


NatureGate Resursen är på svenska

URL: http://www.luontoportti.com/suomi/sv/
Webbplats över växter, fåglar, fjärilar och fiskar i Finland, med fotografier och beskrivningar. Sök alfabetiskt, på växt- eller artnamn eller bläddra bland familj på svenska/latin. Webbtjänsten innehåller även bestämningsnycklar på växter, träd, buskar och fjärilar. Till de flesta av de beskrivna fågelarterna finns inspelade fågelläten. Sökbar på ett flertal språk.
Se även filmen NatureGate

Upphovsman: LuontoPortti/NatureGate
Ämnesord: Växter ; Träd ; Buskar ; Fjärilar ; Fiskar ; Fåglar ; Fågelsång ; Finland

UfUg

Macaulay Library

URL: http://macaulaylibrary.org/index.do
Katalog med ljud och filmklipp över främst fåglar men också över marina däggdjur samt fiskar. Enkel och avancerad sökning. Nedladdning av vissa plug-in-program kan ta tid.
Upphovsman: Cornell Lab of Ornithology
Ämnesord: Fåglar ; Marina däggdjur

Ug

Avibase

URL: http://www.bsc-eoc.org/avibase/avibase.jsp
Databas över alla världens fågelarter. Innehåller nästan 9 miljoner poster med information om 10 000 arters och 22 000 underarters utbredning, taxonomi, namn med mera. Sökbar på svenska och ett flertal andra språk.
Upphovsman: Birdlife International
Ämnesord: Fåglar

Ugg

Birds.se Resursen är på svenska

URL: http://birds.se/
Databas med drygt 3 000 fågelbilder och kort information om flera hundra arter. Flerspråkig (nordiska språk, italienska, franska, tyska, holländska). Klicka på förstoringsglaset för att söka i databasen eller välj i rullgardinsmenyerna (ordning, familj).
Upphovsman: Stefan Hage
Ämnesord: Fåglar

Ugg

P2-fågeln Resursen är på svenska

URL: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3275&grupp=6024
Webbsida med korta presentationer av  fåglar i Sverige samt inspelningar av fåglarnas sång och läten. Fåglarna kan sökas alfabetiskt. Det är även möjligt att lyssna till samtalen om respektive fågel.
Upphovsman: Sveriges Radio
Ämnesord: Fåglar ; Fågelsång

Ugg

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y