Ämnesord Gymnasieskolan


Modersmål Resursen är på svenska

URL: http://modersmal.skolverket.se/
Temaplatsen sorterar under Skolverket. Webbplatsen är i första hand formad som en resurs för de som arbetar inom barnomsorg och skola. En stor del av det som publiceras på temaplatsen görs av modersmålslärare i kommuner som Skolverket har överenskommelser med. Webbplatsen ska bland annat stimulera kunskap om metoder och om utbud av material för arbete med modersmålsstöd, handledning och undervisning. Webbplatsen är översatt till 45 olika språk.
Upphovsman: Skolverket
Ämnesord: Förskolan ; Grundskolan ; Gymnasieskolan ; Läskunnighet ; Pedagogik ; Undervisning ; Utbildning ; Översättning ; Barn ; Datorstödd undervisning ; Finska språket ; Kinesiska språket ; Spanska språket ; Språk

Ea

AllaStudier.se Resursen är på svenska

URL: http://allastudier.se
Omfattande guide till Sveriges skolor och utbildningar: gymnasium, folkhögskola, högskola, yrkesutbildningar. I sökfunktionen finns alternativ som ort, nivå och typ av utbildning. Webbplatsen innehåller även generell information om studier under rubrikerna Artiklar och Studiefakta samt ett forum för frågor.
Upphovsman: Metro
Ämnesord: Gymnasieskolan ; Högskolan ; Studievägledning ; Stipendier ; Folkhögskolor

Em

Education Statistics

URL: http://stats.uis.unesco.org/ReportFolders/reportfolders.aspx
Databas med statistik inom undervisningsområdet, från förskola till högre utbildning. Statistiken omfattar ca 200 länder under tidsperioden 1998/99-2004/05. Man väljer först mappen Education och sedan ligger statistiken i tabellform under rubriker som t.ex Education Systems, Teaching Staff och Measures of Children out of School. Statistik för åren 1970-1997 söks i separat databas. För båda tidsperioderna finns också statistik över läskunnighet.
Upphovsman: UNESCO Institute for Statistics
Ämnesord: Undervisningsväsen ; Läskunnighet ; Förskolan ; Grundskolan ; Gymnasieskolan ; Högskolan ; Statistik

Em

Eurybase

URL: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
Databas som innehåller detaljerad information om undervisningssystemen i EU-länderna, från förskolan och uppåt. Databasen drivs av EU-nätverket Eurydice, som en del inom utbildningsprogrammet Sokrates. Informationen ges på engelska och oftast också på landets eget språk.
Upphovsman: Eurydice, Europeiska kommissionen
Ämnesord: Undervisningsväsen ; Förskolan ; Grundskolan ; Gymnasieskolan ; Högskolan ; Europeiska Unionen ; Europa

Em

Eurypedia

URL: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php?title=Home
Webbplatsen samlar information om utbildningssystemen i de europeiska länderna, 38 stycken, från förskola till högskola. Informationen är på engelska, men kan i flera fall även fås på det nationella språket. Eurypedia har målsättningen att alltid vara uppdaterad med de senaste förändringarna i systemen.
Upphovsman: Eurydice, Europeiska Unionen
Ämnesord: Utbildning ; Europeiska Unionen ; Europa ; Grundskolan ; Gymnasieskolan ; Högskolan ; Undervisningsväsen

Em

Lärarnas historia Resursen är på svenska

URL: http://www.lararnashistoria.se/
Webbplats om lärarnas och den svenska skolans historia. Här finns tidslinjer som detaljerat visar förändringarna inom olika skolformer med många länkar till relevant material. Några aspekter av lärarnas historia presenteras istället som teman. Dessutom mycket information om de olika lärararkiven och hur man kan hitta källmaterial.
Upphovsman: TAM-Arkiv, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, SFHL, Stiftelsen SAF
Ämnesord: Historia ; Lärare ; Skolan ; Förskolan ; Grundskolan ; Gymnasieskolan

Em

Ploteus Resursen är på svenska

URL: http://ec.europa.eu/ploteus/search_en.htm
Portal med information om olika möjligheter till lärande i Europa, från låg- och mellanstadium till högre utbildning. Här hittar man både allmän och yrkesinriktad utbildning samt information om utbytesprogram och stipendier.
Upphovsman: Euroguidance, Europeiska kommissionen
Ämnesord: Undervisningsväsen ; Grundskolan ; Gymnasieskolan ; Högskolan

Em

Skolverket.se Resursen är på svenska

URL: http://www.skolverket.se/
Skolverkets webbplats med information om allt som rör det svenska skolväsendet från förskola upp till högskolenivå. Under Lagar och regler hittar man styrdokumenten för skolans verksamhet, t.ex läroplaner, programmål, kursplaner, betygskriterier. Under Om skolväsendet hittar man adresser till skolor i Sverige samt svenska skolor i utlandet. Här finns också faktabladen Skolan i Sverige på svenska, engelska, tyska och franska.
Upphovsman: Skolverket
Ämnesord: Undervisningsväsen ; Förskolan ; Grundskolan ; Gymnasieskolan ; Högskolan

Em

StudyAbroad.com

URL: http://www.studyabroad.com/
Webbplats med databas över kurser och utbildningar på skolor och universitet i hela världen. Sökningar kan göras geografiskt eller efter ämne och akademisk nivå. Förutom studier för olika målgrupper (terminskurser, sommarkurser, high school-studier, hela utbildningar o.s.v) ingår även platser för den som vill undervisa utomlands, utföra volontärarbete eller praktisera.
Upphovsman: EducationDynamics
Ämnesord: Undervisningsväsen ; Högskolan ; Utlandsstudier ; Gymnasieskolan

Em

World Data on Education

URL: http://www.ibe.unesco.org/en/services/online-materials/world-data-on-education/s...
Webbplats som samlar information om utbildningssystemen i 160 länder, från förskola till högskola och vuxenundervisning. Via den alfabetiska förteckningen över länder, får man tillgång till nationella översikter i form av pdf-filer. 
Upphovsman: International Bureau of Education (IBE), UNESCO
Ämnesord: Undervisningsväsen ; Förskolan ; Grundskolan ; Gymnasieskolan ; Högskolan

Em

Gymnasieguiden Resursen är på svenska

URL: http://www.gymnasieguiden.se/
Sök skolor: program, inriktning, ort
Upphovsman: Framtidsutveckling AB
Ämnesord: Gymnasieskolan ; Studievägledning

Ex

Gymnasiekvalitet Resursen är på svenska

URL: http://www.gymnasiekvalitet.se
Databas över gymnasieskolor i Sverige och deras resultat. Kvalitetskriterier såsom elevernas slutbetyg, prestationer efter slutförd utbildning, resultat på nationella prov, skolans erbjudande av särskilt stöd och praktik, kan jämföras för fyra skolor i taget. Resultaten markeras med prickar i olika färger. Databasen bygger dels på statistiska uppgifter från Skolverket, dels på uppgifter som samlats in direkt från skolorna via enkäter.
Upphovsman: Svenskt Näringsliv
Ämnesord: Studievägledning ; Gymnasieskolan

Ex

Gymnasium.se Resursen är på svenska

URL: http://www.gymnasium.se/
Gymnasium.se är till för att hitta gymnasieprogram som passar för individen. Genom söktjänsten kan man söka bland alla Sveriges gymnasieskolor på ett överskådligt sätt. Man kan söka på följande parametrar: skola, ort, program, inriktning, fritext. Man finner också kontaktinfo tillhörande varje skola.
Upphovsman: Studentum AB
Ämnesord: Gymnasieskolan ; Utbildning ; Studievägledning

Ex

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y