Ämnesord Sverige


Nationalbibliografin Resursen är på svenska

URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=nb
Databasen ingår i LIBRIS och innehåller även Nya Lundstedt - Tidskrifter och Svensk musikförteckning, Förtecknar böcker, tidskrifter, dagstidningar, kartor m.m. sedan 1866.
Upphovsman: Kungl. biblioteket
Ämnesord: Nationalbibliografier ; Sverige

Aa

Suecana extranea Resursen är på svenska

URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=suec
Bibliografi över litteratur på främmande språk om Sverige  samt svensk litteratur i översättning till främmande språk. Utgör en deldatabas i LIBRIS och omfattar över 50 000 titlar. Materialet bygger på Kungl. bibliotekets förvärv.
Upphovsman: Kungl. biblioteket
Ämnesord: Bibliografi ; Sverige

Aa

Svenskt boklexikon : åren 1830-1865 Resursen är på svenska

URL: http://runeberg.org/linnstrom/
Digital faksimilutgåva av det tryckta verket, del av Nationalbibliografin. Har inte införlivats i LIBRIS i sin helhet.
Upphovsman: Hjalmar Linnström ; Projekt Runeberg
Ämnesord: Nationalbibliografier ; Sverige

Aa

Äldre svensktryck Resursen är på svenska

URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=svetryck
Deldatabas i LIBRIS som innehåller Sveriges bibliografi 1600-talet av Isak Collijn, Svensk bibliografi 1700-1829 och Svenskt offentligt tryck -1833.
Upphovsman: Kungl. biblioteket
Ämnesord: Nationalbibliografier ; Sverige

Aa

Dagstidningar efter 1900 Resursen är på svenska

URL: http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/soka/Nya-Lundstedt-tidningar/
Bibliografiska beskrivningar för svenska dagstidningar från år 1900 och framåt.
Upphovsman: Kungl. biblioteket
Ämnesord: Tidningar ; Sverige ; Dagstidningar ; Bibliografi

Aa.011

Dagstidningar och tidskrifter före 1900 Resursen är på svenska

URL: http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/soka/Sveriges-periodiska-litt...
Digital utgåva av Bernhard Lundstedts "Sveriges periodiska litteratur". Bibliografin beskriver alla periodiska publikationer som utgavs i Sverige 1645-1899. Svårsökt, men om du vet namnet på publikationen använd Titelregister till alla tre delarna som du når från denna sida.
Upphovsman: Bernhard Lundstedt, Kungl. biblioteket
Ämnesord: Dagstidningar ; Tidningar ; Tidskrifter ; Sverige

Aa.011Bd

Digitaliserade svenska dagstidningar Resursen är på svenska

URL: http://magasin.kb.se/searchinterface/search_newspaper.jsp
Ett urval digitaliserade dagstidningar från 1700-tal till 1900-tal. Urvalet innehåller både huvudstads- och landsortstidningar med textmaterialet OCR-tolkat vilket möjliggör fritextsökning. Via bläddra ser man vilka tidningar och tidsperioder basen innehåller
Upphovsman: Kungl. biblioteket
Ämnesord: Dagstidningar ; Sverige ; Tidningar

Aa.011

Mikrofilmade svenska dagstidningar Resursen är på svenska

URL: http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/Mikrofilmade-tidningar/
Alfabetisk förteckning över mikrofilmade svenska dagstidningar. Uppgift lämnas om vilka perioder som är filmade och beståndet på de olika biblioteken. Beståndsuppgift anges med ort och bibliotekssigel. Tidningsfilm 1979 och framåt innehåller även editioner och löpsedlar när de förekommer.
Upphovsman: Kungl. biblioteket
Ämnesord: Tidningar ; Mikrofilm ; Sverige ; Dagstidningar

Aa.011

Nya Lundstedt, tidskrifter Resursen är på svenska

URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=nb
Nya Lundstedt (NLT) ingår i nationalbibliografin i LIBRIS. Under Delmängd  (högerspalten längst ner) välj Nya Lundstedt. Bibliografin innehåller uppgifter om svenska tidskrifter från 1900 och framåt.
Upphovsman: Kungl. biblioteket
Ämnesord: Tidskrifter ; Sverige ; Bibliografi

Aa.011Bd

Tidskrift.nu Resursen är på svenska

URL: http://www.tidskrift.nu/katalog.php
Uppgifter om ca 600 tryckta och digitala tidskrifter. Sök alfabetiskt eller efter ämne. 
Upphovsman: Tidskriftsverkstaden i Stockholm
Ämnesord: Tidskrifter ; Sverige

Aa.011Bd

Digitaliserade SOU:er Resursen är på svenska

URL: http://regina.kb.se/sou/
Webbplats med Statens offentliga utredningar från 1922 till 1999 tillgängliga i fulltext. När inskanningen blir klar 2014 kommer ca
5 600 utredningar att finnas tillgängliga som nedladdningsbara pdf. Utredningarna katalogiseras även i Regina och LIBRIS. Senare SOU söks på regeringens webbplats under Publikationer.

Upphovsman: Kungliga biblioteket
Ämnesord: Officiellt tryck ; Sverige ; Utredningar

Aa.018Occ

Regeringskansliet : publikationer Resursen är på svenska

URL: http://www.regeringen.se/sb/d/108
Databas för rättsinformationsdokument, informationsmaterial och andra dokument i fulltext. Här publiceras bland annat SOU (Statens offentliga utredningar) 1994-, Ds (Departementsserien) 1995-, lagrådsremisser samt SÖ (Sveriges internationella överenskommelser). Observera att förteckningarna inte är kompletta! Skriv in dina sökord och bocka för önskad dokumenttyp i menyn eller bläddra i kronologiska förteckningar.
Upphovsman: Regeringskansliet
Ämnesord: Lagstiftning ; Förvaltning ; Sverige ; Officiellt tryck

Aa.018Od

Svenskt offentligt tryck -1833 (SOT) Resursen är på svenska

URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=svetryck
SOT ingår i LIBRIS deldatabas Äldre svensktryck. Under Delmängd: välj SOT. Den förtecknar årstrycket från 1500-talet fram till ca 1833. Med årstrycket menas statliga författningar utgivna av Kungl. Maj:t och de centrala ämbetsverken. Här ingår kungörelser, förordningar, plakat, instruktioner, taxor, reglementen, resolutioner, påbud och förklaringar. Katalogposterna följer äldre tiders stavning men är försedda med ämnesord och utgivningsdatum som underlättar sökning. Vid sökning med datum skriv exempelvis: 1779-10-14. Digitalisering pågår.
Upphovsman: Kungl. biblioteket
Ämnesord: Officiellt tryck ; Sverige

Aa.018

ArtikelSök Resursen är på svenska Resursen kräver inloggning

URL: http://www.btj.se/sb/FrontServlet?jump=asok
Referenser till artiklar i svensk periodika från 1979 och framåt. Årsböcker indexerades fram till 1997. I dagsläget indexeras 15 svenska dagstidningar och 550 tidskrifter. Länkar till fulltexter finns beroende på vilka abonnemang biblioteken har med PressText och Retriever.
Upphovsman: Bibliotekstjänst
Ämnesord: Artikelindex ; Sverige

Aa.04

Newsline Arkiv Resursen är på svenska Resursen kräver inloggning

URL: http://newslinearkiv.se/login
Fulltextdatabas där man kan söka artiklar i storstadspress (AB, Exp, DN, SvD), landsortspress och branschtidningar. Ett fåtal  danska, finska och norska källor finns med. Sökning ger också träffar på utvalda bloggar och nyhetssidor på internet. Se alfabetisk källista och källista per region 2012 (via KB). Gör en sökning och begränsa sedan träffmängden utifrån publiceringskanal, källa, språk eller land.
Upphovsman: InfoTorg AB
Ämnesord: Artikelindex ; Sverige

Aa.04

Retriever Research - Mediearkivet Resursen är på svenska Resursen kräver inloggning

URL: http://www.retriever-info.com/se/tjaenster/research.html
Fulltextartiklar/pdf från cirka 460 tidningar varav cirka 200 är dagstidningar, resten fack- och populärpress och nyhetsbyråer. I de fall pdf ingår får man tillgång till artikelns sammanhang, bilder och grafik. Under Visa källor väljer man vilken publikation man vill söka i. Artiklar från 1990-talets slut och framåt. Artiklarna blir tillgängliga samma dag de publiceras i den tryckta upplagan. Stora dagstidningar i databasen: AB, GP, SDS, SvD, Hbl.
Upphovsman: Retriever Sverige AB
Ämnesord: Artikelindex ; Sverige ; Fackpress ; Populärpress ; Tidningar ; Tidskrifter

Aa.04

Svenskt pressregister Resursen är på svenska

URL: http://www.svep.bib.miun.se/
Referenser till artiklar i svenska dagstidningar från 1904 och ca 10 år framåt. Signerade artiklar, skönlitterära bidrag och recensioner ingår. Det sker ingen nyregistrering i avvaktan på att registret skall länkas till LIBRIS. Åren 1880-1902 finns i bokform.
Upphovsman: Mitthögskolan
Ämnesord: Artikelindex ; Sverige

Aa.04

AcademicNetwork.se Resursen är på svenska

URL: http://www.academicnetwork.se/
Gemensam ingång till söktjänsterna uppsatser.se, essays.se,  avhandlingar.se och dissertations.se. Informationen hämtas från Uppsök och SwePub med uppgifter om uppsatser och avhandlingar som skrivits på svenska universitet och högskolor. Essays.se och dissertations.se begränsar sökningen till publikationer på engelska.
Upphovsman: Ted Valentin
Ämnesord: Uppsatser ; Avhandlingar ; Sverige ; Rapporter

Aa.05

DIVA - Digitala vetenskapliga arkivet Resursen är på svenska

URL: http://www.diva-portal.org/index.xsql?lang=sv
Fulltextdatabas med avhandlingar, uppsatser och rapporter i pdf-format från ett antal nordiska - till övervägande del svenska - universitet och högskolor.
Upphovsman: Uppsala universitetsbibliotek
Ämnesord: Avhandlingar ; Uppsatser ; Rapporter ; Sverige

Aa.05

SwePub Resursen är på svenska

URL: http://swepub.kb.se/
SwePub erbjuder en samlad ingång till vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Här ges möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar. Många av dessa är fritt tillgängliga i fulltext. Ett trettiotal universitet och högskolor deltar i SwePub-samarbetet.
Upphovsman: Kungl. biblioteket och övriga deltagande bibliotek
Ämnesord: Avhandlingar ; Uppsatser ; Rapporter ; Sverige

Aa.05

Uppsök Resursen är på svenska

URL: http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok
Söktjänst för examensarbeten och uppsatser i fulltext från ett antal svenska universitet och högskolor. Uppsök ingår inte i den totala LIBRIS-databasen.
Upphovsman: LIBRIS i samarbete med SVEP-projektet
Ämnesord: Uppsatser ; Sverige

Aa.05

BURK-sök Resursen är på svenska Resursen kräver inloggning

URL: http://www.btj.se/?id=832
Material från över 200 folkbibliotek redovisas i BURK-sök. Böcker, skivor, kassetter, dvd, talböcker, språkkurser m.m. - sammanlagt över 2,2 miljoner katalogposter ingår med en tillväxt på 70 000 poster årligen. Basen innehåller värdefull tilläggsinformation i form av lektörsomdömen, annotationer (producerade av TPB), innehållsförteckningar och omslagsbilder. 
Upphovsman: BTJ Sverige AB
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Sverige

Abaa-c

Kommunbibliotekskataloger Resursen är på svenska

URL: http://www.sverigesdepabibliotekochlanecentral.se/fjarrlaneguiden/sverige/biblio...
Länkar till svenska folkbiblioteks/kommunbiblioteks kataloger.
Upphovsman: Sveriges depåbibliotek och lånecentral
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Sverige

Abaa-c

Legimus Resursen är på svenska

URL: http://www.legimus.se/start
Katalog över anpassade medier i form av talböcker, punktskrifter, taktila bilderböcker, e-texter och böcker på teckenspråk. Till varje titel finns en innehållsbeskrivning. Registrerade användare kan ladda ned talböcker till sin dator.
Upphovsman: Myndigheten för tillgängliga medier
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Sverige

Abaa-c

LIBRIS Resursen är på svenska

URL: http://libris.kb.se/
Nationell samkatalog för de svenska forskningsbiblioteken och ett trettiotal folkbibliotek med information om böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, noter, elektroniska publikationer m.m. Nationalbibliografin och ett urval specialbibliografier ingår. I basen finns omslagsbilder, sammanfattningar och möjlighet att skapa litteraturhänvisningar.
Upphovsman: Kungl. biblioteket
Ämnesord: Bibliotekskataloger ; Sverige

Abaa-c

Sondera Resursen är på svenska

URL: http://sondera.kb.se/
Sondera söker samtidigt i LIBRIS, Svensk Mediedatabas och Nationell ArkivDatabas och visar hur en företeelse har dokumenterats i tryckta källor, radio och TV och originalhandlingar.
Upphovsman: Kungl. biblioteket, Riksarkivet
Ämnesord: Arkiv ; Radio ; Television ; Bibliotekskataloger ; Sverige

Abaa-cAcBu

Ediffah Resursen är på svenska

URL: http://www.ediffah.org/search/
Ediffah står för En digital infrastruktur för forskningsbibliotekens arkiv och handskriftssamlingar. Här kan man se var en konstnärs, författares eller forskares efterlämnade brev och manuskript finns bevarade. Universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund och Uppsala och Kungl. biblioteket medverkar i projektet. Med sina drygt 6 000 arkivposter representerar databasen bara en liten del av samlingarnas omfattning.
Upphovsman: De deltagande biblioteken samt Riksarkivet
Ämnesord: Arkiv ; Sverige

Ac

Kringla Resursen är på svenska

URL: http://www.kringla.nu/kringla/
En samordnad söktjänst där muséer och arkiv bidrar med information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier. Se anslutna institutioner. Vid sökning kan * användas för trunkering. Man kan också söka i karta, men endast en liten del av objekten i Kringla är försedda med koordinater för kartsök.
Upphovsman: Riksantikvarieämbetet
Ämnesord: Kulturminnesvård ; Sverige ; Fornlämningar ; Kulturarv ; Arkiv ; Museer ; Kulturmiljöer

AcBgBgk

Nationell ArkivDatabas Resursen är på svenska

URL: http://www.nad.riksarkivet.se/
Här kan du samsöka information om arkiv i Sverige och om SVAR:s utbud av digitaliserat arkivmaterial. Samsökning sker även med Svenskt diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK) och Svenskt biografiskt lexikon (SBL).
Upphovsman: Riksarkivet
Ämnesord: Arkiv ; Sverige

Ac

Visual arkiv på nätet Resursen är på svenska

URL: http://www.visualarkiv.se/xtf/view?docId=start.html.xml
Databas med arkivförteckningar från ett trettiotal arkivinstitutioner.
Upphovsman: Region- och Stadsarkivet Göteborg med Folkrörelsernas arkiv
Ämnesord: Arkiv ; Sverige

Ac

SvB.se - Branschen Resursen är på svenska

URL: http://www.svb.se/branschen/sok
Branschregistret ger information om bokhandlar, förlag, litterära sällskap och andra aktörer på marknaden.
Upphovsman: Svensk Bokhandel
Ämnesord: Bokhandel ; Sverige

Ad

Sök i förlagsregistret Resursen är på svenska

URL: http://www.kb.se/isbn-centralen/sok-forlagsregistret/
Adresser och kontaktuppgifter till svenska förlag och utgivare som tilldelats ISBN.
Upphovsman: Svenska ISBN-centralen
Ämnesord: Bokförlag ; Sverige

Ad

NE.se Resursen är på svenska Resursen kräver inloggning

URL: http://www.ne.se/jsp/notice_board.jsp?i_type=1
Med rubrikerna i översta raden kan man rikta sökningen till encyklopedin, ordböckerna eller NE SKOLA. Under Nytta finns atlas, reportage och fråga experten. Nöje innehåller bland annat rimhjälpen och korsordshjälpen. Ordboken innehåller ljudfiler med uttal av svenska ord.
Upphovsman: NE Nationalencyklopedin AB
Ämnesord: Uppslagsverk ; Sverige

Ba

Nordisk familjebok Resursen är på svenska

URL: http://runeberg.org/nf/
Digital faksimilutgåva av första utgåvan (1876-1899) och andra utgåvan (1904-1926). Andra utgåvan, ofta kallad "uggleupplagan", är Sveriges mest omfattande uppslagsverk genom tiderna. Sökning alfabetiskt via uppslagsord eller i fritext med hjälp av Google.
Upphovsman: Projekt Runeberg
Ämnesord: Uppslagsverk ; Sverige

Ba

DigitaltMuseum Resursen är på svenska

URL: http://www.digitaltmuseum.se/
Sökbart arkiv med fotografier från Armémuseum, Designarkivet, Nordiska museet, Sveriges militärhistoriska arv och Upplandsmuseet.
Upphovsman: De deltagande museerna
Ämnesord: Museer ; Sverige

Bg

Svenska museifönstret Resursen är på svenska

URL: http://www.museifonstret.se/
Databas över svenska museer och deras pedagogiska webbresurser. Flera olika söksätt: alfabetiskt, kategoriskt, geografiskt och efter resurstyp (bilder, filmer, ljud, multimedia). Nittio svenska museer medverkar med ca 400 webbresurser.
Upphovsman: Historiska museet
Ämnesord: Museer ; Sverige

Bg

Statens medieråd Resursen är på svenska

URL: http://www.statensmedierad.se/default.aspx
Statens medieråd har som uppdrag att stärka barn och unga upp till 18 år som medieanvändare. Det handlar om deras användning av datorspel, film, internet, mobiltelefoner och TV. Myndigheten publicerar information och forskning om barns och ungas mediesituation samt fastställer åldersgränser för film som ska visas offentligt, se Filmregistret. 
Upphovsman: Statens medieråd
Ämnesord: Barn ; Ungdomar ; Digitala medier ; Sverige ; Internet ; Film ; Television ; Datorspel

BsIm

Dagspress.se Resursen är på svenska

URL: http://www.dagspress.se/
Webbplats om svenska dagstidningar. Under rubriken Medieverktyg finns databas med uppgifter om utgivningsdagar, bilagor, upplagor och räckvidd, karta som visar vilken tidning som är störst i en viss a-region (= spridningsområde) eller kommun och demografi som innehåller uppgifter om folkmängd och medelinkomst i olika regioner. Under Mediefakta finns Orvesto internet med räckviddssiffror för webbsidor.
Upphovsman: Tidningsutgivarna
Ämnesord: Dagstidningar ; Tidningar ; Sverige

Bt

Sveriges tidskrifter Resursen är på svenska

URL: http://www.sverigestidskrifter.se/
Webbsida med uppgifter om ca 400 tidskrifter som är med i branschorganisationen Sveriges Tidskrifter. Redaktionell inriktning, målgrupp, spridning och upplaga samt länk till hemsida anges. Sök tidskrifter alfabetiskt eller efter bransch.
Upphovsman: Sveriges Tidskrifter
Ämnesord: Tidskrifter ; Sverige

Bt

TidningsUtgivarna Resursen är på svenska

URL: http://www.tu.se/
Branschinfo om svensk publicistik. Navigera genom kategorierna Juridik & etik, Marknadsinsikt, Kompetens och Opinion. Faktasamlingen Svensk dagspress 2011 (pdf, 28 s.) innehåller upplagestatistik, tidningsräckvidder, tidningsläsande, sajtbesök och svensk, nordisk och internationell mediestatistik.
Upphovsman: Tidningsutgivarna
Ämnesord: Dagstidningar ; Tidningar ; Sverige

Bt

Svensk mediedatabas Resursen är på svenska

URL: http://smdb.kb.se/
Sökbar databas över Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar, dvs uppgifter om TV, radio, video, biovisad film, skivor och multimedier. Material huvudsakligen från 1979 och framåt, men även äldre. Forskare på alla nivåer kan få tillgång till material genom att skapa ett konto.
Upphovsman: Kungliga biblioteket
Ämnesord: Film ; Musik ; Radio ; Television ; Sverige

BuImY

Sveriges församlingar genom tiderna Resursen är på svenska

URL: http://www.skatteverket.se/folkbokforing/sverigesforsamlingargenomtiderna.4.18e1...
Matrikel som systematiserar uppgifter om indelning, förande och förvaring av de svenska kyrkböckerna. Här kan man också följa de förändringar som Sveriges församlingar har genomgått med namnändringar, upphörande och nybildningar. 
Upphovsman: Skatteverket
Ämnesord: Folkbokföring ; Församlingar ; Sverige

CjOj

Katolska kyrkan i Sverige Resursen är på svenska

URL: http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/2/1/
Officiell hemsida för katolska kyrkan i Sverige. Information om katolska kyrkan, dess troslära och seder. Nyhetsartiklar, biskopens dokument m.m. Många adresser till olika delar av organisationen i Sverige t.ex. till nationella själavården, dvs. för olika språkgrupper.
Upphovsman: Stockholms katolska stift
Ämnesord: Katolicism ; Romersk-katolska kyrkan ; Sverige ; Religion

Ck

Kyrktorget Resursen är på svenska

URL: http://www.kyrktorget.com/
Adresser, telefonnummer och ibland länkar till kyrkor och församlingar tillhöriga olika kristna samfund i Sverige (frikyrkor, Svenska kyrkan, katolska och ortodoxa kyrkor). Allt är sökbart.
Upphovsman: DMI Digital Media Innovation HB
Ämnesord: Kristna samfund ; Sverige

Ck

Judiska museet i Stockholm Resursen är på svenska

URL: http://www.judiska-museet.se/
Webbplats för Judiska museet i Stockholm. Framför allt under Fördjupning, men även under andra avdelningar kan man läsa mycket om judisk tro och tradition. Ingen sökfunktion.
Upphovsman: Judiska museet
Ämnesord: Judendom ; Sverige

Cmd

Ortnamnsregistret Resursen är på svenska

URL: http://www.språkochfolkminnen.se/sprak/namn/ortnamn/ortnamnsregistret/sok-i-regi...
Digital version av det Topografiska registret i Institutet för språk och folkminnens samlingar. Registret består av ca 3,7 miljoner inskannade arkivkort ordnade efter län, härad och socken och innehåller uppgifter om ortnamnens äldsta belägg och deras uttal. Man får också hänvisningar till facklitteratur där namnen tolkas eller behandlas. En Vägledning för hur man söker finns också. 
Upphovsman: Institutet för språk och folkminnen
Ämnesord: Ortnamn ; Sverige

F.032

Svenskt översättarlexikon Resursen är på svenska

URL: http://www.oversattarlexikon.se/
Databas över svenska och finlandssvenska översättare från i huvudsak 1700-talet fram till idag. Varje artikel innehåller en biografi över översättaren, en utförlig bibliografi samt oftast ett porträtt.
Upphovsman: Södertörns högskolebibliotek
Ämnesord: Översättare ; Översättning ; Översättningar ; Författare ; Författarlexikon ; Lexikon ; Sverige

F.065

Dels : Litterära sällskap Resursen är på svenska

URL: http://www.dels.nu/
Förteckning över svenska litterära sällskap med kontaktuppgifter samt länkar till sällskapens egna webbplatser i förekommande fall. 
Upphovsman: De litterära sällskapens samarbetsnämnd (DELS)
Ämnesord: Litterära sällskap ; Sverige

Gc

Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi Resursen är på svenska

URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=slb
Ämnesbibliografi med referenser till monografier, artiklar och recensioner inom ämnet svensk litteraturvetenskap under perioden 1993-2000. 2001 upphörde den löpande bevakningen, men en hel del registrering av litteraturvetenskapligt material sker även fortsättningsvis i LIBRIS. För material som är utgivet 1992 och tidigare hänvisas till tryckta bibliografier. Åren 1881-2002 ingick Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi i i årsboken Samlaren. 
Projekt Runeberg har digitaliserat äldre årgångar av Samlaren (1881-1935).

Upphovsman: Uppsala universitetsbibliotek
Ämnesord: Litteraturhistoria ; Bibliografi ; Sverige

Gc

Swedish Book Review: Reviews

URL: http://www.swedishbookreview.com/reviews.php
Sökbar recensionsdatabas med engelskspråkiga recensioner av svenska böcker, både skönlitteratur, facklitteratur och barnböcker. Recensionerna har varit publicerade i tidskriften Swedish Book Review från år 2002 och framåt. Det går att söka på författarnamn, titlar, årtal, recensenter m.m. och de flesta, om än inte alla, recensionerna är tillgängliga i fulltext.
Upphovsman: Norvik Press
Ämnesord: Litteraturkritik ; Recensioner ; Sverige

Gc

Pjäsbanken Resursen är på svenska

URL: http://www.dramadirekt.com/sok.php?kategori=12176&nummer=40361
Databas över svenska dramatiker och pjäser. Här hittar man en kortfattad presentation av varje pjäs och dess upphovsman samt ett kort utdrag ur pjäsen. Texterna kan beställas som print-on-demand mot betalning.
Upphovsman: DramaDirekt, Sveriges Dramatikerförbund
Ämnesord: Dramatik ; Bibliografi ; Sverige

H.02

Medeltidens bildvärld Resursen är på svenska

URL: http://medeltidbild.historiska.se/medeltidbild
Bilddatabas med ett stort antal fotografier av medeltida kyrkliga konstföremål i Sverige, t.ex. altarskåp, träskulptur, dopfuntar och kalkmålningar från kyrkor och konstmuseer. Sökning på landskap och typ av konstföremål är möjlig. Det finns en utförlig sökguide, och ordförklaringar till termerna i databasen hittar man under rubriken Sök.
Upphovsman: Historiska museet
Ämnesord: Kyrklig konst ; Medeltiden ; Sverige

Ib

Slottsguiden.info Resursen är på svenska

URL: http://www.slottsguiden.info
Webbplats som presenterar slott i Sverige och Europa. Sökbar på landskap, länder och alfabetiskt. Längre beskrivningar av de svenska slotten och något kortare av de europeiska.
Upphovsman: Nina Ringbom
Ämnesord: Arkitektur ; Slott ; Sverige ; Europa

Ic

Statens fastighetsverk: Våra fastigheter Resursen är på svenska

URL: http://www.sfv.se/sv/fastigheter/
Statens fastighetsverk förvaltar kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Sverige och i databasen Våra fastigheter kan man söka på en viss fastighetstyp (till exempel kronoegendomar, kungsgårdar, museer eller slott) i ett visst geografiskt område och få fram mer eller mindre omfattande informationstexter samt bilder.
Upphovsman: Statens fastighetsverk
Ämnesord: Byggnader ; Sverige

Ic

Levande musikarv Resursen är på svenska

URL: http://levandemusikarv.se
Verk ur den äldre svenska konstmusiken där noter saknats eller varit i oanvändbart skick ska bli tillgängliga här. Databasen ska innehålla information om musik och tonsättare, kostnadsfria källkritiska notutgåvor, vetenskapliga texter om tonsättare, verk och musikmiljöer samt radioinspelningar. Byggs upp under sex år.
Upphovsman: Kungl. Musikaliska akademien, Musik och teaterbiblioteket, Svensk Musik och Sveriges Radio
Ämnesord: Musik ; Musikalier ; Musikinspelningar ; Musiklitteratur ; Sverige ; Tonsättare

Ij

Musikkatalogen Resursen är på svenska

URL: https://musikkatalogen.kb.se/
Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets gamla musikkatalog med ca 38 000 svenska tonsättningar från 1700-talet och fram till 1975, då musiktrycken började katalogiseras i Libris. Det går att bläddra alfabetiskt eller använda sökrutan för att få fram uppgifter på handskrivna eller maskinskrivna katalogkort.
Upphovsman: Kungliga biblioteket
Ämnesord: Musik ; Musikalier ; Tonsättare ; Sverige ; Bibliografi

Ij

Svensk Musik: Biografier Resursen är på svenska

URL: http://www.mic.se/avd/mic/prod/micv6.nsf/AllDocuments/DE4E1A11C60848C9C125722800...
Webbplats med information om svenska komponister och deras musik. Här finner man material om tonsättare inom konstmusik, populärmusik och jazz samt verkkommentarer.
Upphovsman: Svensk Musik/STIM
Ämnesord: Tonsättare ; Sverige ; Konstmusik ; Jazz ; Populärmusik

Ij

Västervik: Vissamlingarna Resursen är på svenska

URL: http://opac.vastervik.se/pls/bookit6/pkg_www_misc.print_index?in_user_id=opac-v-...
Via Västerviks bibliotekskatalog går det även att söka bland de samlingar av böcker, noter och skivor, som ingår i visbiblioteket och visarkivet i Västervik.
Upphovsman: Västerviks bibliotek
Ämnesord: Visor ; Sverige

Ij

Scendatabasen Resursen är på svenska

URL: http://www.scendatabasen.se/search.aspx
Sökbar databas med information om den professionella scenkonsten i Sverige från 2007 och framåt. Det är möjligt att söka på t.ex. produktion, upphovsman, teater, institution, premiärdatum, medverkande varav kvinna/man m.m. 
Upphovsman: Svensk teaterunion
Ämnesord: Teateruppsättningar ; Sverige

Ik

Filmarkivet: hundra år i rörliga bilder Resursen är på svenska

URL: http://filmarkivet.se
Sökbart arkiv med unikt rörligt bildmaterial, främst kort-, dokumentär-, journal- och reklamfilm som visar Sverige under de senaste hundra åren. Presenterar bland annat veckorevyer och informationsfilmer men även privat- och stumfilm. De kompletteras med produktionsuppgifter, kort synopsis och ofta fördjupningstext samt presenteras i tio kategorier för att underlätta sökning.
Upphovsman: Svenska Filminstitutet ; Kungliga biblioteket
Ämnesord: 1900-talet ; Film ; Sverige

Im

Svensk filmdatabas Resursen är på svenska

URL: http://www.svenskfilmdatabas.se/
Sökbar databas med information om samtliga svenska långfilmer som producerats sedan 1897, samt dessutom om ett stort antal svenska kort- och dokumentärfilmer. Sökbar på filmtitel, premiärår, skådespelare, roll, bolag, priser m.m. Till varje film finns ett stort antal faktauppgifter, handlingsreferat och kommentarer samt möjlighet att ladda ner eller skriva ut ett sammanfattande faktablad i pdf-format.
Upphovsman: Svenska Filminstitutet
Ämnesord: Film ; Filmskådespelare ; Filmregissörer ; Sverige

Im

FORNSÖK Resursen är på svenska

URL: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
Databas med information om mer än 1, 8 miljoner fornlämningar på land och i vatten. Informationen är huvudsakligen hämtad från inventeringar och arkeologiska undersökningar. Här finns uppgifter om gravplatser, boplatser, hällristningar, fartyg- och båtlämningar,förlisningsplatser m.m. Lämningar från äldsta stenålder fram till 1900-tal finns registrerade. Sökgränssnittet utgår från kartor och sjökort, är detaljerat och innehåller flera olika sökmöjligheter.
Se även filmen Om fornlämningar på land och i vatten!

Upphovsman: Riksantikvarieämbetet ; Statens maritima museer ; Sjöfartsverket
Ämnesord: Sverige ; Fornlämningar ; Marinarkeologi ; Vrak ; Historiska platser

JcPrc

Fornvännen Resursen är på svenska

URL: http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/378
I Riksantikvarieämbetets öppna arkiv Samla ingår artiklar i pdf-format av årgångarna 1906-  av Fornvännen, tidskrift om antikvarisk forskning. Här skriver experter inom skandinavisk arkeologi och medeltidsforskning. Även debattartiklar och recensioner ingår. Använd sökrutan och markera "denna samling" för att söka material enbart ur Fornvännen. Även avancerad sökfunktion finns och det går också att bläddra i innehållet via decenniesidor och årgångssidor.
Upphovsman: Riksantikvarieämbetet
Ämnesord: Arkeologi ; Fornlämningar ; Konst ; Sverige

Jc

Samla - Riksantikvarieämbetets öppna arkiv Resursen är på svenska

URL: http://samla.raa.se/xmlui/
Samla - Riksantikvarieämbetets öppna arkiv innehåller  Riksantikarieämbetets (RAÄ) digitala publikationer, arkeologiska rapporter från RAÄ:s arkeologiska uppdragsverksamhet från 2000-2012 samt uppdragsarkeologiska rapporter från 2013. Det går att söka på hela innehållet och att ladda ner publikationerna. En digital version av tidskriften Fornvännen ingår också med artiklar i pdf-format från 1906 och framåt. Sök direkt i sökrutan eller välj någon av samlingarna och bläddra kronologiskt. 
Upphovsman: Riksantikvarieämbetet
Ämnesord: Arkeologi ; Fornlämningar ; Konst ; Sverige

Jc

Sök i Historiska museets samlingar Resursen är på svenska

URL: http://www.historiska.se/collections/mis/sok/sok.asp
Sökbar fynd- och föremålsdatabas, som omfattar (2015) 480 000 föremålsposter, 267 300 benposter, 55 900 fyndplatser och 65 000 föremålsbilder. Databasen innehåller beskrivningar av föremålen och uppgifter om var eller i vilka sammanhang de hittats samt länkar vidare till ev. föremålsavbildningar och skannade dokument från museets kataloger. Man kan söka via inventarienummer, fyndplatser, föremål, utställda föremål,  ben, föremålsbilder eller taggar.
Upphovsman: Historiska museet
Ämnesord: Stenåldern ; Bronsåldern ; Järnåldern ; Medeltiden ; Sverige

Jc

Vikingarnas landskap Resursen är på svenska

URL: http://www.fotevikensmuseum.se/sweden/vik1.htm
Geografiskt uppställd översikt över vikingatida fornlämningar i Sverige, huvudsakligen gravfält och runstenar men även medeltida kyrkor och medeltida texter. Man söker via en karta eller en förteckning över landskapen och får fram texter och ibland bilder och länkar till mer information.
Upphovsman: Sven Rosborn ; Fotevikens museum
Ämnesord: Arkeologi ; Historia ; Vikingar ; Vikingatiden ; Fornlämningar ; Sverige

JcKc

1905 : Norge, Sverige & unionen

URL: http://www.nb.no/baser/1905/
Webbplats med bakgrundsfakta och material om unionsupplösningen mellan Sverige och Norge 1905. Orienterande och tematiska artiklar (de flesta på norska) samt en tidslinje kompletterar en sökbar dokumentdatabas, som innehåller både norskt och svenskt källmaterial av olika slag - texter, bilder, kartor, ljudfiler och filmklipp. Dessutom finns en utförlig bibliografi.
Upphovsman: Nasjonalbiblioteket
Ämnesord: Unionsupplösningen 1905 ; Norge ; Sverige ; Källor ; Bibliografi

Kb

Skogsfinsk bibliografi Resursen är på svenska

URL: http://www.kulturguidevasternorrland.se/sfdb/
Databas som innehåller över 10 000 poster med referenser till böcker och artiklar om den skogsfinska kulturen och dess utveckling i Sverige. Bibliografin är inte helt aktuell vad gäller de senaste årens material men kommer att uppdateras kontinuerligt framöver.
Upphovsman: Lars-Olof Herou, Maths Östberg ; Finnsam
Ämnesord: Finnkolonisation ; Sverige ; Bibliografi

Kb

CyberCity Resursen är på svenska

URL: http://www.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/
Sökbart historiskt uppslagsverk över alla Sveriges städer. Här finner man valresultat för kommunalvalen från 1919 och framåt samt statistiska uppgifter om folkmängd och näringsliv. Även en kort historik samt tips på litteratur för varje stad. 
Upphovsman: Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholms universitet
Ämnesord: Städer ; Befolkning ; Kommuner ; Historia ; Statistik ; Sverige

Kc

Historia Resursen är på svenska

URL: http://www.historiska.se/historia/
Kunskapsbank med översiktliga beskrivningar av stenåldern, bronsåldern, järnåldern och medeltiden i Sverige och Skandinavien. Den kronologiska framställningen kompletteras med tematiska artiklar om speciella företeelser, livsöden m.m.
Upphovsman: Historiska museet
Ämnesord: Historia ; Stenåldern ; Bronsåldern ; Järnåldern ; Medeltiden ; Sverige

Kc

Historia.se : portalen för historisk statistik : historia i siffror Resursen är på svenska

URL: http://www.historia.se/
Samling med svensk historisk statistik inom olika ämnesområden men med särskild inriktning på ekonomisk historia. Det finns material från medeltiden fram till idag och man kan välja ämnesområde via en meny i vänsterkanten. Huvuddelen av materialet är tillgängligt i form av excel-filer, som kompletteras med litteraturanvisningar.
Upphovsman: Rodney Edvinsson
Ämnesord: Historisk statistik ; Sverige ; Ekonomiska Förhållanden

Kc

Historiska kartor Resursen är på svenska

URL: http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html
Databas som innehåller skannade kartor från Lantmäteriets unika samling med kartor från år 1630 och till år 1928. Här finns bl.a. jordeböcker, sockenkartor, häradskartor och generalstabskartor, samt texter i anslutning till dessa. Kartorna kommer från Rikets Allmänna Kartverk (RAK), Lantmäteristyrelsen (LMS) samt från vissa regionala länsarkiv och databasen utökas kontinuerligt. Man kan söka sig fram geografiskt via karta eller menyval. Kartorna visas i formatet DjVu, vilket kräver nerladdning av en speciell plug-in (gratis) första gången tjänsten används. Man kan sedan studera kartorna på skärmen eller ev. köpa kopior av dem.
Se även filmen Hur hittar man historiska kartor?

Upphovsman: Lantmäteriet
Ämnesord: Historiska kartor ; Sverige

Kc

Historiska personer i Sverige och Norden Resursen är på svenska

URL: http://historiska-personer.nu/
Fakta och biografiska artiklar om drygt 3 600 personer, regenter och andra, ur Sveriges och Nordens historia från vikingatid till nutid. Sökhjälp i form av alfabetiska person- och ortsregister, översikter över de olika regentätterna samt ett dynamiskt grafiskt släktträd.
Upphovsman: Christer Engstrand, Ingmar Andersson
Ämnesord: Norden ; Sverige ; Kungar och härskare ; Biografi

KcLm

Svensk historisk bibliografi 1771 - 2010 (SHBd) Resursen är på svenska

URL: http://shb.kb.se
Sökbar databas som innehåller referenser till monografier, samlingsverk, artiklar och recensioner av böcker om Sveriges historia i vid bemärkelse. Bibliografin omfattar totalt 176 000 poster, som har hämtats från de tryckta bibliografierna 1771 -1976 samt från Libris deldatabas 1976-2010. Bibliografin har upphört fr o m 2011.
Upphovsman: Kungliga biblioteket
Ämnesord: Sverige ; Historia ; Bibliografi

Kc

Svenskt diplomatarium Resursen är på svenska

URL: http://www.nad.riksarkivet.se/sdhk
Sökbart register över de svenska medeltidsbreven fram till 1540. Man kan söka på bl.a. ortnamn, personnamn och datum men tänk på att stavningen kan variera och att man ibland använde latinska namnformer för personer. Man får fram fakta och en kort sammanfattning av brevtextens innehåll. För åren fram till 1375 och för perioden 1401-1420 finns även själva brevtexten samt bilder av breven inlagda.
Upphovsman: Riksarkivet
Ämnesord: Medeltiden ; Sverige ; Källor

Kc

Sveriges Kungahus Resursen är på svenska

URL: http://www.royalcourt.se/
Webbplats med fakta och information kring den svenska monarkin, hovstatens organisation och ekonomi, Sveriges regenter under 1000 år, deras valspråk, kungliga ordnar och medaljer, riksregalierna och andra symboler, de kungliga slotten m.m. Man får gå in via olika huvudrubriker, då sökfunktion saknas.
Upphovsman: Kungl. Hovstaterna
Ämnesord: Sverige ; Kungar ; Kungahus

Kc

Sveriges äldsta storskaliga kartor - databasen Georg Resursen är på svenska

URL: https://riksarkivet.se/geometriska
Sökbar databas innehållande 12 000 kartor och tillhörande textbeskrivningar från 1600-talets (1630-1655) Sverige. Ett unikt material som i detalj visar och beskriver byar, gårdar, broar, kyrkor, kvarnar m.m. Man kan söka via karta, via olika register eller fritextsöka i originaltexterna. En särskild plug-in(DjVu) måste laddas ner (gratis) för att man ska kunna studera kartbilderna.
Upphovsman: Riksarkivet
Ämnesord: Historiska kartor ; Sverige

Kc

Upptäck Sveriges Historia Resursen är på svenska

URL: http://www.upptacksverigeshistoria.se/
Sökbar webbplats med information om historiskt intressanta besöksmål runt om i Sverige. Man kan söka geografiskt via län eller kronologiskt via historisk epok eller använda en kombination av dessa möjligheter och få fram artiklar, bilder, kartor, rapporter och länkar om resp. plats.
Upphovsman: Sveriges läns- och regionmuseer
Ämnesord: Historia ; Historiska platser ; Sverige

Kc

Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede

URL: http://runeberg.org/dagligt/
Digital faksimilutgåva (inscannade sidor och OCR-text) av den danske historikern Tr.Fr. Troels-Lunds klassiska verk i 14 tryckta volymer. En bred kulturhistorisk skildring av det dagliga livet i Norden på 1500-talet. Bläddra via de utförliga innehållsförteckningarna. 
Upphovsman: Troels Frederik Troels-Lund ; Projekt Runeberg
Ämnesord: Sverige ; Kulturhistoria

Kt

Rig : kulturhistorisk tidskrift Resursen är på svenska

URL: http://www.sciecom.org/ojs/index.php/rig
Webbplats med inskannade versioner av tidskriften Rig, som innehåller artiklar, debattinlägg och recensioner med kulturhistorisk och etnologisk inriktning. Åren 1994 - 2008 är klara och arbetet med att göra samtliga årgångar tillgängliga fortsätter. Man kan bläddra via häften, författare, titlar eller söka direkt i fulltextmaterialet som finns att tillgå i form av pdf-filer.
Upphovsman: Föreningen för svensk kulturhistoria i samarbete med Nordiska museet och Folklivsarkivet i Lund ; Lunds universitets bibliotek
Ämnesord: Kulturhistoria ; Etnologi ; Sverige

KtMc

Svenskt kulturarv Resursen är på svenska

URL: http://www.svensktkulturarv.se/
Databas med information om 300 kulturhistoriska besöksmål i Sverige. Man kan söka geografiskt, via en viss katgori eller fritextsöka på namn eller liknande. Man får fram korta beskrivningar, bilder samt kontakt- och besöksinformation.
Upphovsman: Svenskt Kulturarv
Ämnesord: Kulturarv ; Historiska platser ; Sverige

Kt

Företagsamheten.se Resursen är på svenska

URL: http://www.foretagsamheten.se
Webbplats om svensk näringslivshistoria från år 1800 och framåt. Här finns en kronologiskt uppställd översikt, alfabetiska förteckningar över viktigare personer och företag, avsnitt om utvecklingen i olika geografiska regioner samt en tidslinje med filmiska illustrationer.
Upphovsman: Svenskt näringsliv
Ämnesord: Företag ; Näringsliv ; Historia ; Sverige

Kv

Adelssläkter bosatta i Sverige Resursen är på svenska

URL: http://www.svenskadel.nu
Alfabetisk förteckning över i Sverige bosatta adelssläkter med kort presentation av släkten samt en färgbild av släktvapnet.
Upphovsman: Svenska genealogiska sällskapet Adelpi
Ämnesord: Adelskalendrar ; Adelsvapen ; Sverige

KyLdm

Heraldiska källan Resursen är på svenska

URL: http://databas.heraldik.se/
Databas innehållande fakta och beskrivande texter för över 4000 svenska vapen, dels allmänna vapen för län, kommuner, organisationer, föreningar, företag m.fl., dels adliga och borgerliga släktvapen. Man kan bläddra i alfabetiska eller kronologiska förteckningar alternativt fritextsöka.
Upphovsman: Svenska Heraldiska Föreningen
Ämnesord: Heraldiska vapen ; Sverige

Ky

Heraldiskt register över landskap, län och kommuner Resursen är på svenska

URL: https://riksarkivet.se/heraldik-register
Sökbart register över vapen för Sveriges landskap, län och kommuner. Man kan söka på t.ex. ortnamn men även på ingående motiv i vapnet och få fram vapenbeskrivning, registreringsuppgifter, historik samt en modellritning
Upphovsman: Riksarkivet
Ämnesord: Heraldiska vapen ; Sverige

Ky

Kungl. Myntkabinettet: Fakta Resursen är på svenska

URL: http://www.myntkabinettet.se/fakta
Webbplats med faktaartiklar om mynt, sedlar, plåtmynt, nödmynt, polletter, medaljer, sparbössor, aktiebrev m.m.  Innehållsförteckning men inga sökmöjligheter.
Upphovsman: Kungl. Myntkabinettet
Ämnesord: Mynt ; Historia ; Sverige

Ky

Prisomräknare från medeltiden till 2100 Resursen är på svenska

URL: http://www.historia.se/Jamforelsepris.htm
Webbtjänst där man får hjälp med att räkna om penningvärdet mellan olika år. Tjänsten täcker perioden från 1290 (flera olika valutaenheter innan kronan infördes 1873) fram till och med år 2100 (prognoser) och värdena beräknas dels utifrån konsumentprisindex och dels utifrån löneindex. 
Upphovsman: Kungl. Myntkabinettet
Ämnesord: Penningvärde ; Sverige

Ky

Prisomräknaren Resursen är på svenska

URL: http://www.scb.se/prisomraknaren
Tjänst som beräknar prisförändringar. Här kan man räkna ut hur mycket t.ex. 1000 kronor från 1920 motsvarar i dagens penningvärde. Beräkningar kan göras från 1914 och framåt.
Se även filmen Priser, löner och penningvärdets förändringar!

Upphovsman: Statistiska centralbyrån (SCB)
Ämnesord: Penningvärde ; Priser ; Prisutveckling ; Sverige

KyQae

Ätte- och vapenregister Resursen är på svenska

URL: http://www.riddarhuset.se/index.php?option=com_content&view=article&id=17:aette-...
Sökbar databas över alla (i Sverige och utomlands) levande ätters vapen och ingresser från den aktuella Adelskalendern. 
Upphovsman: Riddarhuset
Ämnesord: Adelskalendrar ; Adelsvapen ; Sverige

KyLdm

Svenskt släktregister Resursen är på svenska

URL: http://www.genealogi.se/linder/register.htm
Alfabetiskt register över de släkter som finns upptagna i de stora svenska tryckta genealogiska standardverken med hänvisningar till verk och årgång.
Upphovsman: Per Linder ; Sveriges Släktforskarförbund
Ämnesord: Släktkalendrar ; Sverige ; Bibliografi

Ldm

Anno 1890 : folkräkningen 1890 på nätet Resursen är på svenska

URL: http://www.foark.umu.se/folk/
De uppgifter i folkräkningen Folk 1890 som gäller Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands och Värmlands län finns här fritt tillgängliga. Man väljer län och kan sedan söka individer via församling, personnamn, födelseår, yrke m.m.
Se även filmen Anno 1890 : folkräkningen 1890 på nätet!

Upphovsman: Forskningsarkivet, Umeå universitet
Ämnesord: Folk- och bostadsräkningar ; Sverige

Lm

Anteckningar om svenska qvinnor Resursen är på svenska

URL: http://runeberg.org/sqvinnor/
Elektronisk version (inscannade bilder och html-text) av boken Anteckningar om svenska qvinnor, 1864. Alfabetiskt ordnade artiklar om svenska kvinnor som utmärkt sig på ena eller andra sättet.
Upphovsman: P.G. Berg, Vilhelmina Stålberg ; Projekt Runeberg
Ämnesord: Sverige ; Kvinnor ; Biografi

Lm

Arkiv Digital Resursen är på svenska Resursen kräver inloggning

URL: http://www.arkivdigital.se/
Databas innehållande nästan 50 miljoner digitala färgbilder av svenska originalkällor, som är av intresse för släktforskare. Här finns kyrkböcker, mantalslängder, bouppteckningar, militära handlingar och annat arkivmaterial. Abonnemang krävs och en särskild programvara måste installeras för att man ska kunna ta del av innehållet.
Se även filmen om Arkiv Digital!

Upphovsman: Arkiv Digital AD AB
Ämnesord: Kyrkoarkivalier ; Sverige ; Släktforskning

Lm

Centrala Soldatregistret Resursen är på svenska

URL: http://www.soldatreg.se/
Databas med uppgifter om 450.000 indelta soldater i Sverige från åren 1682-1901. Man kan söka på namn, födelse- eller dödsår, socken, regemente etc och få fram grunddata samt hänvisning till lokalt soldatregister för fortsatt sökning.
Upphovsman: Centrala Soldatregistret ; Linköpings universitet
Ämnesord: Indelta soldater ; Sverige ; Personregister

LmS

Demografisk Databas Södra Sverige Resursen är på svenska

URL: http://ddss.nu/
Gemensam ingångssida för flera databaser med uppgifter ur födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker samt död- och begravningsböcker från Skåne, Blekinge och Halland fram t.o.m. år 1900. Man väljer först databas och kan sedan söka på socken, datum, namn eller kombinationer härav. Arbetet pågår så alla församlingar är inte registrerade än.
Upphovsman: Landsarkivet i Lund
Ämnesord: Kyrkoarkivalier ; Släktforskning ; Sverige

Lm

DISBYT Resursen är på svenska

URL: http://disbyt.dis.se/sokindex.htm
Sökbar databas som byggts upp av DIS-medlemmarnas egen släktforskning och som idag innehåller över 30 miljoner poster. Man kan söka på namn, delar av namn, församling och tidsperiod i olika kombinationer och få fram förteckningar över personer med information om för- och efternamn, församling samt födelse- och/eller dödsår. DIS-medlemmar får tillgång till ytterligare information om källor, släktsamband och forskningsursprung.
Upphovsman: Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen (DIS)
Ämnesord: Släktforskning ; Sverige

Lm

Genline Resursen är på svenska Resursen kräver inloggning

URL: http://www.genline.se/
Databas med inskannade bilder av de svenska kyrkböckerna, totalt 40 miljoner sidor med födda, vigda, döda, husförhörslängder samt in- och utflyttningslängder från 1600-talet till 1897. Man måste installera en speciell programvara på sin dator för att kunna söka i och arbeta med databasen. Det finns en förteckning, som visar vilket material som finns tillgängligt för varje församling.
Upphovsman: Genline AB
Ämnesord: Kyrkoarkivalier ; Sverige ; Släktforskning

Lm

Gravar.se Resursen är på svenska

URL: http://gravar.se
Sökmotor för gravplatser och gravsatta i Sverige. I databasen finns uppgifter från drygt 200 svenska församlingar, dock inte storstäderna. Man kan söka direkt på namn, ort, datum m.m. eller bläddra via län, församlingar och kyrkogårdar.
Upphovsman: LJ Systemutveckling AB
Ämnesord: Gravar ; Gravinskrifter ; Kyrkogårdar ; Sverige

Lm

Gravstensinventeringen Resursen är på svenska

URL: http://www.genealogi.se/gravproj/Gravsoklist.php
Sedan 1979 pågår en landsomfattande inventering av gamla svenska gravstenar. Det insamlade materialet finns tillgängligt via denna databas med uppgifter från över 180 000 gravstenar, de flesta resta före år 1900. Man kan söka på efternamn, yrke och ort eller bläddra igenom materialet län för län.
Upphovsman: Sveriges Släktforskarförbund
Ämnesord: Gravar ; Gravinskrifter ; Sverige

Lm

SVAR : Digitala forskarsalen Resursen är på svenska

URL: http://sok.riksarkivet.se/svar-digitala-forskarsalen
Sökbar digitaliserad arkivsamling, som innehåller kyrkböcker, fastighetsböcker, kartor, skattelängder, militära rullor, bouppteckningar m.m. Här finns även register och databaser avsedda att underlätta forskningen. Man kan söka geografiskt på län eller förslamling, på arkivtyp eller på olika personuppgifter och få fram listor över digitaliserat material. 
Upphovsman: Riksarkivet/SVAR
Ämnesord: Sverige ; Kyrkoarkivalier ; Bibliografi ; Släktforskning

Lm

Svenskt biografiskt handlexikon Resursen är på svenska

URL: http://runeberg.org/sbh/
Elektronisk version (inskannade bilder och html-text) av Svenskt biografiskt handlexikon (SBH), 2. u. från 1906. Drygt 4000 alfabetiskt ordnade biografiska artiklar över kända svenska män och kvinnor från reformationstiden fram till 1900-talets början. En del av artiklarna åtföljs av små porträttbilder.
Upphovsman: Herman Hofberg ; Projekt Runeberg
Ämnesord: Sverige ; Biografi

Lm

Svenskt Biografiskt Lexikon Resursen är på svenska

URL: http://nad.riksarkivet.se/sbl/Start.aspx
Databasversion av det tryckta verket Svenskt biografiskt lexikon (SBL), som började utges 1917 och nu omfattar A - Stålhammar. SBL innehåller personhistoriska fakta om personer som varit verksamma i Sverige eller för Sverige utomlands. Endast avlidna personer biograferas och i dagsläget finns 9000 personer och släkter i databasen. Det går att söka eller bläddra alfabetiskt via funktionen Bläddra bland artiklarna.
Upphovsman: Riksarkivet, Svenskt biografiskt lexikon
Ämnesord: Biografi ; Sverige

Lm

Vem är det : svensk biografisk handbok Resursen är på svenska

URL: http://runeberg.org/vemardet/
Elektronisk version (inskannade bildsidor och OCR-text) av årgångarna 1925, 1933, 1943, 1957, 1963, 1969, 1977, 1985 och 1993. Handboken Vem är det utkom vartannat år mellan 1912 och 2001 och innehöll korta biografiska artiklar över levande allmänt kända personer från hela samhällssektorn. Personerna bidrog själva med de biografiska uppgifterna. 
Upphovsman: Projekt Runeberg
Ämnesord: Sverige ; Biografi

Lm

Olofpalme.org Resursen är på svenska

URL: http://www.olofpalme.org/
Webbplats med ett omfattande urval förteckningar och fulltextdokument ur Olof Palmes arkiv. Man kan bläddra kronologiskt, via ämneskategorier, ämnesmoln eller utnyttja den något begränsade fritextsökningen och få tillgång till olika skrifter, artiklar, tal, anföranden, intervjuer m.m., det mesta i pdf-format. Här finns även en bibliografi över Olof Palmes tryckta skrifter.
Upphovsman: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Ämnesord: Palme, Olof ; Politiker ; Sverige ; 1900-talet ; Biografi ; Bibliografi

Lz

Kulturhistorisk ämneskatalog (KÄK) Resursen är på svenska

URL: http://94.254.124.228/slagord/ipac/SearchForm.jsp;jsessionid=EBCFB709EE6766D47BE...
Digital version av Nordiska museets gamla ämneskatalog med litteraturreferenser till områden som varit föremål för studier i museet. Katalogen har vuxit fram under mer än hundra år utifrån de frågor som inkommit till museet. De drygt 4 500 lapparna har fotograferats av och kan sökas via ett alfabetiskt ordnat index över ämnesord.
Upphovsman: Nordiska museets bibliotek
Ämnesord: Etnologi ; Bibliografi ; Sverige

Mc

SAGA Resursen är på svenska

URL: http://webbsok.mikromarc.se/Mikromarc3/web/default.aspx?db=nordiskamuseet&unit=6...
Nordiska museets bibliotekskatalog, som även omfattar den löpande ämnesbibliografin Svensk etnologisk bibliografi (SEB) från 1987 och framåt. Bibliografin innehåller referenser till monografier och artiklar inom ämnet svensk etnologi och folkloristik samt till recensioner av svenska avhandlingar. Ämnes-, titel- och författarsökning. 
Upphovsman: Nordiska museets bibliotek
Ämnesord: Etnologi ; Bibliografi ; Sverige

Mc

Svensk etnologisk bibliografi (SEB) Resursen är på svenska

URL: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=seb
Löpande ämnesbibliografi med referenser till monografier och artiklar inom ämnet svensk etnologi och folkloristik samt till recensioner av svenska etnologiska avhandlingar. Bibliografin är här en del av den totala LIBRIS-databasen och innehåller endast titlar från åren 2000-2002. Tidigare årgångar av SEB, för närvarande 1987-1999, finns i Nordiska museets biblioteksdatabas SAGA.
Upphovsman: Nordiska museets bibliotek
Ämnesord: Etnologi ; Bibliografi ; Sverige

Mc

Encyclopaedia of Saami Culture

URL: http://www.helsinki.fi/~sugl_smi/senc/en/lomake.htm
Sökbart uppslagsverk om samer och samisk kultur med fokus på att de inte är en hetlig grupp och att de lever i fyra länder. Encyklopedin innehåller ca 2000 artiklar, många kartor och bilder på miljöer, byggnader, dräkter, föremål m.m. samt ett antal ljud- och videofiler med bl.a. jojk och olika dialekter.
Upphovsman: University of Helsinki
Ämnesord: Samer ; Finland ; Norge ; Sverige ; Ryssland

Mcs

Julens ABC : från advent till öl Resursen är på svenska

URL: http://notisa.com/julabc2.html
Alfabetisk förteckning över julens olika seder och traditioner - med beskrivningar och förklaringar.
Upphovsman: Inger Lin Söderberg-Lidbeck ; Notisa
Ämnesord: Högtidsseder ; Festseder ; Julseder ; Sverige

Mza

Sweden: Traditions

URL: https://sweden.se/traditions/
Webbplats med fakta om svenska högtider och traditioner. I korta personligt hållna texter beskrivs hur seder och traditioner firas i det moderna Sverige. Dessutom får varje högtid sin historiska förklaring genom en liten faktaruta. en del av materialet finns även tillgängligt på arabiska, franska, kinesiska, tyska, spanska och ryska. 
Upphovsman: Swedish Institute
Ämnesord: Festseder ; Högtidsseder ; Sverige

Mza

Årets dagar Resursen är på svenska

URL: http://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar
Webbplats med fakta om årets högtider, helgdagar, traditioner, seder och bruk. Här ges kort information om varför och hur man firar svenska helgdagar som är förknippade med almanackans helger. Ingen sökfunktion, informationen har sorterats månadsvis.
Upphovsman: Nordiska museet
Ämnesord: Festseder ; Högtidsseder ; Sverige

Mza

Kartsök och ortnamn Resursen är på svenska

URL: http://kso2.lantmateriet.se/
I den här tjänsten - avsedd endast för privat bruk - kan man söka och se kartor, flygbilder (ortofoton) och ortnamn. Man kan dessutom skriva ut sin egen karta.
Upphovsman: Lantmäteriet
Ämnesord: Topografiska kartor ; Kartor ; Sverige

Nc

SWEDEN.SE

URL: http://www.sweden.se/
En officiell webbsida om Sverige med utländska personer som målgrupp. Sidan är på engelska och i en begränsad version även på franska, tyska, spanska, ryska och kinesiska. Under rubrikerna Quick facts, Society, Lifestyle, Tourism, Work, Business och Education blandas fakta med artiklar som förmedlar en positiv Sverigebild.
Upphovsman: Svenska institutet i samarbete med Visit Sweden, Invest Sweden, Exportrådet och regeringskansliet
Ämnesord: Geografi ; Sverige

Nc

Lagrummet.se Resursen är på svenska

URL: http://www.lagrummet.se/
Webbplats med uppgift att samordna allt lagstiftningsmaterial, från lagarnas förarbeten till rättspraxis från domstolar och myndigheter. Webbplatsen ger en bra överblick över de olika dokumenten i lagstiftningsprocessen genom att förteckna och länka till myndigheters författningssamlingar och beslut, olika typer av förarbeten, lagar och rättspraxis. Sökfunktion saknas.
Upphovsman: Domstolsverket
Ämnesord: Lagstiftning ; Riksdagshandlingar ; Sverige

OccOe-c

Sveriges riksdag: Dokument & lagar Resursen är på svenska

URL: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/
Ingång till databaser som innehåller stora delar av riksdagstrycket, t.ex. propositioner (1971-), utskottsbetänkanden (1971-), motioner (90/91-) och riksdagsprotokoll (1971). En pågående digitalisering har som målsättningen att allt riksdagstryck som producerats under enkammarriksdagen (fr o m 1971) så småningom ska finnas tillgängligt i elektronisk form.
Upphovsman: Sveriges riksdag
Ämnesord: Lagstiftning ; Riksdagshandlingar ; Sverige

Occ

Regleringsbrev - Statsliggaren Resursen är på svenska

URL: http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/
Databas med de årliga regleringsbrev som styr myndigheternas verksamhet, där det framgår vilka anslag de tilldelats och vilka mål de ska uppnå med verksamheten. Fr.o.m 2003 utkommer inte längre Statsliggaren i tryckt form utan publiceras bara elektroniskt. Bläddra via myndighet, budgetår eller använd fritextsökningen. 
Upphovsman: Ekonomistyrningsverket
Ämnesord: Statshushållning ; Sverige

Od

Utrikes namnbok Resursen är på svenska

URL: http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/96/73/f40ec06f.pdf
Handbok med namn på svenska myndigheter, organisationer, titlar, EU- och EG-organ, EU-titlar och länder på engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska. 7:e upplagan från 2007, publicerad i pdf-format. Tidigare upplaga från 2002 finns här.
Upphovsman: Utrikesdepartementet, Språkrådet, Fritzes
Ämnesord: Förvaltning ; Sverige ; Terminologi

Od

Högsta domstolen : avgöranden Resursen är på svenska

URL: http://www.hogstadomstolen.se/Avgoranden/Vagledande-domar-och-beslut-prejudikat/
Webbplats där Högsta domstolen publicerar sina vägledande domar och beslut (prejudikat) i fulltext från år 2003 och framåt. Många avgöranden publiceras samma dag som de avgörs och i avidentifierat skick. Här finns ingen sökfunktion, man väljer år och kan därefter begränsa urvalet till en viss typ av avgöranden (brottsmål, tvistemål eller beslut och utslag).
Upphovsman: Högsta domstolen
Ämnesord: Rättsfall ; Sverige

Oe-c

Infotorg : Juridisk information Resursen är på svenska Resursen kräver inloggning

URL: http://www3.infotorg.se/Tjanster-losningar/Tjanster/Juridisk-information/
Databas som innehåller juridikens viktigaste informationskällor med nyhetsbevakning, förarbeten, författningar, domar, myndighetspraxis samt referenser till artiklar i juridiska tidskrifter. Databasen kräver abonnemang med inloggning.
Upphovsman: Bisnode Information AB
Ämnesord: Rättsfall ; Sverige

Oe-c

Lawline Resursen är på svenska

URL: http://lawline.se/
Enklare juridisk rådgivning för privatpersoner och företag, dels i form av en sökbar databas med över 20 000 frågor, som besvarats av juriststudenter, dels möjlighet att ställa egna frågor, få hjälp att skriva avtal m.m.
Upphovsman: Lawline AB
Ämnesord: Juridik ; Lagstiftning ; Sverige

Oe-c

Sveriges domstolar : vägledande avgöranden Resursen är på svenska

URL: http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp
Sökbar databas med ett urval av rättspraxis från de svenska domstolarna. Här finns rättsfallsreferat eller avgöranden i fulltext från Högsta domstolen (1981-), hovrätterna (1993-), Mark- och miljööverdomstolen (1999-), Regeringsrätten (1993-), Migrationsöverdomstolen (2006-), Arbetsdomstolen (1993-) och Marknadsdomstolen (2004-) m.fl. Enkel och avancerad sökfunktion. 
Upphovsman: Domstolsverket
Ämnesord: Rättsfall ; Sverige

Oe-c

Sveriges riksdag : Svensk författningssamling Resursen är på svenska

URL: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
Databas över Svensk författningssamling (SFS) med alla gällande svenska lagar och förordningar, både register och i fulltext. Databasen innehåller även upphävda författningar från 1988 och framåt. Detaljerad sökning erbjuder förfinade sökmöjligheter.
Upphovsman: Sveriges riksdag
Ämnesord: Författningar ; Lagstiftning ; Sverige

Oe-c

Swedish statutes in translation

URL: http://www.sweden.gov.se/sb/d/3288
Sökbar webbplats som innehåller ca 160 svenska lagar och förordningar i översättning till engelska. Använd sökrutan eller bläddra via ämneskategorierna i vänstermenyn.
Upphovsman: Regeringskansliet
Ämnesord: Lagstiftning ; Författningar ; Sverige

Oe-c

Brottsoffermyndighetens referatsamling Resursen är på svenska

URL: http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Referatsamling/Aktuell%20upplaga/Refe...
Referatsamling bestående av vägledande avgöranden avseende brottsskadeersättning. Senaste utgåva från 2012 i pdf-format. 
Upphovsman: Brottsoffermyndigheten
Ämnesord: Brottsskadeersättning ; Rättsfall ; Sverige

Oep

BRÅ : Sök statistik över anmälda brott Resursen är på svenska

URL: http://statistik.bra.se/solwebb/action/index
Databas med fakta och statistik över olika typer av brott. Du kan konstruera egna tabeller och ta fram detaljerad regionel eller lokal statistik (på kommunnivå) vad gäller olika typer av brottslighet från år 1975 och framåt.
Upphovsman: Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Ämnesord: Kriminalstatistik ; Sverige

Oep

Statistiska centralbyrån Resursen är på svenska

URL: http://www.scb.se/
Webbplats som erbjuder ingångar till en stor del av den officiella svenska statistiken. Under rubriken Hitta statistik kan man via alfabetiskt uppställda nyckelord få fram tabeller, publikationer samt länkar till statistik från andra statistikansvariga myndigheter. I Statistikdatabasen kan man ta fram mycket detaljerad statistik genom att välja mellan olika variabler och konstruera egna tabeller. 
Upphovsman: Statistiska centralbyrån (SCB)
Ämnesord: Statistik ; Sverige

Oi

Sök historisk statistik Resursen är på svenska

URL: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-historisk-statisti...
Särskild sökingång till SCB:s historiska statistik, där det är möjligt att avgränsa sökningen till ämnesområden, tidsperioder och tillgängliga statistikserier. Sökningen omfattar all äldre digitaliserad svensk statistik, dvs. det mesta från 1800-talet och en del från 1900-talet och de digitaliserade publikationerna är fritt tillgängliga.
Upphovsman: Statistiska centralbyrån (SCB)
Ämnesord: Historisk statistik ; Sverige

Oi

Tabellverket 1749-1859 Resursen är på svenska

URL: http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk/Start
Tabellverksdatabasen med befolknings- och mortalitetsstatistik för samtliga svenska församlingar åren 1749-1859. Sökbar på årtal, geografiskt område eller formulärtyp (folkmängdsformulär eller mortalitetsformulär). 
Upphovsman: Demografiska databasen i Umeå (DDB)
Ämnesord: Befolkningsstatistik ; Sverige

OiOj

Ingenjörshistoria Resursen är på svenska

URL: http://www.ingenjorshistoria.se
Webbplats ägnad ingenjörsyrkets historia och betydelse för samhällsutvecklingen. Här finns översikter och artiklar om bl.a. olika ingenjörsroller, utbildning, organisation och föreningar samt tillgång till ett stort antal inskannade originaldokument.
Upphovsman: TAM-arkiv och Sveriges Ingenjörer
Ämnesord: Ingenjörer ; Sverige ; Historia

P

Klara arkivsök Resursen är på svenska

URL: http://130.242.29.70/klara/public/archiveorig/ArchiveOrigView.jsp?ArchiveOrigID=...
Alfabetisk förteckning över arkiv i Tekniska museets samlingar med material om Sveriges tekniska utveckling, om svenska bruk och industriföretag genom tiderna. Arkivet omfattar bilder, kartor, ritningar och handlingar av olika slag. Man kan bläddra i arkivförteckningen och få fram historik, omfattning och innehåll i de enskilda arkiven, men själva arkivmaterialet måste studeras på plats.
Upphovsman: Tekniska museet, Stockholm
Ämnesord: Industrihistoria ; Industriminnen ; Sverige

P.05

Väghistorisk litteraturdatabas Resursen är på svenska

URL: http://www.trafikverket.se/Privat/Service--e-tjanster/Sok-dokument/Vaghistorisk-...
Databas som innehåller referenser till äldre publikationer, både böcker och artiklar, om vägar och vägtrafik i vid bemärkelse. Man kan söka på författare, titel eller fritext och få fram mycket utförliga referenser med geografiska angivelser samt innehållsförteckningar, beskrivningar eller sammanfattningar.
Upphovsman: Vägverket
Ämnesord: Vägtrafik ; Historia ; Sverige

Pra

Järnväg.net : Banguide Resursen är på svenska

URL: http://www.jarnvag.net/banguide/default.asp
Webbplats med beskrivningar av alla Sveriges järnvägar, även museijärnvägarna, utifrån deras historia, trafik, sträckning, stationer och sevärdheter. Texten kompletteras med ett rikligt urval bilder och utförliga litteraturhänvisningar. Man söker fram de olika järnvägssträckorna i en lista från norr till söder eller via en karta.
Upphovsman: Fredrik Tellerup, Markus Tellerup
Ämnesord: Järnvägar ; Järnvägstrafik ; Historia ; Sverige

Prb

Eniro: Kartor Resursen är på svenska

URL: http://kartor.eniro.se/
Sjökort ingår nu som ett alternativt val i Eniros kartsökning. Sjökorten omfattar hela den svenska kusten inkl. Gotland och Öland samt de stora sjöarna Mälaren, Hjälmaren, Vänern och Vättern. Korten ska inte användas för navigering utan är avsedda som planeringsverktyg, där man kan zooma in en kustremsa, mäta sträckor och delsträckor, söka gästhamnar, få fram GPS-koordinater m.m. 
Upphovsman: Eniro AB
Ämnesord: Sjökort ; Sverige

Prc

Skeppslista 1837-1939 Resursen är på svenska

URL: http://ddss.nu/swedish/ships/shipsSearch.aspx
Databas med fartygsinformation hämtad ur Sveriges tryckta skeppslistor från åren 1837 till 1939. Inläggningsarbetet pågår och hittills är åren 1837-1885 klara. Man kan söka genom att kombinera olika uppgifter och få fram grunddata om fartygen i den svenska handelsflottan under dessa år.
Upphovsman: Landsarkivet i Lund
Ämnesord: Skeppslistor ; Fartygsregister ; Sverige

Prc

Skärgårdsbåtar.se Resursen är på svenska

URL: http://www.skargardsbatar.se
Sökbar databas över alla Sveriges historiska och nutida skärgårdsbåtar. Man kan söka via båtnamn, rederi eller varv och få fram fartygsfakta, tekniska data, historik och bilder.
Upphovsman: Patrik Nylin
Ämnesord: Båtar ; Skärgårdsbåtar ; Sverige

Prc

Statsfartyg.se

URL: http://www.statsfartyg.se
Webbplats med information om statliga fartyg som tullkryssare, lotsbåtar, fyrskepp, isbrytare, kustbevakningsfartyg m.fl. Det finns en alfabetisk lista, där man kan få fram fakta om fartyget, var och när det byggdes, var det var stationerat och vad som hände med det efter avslutad tjänstgöring. 
Upphovsman: Patrik Nylin
Ämnesord: Fartyg ; Fartygsregister ; Sverige

Prc

Svenska gästhamnar Resursen är på svenska

URL: http://www.svenskagasthamnar.se
Webbplats med information om ca 600 gästhamnar längs Sveriges kuster och inlandsfarvatten. Man kan söka på hamnens namn, på ett viss kustavsnitt eller via en karta och få fram fakta, foto, upplysningar om tillgängliga faciliteter samt kontaktuppgifter. Även på engelska, finska och tyska.
Upphovsman: Svenska Gästhamnar
Ämnesord: Hamnar ; Sverige

Prc

Luftfartsverket Resursen är på svenska

URL: http://www.lfv.se/
Luftfartsverket har ansvar för flygtrafiken och flygsäkerheten i Sverige och på webbplatsen finns information om regelverk, miljöarbete m.m. Dessutom finns en förteckning med länkar till alla Sveriges flygplatser.
Upphovsman: Luftfartsverket
Ämnesord: Flygtrafik ; Flygplatser ; Sverige

Prd

Nordiska patent Resursen är på svenska

URL: http://www.nordiskapatent.se/
Patentdatabas som innehåller samtliga svenska patent från nr 1 och framåt (425 000 dokument i fulltext) samt stora delar av de nordiska ländernas patentkollektioner med finska patent från 1969, danska från 1990 och norska från 2000 och framåt. Fritextsökning med möjlighet att begränsa sökningen till ett visst land.
Upphovsman: Uppdragshuset AB
Ämnesord: Patent ; Patentbeskrivningar ; Sverige ; Danmark ; Finland ; Norge

Pt

Patent- och registreringsverket Resursen är på svenska

URL: http://www.prv.se/
Webbplats med information och rådgivning beträffande patent och patentskydd, mönster- och designskydd, varumärkesskydd, namnbyten m.m. På webbplatsen kan man gratis söka i Svensk Designdatabas samt i Svensk Varumärkesdatabas. Mot betalning kan man få tillgång till avgiftsbelagda patentdatabaser och hjälp med sökning.
Upphovsman: Patent- och registreringsverket
Ämnesord: Patent ; Sverige

Pt

Svensk Patentdatabas Resursen är på svenska

URL: http://was.prv.se/spd/search?lang=sv&tab=1
Sökbar databas, som innehåller samtliga svenska patent från 1885 och fram tills idag. Dessutom ingår svenska offentliga patentansökningar och europeiska patent som är giltiga i Sverige. Man kan söka i fulltext i databasens 800.000 dokument och snabbt få en överblick över vilka patent som finns inom ett viss område.
Upphovsman: Patent- och registreringsverket
Ämnesord: Patent ; Patentbeskrivningar ; Sverige

Pt

Svensk Patenttidning Resursen är på svenska

URL: http://www.prv.se/Patent/e-tjanster/Svensk-Patenttidning/
Tidningsdatabas som omfattar kungörelser om patent och patentansökningar fr.o.m. 1 januari år 2000. Man kan söka efter inkomna patentansökningar från en viss uppfinnare eller inom ett visst område. Man kan också söka systematiskt i tidningarna, som finns tillgängliga i pdf-format.
Upphovsman: Patent- och registreringsverket
Ämnesord: Patent ; Sverige

Pt

Largestcompanies.com Resursen är på svenska

URL: http://www.largestcompanies.com/
Databas som innehåller finansiell information om de ca 200 000 största företagen i Norden räknat efter omsättning. Upplysningar ges om försäljning, lönsamhet, kapitalstruktur, antal anställda m.m.. Förutom den rangordnade huvudtabellen finns olika specialtabeller samt listor över de största företagen inom en viss bransch. För mer detaljerade uppgifter om företagen krävs abonnemang.
Upphovsman: Content Media Partner Nordic AB
Ämnesord: Handelskalendrar ; Handelslexikon ; Sverige

Qa

Ekonomifakta Resursen är på svenska

URL: http://www.ekonomifakta.se/sv
Webbplats med grundläggande fakta om svensk ekonomi. Under rubriken Fakta och statistik finns möjlighet att välja nyckeldata inom nio olika områden. Uppgifterna är lättillgängligt presenterade i form av diagram och tabeller tillsammans med kommentarer.
Upphovsman: Svenskt näringsliv
Ämnesord: Ekonomiska Förhållanden ; Sverige

Qad

Bankplatser i Sverige Resursen är på svenska

URL: http://www.bankplatser.nu/
Informationstjänst där man kan få fram kortfattade uppgifter om clearingnummer, adress, öppettider m.m.för svenska bankkontor. Sök på clearingnummer, bank eller ort.
Upphovsman: Svenska bankföreningen
Ämnesord: Banker ; Sverige

Qae

Skatter i Sverige : skattestatistisk årsbok Resursen är på svenska

URL: http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/broschyr/info/152.4.39f16f103821...
Elektronisk version av en tryckt årsbok (PDF) med fakta om det svenska skattesystemet. Här finns statistik kring skatt på arbete, kapital, varor och tjänster samt avsnitt om skatterna i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv, företagsbeskattning, om svenska skatter i ett internationellt perspektiv m.m.. Även de tidigare årgångarna av årsboken, som har utgivits sedan 1998, finns tillgängliga på webbplatsen.
Upphovsman: Skatteverket
Ämnesord: Skatter ; Sverige

Qaf

Skatteverket Resursen är på svenska

URL: http://www.skatteverket.se/
Skatteverkets webbplats med information, broschyrer, blanketter och e-tjänster. Ingång via Privat resp. Företag, under vilka tjänsterna grupperas ämnesvis. Under rubriken Rättsinformation finns bl.a. handledningar, regler, skrivelser och ställningstaganden. 
Upphovsman: Skatteverket
Ämnesord: Skatter ; Sverige

Qaf

Bolagsfakta Resursen är på svenska

URL: http://www.bolagsfakta.se
Databas med årsredovisningar i fulltext från börsnoterade svenska företag. Här presenteras också uppgifter om företagens verksamhet, ledning och styrelse samt pressmeddelanden och börskurser. Under rubriken Svenska börsbolag kan man ta fram alfabetiska förteckningar över företagen med länkar till företagsfakta och årsredovisningar (PDF).
Upphovsman: BolagsFakta
Ämnesord: Aktiebolag ; Sverige

Qb

UC Select Resursen är på svenska Resursen kräver inloggning

URL: https://www.uc.se/ucselect/
Företagsdatabas med aktuell och detaljerad ekonomisk information om alla registrerade svenska företag och organisationer. Det går att få fram bokslutsuppgifter, koncernstruktur, kreditvärdighet m.m. för enskilda företag, men även att få överblick över branscher eller geografiska områden.
Upphovsman: UC AB
Ämnesord: Näringsliv ; Företag ; Sverige

Qb

BizBook Resursen är på svenska

URL: http://www.bizbook.se/
Sökbart register över beslutsfattare i företag och organisationer, med uppgifter om befattningar och adresser. För mer detaljerade uppgifter krävs abonnemang.
Upphovsman: Bisnode Marknad AB
Ämnesord: Handelskalendrar ; Handelslexikon ; Sverige

Qil

Skyddad natur Resursen är på svenska

URL: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se
Med hjälp av kartan eller i sökruta söker du efter skyddad natur i Sverige, naturreservat, nationalparker, vattenskyddsområden m.m.
Upphovsman: Lantmäteriet, Naturvårdsverket
Ämnesord: Miljövård ; Miljöpolitik ; Sverige ; Nationalparker ;

Uh

Statistikdatabasen Resursen är på svenska

URL: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas

Socialstyrelsens statistiska databas med uppgifter om hälsa vårdutnyttjande, socialtjänst och personal inom hälso- och sjukvården. Inom varje ämnesområde, som finns med i listan kan man på egen hand göra tabeller, diagram och kartor. Javascript krävs. Under rubriken statistik efter ämne finns fler ämnesområden.


Upphovsman: Socialstyrelsen
Ämnesord: Folkhälsa ; Statistik ; Sverige

Vna

Popfakta Resursen är på svenska

URL: http://www.popfakta.se/
Sökbar databas med information om svensk populärmusik, som bygger på de utgivningar som finns hos Svenskt Rockarkiv. Det går att söka på artister, låtar, studios, skivbolag m.m. och få fram fakta och kopplingar mellan produktioner och medverkande. 
Upphovsman: Svenskt Rockarkiv
Ämnesord: Musik ; Pop ; Rock ; Diskografier ; Sverige

Y

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y