Ämnesord Lexikon


Filosofia.fi Resursen är på svenska

URL: http://filosofia.fi/se/huvudsida
Webbportal med filosofirelaterad information. Särskild tyngdpunkt på filosofin i Finland, men även övriga Norden samt internationell filosofi finns representerad. Här finns bland annat eKlassiker, text- och bildarkiv, persongalleri, en filosofisk ordbok samt en omfattande, annoterad länksamling.
Upphovsman: Filosofia.fi
Ämnesord: Filosofi ; Finland ; Lexikon

D

Glossary of Psychological Terms

URL: http://www.apa.org/research/action/glossary.aspx
Ordlista över termer inom psykologin. Ordlistan är hämtad ur boken Richard J. Gerrig, Philip G. Zimbardo, Psychology and Life, 16 uppl. 2002.
Upphovsman: Richard J Gerrig, Philip G. Zimbardo ; American Psychological Association
Ämnesord: Psykologi ; Lexikon

Do

Psykologilexikon Resursen är på svenska

URL: http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=234&Psykologilexikon
Webbversion av Psykologilexikon från Natur & Kultur. Lexikonet omfattar ca 7.000 termer, förkortningar, begrepp och personnamn inom psykologin och uppdateras kontinuerligt.
Upphovsman: Henry Egidius ; Sveriges psykologförbund
Ämnesord: Psykologi ; Lexikon

Do

Svensk-engelsk ordbok för utbildningsområdet Resursen är på svenska

URL: http://www.programkontoret.se/Global/material/ordbok_utbildningsomradet_slutvers...
Ett stöd för dem som informerar om det svenska utbildningsväsendet på engelska. [pdf]
Upphovsman: Internationella programkontoret
Ämnesord: Utbildning ; Engelska språket ; Lexikon

Em

Nordlist

URL: http://www.smartstep.se/ssp/nordlist/
Uppslagsverk med ord och begrepp med anknytning till högre utbildning på språken danska, finska, färöiska, grönländska, isländska, norska, svenska
Upphovsman: Nordiska ministerrådet
Ämnesord: Högskoleutbildning ; Lexikon

Ep

Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen Resursen är på svenska

URL: http://www.uhr.se/Om-UHR/Svensk-engelsk-ordbok/
Sökbart lexikon med över 1500 termer och begrepp, som antingen är specifika för högskoleområdet eller har en specifik betydelse när det gäller utbildning. Det går att söka eller bläddra alfabetiskt både på svenska och engelska, men boken utgår från de svenska begreppen.
Upphovsman: Universitets- och högskolerådet
Ämnesord: Lexikon ; Högskolan ; Engelska språket

Ep

Alpha Dictionary Language Directory

URL: http://www.alphadictionary.com/langdir.html
Webbplats med lexikon på ca 300 språk. Förutom rena språklexikon finns även ämneslexikon och grammatikor samt kort bakgrund till de respektive språken.
Upphovsman: Lexiteria LLC
Ämnesord: Språk ; Lexikon ; Grammatik

F

Collins Dictionary

URL: http://www.collinsdictionary.com/
Lexikon: enspråkigt engelskt, engelska/franska, engelska/italienska, engelska/spanska och engelska/tyska med ytterligare tillgång till översättning på ett trettiotal språk. Synonymer, ljudfiler, rikligt med exempel samt frekvens-grafer och bildexempel från Flickr. Dessutom engelsk thesaurus samt möjlighet till maskinöversättning av text på ett trettiotal språk.
Upphovsman: HarperCollins Publishers Limited
Ämnesord: Engelska språket ; Franska språket ; Spanska språket ; Tyska språket ; Italienska språket ; Lexikon

F

Interglot

URL: http://www.interglot.com/dictionary
Webbplats med lexikon som översätter mellan engelska, franska, nederländska, spanska, svenska och tyska. För varje lexikon får man också böjning av verb.
Upphovsman: Interglot
Ämnesord: Engelska språket ; Franska språket ; Nederländska språket ; Spanska språket ; Svenska språket ; Tyska språket ; Grammatik ; Lexikon

F

Internet Slang Dictionary & Translator

URL: http://www.noslang.com/
Lexikon och översättningstjänst som översätter slang, akronymer och förkortningar som används på Internet och i sms till engelska. Sök direkt via översättningsfunktionen mitt på sidan, eller gå via den alfabetiska Slang Dictionary i menyn.
Upphovsman: Ryan Jones
Ämnesord: Språk ; Internet ; Förkortningar ; Slang ; Lexikon

F

LanguageGuide

URL: http://www.languageguide.org/
Bildlexikon på ett tiotal språk, med inläsningar av orden på respektive språk. Sökning via olika ämneskategorier. Lexikonet är ett samarbetsprojekt som bygger på frivilliga insatser.
Upphovsman: Tom Blackmon ; Languageguide.org
Ämnesord: Uttal ; Lexikon ; Språk

F

Lexicool.com

URL: http://www.lexicool.com/
Sökbar förteckning över ca 7.500 två- och flerspråkiga lexikon som alla är fritt tillgängliga på Internet. I sökfältet kan man precisera vilka lexikon man söker genom att ställa in språk, ämne och titel/nyckelord. Man kan också gå via den övre menyn, där man hittar listor över lexikon, ordnade antingen efter språk eller ämne.
Upphovsman: Sebastian Abbo
Ämnesord: Språk ; Lexikon

F

OneLook : Dictionary Search

URL: http://www.onelook.com/
Sökmaskin som letar bland ca 20 miljoner ord i över 1.000 on-line lexikon, såväl rena språklexikon som ämnesordböcker och uppslagsverk. Man väljer om man vill söka på en definition eller en översättning av ordet. Engelskspråkiga verk överväger.
Upphovsman: Robert K Ware ; OneLook
Ämnesord: Språk ; Lexikon ; Uppslagsverk

F

Forvo : uttalslexikonet

URL: http://sv.forvo.com/
Uttalslexikon i form av en öppen databas som alla kan bidra till. Infödda talare läser in uttal och databasen omfattar ett mycket stort antal ord, på en mängd språk. Man söker via språk, kategori eller fritext.
Upphovsman: Forvo Media SL
Ämnesord: Språk ; Uttal ; Lexikon

F.011

Termordlista Resursen är på svenska

URL: http://www.studentlitteratur.se/files/laromedel/fonetikensgrunder/termer.pdf
Alfabetisk förteckning med definitioner av termer och begrepp inom fonetikens område. Ordlistan är en del av Olle Engstrands bok Fonetikens grunder, 2004. Pdf.
Upphovsman: Olle Engstrand
Ämnesord: Fonetik ; Lexikon

F.011

HearNames

URL: http://hearnames.com/
Databas som innehåller inläsningar av ca 20.000 personnamn från hela världen, med uttal på respektive språk. Via rullgardinsmenyn i Avancerad sökning får man många bra sökmöjligheter, t.ex kan man söka på språk, förnamn, efternamn och kända namn.
Upphovsman: Elizabeth Bojang
Ämnesord: Personnamn ; Fonetik ; Lexikon

F.031

Pronunciation Guide

URL: http://pronounce.voanews.com/
Databas som innehåller inläsningar av uttal av personnamn på politiker och andra aktuella personer runt om i världen. Uttalet är mestadels på amerikansk engelska. 
Upphovsman: Voice of America
Ämnesord: Personnamn ; Engelska språket ; Fonetik ; Lexikon

F.031

Sveriges medeltida personnamn Resursen är på svenska

URL: http://www.språkochfolkminnen.se/sprak/namn/personnamn/sveriges-medeltida-person...
Nätversion av den tryckta ordboken Sveriges medeltida personnamn. Ordboken ska innehålla samtliga medeltida personnamn, både förnamn och binamn, som använts i Sverige, Finland (dock ej rent finskspråkiga namn) och de gamla norska landskapen. Från de gamla danska landskapen varierar redovisningen. Ordboken omfattar tiden från ca 1100 till ca 1520.
Upphovsman: Institutet för språk och folkminnen
Ämnesord: Personnamn ; Lexikon

F.031

Avstavningslexikon Resursen är på svenska

URL: http://avstava.appspot.com/
Lexikon med anvisningar för avstavning. Betaversion.
Upphovsman: Språkrådet
Ämnesord: Svenska språket ; Skrivregler ; Lexikon

F.06

Svenskt översättarlexikon Resursen är på svenska

URL: http://www.oversattarlexikon.se/
Databas över svenska och finlandssvenska översättare från i huvudsak 1700-talet fram till idag. Varje artikel innehåller en biografi över översättaren, en utförlig bibliografi samt oftast ett porträtt.
Upphovsman: Södertörns högskolebibliotek
Ämnesord: Översättare ; Översättning ; Översättningar ; Författare ; Författarlexikon ; Lexikon ; Sverige

F.065

Skandinavisk ordbog

URL: http://www.nada.kth.se/skandlexikon/index.html
Nätversion av den tryckta ordboken från 1994. Ordboken innehåller ord på danska, norska och svenska. Vanliga, välkända ord, men ord som kan skapa missförstånd vid översättning mellan språken.
Upphovsman: Birgitta Lindgren m.fl ; Nordiska språksekretariatet
Ämnesord: Nordiska språk ; Danska språket ; Norska språket ; Svenska språket ; Lexikon

Fbn

Tvärslå

URL: http://ordbok.nada.kth.se/
Nordiskt lexikon med samsökning i ca 30 danska, finska, färöiska, isländska, norska, svenska och även engelska lexikon.
Upphovsman: KTH
Ämnesord: Nordiska språk ; Lexikon

Fbn

Lexikon över urnordiska personnamn Resursen är på svenska

URL: http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/namn/personnamn/lexikon-over-urnordiska-p...
Alfabetiskt lexikon över de urnordiska personnamn som förekommer i källor från perioden ca Kristi födelse - ca 700 e.Kr. Källorna är runinskrifter, ortnamn som innehåller personnamn samt litterära texter från perioden. Lexikonet består av tre avdelningar: namn i runinskrifter, namn i -lev-namn, namn i Beowulf. I görligaste mån ges belägg och etymologisk förklaring till namnen. PDF-fil.
Upphovsman: Lena Peterson
Ämnesord: Runologi ; Lexikon

Fbr

Nordiskt runnamnslexikon Resursen är på svenska

URL: http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/arkiv-och-samlingar/nordiskt-runnamnslex...
Alfabetiskt lexikon som förtecknar egennamnen i de vikingatida (ca 800 - ca 1050 e.Kr) nordiska runinskrifterna, inklusive sådana funna utanför Norden. Lexikonet består av två delar: personnamn och ortnamn. PDF-fil.
Upphovsman: Lena Peterson
Ämnesord: Runologi ; Lexikon

Fbr

Runor och runstenar Resursen är på svenska

URL: http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/runstenar/
Webbplats med information om runskrift och runstenar i Sverige. Här hittar man grundläggande information om runskrift och om hur man läser runor.
Upphovsman: Riksantikvarieämbetet
Ämnesord: Runologi ; Lexikon

Fbr

Fornsvensk lexikalisk databas Resursen är på svenska

URL: http://spraakbanken.gu.se/fsvldb/
Databas över det fornsvenska ordförrådet, ca 54.000 uppslagsord. I databasen ingår följande tryckta volymer: Söderwall, K.F. Ordbok öfver svenska medeltids-språket, Vol. I-III, 1884-1918 + Supplement, Vol. IV-V, 1953-1973 ; Schlyter, C.J. Ordbok till Samlingen af Sweriges gamla lagar (Samling af Sweriges gamla lagar 13.), 1877.
Upphovsman: Knut Fredrik Söderwall, Carl Johan Schlyter ; Språkbanken vid Göteborgs universitet
Ämnesord: Svenska språket ; Lexikon

Fc

Ordbok över Finlands svenska folkmål Resursen är på svenska

URL: http://kaino.kotus.fi/fo/
Lexikon som beskriver de svenska dialekterna i Österbotten, på Åland, i Åboland och i Nyland. Lexikonet är under uppbyggnad och uppdateras kontinuerligt. Nätversionen får samma innehåll som den tryckta ordboken i fyra band.
Upphovsman: Institutet för de inhemska språken
Ämnesord: Finlandssvenska ; Dialekter ; Lexikon

Fc

Rikstermbanken Resursen är på svenska

URL: http://www.rikstermbanken.se
Sveriges nationella termbank med termer, begrepp och definitioner från en mängd olika fackområden. För en stor del av termerna ges även motsvarigheter på andra språk än svenska.
Upphovsman: Terminologicentrum TNC
Ämnesord: Svenska språket ; Terminologi ; Lexikon

Fc

Svensk etymologisk ordbok Resursen är på svenska

URL: http://runeberg.org/svetym/
Digital faksimilutgåva av Elof Hellquists Svensk etymologisk ordbok, 1 uppl., 1922.
Upphovsman: Elof Hellquist ; Projekt Runeberg
Ämnesord: Svenska språket ; Etymologi ; Lexikon

Fc

Svenska Akademiens ordbok Resursen är på svenska

URL: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
Digital version av SAOB som beskriver svenskt skriftspråk från 1521 till våra dagar. I SAOB ges ordens betydelse, uttal, böjning och stavning samt kortfattad etymologi. Varje betydelse illustreras med ett antal språkprov. SAOB är under uppbyggnad.
Upphovsman: Svenska Akademien
Ämnesord: Svenska språket ; Lexikon ; Etymologi

Fc

Svenska Akademiens ordlista Resursen är på svenska

URL: http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_...
Digital version av SAOL. Innehåller ca 125.000 nusvenska ord med uppgifter om stavning, uttal, böjning och i vissa fall betydelse.
Upphovsman: Svenska Akademien
Ämnesord: Svenska språket ; Lexikon

Fc

Svenskt dialektlexikon Resursen är på svenska

URL: http://runeberg.org/dialektl/
Digital faksimilutgåva av 1962 års faksimilutgåva av Johan Ernst Rietz Svenskt dialektlexikon från 1862-1867.
Upphovsman: Johan Ernst Rietz ; Projekt Runeberg
Ämnesord: Svenska språket ; Dialekter ; Lexikon

Fc

Syd- och västsvenska dialektord Resursen är på svenska

URL: http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/dialekter/syd--och-vastsvensk-dialektdata...
Databas med uppgifter om skånska, halländska, småländska, blekingska och öländska dialektord, med uppgifter om dialektal form, betydelse och i vilket landskap, härad och socken ordet förekommer. Den dialektala formen anges med det vanliga alfabetet. På arkivlapparna finns ibland uttal angivet med landsmålsalfabetet. I databasen söker man enklast genom att skriva början av ett ord i sökrutan. Databasen återger en liten del av de lapparkiv som finns på Dialekt- och ortsnamnsarkiven i Lund och Göteborg.
Upphovsman: Institutet för språk och folkminnen
Ämnesord: Svenska språket ; Dialekter ; Lexikon

Fc

Synonymer.se Resursen är på svenska

URL: http://www.synonymer.se/
Databas med svenska synonymer som grundar sig på Bonniers synonymordbok av Göran Walter och innehåller 65.000 uppslagsord, med översättningar och synonymer även till engelska, franska, spanska och tyska.  Dessutom ett lexikon för korsord, wordfeud och ordlekar. Användare kan bidra med ord, och de bidragen visas separat.
Upphovsman: Göran Walter ; Sinovum Media
Ämnesord: Svenska språket ; Engelska språket ; Franska språket ; Spanska språket ; Tyska språket ; Synonymer ; Lexikon

Fc

Lexin

URL: http://lexin.nada.kth.se/lexin.html
Webbplats med lexikon på ett tjugotal språk. Här finns även temsidor med bilder och filmer, på delvis andra språk.
Upphovsman: Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen, KTH
Ämnesord: Svenska som andraspråk ; Svenska som främmandespråk ; Minoritetsspråk ; Lexikon

Fct

Dansk-svenska specialordlistor

URL: http://www.danska-svenska.se/
Webbplats med ett stort antal danska lexikon inom en mängd olika områden, t.ex byggteknik, botanik, sportfiske, lantbruk, medicin, livsmedel, vardagliga ord.
Upphovsman: Öresunds översättningsbyrå
Ämnesord: Danska språket ; Lexikon

Fda

Den Danske Ordbog

URL: http://ordnet.dk/ddo
Nätversion av den tryckta ordboken i sex volymer som utgavs 2003-05. DDO omfattar det moderna danska språket från ca 1955 till idag. Den innehåller ca 100.000 uppslagsord och 12.000 idiomatiska uttryck. Nätversionen uppdateras kontinuerligt.
Upphovsman: Ebba Hjorth, Kjeld Kristensen ; Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Ämnesord: Danska språket ; Idiomatik ; Lexikon

Fda

Lexin

URL: http://lexin.emu.dk/index.cgi?fra=dansk&til=svensk
Dansk-svensk/Svensk-dansk ordbok i serien Lexin. Innehåller ca 7.000 uppslagsord med exempel och ofta även ljud och bilder.
Upphovsman: UNI-C, Undervisningsministeriet
Ämnesord: Danska språket ; Lexikon

Fda

Ordbog over det danske Sprog

URL: http://ordnet.dk/ods/
Nätversion av den tryckta ordboken som utgavs i 28 band 1918-56. ODS beskriver det danska riksspråket 1700- ca 1950 och medtar till viss del även dialekter, fackspråk och slang. Databasen omfattar ca 225.000 uppslagsord.
Upphovsman: Verner Dahlerup ; Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Ämnesord: Danska språket ; Lexikon

Fda

Ordbog til det aeldre danske sprog (1300-1700)

URL: http://www.hist.uib.no/kalkar/
Digital faksimilutgåva av utgåvan från 1881-1907 på fyra band, totalt 3.700 sidor. Det femte bandet (supplement) är inte digitaliserat.
Upphovsman: Otto Kalkar ; Universitetet i Bergen, Statsarkivet i Bergen
Ämnesord: Danska språket ; Lexikon

Fda

Sproget.dk

URL: http://sproget.dk/
Portal som ger en samlad ingång till officiella och auktoritativa uppslagsverk om det danska språket. I sökrutan mitt på sidan söker man enkelt både på webbplatsen och i flera lexikon samtidigt. 
Upphovsman: Dansk Sprognaevn, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Ämnesord: Danska språket ; Lexikon ; Grammatik ; Skrivregler

Fda

Bokmålsordboka og Nynorskordboka

URL: http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek_nynorsk.html
Databas som innehåller ordböckerna Bokmålsordboka och Nynorskordboka i utgåvor från 2001.
Upphovsman: Universitetet i Oslo, Språkrådet
Ämnesord: Norska språket ; Lexikon

Fdb

SNORRE

URL: http://www.standard.no/no/toppvalg/termbasen/
Termdatabas med terminologi på bokmål, nynorska, engelska, franska och tyska. Databasen täcker ett stort antal fackområden. Med databasen vill man samla de norska termdatabaserna på ett ställe och säkerställa att alla termer finns på både bokmål och nynorska.
Upphovsman: Standard Norge ; Språkrådet i Norge
Ämnesord: Norska språket ; Engelska språket ; Franska språket ; Tyska språket ; Terminologi ; Lexikon

Fdb

Íslensk-ensk ordabók

URL: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/IcelOnline.IEOrd
Databas med översättning från isländska till engelska. Databasen är en uppdaterad och utvidgad version av Íslensk-ensk ordabók från 1989.
Upphovsman: Sverrir Hólmarsson, Christopher Sanders, John Tucker ; University of Wisconsin-Madison
Ämnesord: Isländska språket ; Lexikon

Fdc

ISLEX

URL: http://www.islex.se/
Flerspråkigt lexikon som utgår från isländska, med översättningar till svenska, norskt bokmål, nynorska och danska. Lexikonet omfattar modern isländska, med idiomatiska uttryck, exempel samt en del ljud- och bildillustrationer.
Upphovsman: Árni Magnússon-institutet i Reykjavik samt flera nordiska språkinstitutioner
Ämnesord: Isländska språket ; Danska språket ; Norska språket ; Svenska språket ; Lexikon

Fdc

Cambridge Dictionaries Online

URL: http://dictionary.cambridge.org/
Webbplats med lexikon på brittisk och amerikansk engelska, samt ytterligare ett tiotal språk. Dessutom en engelsk grammatik. 
Upphovsman: Cambridge University Press
Ämnesord: Engelska språket ; Lexikon

Fe

Dictionary of affixes

URL: http://www.affixes.org/
Databas med engelskans fyra olika affix: prefix, suffix, infix och combining form. Databasen bygger på Michael Quinions bok Ologies and Isms (2002). Man söker alfabetiskt, tematiskt eller via sökrutan.
Upphovsman: Michael Quinion
Ämnesord: Ordbildning ; Engelska språket ; Lexikon

Fe

Dictionary of slang

URL: http://www.peevish.co.uk/slang/search.htm
Lexikon över brittiska slang- och vardagsuttryck. Sök alfabetiskt eller via sökfunktionen.
Upphovsman: Ted Duckworth
Ämnesord: Engelska språket ; Slang ; Lexikon

Fe

English Idioms and Idiomatic Expressions

URL: http://www.usingenglish.com/reference/idioms/
Lexikon med idiomatiska uttryck som brukar vara svåra när man har engelska som andraspråk. Till största delen brittisk engelska men även en del speciella uttryck från andra engelska varianter. Sök via den alfabetiska listan eller direkt via sökrutan. Eller gå via Idiom Categories för ämneskategorier och språkvarianter.
Upphovsman: UsingEnglish.com
Ämnesord: Engelska språket ; Idiomatik ; Lexikon

Fe

howjsay.com

URL: http://www.howjsay.com/
Databas med inläsningar av ca 150.000 uppslagsord. Uttal på brittisk engelska, kompletterat med enstaka ord på amerikansk engelska. Sök på enstaka ord eller en sträng av ord för att jämföra uttal.
Upphovsman: Tim Bowyer
Ämnesord: Engelska språket ; Fonetik ; Uttal ; Lexikon

Fe

MacMillan Dictionary

URL: http://www.macmillandictionary.com/
Enspråkigt lexikon över brittisk och amerikansk engelska, med integrerad tesaurus. Man väljer brittisk eller amerikansk engelska genom att gå till Options i den övre menyn, och båda varianterna ger möjlighet att lyssna på uttal.
Upphovsman: MacMillan Publishers Limited
Ämnesord: Engelska språket ; Lexikon

Fe

Merriam-Webster Online Dictionary

URL: http://www.merriam-webster.com/
Enspråkigt lexikon över amerikansk engelska, baserat på Merriam-Websters Collegiate Dictionary.
Upphovsman: Merriam-Webster Inc.
Ämnesord: Engelska språket ; Lexikon

Fe

Norstedts engelska ord

URL: http://www.ord.se/oversattning/engelska/
Enklare gratisversion av Norstedts engelska ordbok. Sökbar både från engelska och svenska.
Upphovsman: Norstedts Akademiska Förlag
Ämnesord: Engelska språket ; Lexikon

Fe

Online Etymology Dictionary

URL: http://www.etymonline.com/index.php
Etymologiskt lexikon över engelska ords ursprung och betydelse.
Upphovsman: Douglas Harper
Ämnesord: Engelska språket ; Etymologi ; Lexikon

Fe

Visual Dictionary

URL: http://infovisual.info/
Enspråkigt engelskt bildlexikon. Sök direkt via sex olika teman nederst, eller använd knapparna i den övre menyn för fler sökmöjligheter. Till en del av orden finns även animationer, fotografier och ljudillustrationer.
Upphovsman: Bernard Déry
Ämnesord: Engelska språket ; Lexikon

Fe

Visual Dictionary Online

URL: http://visual.merriam-webster.com/
Enspråkigt engelskt bildlexikon. Sök via olika teman eller via sökfunktionen. Till orden hör också ljudfiler, så att man kan lyssna på uttalet.
Upphovsman: Merriam-Webster ; QA International
Ämnesord: Engelska språket ; Lexikon

Fe

Visuwords

URL: http://www.visuwords.com/
Ett annorlunda enspråkigt engelskt lexikon och tesaurus där orden grupperas efter betydelse och relation till andra ord. Sökträffarna visas i ett grafiskt, rörligt mönster. Lexikonet bygger på databasen WordNet som utvecklats vid Princeton University.
Upphovsman: WordNet ; Logical Octopus
Ämnesord: Engelska språket ; Semantik ; Synonymer ; Antonymer ; Lexikon

Fe

Word Spy

URL: http://www.wordspy.com/
Webbplats som fångar upp nya engelska ord och uttryck från tidskrifter och dagspress. Nyorden med belägg och exempel listas som blogginlägg, med de allra nyaste överst. Via högermenyn återfinner man sedan orden i ett alfabetiskt arkiv. Här finns även fler sökmöjligheter.
Upphovsman: Paul McFedries ; Logophilia Limited
Ämnesord: Engelska språket ; Nyord ; Lexikon

Fe

LEO : Online-Wörterbücher

URL: http://dict.leo.org/?lang=de&lp=ende
Webbplats med lexikon som översätter mellan tyska och ett tiotal språk. Med ljudfiler för uttal.
Upphovsman: Technischen Universität München
Ämnesord: Tyska språket ; Lexikon

Ff-Fg

Diccionario Visual

URL: http://www.infovisual.info/index_es.html
Enspråkigt spanskt bildlexikon. Sök direkt via sex olika teman nederst, eller använd knapparna i den övre menyn för fler sökmöjligheter. Till en del av orden finns även animationer, fotografier och ljudillustrationer.
Upphovsman: Bernard Déry
Ämnesord: Spanska språket ; Lexikon

Fh-Fl

Dictionnaire Visuel

URL: http://www.infovisual.info/index_fr.html
Enspråkigt franskt bildlexikon. Sök direkt via sex olika teman nederst, eller använd knapparna i den övre menyn för fler sökmöjligheter. Till en del av orden finns även animationer, fotografier och ljudillustrationer.
Upphovsman: Bernard Déry
Ämnesord: Franska språket ; Lexikon

Fh-Fl

Fransk-svensk ordbok

URL: http://fransk-svensk-ordbok.csc.kth.se/fransksvenskt/
Webbversion av Fransk-svensk ordbok från Natur & Kultur. Sökbar både från franska och svenska.
Upphovsman: Rut Lötmarker, Jeannie Enwall
Ämnesord: Franska språket ; Lexikon

Fh-Fl

Portail lexical

URL: http://www.cnrtl.fr/definition/
Fransk språkportal med möjlighet att söka i flera enspråkiga franska ordböcker och databaser. Sök antingen via sökrutan eller välj ord i den alfabetiska listan. Sökningen sker i en ordbok i taget, men man kan flytta sökningen genom att klicka sig ner genom ordböckerna. I den övre menyn finns ingångar till synonymer, antonymer och etymologi samt, under Dictionnaires, ytterligare lexikon.
Upphovsman: Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales
Ämnesord: Franska språket ; Synonymer ; Antonymer ; Etymologi ; Lexikon

Fh-Fl

Sapere.it : dizionari

URL: http://www.sapere.it/sapere/dizionari.html
Webbplats med italienska lexikon. Här finns ett enspråkigt italienskt lexikon, med särskilda sökmöjligheter för synonymer, antonymer och neologismer. Även tvåspråkiga lexikon med italienska samt ett tiotal språk. Dessutom ett särskilt italienskt-latinskt lexikon.
Upphovsman: De Agostini Editore
Ämnesord: Italienska språket ; Latin ; Synonymer ; Antonymer ; Nyord ; Lexikon

Fh-Fl

Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana

URL: http://www.etimo.it/?pag=hom
Etymologiskt lexikon över italienska ords ursprung och betydelse. Webbversion av den tryckta ordboken som utgavs första gången 1907.
Upphovsman: Ottorino Pianigiani ; Francesco Bonomi
Ämnesord: Italienska språket ; Etymologi ; Lexikon

Fh-Fl

WordReference.com

URL: http://www.wordreference.com/
Lexikon på franska, italienska, portugisiska, rumänska och spanska med översättningar till engelska och tvärtom.
Upphovsman: WordReference.com
Ämnesord: Engelska språket ; Franska språket ; Italienska språket ; Portugisiska språket ; Rumänska språket ; Spanska språket ; Lexikon

Fh-Fl

Spletni-slovar.com

URL: http://www.spletni-slovar.com/prevajalnik
Webbplats med lexikon som översätter mellan slovenska och ett tiotal språk. Alla användare kan bidra med ord.
Upphovsman: Spletni-slovar.com
Ämnesord: Slovenska språket ; Lexikon

Fm

Swensk-Latinsk Ordbok

URL: http://runeberg.org/swelatin/
Digital faksimilutgåva av Christian Cavallins ordbok från 1875-1876.
Upphovsman: Christian Cavallin ; Projekt Runeberg
Ämnesord: Latin ; Lexikon

Fo

Digital Dictionaries of South Asia

URL: http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/
Webbplats med länkar till ett stort antal digitaliserade lexikon, de flesta inom de indoiranska språken men även några andra språk i Sydasien är medtagna.
Upphovsman: University of Chicago ; Columbia University ; Triangle South Asia Consortium
Ämnesord: Indoiranska språk ; Dravidiska språk ; Sinotibetanska språk ; Lexikon

Fp-Fq

English - Estonian Dictionary

URL: http://www.ibs.ee/dict/
Lexikon som innehåller 17.000 ord från engelska till estniska och tvärtom.
Upphovsman: Institute of Baltic Studies
Ämnesord: Estniska språket ; Engelska språket ; Lexikon

Fu

Samisk ordbok

URL: http://ordbok.sametinget.se/
Databas med sydsamiska och lulesamiska ord, som bygger på Per-Martin Israelssons och Sakka Nejnes sydsamiska ordbok (2007) samt Nils-Olof Sortelius moderna lulesamiska ordboksmaterial (2005, med senare omarbetning och utökning).
Upphovsman: Sametinget
Ämnesord: Samiska språk ; Minoritetsspråk ; Lexikon

Fu

Miniordlista interlingua-svenska

URL: http://www.interlingua.nu/
Miniordlista (via vänstermenyn) med de 2.000 vanligaste orden från interlingua till svenska.
Upphovsman: Svenska Sällskapet för Interlingua
Ämnesord: Interlingua ; Lexikon

Fy

Ordbok svenska - esperanto

URL: http://www.algonet.se/%7Eeldona/ordbok/hittaord.html
Digital version av den tryckta boken, med 48.000 huvudord. Sök på ord eller delar av ord. Ord som ingår i sammansättningar visas om man klickar på Visa fler.
Upphovsman: Ebbe Vilborg
Ämnesord: Esperanto ; Lexikon

Fy

Spreadthesign

URL: http://www.spreadthesign.com/country/se/
Teckenspråkslexikon som omfattar ett tjugotal av världens nationella teckenspråk. Sökning direkt i fritext, och det räcker att skriva del av ord. Även sökbart på olika ämnen. Till orden finns videosekvenser och ibland en ljudfil.
Upphovsman: Europeiskt teckenspråkscenter
Ämnesord: Teckenspråk ; Lexikon

Teckenspråkslexikon Resursen är på svenska

URL: http://130.237.171.78/fmi/iwp/res/iwp_home.html
Webbplats med en samling svenska teckenspråksdatabaser. Den största är Svenskt teckenspråkslexikon som omfattar allmänna tecken. Sedan finns ytterligare nio speciallexikon inom olika områden. Dessutom finns en digitaliserad version av den tryckta Svenskt teckenpråkslexikon från 1997. Olika sökmöjligheter finns, bl.a på ord, teckennummer och handform. Man kan även bläddra sig fram via alfabetiska register. I samtliga databaser finns videosekvenser som visar tecknen.
Upphovsman: Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet
Ämnesord: Teckenspråk ; Lexikon

Artlex

URL: http://www.artlex.com/
Konstlexikon med 3 600 uppslagsord om allt från stenålderskonst till fotografi och videokonst. I vänstermenyn finns ett index till alla uppslagsord samt genvägar till längre artiklar om konstriktningar, tekniker och konsthistoria. Det går också att fritextsöka på hela webbplatsen.
Upphovsman: Michael Delahunt
Ämnesord: Konst ; Lexikon

IaPn

Marinarkeologisk ordlista Resursen är på svenska

URL: http://www.abc.se/~m10354/mark/ordlista.htm
Alfabetiskt uppställd ordlista över marinareologiska termer, med kortfattade förklaringar. En del termer är klickbara och länkade till bilder och mer information. Ordlistan finns även i engelsk version.
Upphovsman: Per Åkesson
Ämnesord: Marinarkeologi ; Lexikon

J

Online Encyclopedia of Roman Emperors

URL: http://www.roman-emperors.org/
Uppslagsverk med granskade texter om alla de romerska kejsarna från år 27 f.Kr. till år 1454 e. Kr. Man kan söka enskilda kejsare alfabetiskt eller kronologiskt och få fram bra biografiska artiklar. Här finns även släktöversikter, beskrivningar och kartor över olika slag samt andra historiska kartor, bilder av romerska mynt och länkar till relevanta nätresurser.
Upphovsman: DIR Collegium Editorum
Ämnesord: Romerska riket ; Kejsare ; Lexikon

K.2

Lista över FN-förkortningar Resursen är på svenska

URL: http://www.unric.org/html/swedish/glossary/list.htm
Alfabetiskt uppställd förteckning över de akronymer som används för FN:s organisationer med fullständiga namn på engelska, danska och svenska.
Upphovsman: Förenta Nationernas regionala informationskontor för Västeuropa (UNRIC)
Ämnesord: Förenta nationerna ; Lexikon

Obf

Concise Encyclopedia of the European Union

URL: http://www.euro-know.org/europages/dictionary/index.html
Digital version av en tryckt uppslagsbok om EU. Alfabetiskt uppställd med fakta om personer och institutioner med anknytning till EU samt förklaringar av EU-relaterade termer och begrepp. Ingen sökfunktion.
Upphovsman: Rodney Leach, Profile Books
Ämnesord: Europeiska Unionen ; Lexikon

Obk

Europa Glossary Resursen är på svenska

URL: http://europa.eu/scadplus/glossary/index_sv.htm
Alfabetiskt uppställd ordlista med beskrivningar och förklaringar på ungefär 233 termer om EU, dess institutioner och verksamhet. På alla de officiella EU-språken. Uppdateras kontinuerligt men har ingen sökfunktion.
Upphovsman: Europeiska kommissionen
Ämnesord: Europeiska Unionen ; Terminologi ; Lexikon

Obk

Ordbok i statistik Resursen är på svenska

URL: http://www.ollevejde.se/statistikord/
Digital version av den tryckta boken, men med endast drygt 300 av de ca 1.300 uppslagsorden medtagna. Orden är försedda med ett stort antal konkreta exempel.
Upphovsman: Olle Vejde, Eva Leander
Ämnesord: Matematik ; Statistik ; Lexikon

OiTh

Byggahus.se Resursen är på svenska

URL: http://www.byggahus.se
Webbportal med information om det mesta inför husbygget, tomt, ekonomiska kalkyler, lagar, regler och bygglov, planering, värme och energi, renovering, inredning m.m. Mycket reklam men bra och informativa artiklar skrivna av oberoende fackmän. Dessutom fråga experter, diskussionsforum, hjälp att söka hantverkare, länkguide m.m.
Upphovsman: Marléne Eskilsson, Per Eskilsson
Ämnesord: Husbyggnad ; Lexikon

Pp

Computer Desktop Encyclopedia

URL: http://www.computerlanguage.com
Sökbart uppslagsverk med över 20 000 IT-relaterade termer. Man söker direkt på termerna och får fram utförliga förklaringar, ofta med illustrationer.
Upphovsman: The Computer Language Company Inc.
Ämnesord: Informationsteknik ; Internet ; Lexikon

Pu

NetLingo

URL: http://www.netlingo.com/
Lexikon som försöker täcka in det mesta när det gäller ny teknik, nya kommunikationsmöjligheter och Internet. Man kan bläddra alfabetiskt eller söka direkt och få definitioner på ord och uttryck rörande hårdvara, program och webbtjänster men även förklaringar till en stor samling akronymer och nätjargong. 
Upphovsman: NetLingo
Ämnesord: Datorer ; Internet ; Lexikon

Pu

Paginas IT-ordbok Resursen är på svenska

URL: http://itord.pagina.se/
Förklaringar till drygt 5 000 ord inom data- och IT-området. Man kan bläddra alfabetiskt eller söka direkt och få fram en förklaring, som även länkar vidare till näraliggande begrepp. Ordboken finns även i flera tryckta utgåvor.
Upphovsman: Jerker Thorell ; Pagina Förlags AB
Ämnesord: Datorer ; Informationsteknik ; Lexikon

Pu

Svenska datatermgruppen Resursen är på svenska

URL: http://www.datatermgruppen.se/
Sökbar samling med aktuella datatermer, förklaringar och rekommendationer om hur termerna bör hanteras på svenska i fråga om användning, stavning, böjning, uttal m.m. Man kan bläddra i den alfabetiska ordlistan eller fritextsöka i ordlistan, frågor och svar samt förkortningslistan. 
Upphovsman: Svenska datatermgruppen
Ämnesord: Datorer ; Informationsteknik ; Lexikon

Pu

Handelspolitiskt ABC Resursen är på svenska

URL: http://www.kommers.se/handelspolitiskt-abc/
Uppslagsverk med definitioner på förkortningar och begrepp inom handelspolitiken. Omfattar ca 500 alfabetiskt uppställda uppslagsord, både svenska och internationella. 
Upphovsman: Kommerskollegium
Ämnesord: Handelspolitik ; Lexikon

Qi

Encyclopaedia of Mathematics

URL: http://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Special:AllPages
Lexikon på universitetsnivå med definitioner och korta beskrivningar av matematiska begrepp.
Upphovsman: Michiel Hazewinkel ; Springer-Verlag
Ämnesord: Matematik ; Lexikon ; Uppslagsverk

Ta

Liten ordbok i matematik Resursen är på svenska

URL: http://ollevejde.se/matteord/index.htm
Digital version av den tryckta boken. Ordboken innehåller ca 500 uppslagsord från "abskissa" till "överslagsräkning" och täcker ordförrådet i matematik för grundskolans högstadium samt delar av gymnasiets årskurs 1.
Upphovsman: Olle Vejde, Göran Roth
Ämnesord: Matematik ; Lexikon

Ta

Electronic Statistics Textbook

URL: http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html
Omfattande e-bok på universitetsnivå om statistik och dess tillämpningar, med ordlista samt en omfattande bibliografi. 
Upphovsman: StatSoft, Inc.
Ämnesord: Matematik ; Statistik ; Uppslagsverk ; Lexikon

Th

Tycho Brahe planetarium - Astronomisk leksikon

URL: http://www.tycho.dk/article/view/207/
Lexikon på danska över astronomiska företeelser och begrepp. Förutom en alfabetisk översikt över uppslagsord finns här en ämnesöversikt över bland annat ämnesområdena solen, månen, solsystemet och Vintergatan med faktatexter om respektive område. Även stora frågeställningar som: Hvordan blev universet skabt? Findes der intelligent liv derude? Kan vi rejse til stjernerne.
Upphovsman: Tycho Brahe Planetarium
Ämnesord: Astronomi ; Lexikon

Ua

DMI´s meteorologiske leksikon

URL: http://www.dmi.dk/dmi/index/viden/meteorologisk_leksikon.htm
Danskt lexikon som har sin grund i det tryckta verket Vejr for enhver, Munksgaard, 1997. Denna elektroniska version uppdateras och utvidgas löpande.
Upphovsman: Danmarks meteorologiska institut
Ämnesord: Klimat ; Meteorologi ; Lexikon

Uba

Glossary of Biochemistry and Molecular Biology

URL: http://www.portlandpress.com/pp/books/online/glick/search.htm
Lexikon med över 3 000 äldre och nyare ord och termer inom biokemi och molekylärbiologi. Även artiklar och texter inom ämnet.
Upphovsman: The biochemical Society-Portland Press
Ämnesord: Biologi ; Biokemi ; Molekylärbiologi ; Lexikon

Ue

Svenska biotermgruppen Resursen är på svenska

URL: http://www.tnc.se/bioterm/index.html
Webbsida med syfte att samordna och förklara engelska termer inom de s k livsvetenskaperna, främst de molekylära. En ordlista där man söker på den engelska termen och får den svenska definitionen, användningsområden samt illustration. Sökruta, index och möjlighet att begränsa sig till själva termfrågan. Enkelt och lättförståeligt. Även på engelska.
Upphovsman: Svenska biotermgruppen
Ämnesord: Biologi ; Biokemi ; DNA ; Molekylärbiologi ; Lexikon

Ue

EEA Glossary

URL: http://glossary.eea.europa.eu/
Europeiska miljöbyråns miljöordbok på tjeckiska, danska, holländska, engelska, estniska, finska, franska, tyska, ungerska, isländska, italienska, lettiska, litauiska, norska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska och svenska.
Upphovsman: European Environment Agency
Ämnesord: Lexikon ; Miljöfrågor

Uh

Miljöordboken EnDic Resursen är på svenska

URL: http://mot.kielikone.fi/mot/endic/netmot.exe?UI=sved
Ordbok som innehåller termposter inom miljö- och naturvård på nio språk: finska, estniska, engelska, franska, tyska, svenska, litauiska, lettiska och ryska. Den elektroniska ordboken baseras på den tryckta miljöordboken EnDic2004.
Upphovsman: Finlands miljöcentral
Ämnesord: Miljövård ; Terminologi ; Lexikon

Uh

Medicinska termer Resursen är på svenska

URL: http://www.neuro.ki.se/neuro/KK2/frames.html
Ordbok. Medicinska termer, huvudsakligen anatomiska, från latin och grekiska till svenska. Alfabetisk lista.
Upphovsman: Karolinska Institutet
Ämnesord: Medicin ; Lexikon

V

 

 

Sök i Referensbiblioteket.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y